Вярата и доверието в богастраница33/35
Дата01.02.2017
Размер6.44 Mb.
Размер6.44 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

3 / Има и едно трето тълкувание, според което със символа ,,святата земя” е представен небесният Ерусалим и небесното светилище. Защо?

В Даниил 11:45 четем : ,, И ще постави шатрите на палата си между моретата, върху славния свет хълм: но при все това, ще постигне края си, и не ще има кой да му помага.”

,,Славната земя” и ,,славния свет хълм” са в симбиотична връзка помежду си. Страната Израил е ,,славна земя”, само защото Божият храм е в нея. А мястото, където е разположен храма /планината Сион /, е наречено ,, славния свет хълм”. Но според библейския език това е израз, който се отнася и за самия храм. ,, Защото Господ избра Сиона, благоволи да обитава в него.” / Псалм 132 :13 /

Планината Сион, мястото където е построен храма беше на северната страна на Ерусалим. А за евреина това имаше определено значение. Земният храм, поставен на север на планината Сион говореше по забележителен начин за другия, истинския храм, мястото на Божието обиталище в небето. Когато евреинът се докосва до земния храм, когато дори само го съзерцава с наслада и възхищение, мислите и чувствата му постепенно се пренасят в небето, там където е самият Бог.,, Велик е Господ; и твърде достохвален в града на нашия Бог, в Своя свет хълм. Красив по възвишеността си, радост на цялата земя, е хълмът Сион, гдето по северните му страни е градът на великия цар.” / Псалм 48:1,2 / ,, Святата планина “ Сион е разположена в ,,крайния север” / ЙАРКЕТЕЙ ЦАФОН /. Това е еврейски идиоматичен израз, който обозначава най-високите небесни висини, мястото където обитава Твореца.

Земният храм беше разрушен в 70 година от войските на Тит. Оттогава и досега евреите нямат храм. Затова не може изразът ,,славния свет хълм” да се отнася за днешната държава Израил. С него е представено небесното светилище, мястото на Божието обиталище в небето. Залогът е духовен; той касае Божия трон и неговото завладяване. Това е и крайната стратегическа цел на последния ,,Северен цар”: ,, И ще постави шатрите на палата си между моретата, върху славния свет хълм...” Когато говорим за палати или дворци , винаги си представяме места, където е съсредоточена върховната власт на управляващите. Следователно с израза ,, И ще постави шатрите на палата си...” , пророчеството ни представя мястото, където ще бъде поставен земния трон на ,,Северния цар”. А кое е това място?: ,, между моретата, върху славния свет хълм”. В библейското пророчество морето или водите са символ на ,, люде и множества, народи и езици.” / Откровение 17:15 / , а ,,славния свет хълм” е символ на Божия престол. По този начин ни е представена всесветската власт на папството в края на земната история и узурпирането на Божия престол. Колкото и да е невъзможна и абсурдна тази цел, според пророчеството папството ще успее да реализира целите си. Почти целият свят ще бъде измамен от фалшивата му религиозна система, която си е присвоила правомощията на Бога и се явява като последен съдник решаваща съдбата на земните жители. Христос и Неговата първосвещеническа служба на ходатай в небесното светилище, напълно са игнорирани. В света има само един Бог, и той е папата...

И това днес е пред очите ни. Никога досега Римокатолическата църква не е била толкова силна и влиятелна. Приютила под крилата си вече над един милиард свои последователи, днес тя е политическа и религиозна сила, с която всички се съобразяват. А папата е най-влиятелната личност в света, обиращ овациите и възхищението на милиарди. В броя си от 17.12.1997 год. в-ик ,,Труд” публикува кратък коментар върху документалния филм ,,Ватиканът – могъществото на папите” излъчен в Германия. В статията ,,КГБ и ЦРУ бледнеят пред агентурата на папата”, вестникът пише:,, Папата е непризнатият най – добър шпионин в света, а КГБ и ЦРУ могат само да подсмърчат пред разузнавателните мрежи на Ватикана. Главите на Римокатолическата църква са най – осведомените хора на земята, твърди авторът на творбата, немският учен проф. Гуидо Кноп. Според учения именно той свършил основната работа за падането на желязната завеса между изтока и запада. Папата притежавал огромна сила и власт над целия свят, каквито човешкият ум не можел да си представи.”

И все пак прочеството ни докладва, че победата му няма да е нито пълна, нито окончателна:

,, Ще влезе и в славната земя, и много страни ще се разорят; но следните ще се избавят от ръката му: Едом, Моав и главният град на амонците” /Даниил 11:41 /

Ако погледнем географската карта на древния свят, ще забележим че тези страни следваха една след друга в посока юг – север. Чрез символичния си език пророчеството ни представя съпротивата на ,,южния цар” в лицето на атеистични и хуманистични движения срещу религията на ,,северния цар” / папството / , която той ще се опита да наложи като модел на поведение и живот на целия свят. Библията предсказва, че такива движения няма да отстъпят от своите позиции до край и няма да му се покорят. Но в по-голямата си част атеизма и другите религии ще отстъпят и ще предоставят водещата роля на папството. Тази истина ни е представена в Даниил 11:42,43 : ,, Ще простре ръката си и върху страните; и Египетската страна няма да избегне. Защото ще завладее съкровището на златото, на среброто и на всичките скъпоценности на Египет; и либийците и етиопияните ще бъдат заставени да следват по стъпките му.”

За пръв път в това знаменито пророчество Северът и Югът са съюзници. Те са заедно в последната атака срещу ,,славния свет хълм” или срещу Божието управление. И когато изглежда че успехът им е пълен тогава се появяват едни смутители: ,, Но известия от изток и от север ще го смутят; затова ще излезе с голяма ярост да погуби мнозина и да ги обрече на изтребление.”

/ Даниил 11:44 /

Кои са тези смутители, които така страшно разяряват ,,Северният цар”, че в безумната си ярост той не желае нищо друго освен тяхното погубление? Ще ползваме коментара на п-р Агоп Тахмисян: ,, Според някои старозаветни пророчества, Вавилон щеше да бъде съкрушен от народи от север и изток / Еремия 50 :9 ; Исая 46:9-11- хищната птица от изток е Кир Персийски, който превзе Вавилон / Така и духовният Вавилон на последното време, Северният цар, ще бъде унищожен от Божията сила, идеща от север и от изток. И наистина, Северният цар – религиозно политическата система, бореща се против Божия народ в последното време, ще се смути от известия от изток и север, т.е. Божиите посоки според Матей 24 :27; Откровение 7:2; Езекил 43:4; 44:4; Псалм 48:2 . Това е последната вест на истина и спасение, проповядвана мощно от Божия народ.” / Даниил и човешката цивилизация стр.138 /

Ето кои са смутителите. Верните христови представители в този свят. Подтикнати от свята ревност те ще разобличат фалша и измамата на новата световна религия. Ще обяват с ясен глас, който ще се чуе по всички краища на земята, че този съюз между църква и държава не е божествен, религията му е фалшива, поклонението на икони и статуи е идолопоклонство и пряко нарушение на втората Божия заповед. Освещението на неделята не е библейско, а работата в седмия ден – събота, е грях и грубо нарушение на четвъртата заповед. Поклонението на мъртвите и контакта с душите им е чисто езичество и не отговаря на библейската истина. И още и още заблуди ще разкриват тези посветени Божии мъже и жени. И накрая ще има мощен призив към всички: ,,Излезте от тази фалшива религиозна система, за да не участвате в греховете й и да не споделите Божиите справедливи наказания, които скоро ще се изсипят върху нея.” Това са вести, които ще достигнат до милиарди хора от целия свят. Умове и съвести ще бъдат пробудени. Хиляди искрени, но заблудени хора ще разберат своята заблуда и ще се присъединаят към Божия остатък. Разбира се това изобщо няма да се хареса на ,,Северния цар”. Това са само шепа досадници, които трябва да бъдат смълчани. Но понеже те не млъкват, тогава трябва да бъдат премахнати.

Историята показва, че всеки път, когато църквата се е обединявала с държавата, винаги е следвало нетърпимост към хората, които не изповядват традиционната религия . Но този път нетолерантността взема невиждани граници. За Божият народ няма никъде място за укритие, защото целият свят е поставен под контрола на една и съща власт. За тях има само един единствен изход – избавление от Небето. И то идва в най драматичния час : ,, но при все това ще постигне края си, и не ще има кой да му помага.” / Даниил 11:45 б /

Така завършва Даниил 11 глава. Като на филмова лента пред нас преминаха събития разигравали се в продължение на две хиляди и петстотин години. Тръгнахме от персийското владичество, преминахме през Александровата империя, през борбите на Птоломеите и Селевкидите, станахме съпричастни на страданията на Божия народ наложени му от желязната Римска власт и средновековното папство и стигнахме до събитията, които се разиграват във ,,времето на края”. То бележи забележителен успех на атеизма, който обаче в края отстъпва на въздигналото се фалшиво християнство под егидата на папската институция. ,,Северният цар” събрал под своя покрив почти всички по-влиятелни политически и религиозни сили в този свят установява световно господство – това за което е стремял винаги. И когато триумфът му изглежда пълен, тогава се появават смутителите – Божият верен народ от последните дни. Той мощно изобличава заблудата и затова е подложен най- напред на икономически натиск, а след това и на физическо преследване и унищожение. И тогава Христос се намесва в защита на своя народ. ,,Северният цар” и всички негови подръжници са унищожени.

При разглеждането на Даниил 11 глава ясно изпъкват три истини.

Първо. Нашият свят е въвлечен в един вселенски конфликт. Зад видимите сцени на противоборство между отделни народи и отделни личности, се води гигантска битка между силите на мрака, ръководени от падналия ангел Луцифер и силите на светлината и любовта, предвождани от Христос. В тази война е въвлечено цялото човечество без изключение. Думите на Христос са ясни и недвусмислени: ,, Който не е с Мене, той е против Мене” / Матей 12:30 / Затова нека не се заблуждаваме, че можем да заемем някаква неутрална позиция. Това е невъзможно.

Второ. Верността към Бога е върховно предизвикателство към силите на мрака. Любовта и предаността към Твореца, поражда неистова омраза и ярост в техните редици, която намира израз в унищожителни атаки срещу Божия народ. Теологът Митън отбелязва: ,, Верността към Божиите заповеди, далеч от това, да им даде имунитет срещу страданията, в действителност ги въвлича в тези страдания.” Атаките на ,,Северния цар” срещу Божия народ и ужасните страдания, които му причиняваше, бяха много ясно представени в Даниил 11 глава.

Трето. Преди близо 2600 години ангел Гавраил обеща на пр. Даниил да му разкрие бъдещето и особено събитията, които ще се случат в края на земната история.: ,,И рече: ето, аз ще те науча що има да се случи в последните гневни времена; защото видението се отнася до определеното последно време.” / Даниил 8:19 / Преглеждайки историята виждаме че 9/10-и от пророчеството се е изпълнило безпогрешно. Следвайки закономерностите на логиката, задължително стигаме до заключението, че щом историята е следвала пророчеството безпогрешно дотук, то и останалите последни драматични сцени ще се изпълнят на определеното време. За непредубедения ум това означава само едно – че нашият свят не се движи хаотично и без посока, че историята на земните жители не е поредица от случайности, а е под контрола на всемогъщия Бог. Авторът и реализаторът на пророчествата казва :,, ...Аз действувам, и кой ще ми попречи? “ / Исая 43:13 б /

Наистина кой?!


Събитията на последните дни


За повечето хора, всяка вест за края на света е нелепа басня и задължително трябва да отиде в страниците на жълтата преса. От хилядолетия насам кой ли вече не е спекулирал с тази тема – древни шамани и магьосници, астролози и гадатели, врачове и медиуми, ясновидци и екстрасенси и стотици фалшиви пророци. Темата е изтъркана от употреба и вече никой не се впечатлява, още по-малко стряска и плаши от подобна вест. Но това със сигурност не се отнася за искрените изследователи на Библията. С непогрешима яснота в нея е описан краят на голямата драма – унищожението на злото и греха. И за да убеди читателите й в достоверността на нейната вест, Бог си е послужил с пророчества. В книгата Даниил, Творецът започва да разкрива хода на световните събития от времето на пророка / 6 век пр. Хр. / и стига до второто пришествие на Исус Христос. Но акцента на пророческата вест е последното време, затова и ангажира най-вече поколението, което ще живее в тези драматични дни преди края. Нека си припомним думите на религиозната писателка Елън Уайт, живяла в средата на 19 и началото на 20 век: “Четете книгата на Даниил. Светлината, която Даниил получи от Бога, е дадена специално за нашите дни. Тези неща са от изключителна важност.” Бог предварително знае в какъв океан от заблуди и неверие ще живеят хората малко преди второто идване на Христос. Знае за огромната сила на Сатана и неговите неудържими изкушения и впечатляващи заблуди, с които ще измами и поквари почти целия свят. Най – силното оръжие на Бога в тази гигантска битка, с което желае да атакува парализирания ум на човека и да го освободи от омагьосващата сила на дявола – са пророчествата. Бог разчита на силата на фактите. Фактите на сбъдналите се пророчества и то за един период от 2600 години! Нима това не е достатъчно?

Днес ние можем да проследим как всичко се развивало по един предварително начертан божествен план. И според него в края на човешката история ще се формират религиозни и политически сили сплетени здраво в мощен съюз, които ще оформят образа на последния ,,Северен цар”. Сърцето на този съюз, което ще храни и поддържа живота на всички ,,органи” в него се изгражда от три сили – Римокатолическата църква, САЩ и окултизма. / Откровение 16:13,14 / Крайнта цел – превземането на ,,славната земя” и ,,славния свет хълм”, или превземането на Божието управление и установяване на пълно господство над света.

Този съюз / макар все още неофициален / вече действа и осъществяването на крайната му цел е съвсем реална и близка. Никога преди нашето време не се е говорило за нов световен ред, за глобално управление. Но днес това е основна тема на всеки по-голям форум. Думите на бившия президент на САЩ Джордж Буш, са показателни в това отношение ,, Великолепната идея: нов световен ред, в който различните народи се обединяват помежду си заради общите им дела, за осъществяване на общите им стремежи на човечеството – мир и безопасност, свобода и правов ред... Само Съединените Щати притежават както моралната и нравствена издръжливост, така и средствата, необходими за неговото поддържане.”

/ Джордж Буш. ,,Лос Анджелис”, 18. II 1991 год. /

Същата вест звучи и от устата на папата. Според католическия професор Малахи Мартин, папа Йоан Павел II настоятелно твърди, че хората нямат достойна за доверие надежда да създадат жизненоспособна геополитическа система, ако тя не е основана на римокатолическото християнство.

Със своята могъща военна и икономическа сила САЩ заробват и ще продължават да заробват държавите икономически. Със своята религия, в която все повече и повече се наблюдават мощни свръхестествени прояви, папството и отпадналия протестантизъм заробват душите на хората. И всичко това майсторски е прикрито зад великия лозунг ,,Мир и безопасност”. Този съюз декларира пред целия свят, че приоритетите в неговата дейност са: да осигури стабилен мир и всеобща безопасност на всички хора по земята. На фона на опустошителната икономическа криза в по-голямата част на света, на фона на смразяващото кръвта насилие, тази вест идва като небесен балсам за изстрадалото човечество. И никой не разбира фалшификацията. Дори самите организатори.

Помислете само колко хитро действа Сатана. Тези сили говорят за мир и безопасност и се явяват като единствения сигурен гарант за тях. Те са мощни икономически и силни физически, притежаващи армия и въоръжение които могат да накарат всеки народ и държава по света да коленичат смирено пред тях. Като че ли най – после се създава реална надежда да се осигури траен мир и свобода за изстрадалото човечество. Но Библията е категорична, че зад този съюз не стои Бог. Че вместо към Твореца, той води света в борба срещу Него! Че вместо мир и безопасност накрая ще им донесе сигурното наказание на Бога. Но кой би ви повярвал, че точно това е истината?! Кого бихте убедили, че хора, които говорят за мир и безопасност служат на дявола? Колко глупаво, нелогично, нелепо и абсурдно би прозвучала вашата вест в техните уши...? Но Бог знае какво говори и Той е заповядал да се запише: ,, Когато казват : Мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак няма да избегнат.”

/ 1 Солунци 5:3 /

Не е ли впечатляващо това изказване на ап. Павел?! Преди 2000 години говорейки за събитията на последното време, апостолът използва терминология от нашето време! Той цитира заглавията на днешните вестници и думите на съвременните политици! Наистина впечатляващо!

И после апостолът ни предупреждава: ,, тогава ще ги постигне внезапно погубление”

Същото ни казва и пр. Даниил : ,, ,, но при все това ще постигне края си, и не ще има кой да му помага.” / Даниил 11:45 б /Бог изрича смъртна присъда точно над този съюз, който говори за мир и безопасност! Но защо? Какъв е неговият страшен грях, който довежда тези ужасни Божии съдби и го обрича на погубване? Как така се оказва, че желаейки доброто на хората им причинява най – голямото зло? Как така се оказва, че уж служейки на Бога, се е борил срещу Него? Ето отговора: ,, Защото, който упази целия закон, а съгреши в едно нещо, бива виновен във всичко. Понеже Оня, Който е рекъл: ,,Не прелюбодействувай”, рекъл е и: ,,Не убивай”, тъй, че ако не прелюбодействуваш, а пък убиваш, станал си престъпник на закона. Така говорете и така постъпвайте като човеци, които ще бъдат съдени по закона на свободата./ Яков 2:10-12 /

Божиите изисквания към земните жители са формулирани безкомпромисно ясно в десет кратки заповеди. Сам Бог ги изговори и записа на две каменни плочи, като желаеше по този начин да подчертае изключителната им важност за човечеството. Нарушението дори само на една от тях, се нарича грях, прави човека престъпник на ,,целия закон”, осъжда го на смърт и никога не може да осигури мир и безопасност. Като знаем това лесно ще открием фалшификацията. Силите, които формират образа на последния ,,Северен цар”, изобщо не се съобразяват с волята на Бога. Те нито говорят нито постъпват според нея. Стремежът на този съюз да постигне мир и безопасност като се нарушава Божия закон, е голямата и победоносна лъжа на Сатана. Ярък пример са действията на основната сила в него – САЩ. Тази държава благословена по особен начин от Бога, и превърнала се за малко повече от два века в суперсила, все повече и повече започва да се вживява в ролята на световен полицай, опитващ се да въдворява ред и сигурност по целия свят. Как? Със силата на оръжието... Войната във Виетнам, в Персийския залив и в Югославия са само малки щрихи от портрета на тази нация. Този образ стана още по-ясен след чудовищния тероростичен акт срещу нея извършен на 11.IX.2001 год. Няколко терористи изиграха много силен и непредвиден от никого ход, поставяйки могъщата държава в шахова ситуация. Америка настръхна, а светът затаи дъх, наостри уши и впери поглед в Белия дом, очаквайки с вълнение ответния ход. И той не закъсня. Вицепрезидентът Дик Чейни в интервю за Ен Би Си го оповести гласно: ,, ...ударът срещу Америка е подла, гадна, опасна, мръсна работа и ще трябва да действаме подобаващо.” Малко по-късно думите му започнаха да се изпълняват. САЩ удариха Авганистан, скривалището на Осама бен Ладен, главният заподозрян за организирането на атентатите и място където той обучава групи от терористи. Мощни бомби започнаха да сеят смърт и разрушения. А това, че загиват стотици мирни хора, които нямат нищо общо с атентатите – се приема като нещо нормално. Но наистина нормално ли е? Още по-стряскащо е, че само малцина надигнаха слаб глас, и осъдиха контраудара. По-голямата част от света и близо 90% от американците одобриха действията на САЩ. И не е трудно, човек да се досети защо. Защото врагът срещу когото Америка започна война не е само неин враг. Това е борба срещу невидимата армия на хиляди фанатизирани терористи, пръснати по целия свят. Всяка една страна по света е уязвима и няма сигурна защита срещу тях. И ако има все пак някой, който може да води ефективна и дългосрочна война срещу организираната престъпност, то това със сигурност е Америка. Тази война според министъра на отбраната на САЩ Доналд Ръмсфелд ще бъде трудна и продължителна и ще изисква сътрудничеството на всички държави. Как ще завърши? Ще завърши ли изобщо? Никой не знае... Едно нещо обаче се разбра от целия свят. Вече никъде няма сигурност и единствения възможен вариант за запазване на мира и безопасността на хората, изисква общите усилия на всички държави. А това означава, че новият световен ред, в който сигурността и спокойствието на гражданите ще се гарантира от могъщата военна сила на един световен съюз, начело на който стои Америка , вече е повече от необходим. Така ние се приближаваме все повече и повече към изпълнението на пророчествата в книгите Даниил и Откровение, предсказващи точно такъв развой на събитията в последните дни на човешката история – световен съюз, опитващ се да гарантира мира и безопасността на хората със силата на оръжието. Но това означава само едно – погазване на религиозната свобода и човешката индивидуалност на милиони хора. Това означава икономически и физически санкции за всички, които не одобряват действията на този съюз и не желаят да му служат по начина, който той им налага. Библията е записала тази истина още преди 2000 години: ,, И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им; за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи белега на звяра, или числото на неговото име.” / Откровение 13:16,17 / А това във всеки случай не е волята на Твореца.

Колкото и да не желаем, трябва да признаем, че Сатана е ненадминат майстор на фалшификациите и заблудите, ненадминат майстор в погубването на хората. Той много добре знае, че нарушението на коя и да е от десетте заповеди, отделя човека от Бога, прави го Негов враг и го лишава от вечността. Затова неговата цел, неговата единствена цел, е да прави хората престъпници на Божия закон. Крайният резултат винаги ще бъде един и същ : ,,заплатата на греха е смърт

/ Римляни 6:23 / Разбира се, дяволът никога не пипа грубо и невнимателно, а лукаво и потайно. Помислете само! На света е предложена чудесна оферта – мир и безопасност! Тези, които я предлагат са мощни и силни и имат всички средства, за да я осъществят. Оглеждайки се светът разбира, че други оферти няма... И затова приема без да се усети, че това става с цената на нарушението на Божия закон, с цената на насилието. А това само по себе си означава, че мир и безопасност никога не може да се получат. Така милиарди ще бъдат измамени.

Още по – страшна е религиозната измама в която ще бъде въвлечен светът. Едно световно управление има нужда и от световна религия. И разбира се има само една църква, която може да изпълни тази задача - Римокатолическата. Точно с нейната религия, Сатана иска да плени душите на хората и да триумфира в края. Тя вярно му служеше в продължение на 13 века, защо да не му послужи и в края ?!

Как го прави? По няколко начина:

Първо. Чрез блясъка и великолепието на нейните храмове и богослужения.

Католическата църква е най-многобройната и най-богатата църква в света. Наброява вече над един милиард души, а богатствата са й неизброими. Благодарение на финансовата си мощ, тя е изградила най-величествените храмове в света – прочутите катедрали. За изграждането им са били привлечени най-великите архитекти и майстори, които са създали наистина впечатляващи със своята красота и мащабност сгради. Когато застанеш до тях, изпитваш особени чувства. Невероятната сложност на архитектурата, и майсторството с което са направени, те смайват. Още по-впечатляваща е обстановката отвътре. Великолепни статуи на библейски герои и на самия Христос веднага грабват вниманието ти. Стенописи и стъклописи, рисувани от най-големите майстори на изобразителното изкуство те отделят от земята и те пренасят в друг свят. Очите се наслаждават на великолепни цветове и багри, ушите на прекрасна музика, която съчетана с нежните, лирични и топли гласове на солисти и хор галят душата ти и те карат да тръпнеш от наслада. Самото богослужение е много пищно и величествено. Облечени със своите блестящи одежди свещениците изпълняват някакви тайнствени ритуали като непрекъснато насищат въздуха с мирис на темян от своите позлатени кадилници. Стотици и хиляди най-различни светила допълват блясъка на богослужението и му придават неповторим вид. Омаян от всичко, което вижда, чува и преживява, човек си тръгва с дълбокото убеждение, че е бил в самото присъствие на Бога, че е вкусил нещо от насладата на вечния живот. Само по себе си това никак не е лошо. Защото вярата в Бога, освен всичко друго съдържа в себе си и чувства. Лошото е, когато целият ти религиозен опит е само чувства. Ето къде е майсторски скрития капан на Сатана. В тези богослужения има много неща, които влияят особено силно на чувствата и много малко на разума. Проповедтта е кратка и с много общи фрази, а Библията с нейната вест за послушание към Божия закон е оставена почти настрана. Главната цел на дявола е, човек веднъж преживял чувствените наслади на това величествено богослужение, отново и отново да търси тези преживявания и те да станат смисъла на.неговия живот, да станат неговата религия.

Второ. Вторият начин по който католическата църква привлича хората към себе си, е силата на традицията.

,,Светата традиция”- както я наричат католиците, е сбор от учения на ранни църковни учители и църковни събори, които определят начините по които църквата трябва да служи на Бога. Те съставляват главния учебник на католиците, наречен ,,катехизис”, който е заместил напълно Библията. Всеки католик полага клетва за стриктното пазене на традициите, описани в него. Ето я и самата клетва: ,, Признавам и прегръщам най-здраво апостолските и църковните традиции и всички други постановления и предписания на църквата. Освен това приемам без колебание и признавам всичко, което е предадено, дефинирано и провъзгласено от Светите каноници и чрез общите събори, особено чрез Светия събор в Трент и чрез общия събор на Ватикана и по някакъв специален начин засяга първенството и безгрешността на Римския архиерей. Тази католическа вяра, извън която никой не може да се спаси, която сега свободно изповядвам и към която искрено се придържам, същата обещавам и се кълна да поддържам и изповядвам до последния си дъх”

/ Римски католически катехизис стр.101 /

Интересно за нас е да разберем какви са тези традиции и какъв е техния произход. Един искрен католик и то от много висок ранг ще ни обясни това. Той се казва кардинал Джон Нюман. В своята книга ,,Очерк върху християнската доктрина” на стр. 373 той пише: ,, Служенето в храмове, посвещаването им на отделни светци и украсяването им на празниците с клонки от дървета, каденето с тамян, лампите и свещите; оброчните дарове при изцеление от болест, светата вода, неприкосновените места, светите дни и празници, използването на календари / със списъци на светии и празници- бел. на авт./ процесиите, благославянето на полята, свещеническите одежди, тонзурата, венчалният пръстен, обръщането на изток, изображенията от по-късно време, вероятно църковното песнопение и ,,Господи, помилуй” имат езически произход и са осветени чрез възприемане от църквата.”

Но кардинал Нюман пропуска още много неща, които също не са библейски. и имат езически произход. Например: Жертвоприношенията на животни за здраве / курбаните /, изповед на греховете на свещеник, папската непогрешимост, титлите ,,Свят Отец” и ,,Върховен архиерей”, обожествяването и благоговението пред светци и реликви /мощи, парчета плат от дрехите и разни други предмети принадлежащи на някой светия /, пред статуи, изображения и символи, каменните олтари, молитвената броеница, дарохранителницата и нафората, молитвата за мъртвите и службата за тях / задушниците /, учението за чистилището и предверието на ада, индулгенциите, монашеството, поклонническите пътувания, целибатът, обожествяването на Мария, канонизирането на светци за човешки закрилници, великите пости, кръстния знак, освещението на неделята, както и още много други неща, които са сърцевината на съвременния католицизъм, са от езически произход и не са описани никъде в Библията. Те са наложени единствено от авторитета на църквата и са станали нейна свещена традиция.

Скъпи читатели, вгледайте се по-внимателно и ще забележите, че почти целия свят е възприел нещо от тези традиции. Сега вече е лесно да разберем как в края Сатана ще води хората към подчинението на Римската църква – чрез силата на традициите.

Трето. Третият начин, е чрез авторитета на църквата, изразен по един категоричен начин от нея чрез промяната на Божия закон.

Както вече говорихме и по-напред, католическата църква е направила три промени в Божия закон

1 / Втората заповед, която забранява поклонението пред каквито и да е изображения и предмети, е напълна премахната.

2 / Четвъртата заповед, която налага освещението на седмия ден събота като паметник на сътворението, е изхвърлена и на нейно място е поставена друга заповед, която гласи така: ,,Помни да освещаваш празниците”

3 / Десетата заповед е разделена на две, за да се попълни числото десет.

Католическата църква не само, че не отрича това, но се и хвали с тези поправки: ,, Църквата замени пазенето на съботата с пазенето на неделята с правото на Божествения непогрешим авторитет, даден й от нейния основател Исус Христос. Протестантът, който твърди, че Библрията е единственото ръководство във вярата, няма никакво основание да пази неделята. По този въпрос адвентистът от седмия ден е единствения последователен протестант.”

/ Католически бюлетин 14.VIII.1942 год./,,Добре би било да се напомни на презветерианците, баптистите, методистите и всички останали християни, че не могат да намерят в Библията никаква подкрепа отностно пазенето на неделния ден. Неделята е постановление на Римокатолическата църква и онези, които я пазят, пазят заповедта на католическата църква.” / В-к ,,Новини” 18.III. 1903 год. /

Ето другия начин по който целия свят ще бъде доведен в подчинение на Римската църква – чрез освещението на неделята. В края на човешката история, новото световно управление ще има един специален ден на религиозно поклонение, и той ще бъде неделята. Едни ще приемат този ден доброволно, на другите ще се наложи със сила: ,, ,, И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им; за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи белега на звяра, или числото на неговото име.” / Откровение 13:16,17 / Този белег е неделята.

Четвърто. Четвъртия начин за довеждане на света под знамето на Католическата църква, е чрез авторитета на папата.

Авторитетът на папата е неоспорим. Смея да кажа, че днес той е най-влиятелната личност. Личност на която целуват ръце и навеждат глави всички управници в света...И още нещо. Католиците заявяват категорично, че папата е заместник на Исус Христос и като такъв е безгрешен. Следователно само църквата, която е ръководена от него, е непогрешима в своите учения. Тя е истинската Божия църква на земята. Следователно, ако има някой, който трябва да застане начело на новото световно управление, то тава може да бъде единствено ,,заместника” на Исус Христос – папата.

Пето. Петият начин, е чрез силата на чудесата.

Едни от най-големите чудеса стават в местата за поклонение – храмове, параклиси, свети места и др. Особено впечатляващи са те в няколко параклиса, носещи името на дева Мария. Там Девата се явява ,,лично” и върши невероятни изцеления. Това са параклисите в Лурд, Фатима, Нок, Междугоре и Уолсингъм. Чудесата, които Девата върши там са широко рекламирани в пресата и отразявани по телевизията на запад. Така тези места стават притегателен център за хиляди хора от целия свят. Над 100 000 души присъстват на чудото във Фатима станало на 13 октомври 1917 година. Ето какво пише за него Мишел де Семлиен: ,, Свидетелите на случилото се през този ден били ужасени от това, което видели, и после се колебаели и плашели да го описват. Както изглежда, отначало слънцето се показало като ,,сребърен диск”, после изведнъж във всички посоки се изсипала многоцветна светлина и сякаш слънцето се завъртяло лудешки около оста си, ,,като гигантско огнено колело” и разплискало своите червени, жълти, сини и зелени цветове по скалите, дърветата и обърнатите нагоре лица на изумените поклонници. На три пъти спирало и отново подемало ,,бесния си танц”. После, когато тълпата се превивала в ,,краен ужас” слънцето сякаш се откъснало от небесната твърд. Замятяло се надолу, надолу и надолу,като криволичело шеметно през небето. Стъписаното множество викало изплашено: ,,Това е краят на света!” и ,,Милостива Дево, спаси ни!” После изведнъж, както и започнало, слънцето спряло да се върти и се върнало на мястото си в небето. Когато треперещата тълпа се поуспокоила, се чули викове на изненада: дрехите им, прогизнали и изкаляни от проливния дъжд, който се изсипал върху им преди чудото, били изсушени!

Говори се, че по време на зрелището се явила ,,Мария”, държала в ръка Молитвена броеница и ,,скапуларий” и се нарекла ,,Дева Мария на броеницата”; поискала молитвите от броеницата да се казват всеки ден” / Всички пътища водят ли към Рим стр.64,65 /

Оттогава и до сега Девата се е явява стотици пъти, с определени послания към целия свят. В едно от явяванията си в Междугоре /Югославия /, Девата казала:,, Мюсулмани, ортодоксални и католици са едно за моя Син и за мен. Вие всички сте мои деца”/ Всички пътища водят ли към Рим стр.63 /

Разбира се това не е истинската Дева Мария. Благочестивата девойка, която роди и отгледа Исус Христос си почива в гроба и чака възкресението на праведните. Фалшификатът е дело на големия измамник и ненадминат фокусник – Сатана. Но колко хора ще можем да убедим в това?


А колко ясна е Библията: ,, Живите поне знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо...


Сподели с приятели:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница