Вярата и доверието в богастраница34/35
Дата01.02.2017
Размер6.44 Mb.
Размер6.44 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

/ Еклесиаст 9:5 /

Между хилядите чудеса, които стават в католическата църква, аз избрах само едни - все по-зачестилите явявания на Дева Мария. Защо? Защото като наблюдавам огромното влияние на тези чудеса върху милиони хора, в мен все повече и повече се засилва убеждението, че това ще бъде един от начините, които Сатана много майсторски ще използва за обединението на целия свят и довеждането му под властта на католическата църква. Още повече, че точно Дева Мария има особено място в сърцето на папата. Професор Малахи Мартин, бивш йезуит и лично приближен на папа Йоан Павел II, в книгата си ,, Ключовете на тази кръв” написана през 1990 год. ни дава изключително важни подробности относно вярата на папата. Той казва, че папата е убеден, че собствената му съдба се направлява от Дева Мария от Фатима. Той вярва, че точно тя му е спасила живота при покушението спрямо него на 13.V. 1981 година. Докато се възстановял от покушението, той имал видение, при което му се явила Дева Мария и му казала, че тя ще се яви отново със знамения и чудеса, свързани със слънцето, които ще удостоверят властта на папата над света, за кратко време на мир и благоденствие, преди завръщането на Христос. Този папа може и да не дочака това знамение, но следващият със сигурност.

Всичко това показва, че ние сме на прага на грандиозни събития от съдбоносно значение за света. Мощният ,,Северен цар”, обединил в края една мощна и впечатляваща религия с могъщата военна, политическа и икономическа власт на една супердържава, подкрепен от чудните свръхестествени прояви на окултизма, е в своя победоносен поход в завладяването на света. Измамите са толкова мощни, впечатляващи и завладяващи, че човек просто не може да противостои. Нещо повече, той дори не разбира, че трябва да го направи. Не разбира, че е въвлечен в най-абсурдната война – войната срещу Бога. Някой трябва да му каже! Някой трябва да разобличи измамите и фалшификациите на този съюз! И това е Божият народ от последното време. Виждайки как целият свят погива в страшните измами на Сатана, подтиквани от свята ревнот и от любов към измамените, хиляди искрени последователи на Христос ще свалят маската на този съюз и ще открият истинското му лице пред света. Греховете и позора, който носят на Христос, ще бъдат показани ясно. Хиляди и хиляди ще слушат с учудване чудните истини на Библията, за които преди това никой не им е говорил. Разбирайки своята заблуда, милиони искрени хора от всички краища на света ще напуснат фалшивата религиозно-политическа система и ще се присъединят към Божия народ. Разбира се това изобщо няма да се хареса на ,,Северния цар”. Редиците му започват да оредяват, а и измамите му са разкрити. С впечатляващи знамения и чудеса той ще се опита да задържи поклониците си, а чрез телевизия, радио и преса да обругае носителите на смущаващите вести. Когато нищо не помага, тогава се прибягва и до насилие: ,, Но известия от изток и от север ще го смутят; затова ще излезе с голяма ярост да погуби мнозина и да ги обрече на изтребление.” / Даниил 11:44 /

С преследването и желанието за унищожение на Божия народ, светът изпълва мярката на своето нечестие. И тогава Господ проговаря. Дълготърпението Божие свършва: ,, И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне; и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало откак народ съществува до онова време; и в онова време твоите люде ще се отърват – всеки, който се намери записан в книгата.” / Даниил 12:1 /

И в ,,онова време”, т. е. във времето на събитията описани в Даниил 11:45, пр. Даниил съобщава тържествената вест, че Божието мълчание приключва и започва Неговата пряка интервенция в света / великият княз Михаил... ще се подигне/. От анализа на Даниил 10-та глава разбахме, че с името Михаил е представен нашият Господ и Спасител Исус Христос. А какво означава изразът ,,ще се подигне”? Това означава прекратяване на първосвещеническата Му служба на ходатай в небесното светилище. Във всемира прозвучават изпълнените със страшна тържественост думи на Твореца: ,,Който върши неправда, нека върши и занапред неправда; и който е нечист, нека бъде и занапред нечист; и праведният нека върши и занапред правда, и светият нека бъде и занапред свет.” / Откровение 22:11 /

Еврейската дума, която е преведена на български с глагола ,,подигне”, е ,,амад”. Тази еврейска дума изразява действието на войник, който внезапно се появява сякаш от нищото, и нанася смъртоносен удар на противника си. Така става и в края. След приключване на изследователния съд в небето, събитията следват бързо и изненадващо за целия свят. За тази изненадваща атака на Небесния Цар в края, Христос говореше ясно докато беше на земята: ,,Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ. Но това да знаете, че ако домакинът би знаел в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би, и не би оставил да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови; защото в час, когато го не мислите, Човешкия Син иде.” / Матей 24:42-44 /

С приключване на първосвещеническата роля на Христос като ходатай за грешниците, се обявява краят на благодатното време за човечеството. Божествената сила, която е контролирала и ограничавала силата на греха, докато вестта за спасение се разнесе по целия свят, сега се оттегля. Бог не може да чака повече, а и няма за кого. Всеки е имал време и възможност да направи своя решителен избор – за Христос или против Него. Сега настъпва времето на Божиите наказателни действия, наречени според Откровение 16-та глава- язви. Наречени са язви, защото прояждат смъртоносно всички сфери на човешкото битие. Поразени са слънцето, въздуха и водата – основните фактори за човешкото съществувание. Законите в природата, които винаги са се смятали за вечни и непоклатими сега вече не действат. Това води до много тежки физически страдания. От друга страна спирането на ходатайствената служба на Христос и оттеглянето на обуздаващата сила на Св.Дух, ще отключи всички зли сили в покварения от греха човек. Според пророчеството, това ще е време на необикновено страдание; страдание, каквото човечеството непознава ,, и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало откак народ съществува до онова време”

А какво ще стане с Божият верен народ в това ужасно време? Ето отговора:,, и в онова време твоите люде ще се отърват – всеки, който се намери записан в книгата.” / Даниил 12:1/

Бог по чуден начин ще пази Своя народ и ще го снабдява с всичко необходимо за живота: ,,Хиляда души ще падат от страната ти, и десет хиляди до десницата ти, но до тебе няма да се приближи. Само с очите си ще гледаш, и ще видиш възмездието на нечестивите.” / Псалм 91:7,8 /

Как се развиват следващите събития?

,, И множеството от спящите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение.” / Даниил 12:2 / Стихът ни говори за едно частично възкресение, което ще стане непосредствено преди Второто пришествие на Христос. То е частично, защото не обхваща всички починали - праведни и неправедни, а само ,,множество” от тях. В това възкресение ще бъдат извикани в живот две категории хора. Една много специална група от вярващи, починали във времето на тройната ангелска вест / след 1844 год. /. Някои теолози смятат обаче, че във тази много специална група ще бъдат и всички най-ревностни и верни последователи на Христос от апостолско време до края. Сега те са удостоени с привилегията да видят с очите си славното идване на своя Спасител.

А кои са неправедните от Даниил 12:2, които възкръсват заедно с праведните? Имаме няколко стиха в Библията, които ни дават отговора: ,, Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и ония, които Го прободоха...” /Откровение 1:7 / ,, Но Исус мълчеше. Първосвещеникът му казва: Заклевам Те в живия Бог да ни кажеш: Ти ли си Христос Божият Син? Исус му каза: Ти рече. Но казвам ви, от сега нататък ще видите Човешкия Син седещ отдясно на силата и идещ на небесните облаци.” / Матей 26:63,64 / Ония които Го прободоха, заедно с всички, които участваха в най- чудовищното престъпление в човешката история, ще бъдат възкресени, за да видят славното пришествие на Този, когото така зверски убиха. После ще загинат от Неговата неописуема слава, за да бъдат събудени след хилядата години за втори път и да бъдат съдени заедно с всички други неправедни. Тези хора ще умрат три пъти, като от последната смърт няма да има повече възкресение. Каква трагедия!

Това частично възкресение ще направи много силно впечатление на целия свят, но не може да доведе никого вече до покаяние. Светът в упорството си непрекъснато е отхвърлял умоляванията на Св.Дух за промяна и приемане на спасителната жертва на Христос, докато Го е прогонил завинаги. Сега с ужас разбират заблудата си. Настъпва страшен глад за Божието слово:,, Ето, идат дни, казва Господ Йеова, когато ще изпратя глад на земята,-не глад за хляб, нито жажда за вода, но за слушане думите Господни. Те ще се скитат от море до море да търсят словото Господно, и ще обикалят от север до изток, но няма да го намерят.” / Амос 8:11,12 / Словото на Бога, Библията сега става за тях най-ценното същкровище, което са пропуснали да оценят навреме. В живота им е имало много по-ценни неща, които сега се оказват напълно ненужни и безполезни. Какво ли не биха дали да имат това съкровище при себе си, но вече е много късно. Христос идва. Време за промяна няма а е и невъзможна. Бог е чакал достатъчно дълго, но те са пренебрегнали тази чудна благодат. Живяли са в бунт срещу Твореца и с непокаяното си сърце са запечатали своята съдба. Сега с неописуем страх очакват края.

А какво става с верните последователи на Христос? ,, Разумните ще сияят със светлостта на простора, и ония, които обръщат мнозина в правда като звездите до вечни векове.” / Даниил 12:3

Положението в света коренно се променя. Тези които са пренебрегвани, хулени, считани за еретици, обявени за омразна секта, мразени и насилствено убивани, са възвеличени по особен начин от Господаря на вселената. Мъртвите праведни са възкресени, живите преобразени... Всички светят със светлината на звездите и сияят от неизразима радост. Техният триумф е пълен окончателен и вечен.

Така приключва драмата на една планета обявила се в бунт срещу своя Създател. Настъпва ерата на Божието вечно царство - царство на правда, чистота и любов. И най- богатото въображение не може да си представи всички красоти и радости, които Господ е приготвил за тия, които Го любят.

Вечната радост, която Бог е отредил за людете Си е една от основните теми в книгата Даниил. След всичките мъки и страдания, през които ще трябва да минат, накрая те биват възнаградени пребогато. ,, А царството и владичеството, и величието на царствата, които са под цялото небе, ще се дадат на людете, които са светиите на Всевишния, чието царство е вечно царство и на Когото всички владичества ще служат и ще се покоряват” / Даниил 7:27 /

,, Разумните ще сияят със светлостта на простора, и ония, които обръщат мнозина в правда като звездите до вечни векове.” / Даниил 12:3

Забележете как ги определя пророчеството - ,,разумните” или ,,мъдрите”! Те са мъдри, защото не са се доверили на суетните и празни неща в този свят, а са заложи на любовта и вярата си към Христос и в края се оказват всред победителите. Мъдри са, защото са изследвали пророчествата и са градили вярата си не върху басни и легенди, традиции и човешки авторитети, а върху сигурното пророческо слово. Мъдри са, защото се оказват подготвени, когато пристига Младоженецът. А ти приятелю? Ще бъдеш ли сред мъдрите в края? Ще светиш ли с блясъка на звездите до вечни векове? Сега е време да мислиш за това, докато има още малко време на благодат. Но не забравяй, че то скоро ще свърши.

До утрото на вечността

Намираме се в самият край на книгата Даниил. Ангел Гавраил дава последни указания на стария пророк: ,, А ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я изследват, и знанието за нея ще се умножава.” / Даниил 12:4 / Много е вероятно последното видение да приключва тук. То бе посветено изключително на проблемите на Божия народ. С пророческия си поглед ангел Гавриил пренесе пророка през вековете, като му показа различните проявления на демоничната сила на злото изразена в преследване, оклеветяване, измъчване и убиване на верните Божии деца. Показа му обаче и славният триумф на истината, правдата и любовта. Показа му славната награда на всички изкупени. Но кога ще стане това? Кога Божият народ ще бъде освободен и напълно спасен? Даниил иска да научи още подробности. Жадният му поглед и цялото му същество изразяват една гореща, но неизказана молба към ангела. Думите на Гавраил обаче, като че ли не носят много надежда на пророка. И все пак, въпреки че Даниил трябва да ,,затвори думите” и да ,,запечата книгата до края на времето”, небесният пратеник удоволетворява донякъде и тази негласна молба на пророка. В милостта си той му дава още два белега за последното време: изучаването и разбирането на неговата книга и умножаване на знанието.

Когато казва на пророка да запечата книгата, ангел Гавраил не може да е имал предвид, че трябва да се затвори до края на времето цялата информация в книгата ,,Даниил”. Отъждествяването на златната глава с Вавилон, на овена с Мидия и Персия , и на козела с Гърция е представено без никакви потайности от самия ангел Гавраил. Но Вавилон, Персия и Гърция са империи, които управляват по времето на Даниил и непосредственото му бъдеще. Събитията, които трябваше да се ,,затворят” са само ония, които щяха да се случат в края на човешката история т. е. след ,, времето на края”, което както вече обяснихме започна след 1798 година. След това време трябваше да се случат много неща, които ангел Гавраил беше обяснил на пророка по-рано. Сега той му дава още два много съществени белега за края – увеличеното познание върху неговата книга и умножаването на общото познание в целия свят. Интересно ще бъде да проследим изпълнението и на тези два съществени белега, които ще характеризират епохата на последното поколение.

Данииловата книга винаги е предизвиквала оправдан интерес от времето на нейното написване, та чак до наше време, като интереса към нея се е увеличавал право пропорционално на разкритията на нейните пророчески вести. Особен интерес е проявен към нея по време на Реформацията. Филип Меланхтон / 1497-1560 /, вторият водач на Реформацията в Германия и смятан за най-образованият от всички реформатори на XVI век, прави задълбочени изследвания върху Данииловата книга. Тълкувайки Даниил 11:38, където е писано, че ,,вместо Бога ще почита със злато и сребро и скъпоценни камъни един бог, когото бащите му не са познавали” , Меланхтон пише: ,, Пророк Даниил също приписва тези све характерни прояви на антихриста: ще постави в храма един идол и ще го прославя чрез злато и сребро и не ще го е грижа за любовта на жената. Нима има някой, който да не може да прозре, че тези две указания, тези два белега се отнасят за римския папа? Идолите това са безбожната литургия и обожаването на светци и статуи, украсени със злато и сребро, за да ги прославя народа.” / ,,Opera” vol. 12, p.535-536 / Меланхтон смятал, че ,,малкият рог” в седма глава на Дании означава Мохамед, а ,,малкият рог” от осмата глава е Антиох Епифан и папството. Друг известен учен, който изучава прилежно и задълбочено пророчествата на Даниил, е Николаус фон Амсдорф / 1483-1565 / . Амсдорф е автор на много полемични трактати, но най-известното му съчинение е ,,Пет важни и сигурни белега за края на света.”, където като втори белег Амсдорф поставя ,,отпадналата сила”, която тайно ще работи и ще смята себе си за глава на църквата и за Христов наследник. Третият белег е, че след четвъртия звяр от седма глава на книгата на Даниил, ще настане Божият съд, защото след падането на Римската империя, тя не се наследява от друга такава. Друг известен тълкувател на Данииловите пророчества е Йохан Функ /1518-1566 /. Той е първият, който открива, че 70-те пророчески седмици от Даниил 9 глава започват от 457 год. пр. Хр. и доказва, че свършват през 34 год. сл. Хр. Впечатляващи разкрития върху пророчествата от Даниил прави и големият учен Исак Нютон /1642-1727 /. Над 25 години от своя живот той посвещава основно върху изучаването на двете велики книги Даниил и Откровение. Своите изследвания публикува в книгата си ,,Наблюдения върху пророчествата на Даниил и Откровението”, където с особена яснота отбелязва, че ,,малкият рог” от Даниил 7-а глава, е папството. Така че протестантите на запад до 1798 година разбираха доста от пророчествата на Даниил. Но имаше един труден въпрос, на който още никой не беше намерил верния отговор. Мъчният, запечатан въпрос беше видението за 2300 денонощия. Пророк Даниил получи специална поръчка от ангела да го запечати допълнително : ,, Казаното видение за денонощията е верно; все пак обаче запечатай видението, защото се отнася за далечни дни.”/ Данил 8:26 /

С настъпването на ,,края на времето, се пробужда нов интерес към книгите Даниил и Откровение. Искрени и верни християни от всички краища на света, между които Дейвис, Йосиф Волф, Мануел Лакунца, Уилям Милър, Франсоа Госен, Йохан Бенгел, Едуард Ирвин и много други, като по сигнал започват по едно и също време да изследват трудното пророчество за 2300 денонощия. Учудващото е, че повечето от тях без да се познават, без да познават и изследванията си стигат до заключението, че големият период от 2300 денонощия завършва в 1844 година. Как да си обясним това? Има само един верен отговор, и той е, че в това време започва да се сбъдва пророчеството от Даниил 12:4. ,,В края на времето” Божият Дух разпечатва скритите тайни от Данииловата книга и ги прави достояние на света. Това означава и още нещо, че Христовото пришествие вече е на вратата. Разкритията за края на най-дългия пророчески период записан в Библията, довежда до нечувано дотогава раздвижване в християнския свят, особено в Северна Америка, при което се полагат и основите на Адвентната църква.

Заедно с разбирането и на последните тайни в пророчествата от книгата Даниил, ангел Гавраил предсказа още, че ,,в края на времето” ще настъпи нечувано по своите мащаби увеличение на човешкото знание. Стана ли така? До 1798 година светът не може да се похвали кой знае с какви научни постижения. От време на време, тук и там някой учен блесне със своите открития и после отново всичко потъва във добре утъпканите коловози на установените с векове стандарти. И така животът на човечеството почти не се е променял в продължение на хиляди години, докато точно според Данииловото пророческо разписание не стигаме до ,,края на времето”. И тогава започват да стават невероятни неща. Според думите на един учен, като че ли по някакъв свръхестествен начин някой е пробудил човешкия ум. От края на 18 век започва едно съживяване на науката, което расте прогресивно през целият 19 и 20 век . Свидетели сме на лавинообразно развитие на научното познание във всички области на човешкото битие. Само в Япония всеки ден се регистрират над 2000 нови открития. И това сигурно вече са стари данни. Днес не можем да си представим живота без автомобили, самолети влакове и кораби; без електричество и компютри; без телевизия и радио; без телефони и факсове и още безброй други неща, които са част от нашето ежедневие. Днес говорим за свръхмощни компютри, които извършват 480 милиарда операции в секунда! Говорим за разходки в космоса, за ядрени електроцентрали и електронни микроскопи. В една статия и то от 1914 година се дава следното заключение: ,, В продължение на петдесет години от нашия живот са направени по-богати и по интересни открития, реализирани са по-грандиозни постижения, отколкото през целия досегашен живот на човечеството.” / Библейски четива за дома 1914 год. стр.224 . цитирано в кн. Пророчество за последното време стр.11 / Да, свидетели сме на невероятното изпълнение на пророческите думи на ангел Гавраил записани в Даниил 12:4. Но това е и недвусмислен белег, че краят на всички неща е вече съвсем близо.

Да се върнем при Даниил. Точно, когато ангел Гавраил му казва да ,,запечата книгата до края на времето”, три други личности приковават вниманието му ,, Тогава, като погледнах аз Даниил, ето, стояха двама други, един на брега отсам реката, и един на брега оттам реката. И единият рече на облечения в ленени дрехи човек, който бе над водата на реката: До кога ще се чака за края на тия чудеса? “ / Даниил 12:5,6 / Сцената се развива на брега на р. Тигър. За да подчертаят великия заключителен финал на видението, което бележи края на човешката истори и прославянето на светиите на Всевишния, при Даниил пристигат още три небесни същества. Даниил ги вижда стоящи на двата бряга и над водата на реката. Особено впечатление му прави третият, който стои над водата на реката и носи отличителните белези на първосвещеник – ленени дрехи. Това не може да е никой друг освен Михаил, когото Даниил видя още в началото на видението. Единият от ангелите задава въпрос: ,, До кога ще се чака за края на тия чудеса? “ Даниил е целият в слух.Това е въпрос, който изгаря сърцето и ума му. Вижда как Божият Син бавно вдига ръце към небето и след това под клетва обявява тържествената вест : ,, И чух облеченият в ленени дрехи човек, който бе над водата на реката, когато издигна десницата си и левицата си към небето и се закле в Оня, Който живееше до века, че това ще бъде след време времена и половина време, когато ще са свършили да смажат силата на светите люде.” / Даниил 12:7 / Когато Исус Христос се заклева в Живия Бог, това със сигурност означава, че вестта, която ще последва е от най-голяма важност. А тя е, че след ,,време, времена и половин време” ще настъпи и последния период от човешката история. Този израз ние вече срещнахме в Даниил 7:25 и обяснихме подробно. Читателят трябва да си спомни, че това означаваше един период от 1260 буквални години на папско господство, който започна в 538 и завърши в 1798 година. Следователно, от 1798 година, когата изтекоха тези предсказани години и папството бе детронирано, започна да тече последния отрязък от световната история, наречен от Свещеното писание последно време.,, И аз чух, но не разбрах. Тогава рекох: Господарю мой, каква ще бъде сетнината на това? А той рече: Иди си Данииле; защото думите са затворени и запечатани до края на времето. Мнозина ще се чистят и избелят и ще бъдат опитани; а нечестивите ще вършат нечестие, и никой от нечестивите не ще разбере; но разумните ще разберат.” / Даниил 12:8-10 /

Даниил чу думите на Божият Син, но не можа нищо да разбере от тях. За това помоли за по-подробно обяснение.Този път молбата му остава неудоволетворена. Христос му обясни защо трябва да спре с обясненията дотук: ,, Иди си Данииле; защото думите са затворени и запечатани до края на времето.” Даниил не живееше във времето на края, затова не бе нужно да разбере всички подробности на събитията от последното време. В отговора на Михаил има чудесна поука и за нас. Трябва да помним, че пророчествата се дават с определени фактически резултати, а не за да задоволяват нечие ненужно любопитство / без значение колко духовно и насочено към Христос може да е любопитството ни /. Това, което обаче бе важно Даниил да разбере и запише за поколенията е : ,, Мнозина ще се чистят и избелят и ще бъдат опитани; а нечестивите ще вършат нечестие, и никой от нечестивите не ще разбере; но разумните ще разберат.” В края на човешката история ще съществуват две класи хора. Едните са наречени ,,разумни”, а другите ,,нечестиви”. Едните ще изучават, ще разбират и осмислят пророческите вести, разкриващи драматичните събития на последното време ; и вместо да заложат на насладите от този свят, ще се ,,чистят и избелят” готвейки се за вечността, докато другите ще потънат още повече в пороците си. И никой от тях нито нито ще иска нито ще може да различи знаменията предшестващи завръщането на Христос. Но ,,разумните “ ще виждат и разбират всичко. Каква привилегия е да бъдеш между тях!

В последните стихове срещаме още два пророчески периода: ,, И от времето, когато се премахне всегдашната жертва, и се постави мерзостта, която докарва запустение: ще има хиляда двеста и деветдесет дни. Блажен, който изтърпи и стигне до хиляда и триста и тридесет и петте дни./ Даниил 12: 11,12 /

Явно и тези пророчески периоди отговарят на основния въпрос повторен два пъти в Даниил 12 глава ,,Докога?” В отговор на този въпрос, веднъж зададен от ангела, а втория път от пророка , Михаил, Който е сам Господ Исус Христос, дава последователно три периода от време –1260, 1290 и 1335 дни. И тъй като това са пророчески дни, следователно трябва да ги отчитаме като години. Първият период от 1260 години представяше продължителността на потисничеството предизвикано от ,,малкия рог” в Даниил 7 глава, което започваше в 538 и завършваше в 1798 година. За нас сега това вече е известно, но за Даниил бе пълна загадка ,,И аз чух но не разбрах/ Даниил 12:8 а / Изглежда, че този първи отговор на Михаил, не е задоволил напълно пророка, затова той формулира още веднъж, по-точно, същият въпрос: ,, ,, И аз чух, но не разбрах. Тогава рекох: Господарю мой, каква ще бъде сетнината / края / на това? / Даниил 12:8 б / Даниил желаеше и настояваше да му бъде обяснено повече за драматичните събития в края , също и крайната точка на този финал. Като отговор получи още два пророчески периода – 1290 и 1335 дни. Лесно е да се разбере, че и трите периода са тясно свързани помежду си, защото те отговарят на един и същи въпрос ,,Докога”? Крайната им точка отбелязва началото на един много специален период от време, който в Библията е наречен ,,края на времето” или ,,последните дни”. Нещо повече, начинът, по който последните два периода са свързани показва, че те са ориентирани в една и съща переспектива и вторият период продължава първия : ,, И от времето, когато се премахне всегдашната жертва, и се постави мерзостта, която докарва запустение: ще има хиляда двеста и деветдесет дни. Блажен, който изтърпи и стигне до хиляда и триста и тридесет и петте дни.
Сподели с приятели:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница