Вярата и доверието в богастраница6/35
Дата01.02.2017
Размер6.44 Mb.
Размер6.44 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

“Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас…” Няма да бъде тихо, неразбираемо… И въпреки това хиляди вярват и проповядват, че Христос няма да дойде явно на този свят, че никой няма да Го види, че ще дойде да вземе Своята църква и ще си отиде или пък, че изобщо няма да се показва, че Неговото присъствие тук е само духовно и нищо повече… Докато Библията ясно и категорично говори, че Христос ще дойде заедно с всички ангели и това ще бъде най-важното световно събитие.


Апостол Павел също е категоричен, говорейки за Христовото пришествие: “Понеже сам господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред.” (I Солонци 4:16)

Сам Господ ще слезе и не тайно, а с повелителен вик! С такъв вик, който аз и вие никога не сме чували, по-силен и от най-силния гръм. Такъв вик чуха евреите, когато Господ прогласяваше закона и паднаха като покосени на земята, казвайки: “Да не ни говори Господ, за да не умрем.” Ще бъде едно разтърсващо събитие. Апостол Йоан затвърждава тази истина по един впечатляващ начин в (Откровение 1:7 ):“Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и ония, които го прободоха; и всички земни племена ще възридаят за Него. Така е. Амин.”

Безкомпромисно ясни стихове. Идването Му ще бъде съпроводено с природни феномени, непознати на човечеството. Атмосферата ще бъде изсмукана, ще се нагъне като свитък, планини ще се разклатят и преместват като прашинки, огромни скали ще се разпукат и ще хвърчат във въздуха; високи като планини вълни ще заливат цели острови и държави…

Бог ще покаже на този свят, че Той управлява законите и че Той може да ги извади от контрол. “… небето беше преместено като свитък, когато се свива; и всички планини и острови се вдигнаха от местата си.” ( Откровение 6:14)

Такова нещо човечеството не е преживявало. Това е великият и страшен ден за едни и най-радостният за други. Страшен ден ето за кого: “И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините; и казват на планините и на скалите: Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето, защото е дошъл великият ден на Неговия гняв; и кой може да устои.” (Откровение 6:15-17)

Тези, които са обърнали гръб на Христос, които са се подигравали с вярващите, които са живели, както намерят за добре, сега са изправени на съд пред Този, Когото са презрели и тяхната участ е страшна. Те се ровят в земния прах, в огромните цепнатини и пещери, които са се отворили от Божието присъствие. И казват: “Не можем да издържим, по-добре да умрем в тези скали, отколкото да гледаме сияйната слава.” Това е най-страшният ден за тях – денят, в който те никога не са вярвали и никога не са искали да дойде, а сега той вече е реалност, факт. И тяхната трагедия е неописуема. За сметка на това пък едни други преживяват такава радост, която никой не може да опише. Това е другата група хора. “И в оня ден ще рекат: Ето, Тоя е наш Бог; Чакахме Го, и Той ще ни спаси; Тоя е Господ, чакахме Го; Ще се възрадваме и развеселим в спасението Му.”(Исая 25:9)

Две групи хора: едни, които в неизказана радост пеят, посрещащи своя Спасител, защото знаят, че техните страдания вече свършват и други, които са живели в бунт и непослушание – сега пълзят в прахта на земята, поразени от величието и славата на Този, Който се явява не като техен Спасител, а като техен Съдия.

Да се върнем отново в царския дворец. Навуходоносор не знаеше тези подробности. Той разбра, че след четирите световни империи ще има разделени царства и после ще дойде Божието царство. Тези подробности ги знаем аз и вие. И това е привилегия. Навуходоносор не ги знаеше и въпреки всичко беше поразен! Той за пръв път се срещаше с живия и истинен Бог (защото в лицето на Даниил говореше живият Бог) и тази среща беше разтърсваща за него. В този момент Навуходоносор направи гигантска стъпка по пътя си към Бога. Той се беше кланял на каменни богове и на разни други идоли, които нито му говореха, нито можеха да му предсказват нещо. Забележително е неговото признание, че Богът на Даниила е “Бог на боговете.”

Както си видял, че камък се е отсякъл от планината, не с ръце, и че е разтрил желязото, медта, среброто и златото, великият Бог открива на царя онова, което има да стане по-после. Сънят е истинен и тълкуванието му вярно. Тогава цар Навуходоносор падна на лице та се поклони на Даниила и заповяда да му принесат принос и кадения. Царят, отговаряйки на Даниила, рече: Наистина вашият Бог е Бог на боговете и Господ на царете и откривател на тайни, тъй като ти можа да откриеш тая тайна. Тогава царят възвеличи Даниила, даде му много и големи подаръци и го постави управител над цялата вавилонска област и началник на управителите над всички вавилонски мъдреци. И Даниил помоли от царя, и той постави Седраха, Мисаха и Авденаго над работите на вавилонската област; а Даниил беше в царския дворец.” (Даниил 2:45-49)

Царят е поразен. Начинът, по който той изрази възхищението си е впечатляващ и покъртителен – падна по лице пред Даниил! Навуходоносор II, величието на тогавашния свят, пада пред нозете на един роб, изказвайки възхищението си не на Даниил, а на живия и истинен Бог, чийто представител беше пророкът. Невероятно, но факт! И после възвеличи Даниил и тримата му приятели, даде им най-високите държавни постове в своето царство. Не можем да не обърнем внимание как бързо се променя картината! От очевидно поражение (те са пленници, роби в една езическа страна и за малко да загинат) Даниил и другарите му за съвсем кратко време достигат до най-висшите държавни постове! Това беше награда за тяхната вярност. Верните на Бога деца сега получиха почит и слава.

Стоя смълчан с туптящо от вълнение сърце и с желание и аз да падна по лице, както направи Навуходоносор пред величието и всемогъществото на живия Бог. Моят ум е поразен от Неговото всезнание! Аз не мога да разбера, аз не мога да схвана как така Бог може да знае какво ще стане след хиляди години напред и какво ще стане до края на земната история. Това, че аз не мога да разбера, не означава, че не е истина, защото Бог го е предсказал и записал. Аз съм възхитен! Моето сърце е поразено от Неговата любов, милост, грижа и верност. Точно Този, Който управлява цялата вселена, пред Когото се кланят херувими и серафими – обръща внимание на мен, малката прашинка, влиза в моя начин на мислене, в моя най-интимен живот, за да ми разкрие Своите планове за този свят, за да ми помогне да разбера Неговата любов и желанието да ме има, да живея в Неговото царство завинаги! Възхитително!

А ти, приятелю? Как преживяваш тези истини? Та това са впечатляващи откровения, които би трябвало да ръзтърсят и теб! Та помисли: Петото царство е Божието царство. То е от същата верига на пророчеството и следва със същата сигурност, както и предишните царства.

Някои се съмняват в него. Те не се съмняват, че е имало Вавилонска империя и че тя си е отишла; не се съмняват, че същата съдба е сполетяла Мидо – Персия на Кир и Дарий; не се съмняват, че след това Гръко – Македонската империя на Александър Велики блесна като метеор и изчезна; не се съмняват, че ги последва могъщата Римска империя, която мачкаше всичко с железните си крака и не оставаше нищо след себе си. Те не се съмняват, че сега живеем в разделена Европа, че са правени най-различни опити за нейното обединение (чрез бракове и чрез сила – Карл V, Людвиг XIV, Наполеон, Хитлер), но все безуспешни. В това не се съмняват, защото е история, реални факти… Но за петото, Божието царство, се съмняват. Защо? Защото то стои все още в бъдещето… Но може ли Бог да не познае, когато става въпрос за Неговото царство?! Може ли Бог да съдейства за образуването на земните царства, а да не може да създаде Своето царство? И кой може да Му попречи? Ето какво казва сам Господ:“Помнете предишните неща от древността. Защото Аз съм Бог, и няма друг; Аз съм Бог, и няма подобен на Мене, Който от началото изявявам края, и от древните времена нестаналите още неща, и казвам: Намерението Ми ще устои, и ще извърша всичко що Ми е угодно.” (Исая 46:9,10)

2500 г. историята потвърждава тези думи.

Да, преди да е имало време Аз съм; И няма кой да избавя от ръката Ми; Аз действам, и кой ще ми попречи?”(Исая 43:13)

Не звучат ли ясно думите и на пророк Даниил: “И в дните на ония царе небесният Бог ще издигне царство…” (Даниил 2:44)

Но нали това са думите на същия пророк, който започна тълкуването на съня от златната глава и свърши с падащия камък! И ако всичко се е сбъднало със съвършена точност досега, то само камъкът ли няма да се сбъдне!? Нелогично и абсурдно… Та нали точно затова е записано всичко предварително, та като видим как всичко се е изпълнило до този момент, да повярваме, че и останалото, което все още стои в бъдещето, ще се изпълни със същата сигурност! Защото Този, Който е успял в продължение на 2600 години да осъществи изпълнението на 9/10 от това пророчество, е способен да изпълни и последната част от него.

Големият парадокс – много основание, малко вяра!? Защо? Основанията за Божието царство непосредствено преди Неговото установяване са най-много. След всяка година те стават все повече и повече. В същото време вярата намалява! Ние сме свидетели на ужасно повсеместно неверие. Защо има невярващи хора в този свят не можем точно да си отговорим. Нима не е ясно, че този свят не е дело на случайност, че Аз не съм дело на случайност, че тази красота около нас не може да е дело на случайност, че законите, които управляват всемира и нашата земя, не може да са дело на случайност. Не може да има закони без законодател. Някой поддържа този свят, някой контролира както целия всемир, така и моя живот. Нима е възможно по пътя на случайността да се появят такива невероятно сложни органи като очите? А какво да кажем за емоционалния свят на човека? Как е възможно мъртвата материя да създаде любов, мъка, радост?… А Библията с нейните невероятни, но сбъднали се пророчества ?

И все пак има толкова невярващи хора, които се подиграват на вярващите, че са заблудени и живеят в един измислен свят. А толкова много истини има за тях: “Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?”( Лука 18:8)

Христос ще дойде съвсем сигурно на земята, камъкът непременно ще падне. Но когато дойде, ще има ли все още вярващи хора? Израз на наивност е да вярваш без основание, доказателство на упорство и дързост е да откажеш да вярваш, когато имаш основание… А точно такава дързост демонстрира днес невярващият свят.

Скъпи приятелю, пред теб стоят фактите! Фактите на историята, които потвърждават в детайли пророческите думи на Даниил. Четирите империи се появиха и си отидоха. После дойдоха разделените царства на днешна Европа. Точно там живееш ти, съвременен европеецо. Но точно там пада и камъкът… Нима това не те вълнува?! Нима ще останеш равнодушен и безгрижен за нещо толкова съдбоносно за теб? Камъкът лети вече към пръстите на статуята, за да я раздроби на парчета, а сам той да остане завинаги. Какво ще правиш, знаейки вече фактите?

Можеш да направиш две неща,за които Исус ясно говори:“И който падна върху тоя камък ще се смаже; а върху когото падне, ще го пръсне.”(Матей 21:44)

1/ Да паднеш върху него. Да счупиш там своето неверие, егоизъм и гордост, да счупиш там черупката на голямото лично “АЗ”. И после ще царуваш с Христос завинаги. Това е едната възможност.

2 / Другото решение е да обърнеш гръб на всичко, и да се впуснеш във водовъртежа на този свят. Но тогава камъкът ще те смаже… Нима ще избереш това? Дано никой от нас не бъде толкова безумен!


ОБАЯНИЕТО НА СУЕВЕРИЕТО
В обкръжаващата ни действителност откриваме определени закономерности, които влияят по косвен начин на поведението и живота ни. Така например ние сме открили, че всяко нещо оправдава съществуването си, само ако има бъдеще. Ние не правим нищо или поне се стремим да не направим нищо, което няма никаква перспектива. Никой няма да посади плодно дърво, ако не очаква, то да роди плод след известно време. Тази истина можем да пренесем и в духовния свят на човека. Обикновено казваме, че надеждата е това, което ни кара да живеем. Надеждата за нещо по-добро е точно силата, която ни пренася през трудностите на този свят. Но надеждата стои в бъдещето. Затова през всички времена човек живо се интересува от бъдещето. Той винаги се е стремял, стреми се и днес да разкъса тежката завеса, която отделя настоящето от бъдещето и да погледне напред в неизвестността. Желае да научи с оправдан интерес какво ще му донесе утрешният ден. Това желание е правилно и добро, защото от познаване на бъдещето зависи до голяма степен и настоящето. Колкото по-добре познаваш бъдещето, толкова по-добре ще организираш настоящия си живот. Така че желанието да познаваш бъдещето е добро само по себе си и интересът към него не е само “голо” любопитство, а е мотивиран стремеж.

За голямо съжаление обаче, хората търсят това познание от източници, които не могат да им го дадат. Или по-точно казано – от източници, които им дават едно фалшиво познание. Кои са тези източници?

Най-много хора вярват, че чрез сънищата могат да навлязат в тайните на бъдещето, че абсолютно всички сънища са изпълнени със съдържание и носят определена вест до тях. Затова и толкова много хора вярват в тях. Но понеже в сънищата стават странни неща и в повечето случаи те са много объркани и нямат логично и смислено съдържание,хората смятат, че това е една закодирана вест, която се нуждае от специално тълкуване. Разбира се има и тълкуватели, които лично или чрез специални книги – тълковници разясняват “значението” на всеки сън. Днес тези и подобни на тях книги са най-търсените на книжния пазар. Но има и много хора, които изобщо не вярват, че сънищата носят някакви определени космически послания. Те свързват сънищата с натрупване в подсъзнанието впечатления от вълнуващи преживявания, станали в настоящето, в по-близкото или по-далечното минало,или пък ги възприемат като последица от обилното ядене предната вечер. Така е днес, но не е било така в древните времена. Тогава всички хора са вярвали в сънищата и са приемали, че те носят определени послания от боговете. Във Вавилон съществували специални книги, наречени “книги на сънищата”, в които били записвани прецизно и с педантична точност всички сънища. Знае се, че понякога царете прекарвали по цели нощи в някой от многобройните храмове, вярвайки, че по този начин е по-сигурно да получат сън, носещ им вест от боговете на храма.

Древните мъдреци са посвещавали голяма част от живота си в разгадаването на тайните на сънищата. В крайна сметка те измислили много и различни методи-от най-прости до най-сложни, чрез които се опитвали да дадат тълкувание на всеки един сън. Това ясно личи от изказването на вавилонските мъдреци: “Тогава халдейците говориха на царя на сирийски, казвайки: Царю, да си жив до веки! Кажи съня на слугите си, и ние ще ти явим значението му. (Даниил 2:4) Да, те наистина са вярвали, че сънищата са определени послания на боговете и са били искрени в търсенията си да разберат съдържанието на тези послания. Но за съжаление те грешаха в крайните си заключения.

Каква е истината по въпроса за сънищата? Наистина ли те имат определено съдържание за нас, или това е поредната човешка самоизмама? Веднага трябва да кажем, че не е толкова лесно да дадем еднозначен отговор. Сънят е нещо много тайнствено. Той е бил и продължава да бъде една загадка за човека. Заспиваш и попадаш в един тайнствен свят: летиш, плуваш свободно под водата без кислородни апарати и още какви ли не чудни неща извършваш, но как точно става това – ние все още не можем да узнаем. Разбира се,има най-различни теории, но механизмът на съня си остава една тайна. Точно това е и причината да не можем да отговорим еднозначно на въпроса носят ли сънищата определена вест до нас или не. Истината по този въпрос отново ще потърсим в Библията.

Според Свещеното писание има три вида сънища:1/ Сънища, които идват като послания от живия Бог: (Йов 33:14-18)

Защото сигурно Бог говори веднъж и дваж. Само че човекът не внимава. В сън, в нощно видение, когато дълбок сън напада човеците, когато сънуват на леглата си. Тогава Той отваря ушите на човеците и запечатва поука в тях. За да отвърне човека от намерението му и да извади гордостта из човека. Предпазва душата му от гроба, и живота му, за да не падне от меч”.

Библията ясно и категорично казва, че Бог говори чрез сънища на човека с определено намерение:

А) Да поучава (16 стих)

Понякога на сън Бог може да те научи на много неща, да ти предаде информация, която ти по никакъв друг начин не можеш да узнаеш.Б) Да предпази човек от неразумно решение (17 стих)

Понякога човек си ляга, след като е взел вече някакво важно решение как да действа на другия ден, след като се събуди. Но това може да е едно неразумно решение с катастрофални последици за живота му. И тогава Бог може насън да му говори и да го спре да извърши това погрешно свое решение.В) Да смирява (17 стих)

Гордостта е може би най-страшната и нелечима болест. И когато при определен човек се появи опасност дотам да се възгордее, че да изгуби спасението си, тогава Бог е възможно да му говори на сън, да го стресне и човек да промени поведението и живота си.Г) Да предпазва от смърт (18 стих)

От Библията ние научаваме, че срещу нас воюва едно могъщо космическо същество, чиято едничка цел е нашето погубване. Нека прочетем този текст. “Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.” (1 Петрово 6:8)

В любовта и милостта Си, Бог може чрез сън да разкрива зловещите планове на дявола и по този начин да предпази много от Своите деца от сигурна смърт. Точно по този начин Той спаси и малкото бебе Исус от зловещата ръка на Ирод. “А след отиването им, ето ангел от Господа се явява на сън на Йосива и казва: Стани, вземи детето и майка му и бягай в Египет, и остани там, докато ти река, защото Ирод ще потърси детето, за да го погуби.” (Матей 2:13)

2/ Сънища, които Сатана изпраща.

Когато си казваш: Леглото ми ще ме утеши, постелката ми ще облекчи оплакването ми, тогава ме плашиш със сънища, и ме ужасяваш с видения”. (Йов 7:13,14)

Сънищата от Сатана носят тревога и безпокойство (гонят те, убиват те, падаш от някакви страхотни височини и т.н.). Наричаме ги кошмари. Често пъти се събуждаме, облени в пот и с въздишка на облекчение си казваме: “Добре, че е само сън”. Тези сънища от Сатана целят човек да изгуби душевното си равновесие, да го направят неспокоен, неуравновесен и да изпълнят живота му със страхове. Много хора са ми разказвали за такива подобни кошмари, особено след като тръгнат в пътя на истината и пожелаят да живеят според Божията воля. Тогава обикновено Сатана ги атакува мощно чрез подобни сънища, за да ги уплаши и откаже от намеренията им. В такива случаи Бог често се намесва и кошмарите изчезват.

3/ Сънища, които не са нито от Бога, нито от Сатана, а са чисто човешки.

Те винаги са свързани с миналото и настоящето и никога с бъдещето. Често са неясни и объркани.

Защото така казва Господ на Силите, Израилевият Бог: Да ви не мамят пророците ви и чародеите ви, които са всред вас, и недейте слуша сънищата си, които вие давате причина да ги сънувате.” (Еремия 28:8)

И както гладният сънува ясно, че яде, но като се събуди душата му е празна, или както жадният сънува ясно, че пие, но като се събуди, ето той е примрял, и душата му има охота”(Исая 29:8)

Ето това са определени преживявания, които извикват най-различни картини в нашия мозък по време на сън. На такива сънища изобщо не може да се разчита. Тълкуването им като послания от Небето е една огромна заблуда. “Ето, Аз съм против ония, които пророкуват лъжливи сънища, казва Господ. И, като ги разказват, с лъжите си и с надменността си правят людете Му да се заблуждават…”(Еремия 23:32)

Друг древен метод за предсказване на бъдещето, много популярен и до днес, е астрологията. Но познава ли наистина астрологията бъдещето и що за наука е тя?

Етимологията и семантичният анализ показват, че думата “астрология” идва от древна Гърция и означава буквално “наука за звездите”. Родината на астрологията обаче не е Гърция, а древният Вавилон. С какво се занимава тази популярна от миналото “наука”?

Астрологията е система от вярвания, основани на предположението, че звездите или планетите (така, както се разглеждат от самите астролози) влияят по тайнствен начин върху живота на хората. Астролозите смятат, че това влияние започва от рождението на човека и продължава през целия живот на личността. Ето и две дефиниции, дадени от самите астролози:

“Астрологията е изучаване на небесата… и влиянието, което те упражняват върху живота и работата на човечеството.”

“Астрологията е наука за тайнствените отношения между небесните тела и земния живот.”

Още древните вавилонски мъдреци са вярвали, че събитията от живота на хората, дори и най-незначителните, се контролират всеки миг от природните сили. Ако природата можеше да се разбере по един възприемчив начин – казваха те – хората щяха да са в състояние да разясняват минали провали, да изцеляват настоящи болести и да осигуряват бъдещи успехи. Всичко това зависи до колко можем да опознаем природата около нас.

За да вникнат в природните тайни, мъдреците са правили хиляди наблюдения в най-различни области. Изучавали са черните дробове на овцете, поведението на птиците при полет, разливането на капка мазнина в съд с вода, формата на облаците при залез слънце, цвета на зората – като във всичко това търсели послания от боговете. Но от всичко най-много ги привличали звездите. Те вярвали, че звездите и планетите са богове и като такива управляват и влияят върху живота на земята. Най-добрите тълкуватели са били и най-добрите лични съветници на царете.

Тогава царят заповяда да повикат врачовете и вражарите, омаятелите и халдейците, за да явят на царя сънищата му. И тъй, те влязоха и застанаха пред царя.” ( Даниил 2:2)

При нужда царят се допитвал до тези хора, които са били изключително еродирани личности с феноменални открития в различните науки. Хилядите им наблюдения били внимателно записвани с клиновидно подострени пръчки на безброй глинени плочки, изпичани в специални пещи и съхранявани във Вавилонските библиотеки. Всичко открито и записано по този начин, било изучавано и изследвано дълги години наред. Можем да приемем, че мъдреците са възнамерявали да бъдат точни в своите предсказания. Но понеже в действителност не може да има някаква връзка, да речем, между цветовете на красивия залез и успеха на някаква военна операция, или между пърхането и кукудякането на домашните птици, и изхода на някаква сделка, науката им обслужваше само тяхното суеверие. Но обаятелно суеверие…

Каква е съвременната астрология?

Съвременната астрология не е по-добра. Тя също се основава върху това да приеме, че естествените събития контролират съдбата ни. Поради всичката й сложност и фалшификация можем определено да кажем, че тя също е суеверие. В действителност не може да съществува никаква ефективна връзка между бъдещото щастие на един брак и разположението на избрани съзвездия при рождението на булката. Звездите ли определят щастието на един брак? Ние можем да бъдем благодарни, че живеем в това време на специализирана литература и информация и всеки може да прочете и потърси отговор на въпросите, които го вълнуват. Толкова сложни са брачните взаимоотношения. За да се изгради един добър, проспериращ брак, са необходими много неща – трябва да се познават потребностите на жената, на мъжа и т.н. Какво общо имат тук звездите? Те ли ще определят щастието на един брак, те ли ще формират моя живот занапред? Съвременните хороскопи не ни дават по-истинно ръководство от това на разтварящата се капка мазнина, която са използвали в древните времена.

Например: Астролозите казват, че всички, които са родени под знаците скорпион и телец са родени за войници – буйни, мъжествени, силни. Едно съвременно изследване на 154 000 елитни моряци в САЩ показало, че повечето изобщо не отговарят на определенията на астрологията. Те били родени под други знаци. За тези,които попадат в заодията везни пък казват, че са родени за музиканти и художници. Едно проучване на 2000 художника не подкрепило и тази идея.

Още един показателен пример за неточността на астрологията, е тоталния неуспех на германските астролози и ясновидци през 1998 год. Те масово бяха пророкували,че бившият канцлер Хелмут Кол ще спечели изборите и че националният отбор на Германия ще победи на финала на световното първенство по футбол във Франция. Но не би. Прогнозите на 68 изявени германски астролози и гадатели се оказаха абсолютно неверни. Нито един от онези 21 астролози, запитани в началото на 1998 година, не позна, че коалиция ГСДП /зелени/, предвождани от социалдемократа Герхард Шрьодер, ще сложи край на 16-годишното управление на Кол. Астроложката Моника Трансие дори бе видяла в съзвездието Юпитер “ключа” към преизбирането на бившия канцлер. Колегата на Трансие-Рей Соули от Мюнхен, пък бе заявил, че е малко вероятно в началото на годината да се стигне до двубой между Кол и сегашния канцлер Герхард Шрьодер, защото смяташе, че ГСДП държи в ръцете си скрит коз, който ще включи в играта по-късно.Трансие бе убедена, че националният треньор Берти Фогтс ще изведе отбора на Германия до победа на финала на световното първенство. Астрологът Дитер Хемпел стигна дори още по-далеч, като прогнозира, че решителният гол ще бъде отбелязан в началото на второто полувреме. С очите си видяхме, че нещата бяха съвсем други.

За нещастие, приел ли си веднъж, е трудно да се отърсиш от всякакъв вид суеверие. Черната котка, 13-то число, счупеното огледало, разположението на планетите- могат да имат само едно въздействие – човек се страхува от нещастие.

Суеверните хора са наплашени и винаги очакват някакво лошо знамение да се случи.

Какво е влиянието на астрологията днес? Въпреки своята неточност, абсурдност и нелогичност, днес астрологията се радва на небивал успех. И ако не беше Библията, която ни казва защо е така, за мен този успех щеше да е учудващ и неразбираем. Лоранс Джером (писател, учен и инженер) прави удивителното твърдение, че най-малко един милиард хора по цялото земно кълбо “вярват и следват до някаква степен астрологията”. И това е удивително.

В САЩ (най-християнската държава) има 10 000 астролози от най-висок ранг – професионалисти, практикуващи астрология целодневно, а 175 000 я практикуват частично – в извън работно време.

През 1984 г. известният Институт Галъп разкри, че сред юношите между 13 и 18 години 55 % вярват в астрологията. Същият Институт сочи, че 10 % от евангелистите вярват в астрологията! Това е поразяващо. Какво общо имат Библията и Христос с астрологията?!

Днес на Запад това е тема на повече от 100 списания и милиони книги. Над 80 % от всички вестници в САЩ съдържат рубрики с хороскопи. Удивителното е, че астрологията е проникнала всред най-висшите среди на обществото, та дори и в Белия дом. Според доклада на началника на канцеларията Доналд Рийган, влиянието й там се простира до “всяко по-значително действие или решение”. Всички най-важни решения са съобразени със съветите на астролозите.

Днес редица знаменитости също вярват в предсказанията на астрологията. Например: Принц Андрюс, Покойната принцеса Даяна, Лайза Минели, Джоан Колинс и още стотици други. България също не е останала незасегната от този световен феномен. Почти във всеки вестник има хороскопи за деня. И трагедията е, че хората им се доверяват, а поведението им зависи от това, доколко добър е ежедневният им хороскоп, без да разбират колко далеч от истината е написаното.

Познавам лично собственик на вестник, който сам пише хороскопите, без да има елементарна представа от астрология!

Защо астрологията е толкова популярна и се радва на небивал успех? Това е така, защото претендира, че осигурява важна информация, която хората желаят да имат. Информация, която:


  1. ще ги закриля

  2. ще им донесе успех

  3. ще ги ръководи

  4. ще им предскаже бъдещето

  5. ще им помогне да разберат себе си

Астрологията предлага на хората вярата, че могат да “контролират” собствената си съдба, а освен това им доставя готово оправдание за всеки неуспех или грях. Предлага им фалшивата надежда, че чрез “познаването” на звездите, човек може да манипулира или събития в полза на собственото си благополучие, или егоистични желания. Специализирала се е в умението да отговаря на почти всички въпроси, които хората задават за бъдещето. Всъщност, астрологията твърди, че предлага власт над живота и смъртта, над любовта и щастието, секса и отношенията между хората, над парите и над личното здраве, и т.н. и т.н.

Астрологията е популярна най-вече, защото дава надежда, а днес хората отчаяно се нуждаят именно от нея. Във всеки век на социална разруха народните маси са се обръщали към окултизма и други вярвания за утеха и съвет. Днешното време не прави изключение.

Друг метод за предсказване на бъдещето е ясновидството. Хората, които се занимават с него, са наречени “врачове” (врачки), гадатели и баячи.

Що е ясновидство? То е способността мислено да се прониква във времето – минало, настояще и бъдеще.

Ясновидството! Феноменът, пред който не малко хора изтръпват, а мнозина дори се страхуват. Познанието на ясновидеца относно личния живот на човека, търсещ помощ при тях, е стряскаща и объркваща. Ясновидецът разкрива тайни, лични преживявания и ред други подробности от семейния и социалния живот на своя клиент, който по никакъв естествен начин не би могъл да узнае. Това обикновено поразява непредубедения разум… Човек не може да разбере как е възможно ясновидецът да знае всички тези неща! Но фактите са си факти и той е длъжен да ги приеме. Те пък от своя страна са личният паспорт на гадателя за свръхестествените му способности, дарени му (според него) от небето.

Примери:


Една от най-добрите ясновидки в България беше покойната баба Ванга. Между многото случаи, описани в едноименната книга, аз избрах само един. През 1979 г. при Ванга гостува известният актьор Вячеслав Тихонов. Мнозина си го спомнят от филма “Седемнайсет мига от пролетта”. В момента, когато Тихонов пристъпил прага, Ванга му викнала още от вратата: “Ти защо не изпълни желанието на твоя най-добър приятел? Той е Юрий Гагарин. Когато заминаваше на последния си изпитателен полет, летецът дойде у вас да се сбогува и каза: “Нямам време да купувам, затова много те моля да купиш един часовник – будилник, все едно че аз съм го купил и да го държиш на бюрото си. Нека този часовник да ти бъде спомен от мен”. Актьорът бил толкова изумен, че просто му прилошало. Дали му валериан. Казал, че всичко е било точно така, но в суматохата около гибелта на Гагарин той е забравил и не е купил този часовник…

Друга много известна ясновидка е Вера Кочовска. Тя отива на изследване на своите свръхестествени способности при руския учен Анатолий Спиркин. От кабинета му с невероятна точност тя описва обстановката в дома му (макар никога да не е била там), дори заглавията на книгите в библиотеката. Спиркин е изумен и неразбиращ…

Откъде идва това феноменалното познание на тези хора?

Всички те признават, че получават информацията чрез посредник по свръхестествен начин.

Цитат от книгата “Ванга” – 51 стр.“Той бил висок, рус и “божествено” красив. Бил облечен в доспехи като древен воин, които блестели на лунната светлина. Конят му развявал опашка и риел с копита земята. Спрял пред прага на Вангината къща, слязъл от коня и влязъл в тъмната стаичка. Излъчвал толкова светлина, че вътре станало светло като ден. Обърнал се към Ванга и заговорил с плътен глас: “Скоро светът ще се обърка и много народ ще се изгуби. На това място ще стоиш и ще предсказваш за мъртви и живи. Не се бой! Аз ще бъда до тебе и ще ти казвам какво да препредаваш!”, т.е. тя ще е инструмент в нечии ръце. Същото можем да кажем и за гадателите. Атрибутите им са различни – карти, кафе, човешка длан, числа, махало и т.н. докато стигнем до числото 250 (брой различни методи), но всички те получават информация по свръхестествен начин от разумни същества не от нашето естество и не от нашия свят!

Големият и съдбоносен въпрос е– кои са те?

В Библията откриваме истината.

Да започнем със сънищата (Бог и сънищата). Трябва да знаем, че не е невъзможно Бог да говори все още на хората чрез сънища, да контактува по този начин, но в днешно време Бог много рядко би избрал този начин за връзка с човека. В древността Бог си е служил по-често със сънищата, защото не е имало писано слово, а това, което е имало,е било твърде оскъдно и малко достъпно. Днес положението е коренно различно. Библията е разпространена в милиони екземпляри – почти във всички краища на света. Така че, вместо да чакаш Бог да ти говори на сън – отвори Библията и там ще намериш верния отговор. Затова аз определено приемам, че днес Бог почти не говори със сънища там, където има Библии. В Свещеното писание, Бог е отговорил на всички интересуващи ни въпроси и по този начин осъществява контакт с нас – хората. Тълкуванията на сънищата вече не са нужни. Разбира се, Бог си запазва правото да говори на хората и по този начин. Но трябва да знаем, че това става много рядко и в изключителни ситуации, когато по друг начин не е възможно.

Другото, което непременно трябва да знаем е, че сънищата от Бога водят към Бога и не противоречат на Библията. Затова е изключително важно да познаваме Свещеното писание. Иначе Дяволът умело ще ни манипулира, както е направил с една огромна част от света. “Ето, Аз Съм против ония, които пророкуват лъжливи сънища, казва Господ. И, като ги разкриват с лъжите си и с надменността си, правят людете ми да се заблуждават…”(Еремия 23:32)

Какво е отношението на Бог към астрологията? Астролозите твърдят, че тяхната “наука” има небесен произход, че теса пряко ръководени от Бога. Дали това е така?

Сниши се, та седни в пръстта, девице, дъщерю Вавилонска, седни на земята, а не на престол, дъщерю халдейска, защото няма да се наричаш вече изтънчена и изнежена; … Понеже си била дързостна в нечестието си и си рекла: Никой не ме вижда – понеже мъдростта ти и знанието ти са те отвратили и си рекла в сърцето си: Аз съм, и освен мене няма друга, затова ще дойде върху тебе зло, без да знаеш отгде се явява, и беда ще те нападне, без да можеш да я омилостивиш, ще дойде внезапно върху тебе и опустошение, без да ти е било известно. Приближи се сега с обаянията си и с много чародейства, в които си се трудила от младостта си. Може би ще се ползваш. Може би ще уплашиш неприятеля! Уморила си се в многото съвещания. Нека приближат сега астролозите, звездобройците и предвещателите по новолунията. И нека те избавят от това, което ще дойде върху тебе. Ето, те ще бъдат като плява; огън ще ги изгори; не ще могат да се избавят от силата на пламъка, понеже той не ще бъде въглен да се огрее или огън, пред който да седнат.”

Нека сега тези, на които си вярвала, тези на които си градила бъдещето, нека сега се приближат да те избавят от Моята ръка – казва Господ. Извикай сега астролозите. Те ще бъдат като плява, която ще изгори.” (Исая 47:1,10-14)

Ето Божият отговор.Яснен, категоричен и недвусмислен!

Навуходоносоровите астролози се провалиха. Боговете, на които служеха, останаха безмълвни, когато животът им бе в опасност. И ако не беше милостивата намеса на Данииловия Бог, те всички щяха да загинат.

Днес положението не се е променило. Боговете, на които служат съвременните астролози са същите, на които служеха и древните. Информацията, която предават е толкова вярна, както и на древните… Опасността им също! Защото както за древните, така и за съвременните астролози, както и за всички гадатели, баячи, омаятели и врачки, Бог е записал:“Да не се намира между тебе някой, който да прекарва сина си или дъщеря си през огън, никой чародей, астролог, гадател или омаятел, никой баяч, запитвач на зли духове, врач или запитвач на мъртвите; защото всеки, който прави тия дела е омразен на Господа, и поради тия мерзости, Господ твоят Бог изгонва тия народи отпред тебе.” (Второзаконие 18:10-12)

Да се не отнесете към запитвачите на зли духове, нито към врачовете. Не ги издиряйте за да се осквернявате чрез тях. Аз Съм Господ вашият Бог.” (Левит 19:31)

Според удивителното пророчество в Даниил 2 глава, а и от много други места в Библията, ние разбираме, че живеем в последното време. Свещенното Писание предсказва, че колкото повече се приближаваме към края, обаянието на суеверието ще нараства. Милиони ще бъдат поразени от “феноменалните” способности на някои хора, на които силно ще се доверяват, без да питат откъде имат тези способности. Ще вярват, че това са божествени проводници и инструменти и ще им се доверяват. Всички, които вършат такива неща, според Библията са омразни на Бога.

Нещо повече – ние сме свидетели,че суеверието прониква в най-висшите държавни среди. Кой взема решенията на управниците? Тайният, тъмният свят контролира техните умове. Не е ли страшно това?!“И видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти духове, прилични на жаби, защото те са бесовски духове, които като вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена, да ги събират за войната във великия ден на всемогъщия Бог.” (Откровение 16:13,14)

Тези бесовски духове вършат чудеса чрез своите инструменти (врачки, гледачки, медиуми, екстрасенси и т.н.) и хората се впечатляват. Всичко това е пред очите ни. Обществена тайна е, че висши държавници често са посещавали баба Ванга за съвети. Президенти и държавници търсят помощ от астролози, медиуми и екстрасенси. Елцин посещаваше известната Джуна. Клинтън търсеше помощ от астролози. Заиграването със свръхестественото е неконтролируемо и с опасни, фатални последици.

Много християни, които не познават и не уповават в Библията също ще бъдат измамени.: “А Духът изрично казва, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата, и ще слушат измамителни духове и бесовски учения, чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла.” ( I Тимотей 4:1,2)

И това е пред очите ни. Самият факт, че една врачка бе на път да бъде канонизирана като светица и то от християни, е напълно неразбираемо, особено при категоричните и ясни пророчества от Библията.

В края на ХХ век окултните науки се радват на небивал успех. Обаянието на суеверието е поразително. Представителите на тези “науки” – астролози, ясновидци, гадатели, екстрасенси, се радват на необикновена популярност и печелят много пари. Всички те твърдят, че са осенени от Бога, Който ги е надарил с особени дарби. Но Библията, която е истинското Божие Слово, казва точно обратното: “Всички, които вършат подобни неща са омразни на Господа.”
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница