„ю ейч уай интернешънъл българия еоод, България, София, ж к. Младост 1А, бл. 505А, вх. 2, етДата08.02.2018
Размер80.35 Kb.
Размер80.35 Kb.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

МАРИЯ ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА


България, София, 1220, ж.к. „Лев Толстой”, бл. 34

0888143487

elmaz_mlp@yahoo.comПол Жена | Дата на раждане 20.07.1980г. | Националност БългарскаПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО СЕ КАНДИДАТСТВА

ПРОФИЛ


ПРЕДПОЧИТАНА ДЛЪЖНОСТ

ОБУЧЕНИЕ, ЗА КОЕТО СЕ КАНДИДАТСТВАПосочете позиция, за която кандидатствате / длъжност / предпочитана работа / етап на обучение (премахнете излишните полета от лявата колонка)ТРУДОВ СТАЖ

05 Юни 2013г. - настояща

Бизнес консултант

„Ю ЕЙЧ УАЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, България, София, ж.к. Младост 1А, бл. 505А, вх. 2, ет. 2

Разработване на софтуерните продукти предлагани от фирмата.

Следене на промените в нормативната уредба и своевременното им отразяване в съответния софтуерен продукт; разработване на нови функционалности; тестване.

Консултации и обучения на клиенти и служители за работа със софтуерните продукти предлагани от фирмата: ФСС МИРАЖ и ФСС МИРАЖ SQL /модули „Счетоводство” и ТРЗ/; ERP Kartell.

Техническа поддръжка.

Счетоводни консултации и обучения на клиенти.


Вид на дейността или сферата на работа Счетоводство, одит , софтуер18 Април 2007г. – 05 Юни 2013г.

Оперативен счетоводител

„БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ” ЕООД, България, София, ж.к. Младост 1А, бл. 505А, вх. 2, ет. 2

Водене на счетоводство и ТРЗ на фирми в областта на услугите, търговията и производството. По конкретно: обработка на първични счетоводни документи, издаване на фактури, изготвяне на справки-декларации по ЗДДС; изготвяне и подаване на Интрастат декларации; изготвяне на аналитични справки и отчети; изготвяне на уведомления при назначаване и прекратяване на служители, ведомости и фишове за заплати, декларации 1 и 6, и др. Изготвяне на годишни финансови отчети. Попълване на годишни данъчни декларации на юридически и физически лица. Подготовка на документи за регистрация и дерегистрация на фирми по ЗДДС. Подготовка на документи за създаване на нова фирма, а също и за ликвидация на фирми. Подаване на справки-декларации по ЗДДС и други декларации по електронен път. Извършване на електронно банкиране и други.

Обучение на нови служители. Консултации на клиенти и служители за работа със софтуерите разработвани от фирмата.Вид на дейността или сферата на работа Счетоводство, одит , софтуер


14 Юли 2005г. – 18 Април 2007г.

Геолог

Геологически Институт „Страшимир Димитров” към БАН, България, София, ул. „Акад. Георги Бончев” № 24

Извършване на микротермометрични изследванияВид на дейността или сферата на работа Геология и минерални ресурси.


ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

2006г. – 2008г.

Магистър по Икономика

Специалност „Счетоводство и контрол” със специализация “Счетоводство”Въведете ниво от ЕКР, ако е приложимо

УНСС, гр.София

Финансово-счетоводен факултет

2003г. – 2006г.

Магистър по Минералогия

Специалност „Приложна минералогия”,Въведете ниво от ЕКР, ако е приложимо

МГУ „Св. Иван Рилски”, гр.София

Геолого-проучвателен факултет
1999г. – 2003г.

Бакалавърска програма по специалност

„Геология и проучване на минералните ресурси”


МГУ „Св. Иван Рилски”, гр.София

Геолого-проучвателен факултет
1995г. – 1999г.

Специалист по Икономика

„Счетоводство и контрол”


Национална търговско-банкова гимназия София
ЛИЧНИ УМЕНИЯ

Майчин език

Български езикДруги езици

РАЗБИРАНЕ

ГОВОРЕНЕ

ПИСАНЕ

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение
Английски език

В2

В2

В2

В2

В2
Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо.


Комуникационни умения
Организационни / управленски умения

Опишете Вашите организационни умения. Посочете в какъв контекст за придобити, напр.:

  • лидерство (в момента съм отговорен/на за екип от 10 души)
Професионални компетенции
Дигитални компетенции

Microsoft Office™ (Word™, Excel™ and PowerPoint™);

Accounting Software „MIRAGE“; ERP KARTELL
Свидетелство за управление на МПС

  • B
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯПроведени курсове и семинари
21.04.2015 – 12.05.2015 Проект съвместно с ИАНМПС „Практическо счетоводство за микро и малки фирми” - интерактивна форма на обучение под формата на уебинар (webinar).
12.01.2015 – 02.02.2015 Проект съвместно с ИАНМПС „Практическо счетоводство за микро и малки фирми” – присъствена и интерактивна форма на обучение под формата на уебинар (webinar).
17.11.2014 – 08.12.2014 Проект съвместно с ИАНМПС „Практическо счетоводство за микро и малки фирми” – присъствена форма.
Повишаване на квалификацията


28.01.2015

19.01.2015


17 Декември 2014


26 – 28 Март2014


28. – 29.01.2014


12 – 13 Септември 2013

20.11.2011 – 30.06-2012


26 – 28 Януари 2011

03 Март 2011

26 Септември 2008

Юли – Октомври 2006

Април – Юни 2005


Семинар на тема: „Актуални промени в социалното и здравно осигуряване за 2015г.

Логика при прием на данните за декларация обр.1 и декл. обр. 6 за 2015г.”


Плутон – 1 ЕООД

Семинар на тема: „ Годишно данъчно и счетоводно приключване по реда на ЗСЧ и

ЗКПО за 2014г. Промени в КСО. Промени в ЗДДС. Промени в ЗДДФЛ.”
Плутон – 1 ЕООД

Семинар на тема: „Годишно данъчно и счетоводно приключване за 2014г. Промени в

ЗКПО. Промени в ЗДДС. Промени в ЗДДФЛ.”
INTERTEK

Сертификатен курс за вътрешен одит на Интегрирани системи за управление спрямо изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007


Плутон – 1 ЕООД

„Промени в ЗКПО за 2014г. Промени в ЗДДС за 2014г. Промени в нормативната база

по социално и здравно осигуряване на за 2014г. Облагане дейността на юридическите

лица по реда на ЗКПО за 2014г. Промени в ЗКПО за 2014г. Прилагане на ЗДДС и

ПЗДДС в практиката. Промени в ЗДДС за 2014г."
INTERTEK

International QMS Auditor training course of Quality Systems ISO 9001:2008 and ISO 19011:2011, certified by IRCA.


Образователен център “Информационни технологии”, Курс по “Компютърни мрежи”
Квалификационен курс на тема: „Новото данъчно законодателство през 2011г.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2010г.”


Квалификационен курс на тема: „Система интрастат – промени в нормативната

уредба и особености при деклариране”


Квалификационен курс на тема: „Новата информационна система за изготвяне и

подаване на интрастат декларации.”


Образователен център „Хермес”, гр. София

Курс по професията „Счетоводител”


Специализация по европейска програма за студенти “Erasmus”

в Montan University, гр. Льобен, Австрия.
© Европейски съюз, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Страница /


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница