За дейността на български младежки червен кръстстраница2/3
Дата01.02.2017
Размер370.77 Kb.
Размер370.77 Kb.
1   2   3

Три поредни години продължи сътрудничеството между БМЧК и ТВ “Планета”, което ни даде възможност да разширим обхвата на своите превантивни дейности сред все по-големи и разнородни групи от млади хора. Акции по превенция на HIV/СПИН и рисково сексуално поведение се осъществиха чрез раздаване на информационни материали по време на концертите от Националното турнета на телевизията в областните градове – Враца, Велико Търново, Русе, Шумен, Варна, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Дупница и Благоевград. В рамките на този мандат, чрез сътрудничеството ни с ТВ Планета и Министерството на здравеопазването са достигнати повече от 250 000 млади хора в цялата страна.

Въпреки безспорните ни постижения в сферата на превенцията на HIV/СПИН обаче е необходимо осъвременяване и разнообразяваме на традиционните кампании на БМЧК по повод 1 декември, 14 февруари и Деня за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН. За утвърждаването ни като авторитетна и атрактивна организация е важно да избягваме кампанийността, да работим целогодишно и мотивирано, да бъдем иновативни и да бягаме от повтаряемостта.

Основна необходимост в тази връзка се очертава и нуждата от диверсифициране на източниците на промоционални материали. и ресурси за обезпечаване на бъдещите ни кампании. Важна стъпка в тази посока трябва да бъде търсенето на корпоративни партньорства на национално и местно ниво, като фармацевтични компании, аптечни вериги и други, като една позитивна практика в тази насока може да се посочи дългогодишното партньорство на БМЧК-Пловдив с българското представителство на фирмата CONTEX. За да бъдем актуални и полезни на младежите, за да осмислим превенционната си дейност и да избягаме от абстрактност и самоцелност, и най-вече, за да се борим на практика със стигмата и дискриминацията срещу хората, живеещи с HIV/СПИН е необходимо да работим и в по-тясно сътрудничество с организациите, които ги представляват.

Превенция на зависимости

Превенция на наркомании

И през изминалия мандат една от приоритетните дейности на младежката организация остана превенцията на зависимости. Принос за това са успешно реализираните обучения в областта на превенцията на наркоманно-рисково поведение и кампаниите по превенция на тютюнопушенето сред младежите.

Обучения на доброволци и връстници по превенция на зависимости се реализираха през целия отчетен период, но се очерта тенденция към намаляване на обучителните екипи работещи по превенция на наркоманно-рисково поведение. През 2008 г. БМЧК- София, БМЧК-Варна, БМЧК-Пазарджик и БМЧК-Търговище вложиха средства в обучение на нови екипи, част от които започнаха активна дейност сред своите връстници. Световният ден за борба с наркоманиите (26 юни) беше отбелязан с прожекции и публични дискусии от много клубове на БМЧК в страната. БМЧК направи и по-значима стъпка в сътрудничество с терапевтичните общности за наркозависими младежи, като в тази посока бе реализирането на посещението на нарко-комуна “Ново Начало” в с. Буново от доброволци и служители на БМЧК-София през 2007 г., а през 2008 г. част от тези младежи станаха наши доброволци, които активно участваха в редица дейности на БМЧК.

През 2008 г. бяха организирани и множество акции за насърчаване на младите хора да НЕ използват наркотични средства. Такива бяха акциите “Спорт срещу дрогата” на БМЧК-Пазарджик, “Живот без дрога” на БМЧК-Търговище, “Пристрастени към лятото, а не към наркотиците” на БМЧК-Плевен. “Остани чист” бе кампанията на варненските доброволци, които “маркираха” с логото на акцията минувачите, а в Габрово кампаниите се осъществиха в партньорство с РИОКОЗ и сдружение “Майки срещу дрогата”, като в основата на мероприятията стояха прожекции и публични дискусии по темата.Безспорна е необходимостта от разширяване на дейността ни в сферата на превенцията на наркотични зависимости. Има множество силни организации, работещи със зависими младежи и е нужно да почерпим опит и партньорства. Като безспорно добра практика в това отношение можем да посочим сътрудничеството между БМЧК- Перник и Фондация “П.У.Л.С”. Ефективността на кампаниите ни би се подобрила значително и чрез включване на организации на освободили се от зависимостта младежи, което би осмислило кампаниите ни и борбата със стигмата срещу употребяващите наркотици.
Превенция на тютюнопушенето

Световният ден без тютюнев дим (31 май) и Международният ден за борба срещу тютюнопушенето (всеки 3-ти четвъртък на месец ноември) всяка година се отбелязваха с атрактивни акции “Целувка срещу цигара”, в които доброволците на БМЧК приканваха пушачите да се откажат от поне една цигара в замяна на захарни целувки, бонбони, балони, гривнички, дъвки, близалки и други сладки изкушения, като събраните по време на акциите цигари бяха демонстративно унищожавани.

През 2007 г., Международният ден за борба срещу тютюнопушенето (15 ноември) беше отбелязан едновременно в Русе, Враца и Плевен с пилотна кампания, подкрепена от Министерство на здравеопазването, чиято основната цел бе въвеждането на символ за съпричастност в борбата срещу тютюнопушенето. През 2008 г. съвместната инициатива на БМЧК и Министерството на здравеопазването продължи, като на 31 май в Перник, Варна, Смолян и Русе се осъществи вторият етап от кампанията “ТИ МОЖЕШ” със символът на инициативата - зелени светлоотразителни гривни.

Кампанията беше насочена както към пушачите, които бяха убеждавани да се разделят с поне една цигара, така и към онези, които не са се поддали на вредния навик и се проведе под мотото “ТИ МОЖЕШ!” (да не пушиш). Целта ни бе да придадем позитивен привкус на кампанията чрез насърчаване и мотивиране към справяне с вредния навик, а не чрез насаждане на страхове, породени от неговите последствия.

Тази година интересен и иновационен бе подходът на доброволците в Кърджали, които поднесоха проблема с тютюнопушенето под формата на ревю- спектакъл, последвано от дискусия. “Не и днес” пък бе мотото на кампанията, организирана от доброволците на БМЧК-Благоевград, които приканваха пушачите да апликират своя цигара върху макет на “Човекът пушач”. Концерт на млади изпълнители “НЕ на тютюнопушенето” бе в основата на превантивната акция на младежите от БМЧК-Плевен.

Продължава и съвместната ни дейност в рамките на Коалиция против тютюнопушенето, на която БЧК стана председателстваща организация през 2007 г. В коалицията влизат осем правителствени и неправителствени организации и чрез нея се надяваме с общи усилия да съдействаме за унифицирането на българското с европейското законодателство в областта на превенцията и контрола на тютюнопушенето.

Ограничаване на здравните щети сред интравенозно употребяващите наркоотици
От 2004 г. насам, областните съвети на БЧК в Кюстендил и Русе придобиха сериозен опит в работата си по Компонент 4 “Превенция и контрол на HIV/СПИН сред лицата, инжекционно употребяващи наркотици” на Програма “Превенция и контрол на HIV/СПИН” към Министерството на здравеопазването. Друг подобен проект също беше реализиран между 2005 и 2006 г. от Областния съвет на БЧК в гр. Стара Загора, с подкрепата на МФЧК/ЧП и Италианския Червен кръст. Целта на дейностите по този Компонент е ограничаване на разпространението на кръвнопреносими инфекции (ХИВ, хепатит В и С) сред венозно употребяващите наркотици. Това е програма за работа с общността на употребяващите наркотици и включва следните дейности: осъществяване на контакт с целевата група, анонимно регистриране на случаите, осигуряване на стерилни игли, спринцовки и чисти материали, необходими за еднократната употреба на наркотични вещества, разпространение на информационни материали, презервативи, насочване към медицински услуги и субституираща терапия и почистване на публични места от употребявани игли и спринцовки.

Стартиралият през декември 2008 г. двугодишен проект “Подобряване на стратегиите за намаляване на здравните щети сред интравенозно употребяващите наркотици, червенокръстки подход в Европа”, финансиран от Европейската комисия е своеобразна възможност за повишаване на капацитета на БМЧК за извършване на дейности по намаляване на здравните щети сред зависими младежи чрез обмяна на опит с Червенокръстки дружества със значителна експертиза в тази сфера, като италианската фондация “Вила Мараини”, Италианския, Френския и Хърватския Червен кръст. Тази съвместна инициатива ще даде тласък и на дейностите по преодоляване на стигмата и дискриминацията в местните общности към зависимите младежи и работата ни по застъпничество за хуманитарна политика по отношение на зависимостите.


Други
С видимото си и значимо участие във всички дейности на БЧК, доброволците на БМЧК са лицето на нашата организация. Освен в горепосочените дейности, не можем да не споменем и участието им в провеждането на пролетните и есенните национални кръводарителски кампании и усилията за привличането на гимназисти, и студенти и изграждането у тях на мотивация за доброволно-безвъзмездно кръводаряване.
Проект “Здраве в училище”

Проектът “Здраве в училище” стартира през 2007 г., като до момента е обхванал повече от 3 500 деца в над 100 училища в България. Целта на проекта е да създаде устойчиви знания и навици за здравословно хранене и активен начин на живот сред обхванатите деца, чрез: разработена програма и учебни помагала за здравословно хранене и здравословен начин на живот за учениците от начален етап; обучение на учители; информационни материали за родители; атрактивно обучение за здравословен начин на живот сред обхванатите ученици; телевизионен клип за популяризиране на здравословното хранене, излъчван по регионални и национални медии; интернет страница с информация за проекта и др. Проектът “Здраве в училище” се радва на широка популярност както сред децата, учителите и родителите, така и сред медиите.

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
През периода 2005 – 2008 г. доброволците на БМЧК осъществиха многобройни благотворителни, фондонабирателни и информационни кампании в помощ на децата и младите хора.

Една от основните социални дейности беше свързана с осигуряването на хуманитарни помощи за детските социални заведения (ДСЗ) в страната. Най-мащабната акция – разпределянето на 150 000 кг. сухо мляко, дарение от Швейцарския Червен кръст във всички ДСЗ и за хиляди индивидуални бенефициенти в периода 2005-2007 г. подпомогна и допринесе за подобряване на положението на голям брой деца в неравностойно социално положение. Друга успешна дарителска кампания, отново реализирана с помощта на Швейцарски Червен кръст “Два пъти Коледа” зарадва хиляди деца с играчки, чанти и учебни помагала. В същото време тази основна дейност на организацията през отчетния период не бе реализирана в мащабите от предишните години. Преустановяването на големи дарения на хуманитарни помощи /сухо мляко, детски играчки, ученически пособия, дрехи/ изисква от БМЧК да бъдат търсени и реализирани нови начини за задоволяване на нуждите на децата и младежите от подобно подпомагане.

Всяка година от отчетния период по време на великденските празници, Международния ден на детето – 1 юни и коледните и новогодишни празници се провежда традиционната национална кампания “Деца помагат на деца”. Тази кампания има за основна цел да стимулира детската благотворителност и да формира и развие нагласи сред младите хора за благотворителност. Доброволците организираха и реализираха множество разнообразни и атрактивни кампании по места, за да зарадват нуждаещите се деца и да направят съпричастни към техните проблеми своите връстници от училищата в цяла България.

По време на великденските празници боядисването на яйца и раздаването им се превърна в традиция в почти всички области. В Габрово доброволци на БМЧК представиха обичая Лазаруване и получените като дар яйца бяха боядисани в Приюта за безпризорни деца. Една от най-оригиналните идеи бе реализирана през 2008г. в Пловдив, където на Велики Четвъртък в двора на Пловдивската митрополия освен боядисването на яйца с деца от ДСЗ бе направено и яйце с размери 150/130 см. и 30 кг., на което бяха изрисувани и написани посланията на децата от домовете. В различните области кампанията “Деца помагат на деца” по време на великденските празници се проведе под различно мото и с различно съдържание: в Смолян е “Великден – лъч надежда”; в Хасково“Подари яйце, зарадвай едно сърце”; в Ямбол“Да дарим усмивка на децата от Център “Усмивка”, по време на която набраните хранителни продукти бяха предоставени на социално слаби деца и деца с увреждания, посещаващи този център; в Бургас под мотото “Различни, но заедно!”, деца от 4 училища в града участваха в игри, посветени на Великденските празници и Годината на равните възможности за децата и младежите с увреждания, за каквато беше обявена 2007.

Във връзка с отбелязването на Международния ден на детето – 1 юни, доброволците на БМЧК също организираха и реализираха множество разнообразни и атрактивни инициативи по места, за да зарадват нуждаещите се деца, като една от най-интересните беше в Бургас, където доброволците организираха “Парад на хвърчилата”.

По време на Коледните и Новогодишни празници във всички области се проведоха кампании, които да помогнат и да зарадват децата в неравностойно положение. Една от интересните кампании се проведе в Кнежа под надслов “Коледни чудеса от деца за деца”, като изработените от ученици и доброволци картички, сладкиши и сурвачки бяха раздадени на деца, лишени от родителски грижи. В Пловдив и Сливен кампанията “Кутии на приятелството” и през 2007 г. и 2008 г. имаше изключително голям успех. Интересна инициатива проведоха доброволците на БМЧК от клубовете в с. Макариополско и с. Баячево, област Търговище, които коледуваха на Бъдни вечер, като събраните средства бяха дарени на детската градина в с. Макариополско и на деца от социално слаби семейства в с. Баячево.Друга традиционна за БМЧК кампания, която цели да сенсибилизира обществеността към проблема с глада в България, е отбелязването на Международния ден за борба с глада. Oсновните дейности по време на тази кампания през отчетния период бяха свързани с фондонабиране и хранителни банки в хипермаркети, училища и на други обществени места, като събраните храни бяха дарени на детски социални заведения, на деца и възрастни хора в неравностойно положение. Едни от рекордьорите в тази кампания бяха доброволците на Добрич, които за целия период събраха 5 752 кг. хранителни продукти.

Доброволците на БМЧК участваха и в редица акции, свързани с други празници (1 март, 8 март и т.н.) По случай 1 март във всички области се включиха в изработването на мартеници, които бяха раздадени на деца от детски социални заведения, детски градини, училища и възрастни хора. На 8 март интересна инициатива бе реализирана от доброволците на БМЧК в Ловеч, които зарадваха с картички, цветя и сладкиши учителките и помощния персонал в 8 училища в гр. Ловеч и гр. Тетевен.

Друга успешна инициатива на някои от областните организации на БМЧК е свързана с подпомагането на абитуриенти сираци и полусираци. В Ямбол за тях приготвят подаръци, в Габрово им осигуряват безплатни прически, в София провеждат благотворително модно ревю, а в Сливен за периода парично са подпомогнали 127 абитуриенти.

Един от важните аспекти от дейностите на БМЧК е традиционното и системно посещение на доброволците от БМЧК – Русе, Габрово, Пазарджик и Добрич в социалните институции на БЧК в съответните областни организации. Ограничения брой на децата в тези институции дава възможност за ефективно общуване между децата и доброволците, както и за изграждане на лични взаимоотношения, което благоприятства по-добрата социализация на децата и предоставя възможност за натрупване на опит на доброволците за работа с деца от специализирани институции.

Като цяло доброволците на БМЧК във всички области работят успешно с децата и младежите от специализираните институции. Като пропуск може да се отбележи по-малко активното взаимодействие с деца със специални нужди, но за подобни дейности се изискват и по-специфични обучения. Поради тази причина би трябвало да се изтъкне успешната работа на сливенската областна организация с младежи в “Защитени жилища” в Сливен и Нова Загора, както и с Дневния център за деца и младежи с умствени увреждания “Св. Стилиян –Детепазител”.

В сферата на социалните дейности през периода 2005 – 2008 г. бяха реализирани редица проекти:Проект “Застъпничество за правата на децата в ДСЗ” стартира през 2003 г. под името “Превенция на насилието в ДСЗ в България” с финансовата подкрепа на Швейцарския Червен кръст и швейцарската фондация “Хирцел”. Продължителността на проекта бе 3 години (от май 2003 г. до май 2006 г.). През този период бяха достигнати 15 детски социални институции в страната с над 1500 деца, живеещи в тях. Главната цел на проекта бе да мотивира децата, които живеят в ДСЗ да разберат правата си, както и да се работи в посока превенция на насилието в тези институции. За изпълнението на тази цел във всяка специализирана институция за деца, работеща по проекта, се създадоха форми за самоуправление, които включват от 5 до 17 деца (например: групи за застъпничество). За работата с деца от институциите бяха обучени доброволци на БМЧК по темата за права на децата, както и в медиация на конфликти и превенция на насилието. След приключването на финансирането по проекта, доброволците на БМЧК продължиха да реализират дейности със застъпнически характер в специализираните институции за деца, което е доказателство за устойчивостта и важността на проекта.

Проект “Намаляване на риска от трафик на жени и деца от България”, който се осъществи с финансовата подкрепа на Норвежки Червен кръст и Министерството на външните работи на Кралство Норвегия и включи 23 областни организации на БЧК в страната. Мнозинството от дейностите по проекта на областно и общинско ниво бяха в две основни направления: запознаване на младите хора в училищна и извънучилищна среда с механизмите за набиране, и контрол над жертвите на трафик, както и сенсибилизиране на обществеността посредством медийни и информационни кампании по проблема. Проведоха се обучения за повишаване на информираността и уменията на младежите за адекватно поведение при попадане в ситуации на насилие и трафик на хора, и адресиране на проблема към съответните институции, както и дейности по превенция на отпадането от училище и формиране на житейски и социални умения у децата от детски социални заведения и рискови общности. Съвместно с Мисията в България на Международна организация по миграция беше обявен национален конкурс за есе, стихотворение и рисунка на тема “Трафикът на хора – новото робство”, в който със свои произведения участваха повече от 200 деца и младежи от цялата страна. Авторите на най-добрите творби получиха награди от Българския Червен кръст, Международна организация по миграция и Министерство на труда и социалната политика. Изготвено беше Ръководство за обучаващи по превенция на трафика на хора, което след съгласуване с донора ще бъде преведено на английски език и изпратено до всички национални дружества на Червения кръст, участващи в Европейската мрежа за сътрудничество на Национални дружества на ЧК/ЧП в отговор на трафика на хора.

Проект “Включване на борбата с най-тежките форми на детски труд в дневния ред на младежки клубове и доставчици на услуги в 6 региона на България”, с финансовата подкрепа на Международната организация на труда. Целта на проекта бе да допринесе за превенцията на най-тежките форми на детски труд в 6 от засегнатите региони на България чрез сенсибилизиране на общността, повишаване на знанията на млади лидери, деца в училища и социални институции, техните родители и училищен персонал за най-тежките форми на детски труд и чрез работата с деца, изтеглени от най-тежките форми на детски труд. В рамките на проекта бяха проведени обучения за доброволци на БМЧК и представители на партньорски организации. Информационните кампании по превенция на разпространението на най-тежките форми на детски труд, които бяха проведени в училища и специализирани институции за деца в Добрич, Монтана, Варна, Русе, Пазарджик и Хасково, обхванаха 3 569 деца.

През отчетния период бяха разработени и реализирани два проекта, насочени към повишаване на уменията за четене и писане, както и за създаване на устойчиви знания и навици за здравословно хранене и активен начин на живот на децата от българските училища. В рамките на тези проекти работихме в сътрудничество с корпоративни компании, като Крафт Фуудс - България и Кока Кола - България, които подпомагат БМЧК в превантивните й дейности, насочени към социалните проблеми, свързани с увеличаващата се неграмотност и здравословните проблеми на българските деца.

В заключение може да се отбележи, че социалните дейности на БМЧК, свързани с намаляване на социалната уязвимост на деца и младежи и утвърждаване на хуманитарни ценности сред тях, винаги са били определяни като приоритет на организацията, както и са привличали интереса и са мотивирали доброволците. За по-добри резултати, отговарящи на нивото на БМЧК като действена и силна неправителствена организация е необходимо създаването на качествен модел за развитието на социалните дейности, както и методична помощ за доброволците при работата им с децата от специализираните институции и като цяло с деца в риск. Предвид спецификата на работата е необходимо провеждане на обучителни модули за работа с деца с увреждания и деца в риск и подготовка на доброволци – обучители. Налице е необходимост от развиване на областно ниво на такива социални услуги за деца, които да посрещат ефективно нуждите на децата в неравностойно положение и паралелно с това да бъдат адекватни на условията и изградения капацитет на областно ниво.
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
В периода 2005 -2007 г. след направените структурни промени в организацията на дирекция “Български младежки Червен кръст” ресорът “Международна дейност и връзки с други организации” беше трансформиран в “Организационно развитие и връзки с други организации”. Това ограничи развитието на международна дейност до следните прояви:

Доброволците, включващи се активно в дейностите на БМЧК, членове на ОБ на БМЧК и щатни специалисти участваха в множество обучителни курсове и международни форуми. Доброволци и щатни специалисти на организацията взеха участие и в международни летни лагери, организирани от младежки червенокръстки организации – в Австрия, Израел, Турция, Гърция, Сърбия, Норвегия, Белгия, Полша, Унгария, Естония, Чехия, Румъния, Македония, Ирландия, Швейцария, Германия, Италия, като за целта бяха изработени и приети от ОБ на БМЧК ясни критерии за подбор на участниците в международни форуми.

Представители на БМЧК по традиция взеха участие в годишните срещи на Европейската мрежа на националните дружества на ЧК/ЧП срещу ХИВ/СПИН (ERNA), Европейската мрежа за сътрудничество на ЧК/ЧП в отговор на трафика на хора и Европейската мрежа за психосоциална подкрепа (ENPS). За първа година се включихме и в организираната от Европейския офис на Червения кръст Международна среща на представителите на Младежки Червен кръст от Европейските дружества на ЧК/ЧП с цел създаване на европейска работна мрежа (European Union Red Cross Youth Network).
През 2006 г. се проведе шестнадесетото издание на Международния конкурс-изложба за деца с увреждания “Ще Ви хареса ли моето творчество?”. В него със свои творби участваха 972 деца от 17 страни. За успеха на изложбата говори фактът, че за много деца и специализирани институции участието в този конкурс се е превърнало в традиция. Български младежки Червен кръст успешно си партнира със сродните ни червенокръстки организации, които популяризират този конкурс в страните си. Същевременно, през 2006 беше отчетена известна липса на популярност и интерес към изложбата от страна на медиите, както и част от широката общественост в България.


Сподели с приятели:
1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница