За дейността на български младежки червен кръстстраница3/3
Дата01.02.2017
Размер370.77 Kb.
Размер370.77 Kb.
1   2   3

През 2008 г. с възобновяването на позицията “Експерт по международна дейност” в дирекция “Български младежки Червен кръст” беше поставено началото на по-интензивна международната дейност, насочена към реализирането на стратегическите приоритети, заложени в стратегия 2005-2009 г.

Българският младежки Червен кръст активизира партньорските си взаимоотношения на международно равнище чрез участие в Европейската среща за сътрудничество през месец април в Република Хърватска. На срещата беше избран нов Европейски координационен комитет и бяха обсъдени добри практики в областта на младежката червенокръстка дейност. Като впечатление от срещата можем да споделим, че Български младежки Червен кръст е едно от най-активните и подготвени младежки червенокръстки дружества на континента, но е недостатъчно познато на международната сцена. Ето защо е необходимо да се засили междуличностният контакт с чуждестранните партньори, както и да се осигурят представителни материали за дейността на Български младежки Червен кръст на чужди езици.

В рамките на този форум Български младежки Червен кръст участва в срещата на новосъздадената мрежа на дружествата на ЧК в държавите-членки на Европейския съюз. Приет беше статутът на мрежата, който поставя като основна нейна цел лобирането за интересите на младежките червенокръстки дружества пред институциите както в рамките на МФЧКЧП, така и извън нея.По цел 5, а именно за изграждане на стратегически партньорства на международно ниво, които да дават възможност чрез разнообразни форми да се повишава капацитетът на БМЧК и да се реализират успешно стратегическите приоритети, бяха задълбочени множество контакти с други организации. Български младежки Червен кръст е желан партньор за червенокръстки и младежки организации, работещи с доброволци. Същевременно при изпълнение на цел 5 Български младежки Червен кръст срещна следните трудности: недостатъчни налични рекламни материали, чрез които да подадем бързо и качествено подробна информация за дейността си; невъзможност за организиране на международни младежки червенокръстки мероприятия поради ограничен времеви и финансов ресурс.

През 2008 г. доброволци и служители на Български младежки Червен кръст взеха участие в международни семинари, лагери и обучения в Македония, Турция, Хърватска, Чехия, Австрия, Германия, и др.Беше осъществен сериозен напредък по развитието на обмена на доброволци с чуждестранни младежки организации. През месец май представител на Български младежки Червен кръст посети град Ахен, Германия, където се проведе семинар на европейски червенокръстки дружества с цел да се изгради мрежа за обмен на младежи доброволци. Резултатът от срещата е документ-чернова за сътрудничество, изготвен в края на 2008 г. от колегите от Германския ЧК и Турския ЧП, отговарящи за младежка дейност, по който Българския младежки Червен кръст следва да вземе отношение.

През 2008 г. доброволец на Български младежки Червен кръст работи шест месеца в Португалия чрез Европейска доброволческа служба (ЕДС) по програма “Младежта в действие” на Европейската комисия. Обменът на доброволци чрез ЕДС е добра възможност за Български младежки Червен кръст да изпраща и посреща доброволци. През 2008 г. експертът “Международна дейност” в дирекция “БМЧК” взе участие в обучение на “Национална агенция младежки програми и инициативи” по програма ЕДС, което позволи подробна информация за програмата да достигне до областните съвети на БЧК.

Развитието на обмена на доброволци ще се отрази благоприятно на развитието на Български младежки Червен кръст в три насоки, а именно: ще се изгради база за обмен на добри практики; доброволческият състав ще повиши мотивацията си; ще се подобрят международните контакти като цяло ще нарасне и имиджа на Български младежки Червен кръст на европейско равнище.

По цел 3 от Стратегия 2005-2009 г., а именно Популяризиране на основните принципи на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец и международното хуманитарно право, дейността на Български младежки Червен кръст беше съсредоточена в интегриране на обучението по международно хуманитарно право в учебната програма на средните училища.

През юни 2008 г. Български младежки Червен кръст взе участие в международна среща по програма Въведение в хуманитарното право или ВХП (EHL – Exploring Humanitarian Law) в Любляна, Словения. Срещата беше организирана от създателя на програмата - Международния Комитет на Червения кръст (МКЧК), с цел да се обобщи постигнатото до 2008 г. и да бъде планирано по-нататъшното развитие на програмата. За България юни месец беше последният срок за включване в програмата, преговорите за което текат от 2003 г. През 2008 г. постигнахме сериозен напредък в диалога с Министерство на образованието и науката (МОН), чиито представител присъства на срещата в Любляна. Последва сформиране на работна група с участието на експерти от БМЧК и МОН, която МКЧК подкрепя в лицето на госпожа Мая Андрич (Maja Andric), Регионален съветник по ВХП за Централна и Югоизточна Европа. Министърът на образованието и науката, господин Даниел Вълчев, разреши тестово стартиране на програмата под формата на СИП в 10-ти клас от втория срок на учебната 2008/2009 г. Поради огромния интерес в програмата вместо първоначално заплануваните 20 училища ще вземат участие 114 училища от 25 области на България.

Българският младежки Червен кръст и Международният Комитет на Червения кръст оказват пълната си подкрепа на Министерство на образованието и науката за успешното въвеждане на програмата. В следствие на това не само се изпълняват целите за популяризиране на основните принципи на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец и международното хуманитарно право, но също така Български Червен кръст се утвърждава като сериозен национален и международен партньор на две значими институции.

След края на тестовата фаза предстои да изградим партньорство с други ЧК организации за подкрепа при едновременното въвеждане в учебния план.

Отново по цел 3 от Стратегия 2005-2009 г., но този път що се отнася до програма Промоция на хуманитарните ценности (ПХЦ), Български младежки Червен кръст работи през 2008 г. в тясно сътрудничество с Македонски ЧК. В две посещения, през месец март и през месец август, имахме възможността да се запознаем отблизо с програмата за популяризиране на хуманитарните принципи. През 2009 г. предстои да бъде взето решение за пилотно стартиране на програмата в България, за подходящата форма на внедряване, както и да бъде потърсено партньорство с колеги от други младежки организации или от Международната Федерация на ЧК.През 2008 г. се проведе XVII Международен конкурс-изложба за деца с увреждания “Ще Ви хареса ли моето творчество?”. В него взеха участие деца от 20 държави с над 700 творби. За първи път събитието се проведе на открито, което даде възможност на значителен брой граждани от различни възрасти да се докоснат до изкуството на децата и да загърбят предразсъдъците си. Средствата от продажбата на творбите са предназначени за новосъздадения Фонд “Творческо развитие и образователни потребности на деца и младежи със специфични нужди” към Български младежки Червен кръст. Благодарение на голямата публичност, изложбата "Ще Ви хареса ли моето творчество?" беше избрана от да участва в Световен детски и младежки международен фестивал-карнавал “Орфей в Италия” през месец юни 2009 г. в Лидо Ди Йезоло, Италия, организиран от “Арт Център Кърнолски” със съдействието на почетния консул на България в област Венето - д-р Джорджо Ди Фавери (Giorgio Di Faveri), както и на мести организации и институции. За това събитие ще разчитаме на партньорството на колегите от Италианския Червен Кръст.

От организацията на XVII Международен конкурс-изложба “Ще Ви хареса ли моето творчество?” бяха направени изводи за изключителния положителен ефект от публичността на събитието за промяна на нагласите на обществото. За разлика от 2006 г., през 2008 г. с провеждането на изложбата в центъра на столицата на Моста до Националния дворец на културата беше премахнат проблемът с липсата на популярност и интерес към изложбата от страна на медиите. Направена е първата крачка към достигане на широката общественост в България. Занапред е необходимо да се продължат усилията за популяризиране на конкурса. Логистиката на изложбата се нуждае от инвестиции с цел намаляване на разходите по организацията.

В края на 2008 г. Български младежки Червен кръст взе решение да се включи в международната кампания на МФЧК “Светът е наш. Ти си на ход.”, подобно на много други наши колеги от четири континента. Планираните дейности по кампанията на национално ниво ще имат за цел чрез примери за участие да поощрят младите хора да бъдат активни. За кампанията имаме подкрепата на МФЧК.

Изводите за международната дейност в края на 2008 г. са положителни с оглед на подобряване на международното сътрудничество и засилване на международните контакти след активизиране на международната дейност на БМЧК.

Препоръките за развитие на международното сътрудничество на Български младежки Червен кръст са свързани с инвестиране в представителни материали (брошури, плакати и други материали на чужди езици, Интернет страница на Български младежки Червен кръст на няколко езика, логистична подкрепа за международни събития и др.), популяризиране на дейността и промотиране на международния диалог с цел утвърждаване и развитие на традиционните международни дейности и партньорства, разработване на нови проекти от Български младежки Червен кръст в ролята си на младежка организация от Европейския съюз в помощ на развиващите се младежки червенокръстки дружества, организиране на международни семинари и лагери за споделяне на добри практики и за привличане на организации партньори.

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ВРЪЗКИ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
През отчетния период БМЧК успешно изграждаше нови партньорства както и подържаше вече утвърди ли се партньори, сред които МОН, МЗ, ДАЗД, Национален дворец на децата, ДАМС, МТСП, АСП, МДПБА, НСГЗ, ГДНСПБЗН, МВнР, МВР, международни агенции, като UNICEF, UNAIDS, UNFPA, MOT, MOM, СЗО и голям брой национални, и международни неправителствени организации, работещи в сферата на социалните дейности, здравната просвета и борбата с трафика на хора. Все по-голяма роля в развитието на дейността на организацията играят корпоративните партньорства, най-значимите, сред които са съвместните проекти с Кока Кола и Крафт-България. Бихме искали да отбележим с благодарност и спонсорствата под различни форми на наши прояви от страна на “Девин” АД, “Флорина България” АД, “Пен Дор” АД, “Аксон България” ООД, bTV и Съюзът на българските автомобилисти.

Дейността на БМЧК беше подобаващо отразявана от регионалните и национални медии, като броят на публикациите и излъчванията в печатните, и електронни медии свързани с акции и събития, организирани от БМЧК през 2008 надхвърлят 553. Показателен е и фактът, че сред структурните звена на БЧК, БМЧК е бил един от най-активните в телевизионните и радио изявите.
В заключение на всичко изложено до тук се налага изводът, че периодът 2005 – 2008 г. беше силен за организацията ни. За успехите ни говори най-вече мотивацията на множество млади хора да изберат да полагат доброволен труд в полза на обществото и най-вече в полза на уязвими деца и младежи чрез участието си в дейностите именно на БМЧК. Вярваме, че доброволците на организацията идват и остават в нея поради фактът, че БМЧК е място, което дава множество възможности на младите хора да изразят своя порив към хуманност и грижа за другите.

Предизвикателствата пред нашата организация са много и ние ще ги посрещнем и преодолеем, както сме правили множество пъти преди, но най-голямото от тях ще бъде да разширим дейностите си, да ги направим по-малко кампанийни и по-устойчиви и дългосрочни, за да можем от една страна да продължим да изпълняваме мисията си и да помагаме на деца и млади хора в уязвимо положение а от друга чрез дейностите си да даваме възможност на още повече млади доброволци да направят света едно по-добро място за живеене.

Сподели с приятели:
1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница