За най-малките принципи на програмата за подготвителна групаДата31.12.2017
Размер29.06 Kb.
Размер29.06 Kb.

ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ

1. Принципи на програмата за подготвителна група:

Осъществяване на плавен преход от детската градина към началното училище.


Активен подход към социализацията на децата, изграден върху основата на любов и уважение към личността на  всяко дете.

2. Образователни цели на предучилищната подготовка:

 • Заниманията с  5 и 6 годишните деца в полудневната група се осъществяват от 8.00 до 12.00 часа.

 • Овладяване на езика като основна човешка способност за опознаване на света, за общуване и комуникиране;

 • Формиране и усъвършенстване на уменията за писане /Развитие на графомоториката/;

 • Формиране на елементарни математически представи, запознаване с числата до 10 и тяхната количествена стойност;

 • Изграждане на възможности за осмисляне на основни математически отношения между обекти и явления;

 • Стимулиране на познавателната активност и усъвършенстване на математическите представи на детето;

 • Възпитаване на социалната способност „адаптивност”, свързана със социално -ориентираното поведение на детето;

 • Формиране на социално - ориентирни норми за живот в здравословна и културна среда;

 • Стимулиране на толерантност и сътрудничество, на уважение и приемане на културни и национални ценности;

 • Усъвършенстване на възприятията и представите за живата и неживата среда, достъпна за детето;

 • Овладяване на практически и познавателни умения за ориентиране в природната среда;

 • Наблюдаване, обследване и моделиране на природните предмети и обекти от близката среда.

 • Пробуждане на детското любопитство, наблюдателност и любознателност;

 • Изобразително - практическата подготовка на децата в подготвителната група осигурява целенасочена и комплексна подготовка за системно обучение в началното училище, свързана с възприемане, осъзнаване и пресъздаване на природната и социална действителност;

 • Изобразителната дейност развива графични умения, необходими за подготовка по четене и писане в първи клас и допринася за стимулиране на положително отношение към изобразителната и други учебни дейности в началното училище;

 • Основната цел на подготовката е да се осигурят възможности за по-нататъшно развитие на детето чрез усвояване на начални знания, умения и отношения, свързани с изобразителната дейност, детско творчество и предпоставки за естетическа култура в началното училище;

 • Общуването с музиката са основава на познавателна, развиваща, комуникативна, оценъчна, адаптивна и възпитаваща функция чрез възприемане, възпроизвеждане, игра и елементи на музикална изразност.

 • Създаване на интерес и желание за общуване с музика.

 • Формиране и развитие на музикални способности, слушателски и изпълнителски умения.

 • Конструктивно-техническите и битови дейности, като част от специалната подготовка за училище са ориентирани към конструиране, моделиране, обработка и съединяване на материали и грижи за себе си, дома и училището.

 • Основна цел да развият и подготвят детето за бъдещата дейност в първи клас, като формира конкретни представи за ред на работа и умения за самостоятелна практическа изявa;

 • Физическата култура целяща развитие на здрави, жизнеспособни, интелигентни деца;

 • Формиране на двигателни умения, овладяване и усъвършенстване на естествено - приложни движения.

 • Подобряване на физическата дееспособност и формиране на готовност за обучение по физическа култура в 1 клас.

 • Работа и запознаване с интерактивната дъска като съвременен метод на обучение в подготвителната група.

По желание на родителите:

 • Обедно хранене в училищния стол с разнообразно меню;

 • Съвместно с Училищното настоятелство се организират следобедни занимания за учениците от подготвителната група /английски език /;

 • Пътувания с учебна цел – еднодневни екскурзии ;


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница