Заседание на Финансовата комисия на 11. 12. 2008г на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане за следните проектиДата27.11.2017
Размер183.33 Kb.
Размер183.33 Kb.


З А П О В Е Д


134 /11.12.2008г.

На основание чл.13, чл.6, чл.28, ал.1, т.3, чл.30 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, и чл. 17, ал. 4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 11.12.2008г. на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане за следните проекти:

1. Проект за подготовка за реализация на игрален филм “Подслон”, рег.№08И081, с продуцент “Клас” ЕООД, внесен на 09.12.2008г. на основание чл.28, ал.1, т.4 на ЗФИ и решение на НХКИК в протокол № 1/24.06.2008г., заповед № 83/01.08.2008г.

2. Проект за подготовка за реализация на документален филм “Биография на лицето “Х”, рег.№08Д037, с продуцент “Клас” ЕООД, внесен на 09.12.2008г. на основание чл.28, ал.1, т.4 на ЗФИ и решение на НХКДК в протокол № 1/27.05.2008г., заповед № 84/01.08.2008г.

3. Проект за международната промоция на игрална новела “Омлет” (5 мин.) в международния конкурс за късометражни филми на МКФ в Сънданс, САЩ, внесен на 04.12.2008г. от продуцента “Агитпроп” ООД на основание чл.34 на ЗФИ.

4. Проект за международната промоция на български игрални и документални филми в Германия - Хамбург и Берлин, внесен с вх.№ 01-391/11.12.2008г. от “Бул Док” ЕООД като разпространител и организатор на проявата, на основание чл.34 на ЗФИ.
Изпълнението на тази заповед възлагам на Антоанета Борисова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.
Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Проф. Александър Грозев

З А П О В Е Д


125 /28.11.2008г.

На основание чл.13, чл.6, чл.28, ал.1, т.3, чл.30 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, и чл. 17, ал. 4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 03.12.2008г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане за следните проекти:

1. Проект за реализация на документален филм “Денят на независимостта”, рег.№08Д128, продуцент “Синеаст Моуди Продукшънс” ЕООД, внесен на 20.11.2008г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ и чл.15, ал.2 на Правилата за подпомагане на филмопроизводството и писмо на БНТ изх.№133/21.08.2008г./БНТ/, решение на НХКДК в протокол №5/06.11.2008г. и заповед № 120/13.11.2008г. на изпълнителния директор.

2. Проект за реализация на документален филм “Отвъд бариерата”, рег.№08Д120, продуцент “Аудиовидео Орфей” ЕАД, внесен на 20.11.2008г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ и чл.15, ал.2 на Правилата за подпомагане на филмопроизводството и писмо на БНТ изх.№156/13.10.2008г./БНТ/, решение на НХКДК в протокол №5/06.11.2008г. и заповед № 120/13.11.2008г. на изпълнителния директор.

3. Проект за международната промоция на български игрални и документални филми на “София Мийтингс” в рамките на София Филм Фест, внесен с вх.№01-326/28.11.2008г. на АРТ ФЕСТ ЕООД като разпространител, на основание чл.34 на ЗФИ.


Изпълнението на тази заповед възлагам на Антоанета Борисова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.
Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Проф. Александър Грозев

З А П О В Е Д


122 /18.11.2008г.

На основание чл.13, чл.6, чл.30 и чл.32 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, и чл. 17, ал. 4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 20.11.2008г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане за следните проекти:

1. Проект за разпространение на български филм “Хиндемит”, разпространител БДК ЕООД, внесен на 21.10.2008г. на основание чл.32, ал.1 и 3 на ЗФИ.

2. Проект за подпомагане на Филмов фестивал “Десетте златни филма на Невена Коканова”, организатор ЕТ “Арто-Георги Тошев”, внесен на 07.11.2008г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ.

3. Проект за подготовка за реализация на игрален филм “Момичето от площад “Славейков”, рег.№07И066, с продуцент “Менклипс” ООД, внесен на 18.11.2008г. на основание чл.28, ал.1, т.4 на ЗФИ и решение на НХКИК в протокол № 1/24.06.2008г., заповед № 83/01.08.2008г. и договор за копродукция от 10.11.2008г. между ЕТ “Канина-Радослав Спасов” и “Менклипс” ООД.


Изпълнението на тази заповед възлагам на Антоанета Борисова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.
Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Проф. Александър Грозев

З А П О В Е Д


120 /13.11.2008г.

На основание чл.13, чл.32 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, и чл. 17, ал. 4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 13.11.2008г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане за следните проекти:

1. Проект за подпомагане на международната промоция на игралния филм “Светът е голям и спасение дебне отвсякъде” в номинацията за годишните награди на Европейската филмова академия, продуцент ЕТ “РФФ Интернешънъл”-Ст. Китанов, внесен на 23.09.2008г. на основание чл.34 на ЗФИ.

2. Проект за разпространение на българския филм “Малки разговори”, разпространител БДК ЕООД, внесен на 01.10.2008г. на основание чл.32, ал.1 и 3 на ЗФИ.

3. Проект за разпространение на български филми под надслов “Пътуващо кино”, разпространител “А.С. Филм”-Андрей Слабаков, внесен на 21.10.2008г. на основание чл.32, ал.1 и 3 на ЗФИ.


Изпълнението на тази заповед възлагам на Антоанета Борисова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.
Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Проф. Александър Грозев

З А П О В Е Д


110 /28.10.2008г.

На основание чл.13, чл.30 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, и чл. 17, ал. 4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 05.11.2008г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане за следните проекти:

1. Проект за реализация на документален филм “Класификация на спомени” рег.№08Д040, продуцент “Тривиум филмс” ЕООД, внесен на 27.10.2008г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 1/15.04.2008г. и заповед № 43/28.05.2008г. на изпълнителния директор.

2. Заявление за увеличение на държавната субсидия на проекта за игрален филм “Зад кадър”, рег.№ 06И073, продуцент “ГАЛА Филм” ООД, внесено на 28.10.2008г. на основание чл.28, ал.6 на ЗФИ и решение на НХК в протокол № 1/28.04.2006г.

3. Проект за подпомагане на международната промоция на игралния филм “Светът е голям и спасение дебне отвсякъде”, продуцент ЕТ “РФФ Интернешънъл”-Ст. Китанов, внесен на 11.09.2008г. на основание чл.34 на ЗФИ.

4. Проект за подпомагане на международната промоция на документалния филм “Среща на Айфеловата кула”, продуцент “Агитпроп” ООД, внесен на 16.10.2008г. на основание чл.34 на ЗФИ.

5. Проект за подготовка на игрален филм “Досието Петров”, продуцент “Камера” ООД, внесен на 28.10.2008г. на основание чл.28, ал.1, т.4 и решение на НХКИК в протокол № 1 от 24.06.2008г.

Изпълнението на тази заповед възлагам на Антоанета Борисова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.
Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Проф. Александър Грозев

З А П О В Е Д


109 /27.10.2008г.

На основание чл.13, чл.30, чл.32 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, и чл. 17, ал. 4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 29.10.2008г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане за следните проекти:

1. Проект за реализация на документален филм “Найден и Георги” рег.№08Д057, продуцент “Кадиак филм” ООД, внесен на 18.09.2008г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 1/15.04.2008г. и заповед № 43/28.05.2008г. на изпълнителния директор.

2. Проект за реализация на документален филм “Биография на една снимка” рег.№06Д078, продуцент “Кадиак филм” ООД, внесен на 18.09.2008г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 1/15.04.2008г. и заповед № 84/01.08.2008г. на изпълнителния директор.

3. Проект за реализация на документален филм “Да се спасиш в спомена”, рег.№08Д022, продуцент “Киноцентър София” ЕООД, внесен на 30.09.2008г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 1/27.05.2008г. и заповед № 84/01.08.2008г. на изпълнителния директор.

4. Проект за подпомагане на международната промоция на игралния филм “Моето мъничко нещо”, продуцент “Корунд Х” ЕООД, внесен на 17.09.2008г. на основание чл.34 на ЗФИ.

5. Проект за разпространение на българския филм “Малки разговори”, внесен на 01.10.2008г. от разпространителя “БДК” ЕООД на основание чл.34 на ЗФИ.


Изпълнението на тази заповед възлагам на Антоанета Борисова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.
Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Проф. Александър Грозев

З А П О В Е Д


96 /15.09.2008г.

На основание чл.13, чл.30 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, и чл. 17, ал. 4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 18.09.2008г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане за следните проекти:

1. Проект за реализация на документален филм “Иван Радоев за себе си” рег.№08Д007, продуцент “Геополи” ООД, внесен на 20.08.2008г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 1/15.04.2008г. и заповед № 84/01.08.2008г. на изпълнителния директор.

2. Проект за реализация на документален филм “Безсребърници”, рег.№ 08Д012, продуцент ЕТ “Ваик”-Валери Костов, внесен на 21.08.2008г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 1/27.05.2008г. и заповед № 84/01.08.2008г.

3. Проект за реализация на документален филм “Теодора - изкушението да си жив”, рег.№08Д015, продуцент ФС “Време” ЕООД, внесен на 12.09.2008г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 1/27.05.2008г. и заповед № 84/01.08.2008г. на изпълнителния директор.

4. Проект за подпомагане на Международен фестивал за късометражно кино “Филмини”, организатор Сдружение с нестопанска цел за обществена полза “Седем” с представител Елена Мошолова, внесен на 09.09.2008г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ.
Изпълнението на тази заповед възлагам на Антоанета Борисова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.
Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Проф. Александър Грозев

З А П О В Е Д


95 /12.09.2008г.

На основание чл.13, чл.30 и чл.32 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, и чл. 17, ал. 4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 16.09.2008г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане за следните проекти:

1. Проект за разпространение на игралния филм “Светът е голям и спасение дебне отвсякъде” с разпространител “АРТ ФЕСТ” ЕООД, внесен на 19.08.2008г. на основание чл.32, ал.1 и 3 на ЗФИ.

2. Проект за реализация на документален филм “Вършец, Италия” рег.№08Д005, продуцент ЕТ “Арго-Филм”-Стефан Командарев, внесен на 26.06.2008г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ и решение на НХКДК в протокол № 1/27.05.2008г. и заповед № 43/28.05.2008г. на изпълнителния директор.

3. Проект за реализация на документален филм “Севт безсмъртният: тайните на един цар” рег.№08Д0, продуцент “Палимпсест” ООД, внесен на 12.08.2008г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ и решение на НХКДК в протокол № 2/04.06.2008г. и заповед № 54/05.06.2008г. на изпълнителния директор.

4. Проект за подпомагане разпространението на български филми, разпространител “Камера” ООД, внесен на 26.08.2008г. на основание чл.32, ал.1 и 3 на ЗФИ.

5. Заявление за увеличение на държавната субсидия на проекта за игрален филм “Невинно твоя”, рег.№ 07И030, продуцент ЕТ “Колар”-К.Коларов, внесен на 11.09.2008г. на основание чл.28, ал.6 на ЗФИ, решение на НХК в протокол № 1/18.04.2007г.


Изпълнението на тази заповед възлагам на Антоанета Борисова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.
Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Проф. Александър Грозев


З А П О В Е Д


78 /24.07.2008г.

На основание чл.13, ал. 2, чл.28, ал.1, т.4 и ал.4 и чл.30 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, и чл.17, ал. 4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ” и във връзка с Договор за сътрудничество между ИА “НФЦ” и БНТ №БНТ-453/29.01.2008г. и Допълнително споразумение от 27.06.2008г.


Н А Р Е Ж Д А М:


На заседанието си на 24.07.2008г. Финансовата комисия да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане за:

1. Проект за подготовка “Лъжесвидетел”, продуцент “Клас” ЕООД, одобрен от НХК с протокол № 1 от 16.04.2007г.

2. Заявление за държавно подпомагане промоцията на българския игрален филм “Светът е голям и спасение дебне отвсякъде” на продуцента ЕТ “РФФ Интернешънъл”-Стефан Китанов.
Комисията да предложи държавна финансова подкрепа, съгласно чл.28, ал.4 и изискванията на чл.34 на ЗФИ.

Изпълнението на тази заповед възлагам на Антоанета Борисова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.


Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


Проф. Александър Грозев

З А П О В Е Д


75 /24.07.2008г.

На основание чл.13, ал. 2, чл.28, ал.1, т.2 и ал.2 и чл.30 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, и чл.17, ал. 4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ” и във връзка с Договор за сътрудничество между ИА “НФЦ” и БНТ №БНТ-453/29.01.2008г. и Допълнително споразумение от 27.06.2008г.


Н А Р Е Ж Д А М:


На свое заседание Финансовата комисия да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане за проекта “Хъшове”, копродукция на Камера” ООД и БНТ, одобрен от НХКИК с протокол № 4 от 14.07.2008г.

Държавната финансова подкрепа може да бъде в размер до 260 000 лв.


Изпълнението на тази заповед възлагам на Антоанета Борисова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.
Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Проф. Александър Грозев

З А П О В Е Д


67 /17.07.2008г.
На основание чл.13, чл.30 и чл.30a на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, и чл. 17, ал. 4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”

Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 17.07.2008г. на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане за следните проекти:

1. Проект за реализация на анимационен филм “Вълшебният сладкиш на Лелка Брелка” рег.№08А020, продуцент ЕТ “Мултфилм”-Георги Димитров, внесен на 14.07.2008г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ и решение на НХКАК в протокол № 1/15.04.2008г.

2. Проект за реализация на анимационен филм “Август” рег.№08А044, продуцент “Трикси” ЕООД, внесен на 14.07.2008г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ и решение на НХКАК в протокол № 1/15.04.2008г.

3. Проект за реализация на анимационен филм “Корки” рег.№08А034, продуцент “Зографик” ЕООД, внесен на 14.07.2008г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ и решение на НХКАК в протокол № 1/15.04.2008г.

4. Проект за подготовка, включително развитие на сценарий за документален филм “Пророк в собствената си страна”, рег.№ 08Д003, продуцент “Спектър 92” ЕООД, внесен на 30.06.2008г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 1/27.05.2008г. и заповед № 43/28.05.2008г.

5. Проект за подготовка, включително развитие на сценарий за документален филм “Загадката “Веда Словена”, рег.№ 08Д019, продуцент “Кулев Филм Продукция” ООД, внесен на 15.07.2008г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 1/27.05.2008г. и заповед № 43/28.05.2008г.

6. Проект за подготовка, включително развитие на сценарий за документален филм “Версия”, рег.№ 08Д030, продуцент “Профилм” ЕООД, внесен на 15.07.2008г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 1/27.05.2008г. и заповед № 43/28.05.2008г.
Изпълнението на тази заповед възлагам на Антоанета Борисова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.
Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Проф. Александър Грозев

З А П О В Е Д


68 /17.07.2008г.

На основание чл.13, чл.30 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, и чл. 17, ал. 4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 24.07.2008г. на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане за следните проекти:

1. Проект за реализация на документален филм “Една отсечка време - Марин Големинов” рег.№08Д093, продуцент ЕТ “АДА”- Мила Иванова, внесен на 11.07.2008г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ и решение на НХКДК в протокол № 2/04.06.2008г.

2. Проект за реализация на документален филм “Българското позорище” рег.№08Д088, продуцент “Б Плюс” ЕООД, внесен на 16.07.2008г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ и решение на НХКДК в протокол № 2/04.06.2008г.

3. Проект за разпространение на документален филм “Белият генерал”, внесен на 16.07.2008г. от разпространителя ЕТ “Мултфилм”-Георги Димитров, на основание чл.32 на ЗФИ.

4. Проект за целево финансиране на международната промоция на документалния филм “Белият генерал”, внесен от продуцента “Мирамар” ООД на 16.07.2008г. на основание чл.34 на ЗФИ.
Изпълнението на тази заповед възлагам на Антоанета Борисова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.
Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Проф. Александър Грозев

З А П О В Е Д


64 /26.06.2008г.

На основание чл.13, ал. 2, чл.28, ал.2, 3 и 4, чл.30а, чл.30 и чл.31 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, и чл. 17, ал. 4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свикат заседания на Финансовата комисия на 01.07.2008г. и на 11.07.2008г., на които Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане за следните проекти:

1. Проект за реализация на документален филм “Болеро за Йорданка” рег.№08Д038-МК, продуцент “Мирамар” ООД, внесен на 19.06.2008г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ и решение на НХКДК в протокол № 3/04.06.2008г.

2. Проект за реализация на документален филм “Константин Величков - еврпеецът” рег.№08Д092, продуцент “НИКЕ-И” ЕООД, внесен на 26.06.2008г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ и решение на НХКДК в протокол № 2/04.06.2008г.

На това заседание Комисията да приеме и предложи заявление - образец за кандидатстване за държавно подпомагане на международната промоция на български филми.

Изпълнението на тази заповед възлагам на Антоанета Борисова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.
Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Проф. Александър Грозев


З А П О В Е Д


59 /17.06.2008г.

На основание чл.13, ал. 2, т.1 и 3, чл.28, ал.2 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, и чл. 17, ал. 3, т.1 и 2 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 12.06.2008г., на което Комисията да изпълни следното:
1. Да извърши експертна оценка и приеме средностатистически бюджети по данни за 2007г. на игрален, документален и анимационен филм съгласно § 1, т.14, 15 и 16 на Допълнителните разпоредби на Закона за филмовата индустрия.

2. Да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане за следните проекти и заявления за целево финансиране на международната промоция на български филми на основание чл.34 на ЗФИ:

2.1.Проект за реализация на игрален филм “Мисия “Лондон” рег.№06И056, продуцент “СИА Адвъртайзинг” ООД, внесен на 18.01.2008г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ и решение на НХК в протокол № 1/16.04.2007г.

2.2.Проект за реализация на документален филм “Заложници” рег.№07Д0053 продуцент “Всекиден” ЕООД, внесен на 30.03.2008г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ и решение на НХК в протокол № 2/08.05.2008г.

2.3.Заявление за подпомагане на документалния филм “Коридор №8”, внесено на 04.01.2008г. от продуцента “Агитпроп” ООД.

2.4.Заявление за за подпомагане на анимационнния филм “Въздушният ас”, внесено с вх.№ 01-033/28.01.2008г. от продуцента “Мирамар” ООД.

2.5.Заявление за подпомагане на игралния филм “Дзифт”, внесено с вх.№ 01-161/09.05.2008г. от продуцента “Мирамар” ООД.

2.6.Заявление за подпомагане на игралния филм “Светът е голям и спасение дебне отвсякъде”, внесено с вх.№ 01-184/30.05.2008г. от продуцента “РФФ Интернешънъл” ЕООД.


Изпълнението на тази заповед възлагам на Антоанета Борисова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.
Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/проф.Александър Грозев/

З А П О В Е Д


58 / 11.06.2008г.

На основание чл.13, ал. 2, чл.28, ал.2 и 3, чл.32, ал.1 и 3 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, и чл. 17, ал. 3, т.1 и 2 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 19.06.2008г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане за следните проекти:

1. Проект за реализация на документален филм “Предизвикателството Сипик” рег.№07Д003, продуцент ЕТ “Синис ММ-Марио Марков”, внесен на 22.02.2008г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ и решение на НХК в протокол № 2/08.05.2007г.

2. Проект за реализация на анимационен филм “Анна Блуме” рег.№08А008-МК, продуцент “Фин Филм” ООД, внесен на 18.03.2008г. на основание чл.30, ал.5 на ЗФИ и решение на НХКАК в протокол № 2/15.04.2007г.

3. Проект за разпространение на документалния филм “Проблемът с комарите и други истории”, разпространител “СЪНИ Филмс Ентертейнмънт” АД, внесен на 14.02.2008г.

4. Проект за разпространение на игралния филм “Сенки”, копродукция на Македония, Италия и България, разпространител “БДК” ЕООД, внесен на 04.03.2008г.
Изпълнението на тази заповед възлагам на Антоанета Борисова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.
Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/проф.Александър Грозев/

З А П О В Е Д


04 / 04.02.2008г.

На основание чл.13, ал. 2 и чл.30, ал.5 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/ и чл. 17, ал.3, т.1 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ” и във връзка с решенията в протокол №72/19.12.2007г. на Финансовата комисия


Н А Р Е Ж Д А М:


Финансовата комисия, във връзка с решението си по т.2 в протокол №72/ 19.12.2007г., да вземе становище по преработения бюджет и финансовия план на проекта за игрален филм “Козел, внесен от продуцента “БъРъ Филм” ООД на 03.02.2008г.

Изпълнението на тази заповед възлагам на Антоанета Борисова, секретар на Финансовата комисия.


Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/проф.Александър Грозев/

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница