Заседание на моонго 07. 06. 2011 г. В присъствието на: Невена Шингарова Илияна Москова Харалампи Иванов Катя ДуковаДата05.03.2017
Размер57.38 Kb.
Размер57.38 Kb.


ЗПГ „КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ”, гр. Сандански
МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ”


Протокол от заседание на МООНГО

07.06.2011 г.

В присъствието на:

Невена Шингарова

Илияна Москова

Харалампи Иванов

Катя Дукова

Павлина Караджова

(Марина Димова- в болнични, но отчете дейността си през учебната година),

бе обсъдена дейността на учителите от МО през 2010/2011 г., и набелязани някои задачи в дейността в предстоящата учебна година.

гр. Сандански Председател на МООНГО:

Невена Шингарова


Одобрил Директор:

Емил Терзийски
ЗПГ „КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ”, гр. Сандански
МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ”Отчетен доклад

НА ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2010/2011 г.
През учебната 2010/2011 г. МО проведе следните дейности:

Ежегодна кръгла маса „Сандански- ЕС. Бъдещето след 10 години” от Х. Иванов

Участие в инициативата „Пролет в Европа” под егидата на европейските институции от Х. Иванов през м. април 2011 г.

Срещи и беседи на тема изграждане и формиране на гражданско образование на подрастващите със средствата на модерното информационно общество. Беседи по теми, свързани с актуални проблеми на нашето съвремие през м. февруари-март от учителите по история

Дебат на тема „Толерантността”- 16 юни 2011 г., организиран от П. Караджова и Ил. Москова

Периодично представяне на информация, свързана с гражданското образование на учениците и изнасяне на лекции, посветени на актуални събития и проблеми от ежедневието- Х. Иванов през м. ноември 2010 г.

Други теми „Сексуалността”, „Изборът на другия”, „Страхът”, „Любовта” и др. П. Караджова, И. Москова, Н. Шингарова- през учебната година

Привлечени бяха на ученици от страна на учителите към извънкласни инициативи, дебати и дискусии между класовете по вълнуващи ги теми- „Ученически парламент”, м. Септември, заключителен етап;

национален конкурс „Хората еднакви и различни”;

участие в конкурс, обявен от евродепутата Мария Неделчева- конкурс за есе на тема, свързана с гражданското образование

Поради големия брой неучебни дни, не се проведе състезание-викторина между класовете на тема „Българската традиционна култура” и „Стани богат”.

Участие тържества и празници на ЗПГ, града, общината и национални чествания.

Провеждане на беседи от учителите по История и цивилизация във връзка с бележити дати от българската история- теми: Ден на народните будители, Обесването на Васил Левски, „3 март и Освобождението на България” през м. февруари-март

Участие в агитиране на учениците, насоки на участници, и в оценяването на проекти при конкурс за най-добра презентация на ученик на тема „138 години от гибелта на Васил Левски”, съвместно с учителите по БЕЛ- февруари 2011 г.; По случай 1 ноември- Ден на народните будители, се представяха презентации за на народните будители

Обогатяване на етнографския фонд- Календар на празниците от М. Димова и учениците през декември 2010 г., табло на тема „Всекидневието на българите в началото на ХХ в.”- учениците на Шингарова през юни 2011 г. През м. ноември Х. Иванов проведе беседа с учениците на тема „Душевност и народопсихология, основана на исторически дадености”. Запознаване на учениците с традиционните празници и обредността по случай Димитровден; Игнажден; Денят на християнското семейство; Бъдни вечер; Коледа- тържествено украсяване на училищното коледно дърво; Йордановден; Ивановден; Трифон Зарезан; Баба Марта;и с нетрадиционните: 8 март- международен ден на жената; 22 април- Ден на земята и др. от учителите по традиционна култура и занаяти и останалите от МО

Организиране и провеждане на посещения на обекти, свързани с изучаването на природните забележителности и историята на родния край: Посещение на туристически обекти: Рупите, на „Литова” и „Кордопулова”къщи в гр. Мелник, запознаване учениците с историята на най-малкия град в България, Роженския манастир, юни 2011 г.

Екскурзията до ц.”Преподобна Стойна” в с. Златолист, на ц. „Св. Св. Теодор Сифон и Теодор Стратилат” в с. Добърско, Посетителски център на национален парк „Рила”, на екопътеки в НП „Рила”- „Пътека на Рилската иглика”, „Пътека на глухаря” и „Пътека на пеперудите”, Петричко, водопада „Щроколото”, на селска къща и къща на занаятите „При Дешка” в с. Горно Драглище се осуети по финансови причини.

Посещение на археологическия музей в гр. Сандански с VIII клас във връзка с учебния материал на тема „Раннохристиянският храм- устройство и функции”, - не се проведе на тема не се осъществи, поради преструктуриране на учебните дейности.

Посещението в Националния археологически музей беше осуетено.

Посещенията в музея „Земята и хората” и метеорологична станция в гр. София също не се осъществиха.

Провеждани са системно мултимедийни уроци в хода на преподаването на учебния материал, използваха се мултимедийни материали и дискове на тема „Виртуално представяне на света”, „Земята- наш дом”, „Чиста вода за всеки”- междупредметни връзки между биология и география и др., съответстващи тематично на учебното съдържание. Насочвани бяха учениците от преподавателите си към подготовка за постигане на по-висока степен на образованост в училище, и по- голяма успеваемост при провеждането на междуучилищни, регионални и национални състезания, конкурси и олимпиади по история, география, философия: бл. 30 ученика по география, 16- по история, 8- философия, участници в олимпиади; всички ученици по философия се явиха на областно ниво, с предложение на един от тях за национален кръг.

По случай Деня на толерантността и Нощта на музеите, както и при Представяне на професиите имаше активно участие.

Онагледяване на тържества и празници на ЗПГ, града, общината и национални чествания чрез изготвяне на табла и др. материали- историците. По отношение на поддържането на материално-техническата база от всички учители, онагледяването на кабинетите със съответните учебни пособия, бяха изготвени табла от учениците и поставени в кабинетите: „Хронологична таблица по философия”; по Световна география- държавите по света; исторически: „Световни религии”, „Либерализъм и консерватизъм”, „Комунизъм”, „Романтизъм”, „Барок” и др., албум- „Барокът”.

По въпроса за НАМАЛЯВАНЕ НА БРОЯ НА ОТПАДАЩИТЕ УЧЕНИЦИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, в частност сред ромското население, затруднени в интеграцията си; деца със специални образователни потребности; деца от социално слаби семейства и слаби ученици, подрастващи, които нямат навици за учене и др. наболели проблеми, учителите от МО правят всичко възможно да ограничат или преодолеят проблема. Проблем е и разпокъсаното учебно време- поради грипната ваканция I-ят учебен срок приключи по-рано, което бе пречка за по-задълбочена работа върху оценяването, а учебното време през периода на зрелостните изпити, бе като „за туризъм” за част от учениците, които ежедневно пътуват за да стигнат до училище или да се приберат в къщи.

Квалификацията на учителите от обединението през м. ноември протече на тема: „Взаимодействието- семейство-училище, насочено към оптимизация на образователно-възпитателния процес”, а М. Димова през м. октомври-ноември премина онлайн- курсове по английски, руски език и ИТ към МОН, които биха улеснили прилагането на интерактивни методи и междупредметни връзки в часовете по туризъм. Предвиденото участие на учителите от МО в нов курс, организиран от ЗПГ на тема, свързана с училищната документация, не се състоя. В края на април 2011 г. Х. Иванов изнесе открит урок

Учителите от МО използват техники за внимание и концентрация, работа по групи и по интереси и др., посещават откритите уроци на учители от другите методични обединения, с цел постигане на междупредметни връзки.

м. октомври-ноември, М. Димова
През предстоящата учебна 2011/2012 година учителите от МООНГО възнамеряват да доразвият започнатите дейности, ако условията позволяват.

14.06.2011 г. Изготвила: Невена Шингарова

гр. Сандански Председател на МООНГО

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница