Заседание на ръководните органи на бсф другиДата17.11.2017
Размер166.78 Kb.
Размер166.78 Kb.

Приложение No 1


СПРАВКА за проявите през месец ............................... 2014 год.
на БФ ..............................................................

Справката се предоставя в ММС до 20 число на предходния месецПРОЯВИ

Място, дата, час

Държавен спортен календар


Международен спортен календар
Лагер сборове


Контролни тестирания

Общо събрание
Заседание на ръководните органи на БСФ
ДругиДата ................... 2014г. ...................................................

/подпис и печат/

Приложение No 2

СПРАВКА

За проведени състезания от ДСК през 2014 год.Справката се предоставя в ММС 14 дни след приключване на проявата

На БФ .............................................................. спорт .......................................................


Картотекирани спортисти участвали в състезания от ДСК


Вид проява

/ДП, Купа/Етап

/кръг на ДПВъзрастова група

Дата и място на провеждане

Брой участници

Брой участвали СК

Брой участници в олимпийски дисциплини

* „Брой участници” и ”Брой участници в олимпийски дисциплини” са с натрупване от участниците записани в протоколите по отделните етапи, дисциплини и възрастови групи.

** Спортния клуб в един етап /състезание се отразява само веднъж

*** ДП - първенството, на което се излъчват шампионите на РБългария 

Анализ на проведените държавни първенства
……………………………

/подпис и печат/

Приложение No 3


СПРАВКА

За участие в проведени състезания от МСК през 2014 год.Справката се предоставя в ММС 14 дни след приключване на проявата

БФ .............................................................. спорт .......................................................


Участие и класиране в официални международни състезания:

Вид състезание

СП, ЕП, СК, ЕК, РП

Дата и място на провеждане
Име на спортист / отбор

Възрастова група

Дисциплина / категория /

стил

Олимпийски спорт / дисциплина

да/не


Брой участници /отбори/ в дисциплина /категория/стил/

Класиране 

 

 
 

  

 

 
 

 


 

 
 

 


 

 
 

 


 

 
 

 
  • РП – регионални първенства на югоизточна Европа, Балкански първенства1. Анализ за участието на елитни спортисти в Световни и Европейски първенства


2. Анализ за участието на спортисти от олимпийския резерв в Световни и Европейски първенства
………………………………

/подпис и печат/

Приложение No 4


Съдържателен отчет

за подготовката на спортистите по

Програма за олимпийска подготовка

Справката се предоставя в ММС 14 дни след приключване на проявата
На БФ .............................................................. спорт .............................................
3. Подготовка на елитни спортисти

Проведени лагери на националните отбори /дата и место на провеждане/

Възрастова група

Брой състезатели, участвали в лагера

Брой лагер дни

Брой проведени тренировки и тр. часова за лагера

Възстановяване - брой дни

1.
2.
3.
4.
5.
6.


4. Подготовка на спортисти от олимпийския резерв

Проведени лагери на националните отбори /дата и место на провеждане/

Възрастова група

Брой състезатели, участвали в лагера

Брой лагер дни

Брой проведени тренировки и тр. часова за лагера

Възстановяване - брой дни

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Анализ на изпълнението на общите тренировъчни показатели и основните тренировъчни средства залегнали в плана за подготовка на елитните спортисти /поименно/

1.

2.2. Анализ на изпълнението на общите тренировъчни показатели и основните тренировъчни средства залегнали в плана за подготовка на спортисти от олимпийски резерв………………………………

/подпис и печат/
Приложение No 5
СПРАВКА

за закупено МТОСправката се предоставя в ММС 14 дни след приключване на проявата
БФ .............................................................. спорт .......................................................

Материално-техническо обезпечаване

Закупена екипировка, уреди и съоръжения

Брой


Приложение No 6


СПРАВКА

За изплатени наемиСправката се предоставя в ММС 14 дни след приключване на проявата
БФ .............................................................. спорт .......................................................

4. Наеми

Наименование на спортната база и съоръжение, на което е платен наема

Дата на плащане

Брой ползвани дни

Вид на мероприятието проведено на базата


………………………………

/подпис и печат/

Приложение No 7


СПРАВКА
за теренни и лабораторни изследвания и контролни тренировки


предоставя в ММС 14 дни след приключване на изследването
за периода от ................до ............… 2014г.
БФ .............................................................. спорт .......................................................

Мезоцикъл: ....................................... Етап от подготовката ...............................Брой изследвани състезатели : .....................


по ред

Теренно изследване, тест, контролна тренировка

Бр. тренировки

план

изпълнение

I.

Контролни, моделирани тренировки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

Теренни и лабораторни изследвания (описват се по вид: тестирания физическа подготовка, техническа подготовка, видеозаписи и анализи, пулсометрия и т.н.)

Общи методики

1.

Запис тренировъчно натоварване

 

 

2.

Тестове ОФП и СФП ( подчертава се)

 

 

3.

Пулсометрия

 

 

4.

Пулсометрия с лактат

 

 

5.

Видеозаписи и видеоанализи

 

 

6.

Комплексни функционални изследвания

 

 

Специфични за вида спорт методики (описват се наименованията)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

общ брой тренировка с изследвания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * При извършване на наблюдение от експерти на МФВС, при поискване, следва да представите първичните протоколи за извършените изследвания.

/подпис и печат/

Приложение No 8
ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ

ЗА КОНТРОЛ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
Име и фамилия ........................................................................................................................................

Ниво ..............................................................................Стил/дисциплина/категория ............................................

Дата и място

Етап от подготовката

Вид тест, контрола или състезание


Дисциплина


План класиране и резултат

Изпълнение на плана/подпис и печат/


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница