Начална страницаКонкурс за заемане на академична длъжност \"професор\" по професионално направление 1 Филология (Алтайска и корейска литература и култура), обявен в дв, бр. 5/17. 01. 2012 гКонкурс за заемане на академична длъжност "професор" по професионално направление 1 Филология (Алтайска и корейска литература и култура), обявен в дв, бр. 5/17. 01. 2012 г
Конкурс 45.39 Kb. 1
чета
Тема: здравеопазванеТема: здравеопазване
370.76 Kb. 3
чета
Конкурс по тематичен фонд „Стипендии\" 6 Стипендии \"Фулбрайт\" за преподаватели и изследователи 6Конкурс по тематичен фонд „Стипендии" 6 Стипендии "Фулбрайт" за преподаватели и изследователи 6
Making Science Education and Careers Attractive for Young People
Конкурс 433.53 Kb. 11
чета
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”
60.59 Kb. 1
чета
Литература за Х клас (задължителноизбираема подготовка)Литература за Х клас (задължителноизбираема подготовка)
Литература 41 Kb. 1
чета
ВзаимовръзкиВзаимовръзки
V шестнадесет лекции, държани в Прага, Париж и Вроцлав между 29 март и 15 юни сс 239
3.42 Mb. 17
чета
Биография на проф д-р Жулиета Иванова Савова вту „Св св. Кирил и Методий Катедра „Педагогика, Педагогически факултет Лична информацияБиография на проф д-р Жулиета Иванова Савова вту „Св св. Кирил и Методий Катедра „Педагогика, Педагогически факултет Лична информация
Биография 174.9 Kb. 1
чета
Информация за лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ (общопрактикуващи лекари), сключили договор с нзок на територията на област русеИнформация за лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ (общопрактикуващи лекари), сключили договор с нзок на територията на област русе
0.7 Mb. 3
чета
Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я областeн управител на област русе о б л а с т н а с т р а т е г и яР е п у б л и к а б ъ л г а р и я областeн управител на област русе о б л а с т н а с т р а т е г и я
2.48 Mb. 13
чета
Детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни. Осанна във висините! под мотото „…оставете децата и не им пречете да дойдат при Мене,…”Детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни. Осанна във висините! под мотото „…оставете децата и не им пречете да дойдат при Мене,…”
Регламент 48.57 Kb. 1
чета
Европейски формат на автобиографияЕвропейски формат на автобиография
256.07 Kb. 1
чета
Урока в 11 классе М. Шамхалов «Буран» СоставилаУрока в 11 классе М. Шамхалов «Буран» Составила
Iумруялъул хважаин вукIин цIалдохъабазда бичIчIизаби. Кинаб рахънибе жиндир гIумру сверилебали, гIемерисеб живго инсанасда бараб букIин бичIчIизаби
Урок 121.86 Kb. 1
чета
Първи курс учебна 2014 / 2015 І семестър : всички съботи отПърви курс учебна 2014 / 2015 І семестър : всички съботи от
138.47 Kb. 1
чета
Преводната философска книжнина в българия през посттоталитарния периодПреводната философска книжнина в българия през посттоталитарния период
Annual of the university of mining and geology “ST. Ivan rilski”, Vol. 57, Part IV, Humanitarian sciences and Economics, 2014
290.54 Kb. 1
чета
Устройствен правилник на община видин утвърдил: Румен Видов Кмет на Община Видин глава първаУстройствен правилник на община видин утвърдил: Румен Видов Кмет на Община Видин глава първа
0.63 Mb. 5
чета
Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитаниеРесурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание
22.75 Kb. 1
чета
Програма за закрила на детето 2011 година приоритет ІПрограма за закрила на детето 2011 година приоритет І
Програма 162.4 Kb. 1
чета
Химия ХимиятаХимия Химията
117.91 Kb. 1
чета
06 декември 2012 г. Тема: здравеопазване06 декември 2012 г. Тема: здравеопазване
376.12 Kb. 3
чета
Списък на приложенията към публична покана с предмет: извършване на годишен технически преглед на товарни и специални автомобили, собственост на есо еад мер плевен и тду северСписък на приложенията към публична покана с предмет: извършване на годишен технически преглед на товарни и специални автомобили, собственост на есо еад мер плевен и тду север
«а» от зоп, обявява поръчка с предмет: „Извършване на годишен технически преглед на товарни и специални автомобили, собственост на есо еад мер плевен”
393.64 Kb. 3
чета
Литература на слепите хора. Успоредно с това решавахме задачи, характерни за нашата институция в областта на културно-масовата и образователна дейностЛитература на слепите хора. Успоредно с това решавахме задачи, характерни за нашата институция в областта на културно-масовата и образователна дейност
Литература 72.54 Kb. 1
чета
Техническа спецификация за обществена поръчка с предметТехническа спецификация за обществена поръчка с предмет
1.16 Mb. 13
чета
Литература за самостоятелна форма на обучение XI клас български език и литература задължителна подготовкаЛитература за самостоятелна форма на обучение XI клас български език и литература задължителна подготовка
Литература 37.92 Kb. 1
чета
Народно читалище „пробуда 1952” с. Добра поляна общ. Руен, обл. БургасНародно читалище „пробуда 1952” с. Добра поляна общ. Руен, обл. Бургас
Анализ 134.69 Kb. 1
чета
Избрани мисли от учителя по тези(1), антитезиИзбрани мисли от учителя по тези(1), антитези
7.99 Mb. 41
чета
Развитие и перспективи на програмите по публична администрация във висшите училища на република българияРазвитие и перспективи на програмите по публична администрация във висшите училища на република българия
365 Kb. 1
чета
Отчет за осъществените дейности в нч \"Бачо Киро 1945 г.\"Отчет за осъществените дейности в нч "Бачо Киро 1945 г."
Отчет 258.27 Kb. 1
чета
Отчетност\" Ръководство за написване на студентска научно-изследователска разработка поОтчетност" Ръководство за написване на студентска научно-изследователска разработка по
Отчет 444.57 Kb. 4
чета
Чо Хьо Жи, Шин Хе Жи, Парк Же Хуи, Сон Ми Кюнг, Рох Шин Юнг, Парк Жи ХеЧо Хьо Жи, Шин Хе Жи, Парк Же Хуи, Сон Ми Кюнг, Рох Шин Юнг, Парк Жи Хе
105.46 Kb. 1
чета
Развитие на семиотичната идея в рамките на британския емпирицизъм и влиянието му върху концепциите на Чарлс С. ПърсРазвитие на семиотичната идея в рамките на британския емпирицизъм и влиянието му върху концепциите на Чарлс С. Пърс
176.79 Kb. 1
чета©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

Начална страница