1. Въведение в програмирането в среда Windows. Вход чрез опашки и съобщения. Независим интерфейс. Многозадачност. Управление на паметтастраница1/20
Дата17.11.2017
Размер1.23 Mb.
Размер1.23 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

1. Въведение в програмирането в среда Windows. Вход чрез опашки и съобщения. Независим интерфейс. Многозадачност. Управление на паметта.

1. Въведение в програмирането в среда Windows.


Системните средства се използват само ако програмата ги вика. Също се използва функционалност от драйвери и BIOS комуникацията може да се осъществи директно (директно свързване с апаратната част) или чрез посредничеството на драйвери (BIOS). untitled

Програмна среда на Windows.untitled


Windows компонентите използват драйвери или директна комуникация с апаратната част. Тези компоненти са:

GDI - у-ства за графичната среда;

Кernel - у-ства за изчислителния процес и паметта;

User- у-ства за потребителски интерфейс и диалозите;

Всичко минава през Windows, който менажира задачите, заявките и т.н. Разликата между Windows и DOS е, че в Windows винаги се минава през Windows за да се получи достъп навсякъде.


Особенности на ОС:


1. Вход чрез опашки и съобщения - отказваме се от DOS. Идеята е директно да извикаме ф-я или основно изчислителния процес да се изпълнява последователно. В DOS програмата лесно се проследява, но става по-трудно четима.

2. В Windows се отказваме от директно извикване, последователн изпълнение на командите във файла. untitled


Ако имаме приложение А.ЕХЕ, то стрелките показват от къде можем да получаваме съобщения- от самата себе си, от клавиатурата, от мишката, от софтуерни таймери и т.н. Съобщението е средство за насочване на изчислителния процес за изпълнение на определен програмен код, който е фрагмент от програмата. Приложението в Windows се състои от множество фрагменти, които се изпълняват ако са изпълнени определени събития (постъпили са определени съобщения). Съобщението е 1 число, което има буквен еквивалент в Windows. Има дефинирани около 150 съобщения които могат да се обработят или не. Всяко съобщение е съпътствано от параметри (поне 2). Msg-то идентифицира събитието, а параметрите дават допълнителна информация за msg-то. Ако msg-то е свързано с промяна размера на прозореца, то някъде ще се съдържа новата инф за размерите и след това ще се прерисува.


3. Независим интерфейс.


Изхода обикновено е на екран, но може да е на диск, интернет, принтер. Изхода трябва да е еднакъв, т.е. каквото се вижда на екрана това да излезе на принтера (примерно). Въпросът е да не се налагат промени. Ако се смени устройствения контекст (DC), в рамките на който се прави изхода, просто ще се насочи в друга посока. Мощен клас за управление в MFC е DC (Device Context). DC предоставя служебно създадена структура от данни, в която има набор от ф-ии чрез които могат да се настройват у-ва. Device Context трябва да се направи преди изхода, то тогава изхода се извежда към него.

4. Многозадачност.


В DOS няма многозадачност. Първите версии на Windows (3.0, 3.11, 95) не са многозадачни. Windows NT и 2000 са многозадачни. Характеристики на многозадачна ОС:

- Възможност за чист паралелизъм (ако хардуера го позволява) или превключване без намеса.

- Изолирани адресни пространства.

- Защити.

- Права на достъп.

- Приоритети.

- Преходи в състоянията на процесите (отложен, блокиран и т.н.).

Правило: изчислителният процес се управлява от поток приложения и всеки процес има собствено приложение => превключване на задачи става само ако се изчерпат msg-тата в опашката на първото, а се появят в опашката на другото msg.

5. Усъвършенстване управлението и извикването на файлове.


Има много механизми, които позволяват качване и сваляне на фрагменти от програмата, което позволява разширение на паметта (виртуалната памет, swap и т.н., асоциране на файл с ОП).

2. Въведение в .NET среда. .NET framework архитектура. Поддържане на единна езикова среда.


.NET Framework e среда за разработка и изпълнение на приложения за .NET платформата. Тя предоставя програмен модел, библиотеки от типове и единна инфраструктура за разработка на приложения и поддържа различни езици за програмиране.

Приложенията, базирани на .NET Framework, се компилират до междинен код (на езика IL) и се изпълняват контролирано от средата за изпълнение на .NET Framework. Компилираният .NET код се нарича още управляван код и може да работи без да се прекомпилира върху различни платформи, за които има имплементация за .NET Framework (Windows, Linux, FreeBSD).

Можем да разделим .NET Framework на два основни компонента:

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница