А з съ м Вселенат астраница8/9
Дата02.02.2017
Размер9.7 Mb.
Размер9.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Четири духа:

1. Кузу-митама: небеса, мъдрост, светлина, принципи


2. Ара-митама: огън, доблест, прогрес, завършеност

3. Ниги-митама'. вода, вярност, хармония, естественост

4. Сачи-митама: земя, любов, състрадание, мечтания

Три елемента:

1. Ику-мусуби: хармонизация, пара, плавност, представено е като триъгълник.


2. Тару-мусуби: вдишване, течност, обединение, представено е като кръг.

3. Тамацуме-мусуби: издишване, твърдо, твърдост, представено е като квадрат.Осем сили:

1. Движение

2. Покой

3. Стягане, втвърдяване

4. Отпускане

5. Разширяване

6. Свиване

7. Обединение

8. Разделяне

Схематично цялата система може да бъде представена на диаграма.


От взаимодействието на тези звуци произлязла Вселената. Всеки принцип според Котодама
има свещен зародишен звук, който съдържа неговата същност; ако се знае значението на звука,

може да се разбере неговата функция и да се слеем с Неговия дух. Един тантристки текст казва така:

Вниквайки в същността на Словото, която същност се крие зад енергията на дишането

/дихателната дейност/, ние намираме покой в себе си и елиминираме последователността /може

би последователността на преражданията - "закон за причина и следствие", може би

последователност на събитията във времето - б.пр./. След като речта е пречистена и закрепена в

съзнанието, след прекъсване на всички връзки и освобождаване, след достигане на вътрешната светлина, останали без всякакви връзки, ние се сливаме с Върховното.

Нека за илюстрация разгледаме понятието така-ама-хара, което Морихей често споменава. В митологията така-ама-хара означава "Високата Небесна Равнина" /където .живеят Шинтоистките божества/. Според Котодама, обаче, фразата пресъздава формирането и функционирането на Вселената: та .= хармонизация ка = поддържане а = изява ма = живот ха = активност ра = плодородие. Така-ама-хара е чистото състояние на съзнанието без аномалии или крайност.

Ако продължим чрез котодама играта на думи, знакът хара /равнина/ се заменя със знака

хара /корем/, което показва, че рая на небето не е горе, а в самите същества. "Червената кръв, кипяща в нашата хара", както Морихей нарича котодама, която събира в едно Божествената му сила.

Преди тренировка Морихей издава тайнствен котодама звук, за да активира потока от

енергия и светлина. Очите му започват да светят и изглежда", като че ли той преминава в друго

измерение с помощта на котодама, чиято сила той е използвал.
Първоизточник на всичко, начало на

-седемдесет и пет /котодама/, милостиви Учителю

от Пътя на Айки.

Морихей винаги повтаря: "Всяко тяло е малка Вселена". Схващането, че всичко


съществуващо във Вселената трябва да съществува й в тялото, е присъщо за Тантра - "Което е тук, е и там; което не е тук, не е никъде" - и за Будизма - "В това тяло"- казва Буда, "дълго шест

фута, със своите сетивни възприятия, мисли и идеи, се съдържат света, произхода на света и гибелта на света".

Близко до прозрението "Аз съм Вселената" е и осъзнаването на това, че "Аз съм нищо"; с

други думи не съществува самостоятелна величина, независи-

ма от широтата на целия свят. Морихей възклицава:"Същността на Айкидо е нулата".

Ако не се слееш

с празнотата на
Чистата Пустота

никога не ще узнаеш

Пътя на Айки.

Той също казва:Обедини себе си с Космоса и мисълта за превъзходство ще изчезне. Превъзходството
принадлежи на света на непосветените; когато всяка следа от превъзходство изчезне, се

появява истинския човек - Божественото Същество. Опразнете себе си и оставете
Божественото да действува във вас.

Ками, за която Морихей толкова често говори, може да бъде разбрана в следния смисъл:
Космосът е активиран и поддържан от взаимодействието на ка /огън/ и ми /вода/. Действувайки съгласно Айки, огънят и водата свързани в /ками/ се разпръскват на части в безбройните форми на феноменалния свят. Най-чистите концентрации на огън и вода са ками - сили, които

осигуряват поддържането на живота.
Ками са различни по степен от о-ками - великите богове на времето, пространството и

битието, до неизброимите по-малки ками,, включващи човешки същества, които вдъхват живот на малки пространства от света.

Като Шинто шаман, Морихей е убеден, че е бил, удостоен с Посещение от своите

богове-пазители Аме-но-муракумо-куки-самухара-рю-о /първата дума понякога се произнася и


като Ама/ и Та-джика-ра-оно-микато. Една вечер те го посетили /тогава бил на малко повече-от
40 години/. Отначало Морихей бил като наелектризиран от това разтърсващо видение, но след

като се възстановил от шока, разбрал, че е станал нечовешки силен. Според Котодама"Аме-но-муракумо-куки-сймухара-рю-о" се превежда така: Вселенското Ки /аме-но-муракумо/ е
породено /куки/ и построено /самухага/ от защитника и пазителя на живота, Краля на драконите

/Рю-о/. По-просто казано, всичко това значи, че Морихей е имал мистично преживяване, в което
той си представя, че е като съд за Божествената енергия на Космоса. Оттогава Морихей

почувствувал себе си като въплъщение на Та-джикара-оно-микото, "мъжки принцип на

физическата сила".

И в мистичния Шинто, и в езотеричния Будизъм твърдо се вярва, че майсторите след години на тежки тренировки могат с вътрешното си око на мъдростта, да усещат свещените същества от

царството на духа. Боговете показват своя вътрешен лик на тези, които като Морихей

притежават чисто съзнание.Не можеш да видиш или да докоснеш Божественото с грубите си сетива. Божественото е в теб самия и никъде другаде. Присъедини се към Божественото и ще можеш да усетиш Ками, където и да си, но не се опитвай да ги хванеш или притискаш.

Шинто учи, че ками са присъщи на всеки; думата "хито"– "човешко същество", означавамясто, където се е установила искрица живот. Обаче, повечето хора не знаят или са забравили за

своето Божествено рождено право или са твърде затънали в мръсотия. Чинкон-кишин древна

Шинто техника за медитация, близка до тантристката представа на хинду и тибетите, била

използвана от Онисабуро и след това от Морихей, за "успокояване на духа и възвръщане към

Божественото". Чинкон - "успокояване на духа", включва спокойно центриране на тялото и

съзнанието чрез поредица от "мудрас" и заклинания, за предпочитане извършвани на свещено

място. Кишин - "връщане към Божественото", е състояние на транс и мистично обединение с

Божественото. След като става последовател на Омото-къо, Морихей с благоговение

Морихей произнасяйки котодама звук от дълбочината на своята същност. Забележете как е поставил ръката си върху средата на тялото си, откъдето тръгва "кипящата червена кръв" и мощно се разпростира, докато котодама се движи спираловидно нагоре.

извършва чинкон-кишин всяка сутрин и съкратена процедура преди тренировка.

Близка до чинкон-кишин е практиката на мисоги - ритуално пречистване. Обичаят на отмиване
на мръсотията със студена вода по възможност в бързо течаща река или под водопад датира от

зората на японското религиозно съзнание и тая практика играе важна роля в японските митове

за сътворяването и в Шинто обредите. Контактът с нечистотата и мръсотията на този

несъвършен свят нарушава първичната природа на човека. Затова мисоги пречиства човек от

всичко скверно и възстановява връзката му със сведеното. Съществува външно мисоги, при което

тялото се измива със студена вода, и вътрешно - когато се пречистват вътрешните органи с

дълбоко, възстановително дишане. След правилното извършване на мисоги и възвръщането към

изворите на живота, може да се изпита състоянието сумикири, /кристална чистота на тялото и

съзнанието/. В това просветлено състояние човешкото сърце е светло и чисто като безоблачно

небе, неопетнено от страсти и грижи.Кристално чисто, остро и светло,

моето съзнание няма

пролука, през която да влезе злото.

Утринното слънце свети вътре,
съзнанието ми е чисто и светло;

от моя прозорец, аз литвам към висините на небето,

къпещо се в Божествена светлина.

Морихей не одобрявал онези свои възпитаници, които подражавали на неговите религиозни практики, без да са последователи на Омото-къо религията и не допускал онези, които само го

имитирали в чинкон-кишин и мисоги. Вместо това той учел своите последователи да използват
чистите техники на Айкидо като форма на преклонение. "Айкидо е мисоги, пречистване на тялото и съзнанието, начин да се промени света. Аз показвам техниките си за да вдъхна увереност на

тези, на които не достига вяра". Морихей дава следния съвет:

Всекидневното практикуване на Айкидо позволява на твоето вътрешно божество да свети

по-силно и по-силно. Не се занимавай с правилното и погрешното у другите. Запази съзнанието си
светло и чисто като безкрайното небе, най-дълбокия океан и най-високата планина. Не пресмятай и не се дръж неестествено. Придържай съзнанието си към Айкидо и не критикувай други учители

или други традиции. Айкидо никога не задържа, не ограничава й не пречи На нещо. То обгръща

всичко и го пречиства!

Осланяй се на Айки за да усилиш своите многобройни сили;

умиротворявай всички неща и създавай красив свят!

III

Ключът към Айкидо техниките е Ки: "За да се тренира според Айки, трябва да се

усъвършенствува Ки. Ки е изключително сложно и трябва да рискуваме живота си,-за да го
овладеем". Въпреки че ки е съществен елемент от източно азиатската култура - в ориенталската

медицина, например, се, счита, че човек е в добро здраве, когато неговото ки е силно и

неограничено, и е болен, когато неговото ки е мудно и притъпено - много е трудно то да се

представи концептуално. Ки е финната енергия, която държи нещата заедно. Ки е доста


аналогично на "връзките", които според-съвременните физици свързват основните природни сили. Така, както се предполага, че връзките са в постоянно взаимодействие, обединявайки се в

една, разделяйки се в две, така положителното и отрицателното Ки непрекъснато се обединяват и

разделят в огромното, въртящо се колело на съществуванието.

Ки е неразделно свързано с Кокю, космическия дух. Ки се излъчва от Кокю и Кокю е живителната сила, която активира Ки. Всичко в този свят диша в една или друга форма;

наистина, на японски да живееш /ики/ е да дишаш /ики/. Издишването е кръгово, функция на

водата; вдишването е квадратно, функция на огъня. Заедно те образуват кокю, чиито признаци

според котодама означават ики - "живо творчество". Целта в Айкидо е да свържеш дишането си с

космическия поток на кокю; дишайки заедно с космоса се проникваш от силата на дъха

/кокю-рьокю/.

Айки е хармонизирането /ай/ на първичните енергии /ки/, противоположностите - огън-вода, йин-йян, небе-земя, мъжко-женско, вдишване-издишва-не, аз-другия - се съединяват в

съзидателно единство. Феноменалният свят се поддържа от фините произведения на айки; когато

това деликатно равновесие се наруши, тогава настъпва хаос, разруха и смърт.

Приспособявайки космологията Омото-кьо към Айкидо, Морихей научава механизма на

хармонизирането с Ки дихателната сила от Сокаку. Дайто Рю ко-кю-хо техниките били грижливо

пазени в тайна; веднъж можейки да координира изтичането на Ки с дишането, човек става

непобедим воин. /Трябва да се отбележи, че Ки и Кокю са неутрални сили, които могат да бъдат

овладени От всеки, независимо от личните му нравствени и духовни качества. Айки-джуцу икиай-джуцу изкуството да победиш противника с ки и кокю сила, трябва строго да се

разграничат от Айкидо, пътя на духовно обединение и любов/.

Преди тренировка Морихей сядал тихо пред шинтоисткия олтар, за да настрои своите Ки и

Кокю към пулсиращата енергия на Вселената чрез удължено произнасяне на Котодама звук или

вдишвайки и из-дишвайки зародишните срички а и ун, които символизират алфата и омегата на

съществуването. Накратко, Морихей, а след това и всички практикуващи Айкидо търсят

хармонията на тяло-съзнание-Ки-Кокю; ако някой е свързан с динамичния ритъм ,на Вселената,

той може без съпротивление да се придвижи навсякъде, винаги - това е същността на Айкидо.
Съедини себе си с Ки,

Застани в центъра,

изглади съзнанието си

и остави да те обгърнат. Божествените трептения на Ки

-съзидателни техники за пречистване, на тялото и съзнанието.

О, Богове на небето и земята!

Водете ни!

Усъвършенствувай Божествените техники на Ки

и никой враг

няма да посмее

да те предизвика.

Зрялата философия на Морихей е изразена във фразата Такемусу Айки.Аз разбрал чрез четене на Шинто текстове, че Такемусу е сърцето на японското Будо -

напълно свободно и способно на неограничени преобразо-вания. Универсалното и

частичното, функционират хармонично в Такемусу Айки.

Таке, също произнасяно и като бу, "бойна доблест"; Морихей учи, че това е мъдростта,

смелостта, състраданието и любовта, които пазят и поддържат всички неща. Мусу произлиза отмусубу, съзидателната сила на съществуването - плодородно, животворящо, изключително

продуктивно. Взети заедно Такемусу Айки означава Безграничната съзидателност на Айкидо.

Айки не е изкуство да се биеш или да побеждаваш враг. То е Начин за хармонизиране на

всички хора в едно семейство. Същността на Айкидо е да се настроиш към действията на

Вселената, да станеш едно с Вселената. Тези, които са схванали вътрешното значение на Айкидо

притежават Вселената в себе си.

Независимо от това, колко бързо атакува противника или колко бавно аз реагирам, аз не мога

да бъде победен. Не поради това, че моите техники са по-бързи от тези на противника ми. Това

няма нищо общо със скоростта. Аз съм победител веднага след началото. Щом мисълта за атака

преминава през съзнанието на противника ми, той разклаща хармонията на Вселената и е

веднага победен, независимо колко бързо атакува. Победата или поражението не зависят от

времето или пространството.

Айкидо е принципа на несъпротивлението. Тъй като е несъпротивляващо се, то е победоносно

от самото начало. Онези, които са с нечисти намерения и злобни помисли са моментално

победени. Истинското Будо е непобедимо, тъй като не съперничи с нищо.

Морихей обяснява тайните на Ки: "Разпери пръстите си и остави Ки да тече до края на

Вселената".Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница