Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1страница17/25
Дата02.02.2017
Размер4.92 Mb.
Размер4.92 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25

1.2. Политически статии

1.2.1. От него


1385

Бележки на И. Димитров по злободневни политически въпроси в страната в периода 1970-1973г. рък.

1970

1973


7
1386

“Съвременният американски милитаризъм” – статия от И. Димитров, публ. “Работни-ческо дело”/1978г. печ.

12.07.1978

1
1387

Чернова на очерка “Pro domo sua”. маш., рък

1989

51
1388

“Бележки” – чернова на И. Димитров, където излага мисли за възродителния процес и изселническата кампания сред българските турци. маш.

11.07.1989

27
1389

“По най-актуалната тема” – чернова на ста-тия от И. Димитров в която анализира ситуа-цията в страната, породена от масовото изселване на българските турци. маш.

5.08.1989

19
1390

“За да бъде и пребъде” – статия от И. Димит-ров, в която обяснява политиката за смяна на имената на българските турци и отварянето на границата с Турция за желаещите да се изселят там, публ.”Труд” 185/1989г., чер-нова на статията, писана първоначално за в. “Народна култура”, бележка и писмо от гл. редактор на вестника. печ. 4 док.

.09.1989

22
1391

“Меди Доганов не е този на когото трябва да се сърдим” – чернова на статия от И. Дими-тров, писана за “Работническо дело”. маш.

{1989-1990}

8
1392

“Ценности и действителност” – статия от И. Димитров, подп. с псевдонима Илия Янаки-ев за новия път по който трябва да поеме БКП в своето развитие, публ. “работническо дело” 13/1990г. печ.

13.01.1990

1
1393

“Национално помирение, национално съгла-сие, национално единение” – статия от И. Димитров, публ. “Кооперативно село” 15/ 1990г. печ.

23.01.1990

2
1394

“Истинска република, а не връщане към овехтели традиции” – коментар на И. Дими-тров във в. “Отечествен фронт” 13/1990г. по повод читателски мнения за интервю със Симеон ІІ. печ.

26.02.1990

1
1395

“Какво народно събрание ще изберем” – ста-тия от И. Димитров, публ. “Отечествен фронт” 13389/1990г. и чернова. печ., маш., 2 док.

15.03.1990

1
1396

“За отрицание на отрицанието” – статия от И. Димитров в която призовава да не се зачерква напълно периода на тоталитаризма, публ. “Съвременен показател”/1990г. и чернова. печ. маш., 2 док.

.03.1990

10
1397

“Ясна и последователна национална полити-ка” – статия от И. Димитров, публ. “Антени” 14/1990г. печ.

4.04.1990

2
1398

“Вълнения и надежди” – статия от И. Дими-тров за започналия преход в България и ролята на БСП, публ. “Съвременен пока-зател”/1990г. и чернова. печ., маш. 2 док.

.04.1990

14
1399

“Тревога за националното единство” – статия от И. Димитров, публ. “Дума” 74/1990г. печ.

16.06.1990

1
1400

“Лилов сам и с другите” – политически портрет на Ал. Лилов от И. Димитров, публ. “Поглед”/1990г. и чернова печ., 4 док.

25.06.1990

9.07.199030
1401

“Песента на сирените няма да ни приспи” – статия от И. Димитров за политиката и ролята на ДПС в България, публ. “Дума” /1990г. печ.

4.07.1990

1
1402

“Към нова партия” – статия от И. Димитров в която излага мисли за новия път по който трябва да поеме БСП , публ. “Съвременен показател” 28/1990г. и чернова. печ., маш.

.07.1990

12
1403

“Обяснение на заплашения със съд” – статия от И. Димитров в отговор на заканата на представител от ДПС, че ще го даде по съд, публ. “Дума”/1990г. и чернова. печ., 2 док

26.07.1990

6
1404

“Реплика” – чернова на статия от И. Дими-тровв отговор на статията “Демофашизъм”, публ. “Дума”/1990г. маш.

.07.1990

3
1405

“Национална политика и национална исто-рия” – статия от И. Димитров, публ. “Дума” /1990г.и чернова. печ., маш., 2 док.

9.08.1990

5
1406

“Спасителния път” – статия от И. Димитров по повод опожаряването на партийния дом, публ. “Дума”/1990г. и чернова. печ., маш. 2 док.

30.08.1990

4
1407

“Да не се опарим” – статия от И. Димитров по повод външнополитическата реакция на България към анекса на Кувейт, публ. “Дума”/1990г. и чернова. печ. маш., 2 док.

6.10.1990

4
1408

“Докога? Накъде?” – статия от И. Димитров за решението ДПС да бъде регистрирано като партия, публ. “Политика”/1990г. и чер-нова. печ., маш, 2 док.

17.10.1990

10
1409

“Правата на личността в условията на свобода на печата” – чернова на статия от И. Димитров, публ. “Труд” 206/1990г. маш.

19.10.1990

5
1410

“За кой ли път?” – статия от И. Димитров по българския национален въпрос, публ. “Единство” 5/1990г. и чернова. печ. 2 док.

.11.1990

14
1411

“Къде сте тръгнали, братя българи?” – ста-тия от И. Димитров по повод изселването на българските турци, публ. “Единство” 7/1990 г. и чернова. печ., 2 док

.12.1990

5
1412

“България е рекордьор по осъдени държав-ници” – статия от И. Димитров, подписано с псевдонима Илия Янакиев, публ. “Отечес-твен вестник”/1990г. печ.

7.12.1990

1
1413

“...Et dona ferents” – чернова на статия от И. Димитров, публ. “Дума”/1990г. маш., рък.

29.12.1990

6
1414

“Бой се от данайците и когато носят дарове” – статия от И. Димитров по националния въпрос, публ. “Дума”/1990г. и “Бой се от то-талитаристите и когато попяват демокра-тично” – отворено писмо в 2 части до И. Ди-митров от Свилен Капсъзов, публ. “Нов ден”/1991г. печ. 3 док.

29.12.1990

.02.1991


3
1415

“От интернационална към национална пар-тия” –статия от И. Димитров, публ. “Черно и бяло” и чернова. печ., маш. 2 док.

{1990-1991}

10
1416

“Предзнаменование?” – статия от И. Дими-тровпо повод предстоящото посещение на вицепрезидента на САЩ Дан Куейл, публ. “Труд” 105/1991г. и чернова. печ маш. 2 док.

{1990-1991}

5
1417

“Во веки веков?” – чернова на статия от И. Димитров с псевдоним Веритас Веритатис. маш.

{1990}

2
1418

“Големият въпрос” – чернова на статия от И. Димитров. маш., рък.

{1990}

2
1419

“За националната ни политика” – статия от И. Димитров, публ. “Земя и хора” и чернова. печ., маш., 2 док.

{1990}

20
1420

“Наша вина и наш дълг” – статия от И. Ди-митров в която критикува липсата на единна национална политика, публ. “Земя” и черно-ва. печ., маш. 2 док.

{1990}

5
1421

“Следконгресно” – чернова на статия от И. Димитров за 39 конгрес на БСП и състояни-ето на партията. маш.


{1990}

13
1421 А

“Вината?” – чернова на статия от И. Ди-митров за политическата отговорност. маш

{1990}

5
1422

“Чистата и святата” – статия от И. Димит-ров за някой спорове около формата на държавно управление в България, публ. “Ду-ма” 14/1991г. и чернова. печ., маш.

14.01.1991

8
1423

“Не на свършените факти! Не на равноду-шието” – чернова на статия от И. Димитров, публ. “Дума”/1991г. маш.

15.03.1991

9
1424

“Без цялостна стратегия – политика на свършените факти” – статия от И. Димитров, публ. “Дума” 79/1991г. печ.

20.03.1991

1
1425

“Преименованията – история и политика” – чернова на статия от И. Димитров, публ. “Черно и бяло” 2/1991г. маш.

.05.1991

6
1426

“Някой са жадни за вендета” – статия от И. Димитров, публ. “Черно и бяло” 2/1991г. печ

.04.1991

2
1427

“Участта на писателя” – статия от И. Дими-тров за политическите убийства на писатели и поети в България, публ. “Черно и бяло”. печ.

.05.1991

2
1428

“Аргументи срещу републиката?” –статия от И. Димитров, публ. “Антени” 21/1991г. и чернова. печ., маш. 2 док.

22.05.1991

8
1429

“Външната ни политика” – статия от И. Ди-митров, публ. “Дума” 150/1991г. печ.

12.06.1991

1
1430

“България, която се вайка...” – статия от И. Димитров в която анализира проблемите пред българската национална политика, публ. “Варненска дума” 24/1991г. печ.

14.06.1991

2
1431

“Съответствия” – чернова на статия от И. Димитров, публ. “Черно и бяло” 7/1991г. ма

.06.1991

6
1432

“За да не се повтаря това, което се отрича днес” – статия от И. Димитров, публ.”Черно и бяло” 7/1991г. и чернова. печ. маш., 2 док.

.06.1991

54
1433

“За волята на народа” – чернова на статия от И. Димитров. маш.

28.06.1991

1
1434

Чернова на неозаглавена статия от И. Ди-митров, публ. “Отечествен вестник”. маш.

.06.1991

1
1435

“Парламентарната република” – статия от И. Димитров, публ. “Черно и бяло” 10/1991г. и чернова. печ., маш. 2 док.

.07.1991

7
1436

“Отново ли ще мълчим гузно?” – статия от И. Димитров с която призовава българското общество да подкрепи борбата за незави-симост на Словения, публ. “Единство” 27/ 1991г. печ.

.07.1991

1
1437

“Либерум вето или свободно забранявам” – статия от И. Димитров в която изказва неодобрение за опитите на политическото малцинство да влияе върху решенията на мнозинството, публ. “Дума” 180/1991г.и чернова.печ., маш. 2 док.

17.07.1991

3
1438

“Насилието – надежди и последици” – ста-тия от И. Димитров в която се обявява про-тив насилието като средство за политически реформи, публ. “Единство” 30/1991г. и чер-нова. печ., маш. 2 док.

.08.1991г.

6
1439

“Основополагащи начала на националната ни политика” – поредица от статии от И. Димитров, публ. “Българска армия” 26/1991г печ. 3 док.

26.08.1991

28.08.19913
1440

“Нечистият поток...” – чернова на статия от И. Димитров. маш.

.08.1991

6
1442

“В единението е силата” – статия от И. Ди-митров за опастността, която представлява ДПС за българския политически живот, публ. “Дума” 234/1991г. и чернова. печ. маш

2 док.


18.09.1991

5
1443

“Тоталитарна робинзония се отваряше към света” – статия от И. Димитров, публ. “Чер-но и бяло”/1991г. печ.

19.09.1991

2
1444

“Ориент-експрес не е нашия влак” – статия от И. Димитров, публ. “Черно и бяло”/1991г. печ.

30.09.1991

1
1445

“Тежко на победителите” – статия от И. Ди-митров за изпитанията, които очакват ново-то правителство, публ.”Дума” 258/1991г. печ

16.10.1991

1
1446

“Гарванът ще грачи ли пак” – статия от И. Димитров за опасностите от създаванате на етническа партия в България, публ. ”Вар-ненска дума” 42/1991г. печ.

18.10.1991

1
1447

“Разделени от партийни цветове, ние сме един народ” – статия от И. Димитров, публ. “Земя”/1991г. и чернова. печ., маш., 2 док.

6.11.1991

8
1448

“Йозал провежда турската политика, някой наричат българската националистическа” –статия от И. Димитров, публ. “Дума” 276/ 1991г. и чернова. печ., маш. 2 док.

6.11.1991

11
1449

“За съдбата на България” – чернова на ста-тия от И. Димитров по националния въпрос. маш.

.11.1991

10
1450

“Европа на реализъм и гордост” – статия от И. Димитров за отношенията между Бълга-рия и Европа, публ. “Дума”/1991г. и черно-ва. печ., маш., 2 док.

9.12.1991

9
1451

“Заблудите” – статия от И. Димитров за ня-кой неистини по отношение на национал-ната политика на България, публ. “Дума” 320/1991г. и чернова. печ., маш. 2 док.

27.12.1991

13
1452

Чернови на статии на И. Димитров по политически и обществени въпроси. маш. 13 док.

1991

79
1453

“Външнополитически приоритети” – чер-нова на статия от И. Димитров, писана за “Дума” маш.

1991

12
1454

“Зад паравана на лозунгите” – статия от И. Димитров в която критикува непоследова-телната национална политика, публ. “Вечер-ни новини” 161/1991г. печ.

1991

1


Сподели с приятели:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница