Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1страница19/25
Дата02.02.2017
Размер4.92 Mb.
Размер4.92 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   25
1.2.2. За него


1693

Броеве на кърджалийския вестник “Нов живот” с предизборни вести за независимия кандидат за депутат във ВНС от Кърджа-лийски район И. Димитров. печ., 6 док.

12.05.1990

7.06.19906
1694

“Опит за реставрация на живковизма” – статия на Пл. Симов, публ. “Дума”/1990г. в отговор на статия на И. Димитров, публ. “Дума” 74/1990г. печ.

15.07.1990

1
1695

“Една професорска пропаганда” – статия на В. Люцканов, публ. “Век 21”/1990г. за пуб-ликацията на И. Димитров “Лилов. Сам и сред другите”, публ. “Поглед”/1990г. печ.

1990

1
1696

“Достойни за себе си” – статия, публ. “Де-мокрация” в която И. Димитров се посочва като първия човек, поздравил Т. Живков за идеята за възродителния процес. печ.

30.03.1991

1
1697

“Подстрекател” – статия на А. Кантарджиев, публ. “Нов ден”/1991г. за мнението на И. Димитров за политическата ориентация на България след 1989г., изложено в “Дума”. печ.


.03.1991

1
1698

“На страха очите са големи. Размисли поро-дени от откритото писмо на акад. И. Димит-ров до президента на Турция, публ. във в. “Дума”. – статия от А. Тахирова, публ. “Светлина”/1991г. печ.

11.05.1991

2
1699

“Проповедите на един живков кочияш” – статия Ст. Влахов – Мицов за научното творчество и публицистиката на И. Дими-тров, публ. “Нов ден”/1991г.

.07.1991

1
1700

“Дилемата монархия или република е над-хвърлила стоте години” – статия от проф. Йоно Митев, публ. “Континент” в отговор на статия на И. Димитров, публ. “Дума”. печ

.10.1993

1
1701

“БАН оправда баш научно възродителния процес по нареждане на ЦК на БКП” – ста-тия, публ. в. “Детайли” в която И. Димитров е представен като активен участник във възродителния процес. печ.

14.01.1994

2
1702

“Обществени слугини ще възхваляват деве-тосептемврийския преврат” – статия от Д. Немирски. печ.

11.08.1994

1
1703

Изложение на Д. Белчева и И. Бистри до руския посланик в което критикуват позици-ята на И. Димитров, изразена в статията му “9.09. в българската история”, публ. “Дума”. маш.

4.09.1994

8
1704

“Проф. И. Димитров няма нищо общо с въз-родителния процес, смята експертът по етническите въпроси г-жа Антонина Желяз-кова” – интервю на радио “Свободна Евро-па”. маш.

27.01.1995

2
1705

“Пак за гредата и сламката в окото на другия” – статия на А. Караджова, публ. “Земя” за критиката на проф. И. Татаръ към И. Димитров, че е бил идеолог на възроди-телния процес. печ.

31.01.1995

1
1706

“Проф. Татарлъ има много по-голям принос за възродителния процес от акад. И. Димит-ров” – статия на С. Гавазов, публ. “Труд” печ., фоток.

6.02.1995

1
1707

“Истината за възродителния процес” – статия на Хр. Генчев, публ. “Дума”/1995г. в която защитава И. Димитров от нападките на ДПС, които го обвиняват, че е идеолог на възродителния процес. печ., фоток.

10.02.1995

1
1708

“30-те най-влиятелни личности” – изследва-не, публ. в. “Репортер 7” в което фигурира и името на И. Димитров. печ., фоток.

2.06.1995

1
1709

“Националния нихилизъм на академик Ил-чо” – статия на К. Пунев, публ. “Демокра-ция” за инициативата на И. Димитров учи-лищата да честват Съединението по нов стил на 18 септември. печ.

15.09.1995

1
1710

“И. Димитров: По-добре от ДПС защитавам турското население” – статия, публ. “Нови-нар” в която И. Димитров е цитиран по по-вод конфликта му с ДПС. печ., фоток.

19.01.1996

1
1711

““Дума” предлага министерски съвет” – статия, публ. в. “Дума”, където И. Димитров е предложен за министър на образованието. печ., фоток.

11.01.1997

1
1712

“Акад. И. Димитров напусна ръководството на соцпартията” – статия, публ. “Труд”. печ.

26.06.1998

2
1713

“Княгинята свързочник” – статия, публ. в. “168 часа” за княгиня Мария-Луиза, където като един от враговете и е посочен И. Дими-тров. печ.

.05.2001

1
17014

Списък на министрите след 1989г. за които са намерени данни, че са сътрудничили на Държавна сигурност, сред които и И. Дими-тров, публ. в. “Сега”. печ.

27.06.2001

1
1715

“Зад голотата на голите факти” – статия от Е. Бурнаски, публ. “Български писател”/2001

г. за твърденията в статията на И. Димитров “Пак за спасяването на българските евреи”, че царят е инициатор и организатор на спасяването им и отговор на И. Димитров със заглавие “Не само лични спомени”, публ. “Български писател”/2001г. печ., 2 док.7.03.2001

21.03.200121.3. Интервюта


1716

“Победният щурм” – разговор с И. Дими-тров за политическите събития от 9.09.1944

г., публ. “Труд”/1984г. печ.6.09.1984

1
1717

“Трима историци за бъдещето на България” – интервюта с И. Димитров, Н. Милева и Н. Николов – независими кандидати за народни представители, публ. “Отечествен фронт”/

1990г. печ.8.06.1990

1
1718

Обобщения от телефонни обаждания в предаването на БНР “12+3”, където И. Димитров е гост и се дискутира ролята на ДПС в българския политически живот. маш.

15.06.

{1990}


18
1719

Чернова на интервю с И. Димитров по повод решението на България да признае независи-мостта на република Македония. маш.

{1990}

3
1720

“Не бих нарекъл нагаждане привързаността към идоли, сега срутени” – разговор на А. Запрянова с И. Димитров. печ.1990

20
1721

“Страда обществения морал” – разговор на Г. Гроздев с И. Димитров за съдебното дело срещу Т. Живков, публ. “Епоха”/1991г. печ.

.03.1991

1
1722

“Да си пазим мястото” – интервю с И. Ди-митров за мястото на България в новата световна политика, публ. “Отечествен вест-ник”/1991г. печ.

16.07.1991

1
1723

“Танкове, разум и... национални идеали” – интервю с И. Димитров където отговаря на въпроси, свързани с нерешения национален въпрос в България и непоследователната национална политика, публ. “Труд”/1991г. печ.

24.07.1991

1
1724

“В сблъсъка на на демокрацията с консер-ватизма победи демокрацията” – интервю с И. Димитров по повод опита за преврат в Русия, публ. “Дума”/1991г. печ.

28.08.1991

2
1725

“Процеси, история, политика” – разговор на Хр. Гуцев с И. Димитров за процеса срещу Т. Живков, публ. “Антени”. печ.

{1991}

1
1726

“Няма нито един политически процес, оправдан исторически” – интервю с И. Ди-митров, публ. “Защо”/1992г. печ.

.02.1992

1
1727

“Андрей Луканов бе сполетян от кармата на българските премиери” – интервю с И. Димитров, публ. “Репортер 7”/1992г. печ.

23.07.1992

1
1728

“Не мога да приема, че ДПС е арбитър в българския политически живот” – интервю с И. Димитров. печ.

27.10.1992

1
1729

“След партийния конгрес и пред парламен-тарните избори” – интервю с И. Димитров, публ. “Новини”/1994г. печ.

15.08.1994

1
1730

“Един министър върна ДПС и БСП на “възродителния” фронт” – интервю с И. Ди-митров, публ. “24 часа”. печ.

27.01.1995

1
1731

“Това си е жив преврат” – интервю с И. Ди-митров по повод падането на правител-ството, публ. “Нощен труд”/1997г. печ.

6.02.1997

1
1732

“Османската империя отряза страна ни от Европа” – интервю с И. Димитров, публ. “Стандарт”/1997г. печ.

29.10.1997

1
1733

“Аз съм лично заинтересован СДС да успее в реформите” – интервю с И. Димитров, публ. “Софийски новини”/1997г. печ.

10.11.1997

1
1734

“За да се оцени събитието, трябва свидете-лите да са си отишли” – интервю с И. Дими-тров, публ. “Пари”/1997г. печ.

10.11.1997

1
1735

Отговор на И. Димитров на въпрос на в. “Дума” защо се е отказал от членство във ВПС на БСП. маш., рък., чернова.

4.07.1998

1
1736

“Предупредих Жан, че му се готви съдбата на Живков” – интервю с И. Димитров, публ. “Труд”/1998г. печ.

8.07.1998

1
1737

“Илчо Димитров: притежаваше хитростта на малкия човек” – интервю с И. Димитров по повод смъртта на Т. Живков, публ. “Стан-дарт”/1998г. печ.

7.08.1998

1
1738

“Той е болезнено родолюбив” – интервю с И. Димитров по повод скандално слово на Румен Воденичаров, произнесено на траур-ния митинг за Т. Живков, публ. “24 часа”. печ.

11.08.1998

1
1739

“Политици искат да се уредят чрез Симеон ІІ” – интервю с И. Димитров, публ. “Нови-нар”/1999г. печ.

6.01.1999

1
1740

“Досиетата – българският абсурд” – интервю на В. Радулов с И. Димитров, публ. “Дума”

/2001г. печ.30.06.2001

11.4. Кореспонденция

1.4.1. От И. Димитров


1741

Писмо от асистенти от Философско-Исто-рическия факултет на СУ “Кл. Охридски”, между които и И. Димитров до Т. Живков относно изключването на Желю Желев от БКП и за кампанията, насочена срещу някой философи от факултета. маш. чернова

17.05.1965

3
1742

Писмо от И. Димитров в качеството му на първи заместник-завеждащ отдел “Пропа-ганда и агитация” към ЦК на БКП в което апелира да се обърне внимание на масовото вилно строителство и злоупотребите, свър-зани с него. маш.

5.09.1983

4
1743

Писмо от И. Димитров до Комисията по духовните и идеологически проблеми при ЦК на БКП с което предлага допълнително да се включат някой имена ва видни учени и военоначалници към списъка за изготвяне на портрети за нуждите на агитационно-пропа-гандната работа. маш.

9.02.1989

1
1744

Писмо от И. Димитров до министър-предсе-дателя Г. Атанасов в което изразява притес-ненията си от ефекта на пропагандата на кампанията по смяната на имената на бъл-гарските турци. маш.

28.09.1989

4
1745

Писмо от И. Димитров до Т. Живков с което го информира, че е представлявал БКП на годишната конференция на лейбърисктата партия в Ангтлия. маш

12.10.1989

1
1746

Писма от И. Димитров до председателя на Държавния съвет П. Младенов в които осъжда привилегиите на активните борци против фашизма и относно приетата на 15.01.1990г. от НС Декларация по национал-ния въпрос. маш., чернови, 2 док.

18.11.1989

15.02.19906
1747

Писма от И. Димитров до ръководството на БКП и БСП за състоянието на партията, с анализи на политическата ситуация в стра-ната, с предложения за решение на наболели политически проблеми, за националния въпрос и др. маш., копия. 60 док.

1.01.1990

17.12.200160

подробно описание на пис-мата по фишове

1748

Писма от И. Димитров до председателя на Народното събрание и до народните пред-ставители по различни политически въпро-си. маш., копия. 13 док.

15.02.1990

15.01.200113

подробно описание на пис-мата по фишове

1749

Писма от И. Димитров до Общинския съвет на БСП в Кърджали с което отказва да бъде издигната кандидатурата му от БСП за депутат във ВНС и с благодарност за оказанато му подкрепа за независимата му кандидатура. маш. 2 док.

16.04.1990

13.06.19902
1750

Писмо от И. Димитров до гл. редактор на в. “Демокрация” Й. Василев в което опровер-гава публикуваната във вестика информация за непочтена предизборна агитация от негова страна в Кърджали, където е издигната кандидатурата му за независим депутат във ВНС. маш., чернова.

1.06.1990

2
1751

Писмо от членове на БАН, между които и И. Димитров до управляващите органи в стра-ната с апел за далновидност при провеждане на културната политика. комп., копие

.10.1990

2
1752

Писмо от И. Димитров до Петър Корнаджев в което изказва възраженията си по повод негово изказване пред в. “Зора” за българ-ската национална политика. маш., чернова.

3.04.1991

1
1753

Писма от И. Димитров до управляващите ор-гани в страната за политиката на държавата по националния въпрос, за нарастване роля-та на ДПС и ОМО “Илинден”. маш., копия., 2 док.

5.08.1991

7.10.19917
1754

Писма от И. Димитров до президента Ж. Желев по въпроса за възродителния процес, за етническия мир в страната, за помилване на бившите министри Ст. Овчаров и Гр. Стоичков и др. маш., копия. 7 док.

18.08.1990

30.04.19967
1755

Писмо от И. Димитров до Огнян Дойнов във връзка с разследване на Главно следствено управление за стипендия на синът му, отпус-ната докато И. Димитров е бил министър на народната просвета. маш., чернова

26.08.1991

1
1756

Писмо от И. Димитров до Общинския съвет на БСП в Дупница в което изказва мнението си за премахването на паметниците в града по времето на социализма. маш., чернова.

16.06.1992

1
1757

Писмо от И. Димитров до премиера Л. Беров в което протестира против политическите назначения на членовете на Висшата атес-тационна комисия. маш., копие.

16.04.1993

2
1758

Писмо от И. Димитров до младежката орга-низация на ВМРО в което изразява подкре-пата си за техния призив за отстояване на българските национални идеали. маш.

16.04.1993

1
1759

Писмо от И. Димитров до Блага Димитрова в което споделя огорчението си от някой нейни действия в подкрепа на закона за декомунизацията. маш., копие

16.07.1993

2
1760

Писмо от група университетски преподава-тели, между които и И. Димитров до управ-ляващите органи в страната с молба да се намесят за рразрешаване на кризата в СУ “Св. Кл. Охридски”, произтекла от студент-ската стачка. комп.

10.02.1994

2
1761

Писмо от И. Димитров до министъра на образованието, председателя на БАН и ректора на СУ с молба да не се дискредити-рат членовете на БАН, смятани за бивши номенклатурни кадри. маш., копие

23.11.1994

2
1762

Писмо от И. Димитров до посланика на САЩ в което критикува изявлението на зам. държавния секретар на САЩ по отношение на проблемите на Балканите. комп.

27.02.1996

3
1763

Писмо от И. Димитров до президента П. Стоянов относно речта му, произнесена при полагането на президентската клетва. комп.

23.01.1997

2
1764

Писмо от И. Димитров до министъра на от-браната Бойко Ноев в което изказва безпо-койството си от закриването на гарнизона в Кърджали. маш., копие.

7.01.2000

1
1765

Писмо от И. Димитров до министъра на вът-решните работи Г. Петканов в което комен-тира проблема с отварянето на досиетата на Държавна сигурност. маш., копие.

19.08.2001

1
1766

Писмо от И. Димитров до премиера Симеон Сакскобургготски с предложения и разсъж-дения по наболели политически въпроси. маш., копие

24.01.2002

1
Сподели с приятели:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   25


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница