Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1страница2/25
Дата02.02.2017
Размер4.92 Mb.
Размер4.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


по ред

Заглавие на а.е.

Крайни дати

Брой листа

Заб.
І. БИОГРАФИЧНИ ДОКУМЕНТИ

1. Общи


1

“Двете сестри” – тетрадка с разкази на И. Димитров. рък.

1944

21
2

“Музика и спорт” – оперета в три действия от И. Димитров и Михаил Букурещлиев. рък

26.09.1948

52
3

Военно-отчетна книжка на И. Димитров. печ., рък.

20.07.1955

30
4

Студентска карта на И. Димитров от Уни-верситета в Нанси, Франция. печ., фр. ез.

1966-1967

2
4 А

Рецензия на трудовете на И. Димитров от проф. Хр. Христов; предложение на Акаде-мичния съвет на СУ за издигане канди-датурата на И. Димитров за член-корес-пондент на БАН; автобиография; трудова характеристика и личен кадрови формуляр – документи, подадени при кандидатстването на И. Димитров за член-кореспондент на БАН. маш, ръкоп. 5 док.

1981

21
5

“Елегия за петдесетгодишнина” – стихотво-рение по случай 50-годишнината на И. Ди-митров, написано от дъщеря му Ралица Димитрова. маш.

3.06.1981

1
6

Удостоверение за награждаване на И. Дими-тров с юбилеен медал “100 години от рожде-нието на Георги Димитров”. печ., рък.

14.06.1982

2
7

“Носталгично...” – спомени на И. Димитров, писани по повод юбилей на издателство “Народна младеж”. маш

16.04.1984

3
8

“Свиден спомен” – чернова на статия от И. Димитров, в която си спомня приемането му в РМС

{1984}

3
9

Автобиографии на И. Димитров. маш., 2 док.

25.09.1985

6.03.19897
10

Удостоверение за награждаване на И. Димитров с юбилеен знак “1100 години от смъртта на Методий”. печ.

.11.1985

2
11

Надгробно слово, произнесено от И. Дими-тров на погребението на приятелят му – доц. Костадин Петров. маш., чернова

11.02.1986

3
12

Дипломатически паспорт на съпругата на И. Димитров - Белла Димитрова. печ., рък.

27.03.1986

23
13

Грамота от Академичния съвет на СУ “Св. Кл. Охридски” за награждаване на И. Ди-митров с почетен знак със синя лента. рък.

1.10.1988

1
13 А

Първа страница от в. “Работническо дело” 301/1989г. със съобщение за избрани нови академици в БАН, сред които и И. Димит-ров. печ.

29.10.1989

1
14

“Mea culpa” – записки на И. Димитров за работата му в Университета, в държавния апарат, като министър на народната просве-та и за отношенията му с Т. Живков и Л. Живкова. комп.

2.12.1989

23
15

Тефтерче с бележки за срещи и ангажименти на И. Димитров за 1989г. печ., рък.

198916

Тефтерче с бележки за срещи и ангажименти на И. Димитров за 1990г. печ., рък

199017

Пропуск на И. Димитров за Върховния съд за дело №1 (срещу Т. Живков и М. Балев). печ.

25.02.1991

1
18

“Автоюбилейно” – чернова на статия от И. Димитров, публ. във в. Дума, бр. 198, 199 и 200/ 7-9.08.1991г. маш.

7.08.1991

9.08.199125
19

Тефтерче с бележки за срещи и ангажименти на И. Димитров за 1991г. печ., рък.

199120

Пропуск на И. Димитров за Клуб-ресторанта на Народния театър. печ., рък.

1991

1
21

Призовки за Бела и Илчо Димитрови за съдебно дело.печ., рък.

2.08.1993

2
22

Автобиография на И. Димитров. рък.

12.08.1993

1
23

Пропуск на И. Димитров за Военномедицин-ска академия. печ.

1994

1
24

Меню от ресторант “Маастрихт” в Албена. маш.

28.07.1996

1
25

Фиш за заплатата на И. Димитров като министър на образованието, науката и тех-нологиите. маш

.07.1996

1
26

Карта за кафе-сладкарницата на парк-хотел “Москва”. печ.

{1996}

1
27

Препис от медицинска експертиза на И. Димитров за проведено лечение. рък.

17.09.1997

1
28

Стихотворения от М. Михайлов, изпратени за спомен на И. Димитров. маш., рък.

1998

3
29

Призовка за И. Димитров от софийския районен съд. печ., рък.

3.05.199

1
30

Некролог на проф. Николай Генчев. печ.

22.11.2000

2
31

Тефтерчета с бележки за срещи и анга-жименти на И. Димитров за 2000, 2001 и 2002г. печ., рък., 3 док.

2000 – 200232

Обява и 2 броя билети за операта “Дон Кар-лос”. печ.

4.05.2001

3
33

“Акад. И. Димитров навърши 70 години” – статия, публ. във в. “Дупница плюс” бр. 40/ 4.06.2001г. печ.

4.06.2001

1
34

Служебни бележки за удържан данък от хонорари, изплатени на И. Димитров от “Сега” АД и в. “Дума”. печ. 3 док.

2001

3
35

“Акад. И. Димитров на 70 години” - статия на Ст. Дойнов и Г. Марков, публ. в Списа-ние на БАН, кн. 3/2001г. печ.

2001

3
36

Зрителска VIP- карта на И. Димитров за Малък гръдски театър “Зад канала” за сезон 2001/2002. печ.

2001

1
37

Сметка за изплатен хонорар на И. Димитров от “Инфомедия” АД. комп.

25.01.2002

2
38

“И. Димитров – български учен и обществен деятел” – статия от Георгий Чернявский по повод смъртта на И. Димитров. маш., руски ез.

11.03.2002

32
39

Статии във в. Труд, Дума, Република, Днев-ник, Стандарт и др. по повод смъртта на И. Димитров. печ.

12.03.2002

4.01.200324
40

Бюлетини на Association des ansiens etudians към Централния европейски университет в Нанси, Франция. В бр. 32/.09.2002г. е публ. известие за смъртта на И. Димитров. печ., брошури, фр. ез., 17 док.

1992

2002
41

Лист с телефонни номера. рък.

б.д.

1
42

Бележки със спомени на И. Димитров, вклю-чени в книгата му “Всичко тече” рък.

б.д.


44
43

Пропуск на И. Димитров за клуба при Народния театър. печ., ръкоп.

б.д.

12. Кореспонденция

2.1. От Илчо Димитров


44

Картичка от И. Димитров до съпругата му Белла. рък., Велико Търново

4.06.1956

1
45

Писма от И. Димитров до семейстово му, писани по време на специализацията му в Нанси, Франция. рък., 29 док.

9.10.1966

7.05.1967102

подробно описание по фишове

46

Писма от И. Димитров до семейството му, писани по време на специализацията му в Рим, Италия. рък., 13 док.

11.12.1971

12.03.197264

подробно описание по фишове

47

Писмо от И. Димитров до Т. Живков в което изказва възмущението си от спънките, които са направени на синът му да следва в Инсти-тута за международни отношения в Москва. маш., копие

12.08.1974

3
48

Писма от И. Димитров до семейстово му, писани по време на специализацията му в Париж, Франция. рък., 11 док.

7.01.1975

16.03.197531

подробно описание по фишове

49

Писма от И. Димитров до семейстово му, писани по време на специализацията му в Лондон, Великобритания. рък., 5 док.18.04.1975

25.05.197513

подробно описание по фишове

50

Писмо от И. Димитров до Начо Папазов – председател на Централната контролно-ревизионна комисия, относно провеждане на конференцията на партийната организация на СУ “Кл. Охридски”, която не е посетена от представител на МНП. маш., чернова

2.06.1988

2
51

Писмо от И. Димитров до негов приятел Благо за оценката, която се дава на Дружба “Родина”. рък.

16.02.1989

1
52

Писмо от Белла и Илчо Димитрови до тяхна приятелка Еви по лични въпроси. маш.

25.02.1992

1
53

Писмо от И. Димитров до проф. Николай Генчев с молба да говори с президента Ж. Желев да бъде освободен от ареста бившия премиер Георги Атанасов. маш., чернова

16.06.1992

1
54

Писмо от И. Димитров и др. лица до бившия премиер Георги Атанасов с което му чести-тят новата 1993г. и изразяват съчувствието си към него. маш., чернова

22.12.1992

1
55

Бележка до И. Димитров от Георги по въп-роса за спогодба между България и САЩ. рък.

28.03.1996

1
56

Писмо до И. Димитров от Драган Петрович относно публикуване на негова книга и по семейни въпроси. маш., с.-хърв. ез., Белград, Югославия

16.12.1999

12.2. До Илчо Димитров


57

Писмо до И. Димитров от проф. Николай Генчев по служебни и лични въпроси. рък. В. Търново

10.08.1960

2
58

Писмо до И. Димитров от Стефан Раднев от Алжир в което му описва работата и ежедневието си в Алжир. рък., Алжир, Алжир

25.03.1964

2
59

Писма до И. Димитров от проф. Николай Генчев в които му описва работата и ежед-невието си в Алжир. рък., Алжир, 5 док.

1.04.1964

8.01.196518

подробно описание по фишове

60

Писмо до И. Димитров от д-р С. Милс от Университета в Нотингам, Великобритания по лични и служебни въпроси. рък., бълг. ез., Нотингам

16.06.1969

2
61

Писмо до И. Димитров от Имре (без фамилия) по лични въпроси. рък., бълг. ез., Будапеща,

26.05.1973

5
62

Писма до И. Димитров от Георгий Черняв-ски, българист от Харков, по лични и слу-жебни въпроси. рък., маш., руски ез., Хар-ков, Балтимор. 31 док.

5.03.1984

10.12.200141

подробно описание по фишове

63

Писмо до И. Димитров от Ружица (без фами-лия) по лични въпроси. рък., с-хърв. ез.

18.06.1978

1
64

Писмо до И. Димитров от Нина (без фамилия) по лични въпроси. рък., руски ез.

26.03.1979

2
65

Поздравително писмо до И. Димитров от проф. Николай Генчев. рък.

16.10.1979

1
66

Поздравителни писма до И. Димитров по случай награждаването му с орден “Народ-на република България ІІ степен”.маш., рък. 10 док

.04.1981

11
67

Картичка до И. Димитров от Ванчо Ташков. рък., Венеция

1.06.1981

1
68

Поздравителни картички до И. Димитров от приятели и колеги по случай 50-год. му. маш., рък. 5 док.

3.06.1981

5
69

Поздравителен адрес до И. Димитров от Со-фийския окръжен комитет на БКП по случай 50-годишният му юбилей и награждаването му с орден “Народна република България – ІІ степен”. маш.

3.06.1981

2
70

Поздравителни телеграми до И. Димитров по случай 50-годишния му юбилей и награж-даването му с орден “Народна република България – ІІ степен” от политически, науч-ни и културни дейци и организации. маш. 27 док.

.06.1981

27
71

Поздравителна телеграма до И. Димитров от Коста Димитров по повод награждаването му с орден “Народна република България”. маш.

1981

1

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница