Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1страница23/25
Дата02.02.2017
Размер4.92 Mb.
Размер4.92 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

3.2. Статии от И. Димитров


2000

“Предразсъдъците и егоизмът не трябва да надделяват” – отворено писмо от И. Димит-ров до гл. редактор на В. “Монд”, публ. “Стандарт”/1995г. по повод статия на вест-ника, в която се твърди, че България е застрашена от рекомунизация. печ.

17.06.1995

1
2001

“Разправиите около “Дума” са безсмислени” – отворено писмо от И. Димитров, публ. “Дума” 184/1996г. в което призовава да се прекратят споровете около позицията на “Дума” в обществения живот. печ.

8.08.1995

1
2002

“Търсим училището на 21 век в икономи-ческа криза” – статия на И. Димитров, публ. “Аз буки” 19/1996г. печ.


.05.1996

2
2003

“Превителството не отговаря за това какво пишат вестниците” – статия на И. Димитров, публ. “Труд” /1996г. по повод публикация в същия вестник “Белград разгневен от изяв-ленията на И. Димитров”

13.06.1996

1
2004

“Писмо до папата” – отворено писмо от И. Димитров до папа Йоан Павел ІІ с което моли папата да приеме на разговор майката и сестрата на Сергей Антонов, публ. “Аз буки” 25/1996г. печ.

.06.1996

2
2005

“Предубежденията са неоснователни” – ста-тия на И. Димитров, публ. ”Аз буки” 29/1996 г. по повод отказа на университетите да приемат без изпит зрелостници, удостоени с национална диплома от МОНТ. печ.

.07.1996

1
2006

“Благородно и достойно общобългарско дело” – статия на И. Димитров, публ. “Дума” 180/1996г. за трудностите по подготовката за новата учебна година. печ.

1.08.1996

1
2007

“За училището без демагогия” – статия от И. Димитров за трудностите през новата учебна година, публ. “Демокрация”/1996г. печ.

6.09.1996

1
2008

“Кой мами българския учител?” – статия от И. Димитров, публ. “Демокрация”/1996г. печ

21.09.1996

1
2009

“МОНТ ще се справи, общините са на ход” – отговор на И. Димитров на депутатско пита-не, публ. “Аз буки” 49/1996г. печ.

.11.1996

1
2010

“След шалвари – фереджета?” – статия от И. Димитров с която се противопоставя на но-сенето на религиозни символи в бълг. учи-лище, публ. “Нова зора” 14/1996г.

10.12.1996

2
2011

“Скандалът в Славянския университет” пуб-ликация на отговор на И. Димитров на депу-татско питане за неуредицитев Славянския университет, публ. “Аз буки” 39/1996г. печ.

1996

1
2012

“Да спазваме договореностите” - писмо от И. Димитров до неговия сръбски колега за образованието на българското малцинство в СР Югославия, публ. “Аз буки”/1996г. печ.

1996

1
2013

Изказване на И. Димитров по повод студен-тските протести, публ. “Труд”/1997г. печ.

15.01.1997

1
2014

“Не съм връщал униформата в училище” – отворено писмо от И. Димитров, публ. “24 часа”/1998г. печ.

11.03.1998

1
2015

“Както е тръгнало, може да открият учили-ща по черна магия” – мнения на И. Дими-тров за безразборното откриване на специал-ности в университетите, публ. “Стандарт”. печ., копие


б.д.

13.3. Приветствия и статии на И. Димитров по юбилейни и възпоменателни поводи


2016

Поздравително писмо от И. Димитров по повод 70-год. юбилей на училището в с. Кочан, публ. в юбилеен вестник. печ.

24.05.1995

4
2017

“Връзка с най-добрите традиции на нашата литература” – поздравление на И. Димитров за 24 май, публ. “Светлик”/1995г. печ.

.06.1995

1
2018

Обръщение на И. Димитров по повод 24 май. комп.

1995

11
2019

Слово на И. Димитров по случай новата учебна година. комп.

15.09.1995

7
2020

Приветствие от И. Димитров по случай но-вата учебна година, публ. “Аз Буки” 39/1995г. печ.

.09.1995

1
2021

Поздравителен адрес от И. Димитров по повод юбилея на Съюза на българските учители, публ. “Учителско дело”/1995г. печ.

.11.1995

1
2022

Поздравление от И. Димитров до читателите на сп. “Читалище” по случай 24 май, публ. “Читалище” 5/1996г. печ.

.05.1996

1
2023

Приветствие към бълг. учители, политици и интелектуалци, публ. “Учителско дело”/1996 г. по повод 24 май.

.05.1996

2
2024

Реч на И. Димитров, произнесена на Боте-вите тържества на в. Околчица. комп.

2.06.1996

9
2025

Слово на И. Димитров по повод новата учебна година. комп.

15.09.1996

5
2026

“Апокалипсисът се отлага” – поздравление а И. Димитров по случай новата учебна година, публ. “Аз буки” 38/1996г. печ.

.09.1996

1
2027

“Честит празник!” – обръщение на И. Димитров по случай Международния ден на учителя, публ. “Аз буки” 40/1996г. печ.

.10.1996

1
2028

Прощално слово на И. Димитров по повод смъртта на председателя на БАН акад. Й. Малиновски, публ. “Списание на БАН” 3/1996г. печ.

1996

1
2029

“За бъдещето на българистиката” – встъпи-телно слово на И. Димитров при учредя-ването на Съвета по българистика, публ. “Българистика и българисти” 1/1996г. печ.

1996

23.4. Интервюта на И. Димитров


2030

“С възродителния процес нямам нищо об-що” – интервю с И. Димитров, публ. “Дума” 23/1995г. печ.

27.01.1995

1
2031

“Никога на съм бил идеолог на възроди-телния процес” – интервю с И. Димитров, публ. “Труд”/1995г. печ.


27.01.1995

1
2032

“Никой не е с абсолютно чиста съвест, и аз съм се заблуждавал” – интервю с И. Дими-тров, публ. “Стандарт”/1995г. в което изказ-ва мнението си по някой въпроси, свързани с избирането му за министър и ролята му във възродителния процес. печ.

27.01.1995

1
2033

Ксерокопия на статии с интервюта на И. Ди-митров по въпроси, засягащи възродителния процес, публ. в бълг. печат. печ., фоток., 6 док.

27.01.1995

6
2034

“Министър И. Димитров знае наизуст “Аз съм българче”...” – интервю с И. Димитров, публ. “Отечествен фронт”/1995г., в което отговаря на въпроси за българското образо-вание. печ.

22.02.1995

1
2035

Отговори на И. Димитров на въпроси, зада-дени от в. “Идея” – Монтана. комп.

10.03.1995

5
2036

“Ще прилагам законите еднакво строго към българи и български турци” – интервю с И. Димитров, публ. “Новинар”/1995г. печ.

13.03.1995

1
2037

“Националните чувства у нас винаги са били подтискани” – интервю с И. Димитров, публ. “Стандарт”/1995г. печ.

26.04.1995

1
2038

“Догми с нов прочит не ни трябват” – интер-вю с И. Димитров, публ. “Закрила”/1995 печ.

17.05.1995

1
2039

“Училището излиза заради празника,а не заради трибуните” – интервю с И. Димитров, публ. “Дума” 119/1995г. по повод възстано-вяване на манифестацията за 24 май. печ.

23.05.1995

1
2040

Интервю с И. Димитров, публ. “Особено мнение” 21/1995г. по проблените на образо-ванието и по националния въпрос. печ.

.05.1995

1
2041

“Акад. И. Димитров: Великите сили винаги ще ровят в образованието ни, защото имат интереси” – интервю с И. Димитров, публ. “168 часа”/1995г. печ.

.06.1995

2
2042

“Не съм папата, за да казвам кой е грешен” – разговор с И. Димитров, публ. “Труд”/1995г.

23.06.1995

1
2043

“Целта е да извадим образованието от кризата” – интервю с И. Димитров, публ. “Континет” 158/1995г. печ.

10.07.1995

2
2044

“Да зачитаме взаимно държавната си неза-висимост” – интервю с И. Димитров, публ. “Поглед” 30/1995г. в което отговаря на обви-нения на ДПС за обучението на турски език в Родопите. печ.

29.07.1995

1
2045

“Университетското ни образование изостава не само от европейското, но и от постигна-тото у нас” – интервю с И. Димитров, публ. “Континент”/1995г. печ.

3.08.1995

1
2046

“Училището има тревогите на обществото” – интервю с И. Димитров, публ. “Дума”/1995 г. печ.

15.09.1995

1
2047

“Ако просветата е слънце, за България то грее вече ...150 год.” – интервю с И. Дими-тров, публ. “Поглед”/1995г. печ.

16.09.1995

1
2048

“Училището трябва да принадлежи на наци-ята” – интервю с И. Димитров, публ. “Бъл-гарски писател”/1995г. печ.

.09.1995

2
2049

“Историята е в основа на личната и общес-твената култура” – интервю с И. Димитров. печ.

1.11.1995

1
2050

Интервю с И. Димитров, публ. “Нива”/1995 г. по повод 50-год. на ВСИ Пловдив.печ.

1995

1
2051

“Отдавна не сме вилает, а достойна, незави-сима държава” – интервю с И. Димитров по повод атаките на ДПС, че МОНТ отказва създаването на турски училища в България, публ. “Дума”/1996г. печ.

20.01.1996

1
2052

“И. Димитров: Нужен съм на ДПС” – интер-вю с И. Димитров за обвиненията на ДПС, че подбужда расова омраза, публ.”24 часа”. печ.

22.01.1996

1
2053

“Нашата обща цел е да спрем отчуждаването от училището ни” – интервю с И. Димитров, публ. “Земя”/1996г. печ.

24.01.1996

1
2054

“Нуждаем се от пари и обществена подкре-па” – интервю с И. Димитров, публ. “Аз буки”/1996г. печ.

.02.1996

2
2055

“Училището е като обществото” – интервю с И. Димитров, публ. “Учителско дело”/1996г. печ.

.02.1996

1
2056

“Винаги има хора за байраци” – интервю с И. Димитров, публ. “Новини плюс”/1996г. печ.

.02.1996

1
2057

“Кощунство е, че Желев бе на ДПС-митинг в деня на баташкото клане” – интервю с И. Димитров, публ. “Труд”/1996г. печ.

20.05.1996

1
2058

“Като ден на надеждата да приемат първия учебен ден” – интервю с И. Димитров, публ. “Аз Буки” 37/1996г. печ.

.09.1996

1
2059

“Платеното обучение изигра добра роля” – изказване на И. Димитров пред “Стандарт”/ 1996г. печ.

10.12.1996

1
2060

“Не предполагах, че ще искат да съм минис-тър в правителството на СДС” – интервю с И. Димитров, публ. “Дума” 14/1997г. печ.

18.01.1997

1
2061

Интервю с И. Димитров, публ. в украински вестник., фоток.


б.д.

1
2062

“Доган ме циментира на поста” – интервю с И. Димитров, публ. “24 часа”. печ., фоток.

б.д.

1
2063

“Битка за идеологии променя учебниците” – интервю с И. Димитров, публ. “новинар” печ

б.д.

1
2064

“Ислямът е у нас” – интервю с И. Димитров, публ. “24 часа” относно конфликт с директо-ра на училището в с. Рибново, който сложил чалми на децата и бележка по същия повод в др. брой на вестника. печ., 2 док.

б.д.

23.5. Статии за дейността на И. Димитров


2065

“Социалистите раздадоха постове в култу-рата и медиите” - статия, публ. “Стандарт” /1995г. в която се съобщава за изборът на И. Димитров за министър. печ.

10.01.1995

1
2066

“Седем министри ясни, 200 чакат” - статия, публ. “24 часа”/1995г. за съставяне на каби-нета на Жан Виденов. печ.

21.01.1995

1
2067

Страница от в. “Дума” с поместени кратки биографии на министрите от кабинета на Ж. Виденов. печ.

23.01.1995

1
2068

“И. Димитров ще възражда и образованието” - статия, публ. “Демокрация”/1995г. печ.

23.01.1995

1
2069

“Виденов и Пирински се изстреляха на вър-ха” – социологическо проучване на рейтинга на новите министри, публ. “24 часа”/1995г.

24.01.1995

1
2070

“ДПС ще продължи да разобличава И. Димитров” и “ДПС ще се оплаква на света от проф. И. Димитров” – статии, публ. “Де-мокрация” и “Стандарт”. печ., фоток. 2 док.

28.01.1995

1
2071

“ДПС иска свалянето на И. Димитров” и “Технологии за ... извъртане?” - статии, публ. “Новинар” и “Демокрация”. печ, 2 док.

30.01.1995

1
2072

“И. Димитров – бушонът на кабинета Виденов” – статия на М. Светославова, публ. “168 часа”. печ., фоток.

31.01.1995

1
2073

“Предателите изпълзяха на припек, но горе главата, проф. Димитров” - статия, публ. “Зора” в която се приветства избирането на И. Димитров за министър. печ.

31.01.1995

1
2074

“Министър И. Димитров иска тройни пари за образованието” - статия, публ. “Стандарт” печ., фоток.

2.02.1995

1
2075

“Министър И. Димитров ще връща 24 май като общонационален празник” и “Първата дама на Сърбия срещната във Варна със скандал” - статии, публ. “Труд” и “24 часа”. печ., фоток.

2.02.1995

1
2076

“И. Димитров съжалява за изострената реакция на ДПС” - статия, публ. “Континет”. печ., фоток.

2.02.1995

1
2077

“”Желев обещал да ускори делото за възро-дителния процес” - статия, публ. “Дума” печ

3.02.1995

1
2078

“Първата въдица за интелигенцията беше Панев, втората е “Антипанев”” – статия на Б. Обретенов, публ. “Континент”. печ., фоток.

4.02.1995

1
2079

“ДПС ще се жалва извън България” и “Илко срещу Илчо” - статии, публ. “Отечествен фронт” и “Континент”. печ., фоток.

4.02.1995

1
2080

“БСП: напред или кръгом?” – статия за ка-бинета на Ж. Виденов, публ. “24 часа”. печ.

12.02.1995

1
2081

“И. Димитров си рита трудовата книжка” - статия, публ. “Демокрация”. печ., фоток.

15.02.1995

1
2081А

“За лична и партийна изгода” – статия на К. Паунов, публ. “Демокрация”. печ.

18.02.1995

1
2082

“Желев оцени Турция като сигурен съюзник на България” и “ДПС в Кърджали обявява война на правителството” - статия, публ. “Стандарт”. печ., фоток.

18.02.1995

1
2083

“Турски и гръцки вестници си “разделиха” д-р Желев и кабинета” - статия, публ. “Кон-тинент” в която се цитира мнението на президента за назначаването на И. Димитров за министър. печ., фоток.

20.02.1995

1
2084

“Рисковете на родолюбието” – статия на Д. Богоев, публ. “Стандарт” в която критикува ненавистта на И. Димитров към чуждестран-ните учители в България. печ., фоток.

1.03.1995

1
2085

Статия за имотното състояние на минис-трите от кабинета на Жан Виденов, публ. “Труд”. печ., фоток.

4.03.1995

1
2086

“Не тревожете професора с глупости” – ста-тия, публ. “Демокрация” за вилата на И. Димитров в Драгалевци. печ., фоток.

7.03.1995

1
2087

“И. Димитров няма да въвежда униформи и вечерен час” - статия, публ. “Дума”. печ., фоток.

9.03.1995

1
2088

“Да не се драматизира “Анти-Панев”” – ста-тия, публ. “Дума”. печ., фоток.

15.03.1995

1
2089

“На добър път и сполука, г-н министър” - статия, публ. “Арменци”. печ.

16.03.1995

1
2090

“И. Димитров – министерска носталгия по социализма” - статия, публ. “24 часа”. печ.

27.03.1995

2
2091

“И. Димитров покани патриарха за 24 май” - статия, публ. “24 часа” печ., фоток.

8.04.1995

1
2092

“Според “Монд” България е застрашена от рекомунизация” - статия, публ. “Стандарт”. печ., фоток.

27.04.1995

1
2093

“Пак ще манифестират” – статия на Ю. Ас-ланов. печ., фоток.


2.05.1995

1
2094

“След първите 100 дни правителството е почти доволно, опозицията го отрича” - статия, публ. “Континент” с поместено изказване на И. Димитров за политиката на кабинета. печ., фоток.

4.05.1995

1
2095

“Задължителна манифестация на 24 май за учениците от 5 клас нагоре” - статия, публ. “Труд”. печ., фоток.

20.05.1995

1
2096

“Президент и премиер ще празнуват отделно 24 май” - статия, публ. “Стандарт”. фоток.

20.05.1995

1
2097

“Илчо пак не нацели наредбата” – статия на М. Бенатова, публ. “168 часа” в която се критикуват опитите на МОНТ да затегне дисциплината в училищата. печ., фоток.

27.05.1995

1
2098

“В Сърбия горят български книги, дарени от проф. И. Димитров” - статия, публ. “Труд”. печ., фоток.

30.05.1995

1
2099

“Къде е пръчката в ръката на възпитателя, проф. Димитров?” - статия, публ. “Труд”. печ., фоток.

15.06.1995

1
2100

“Акустичните маски на И. Димитров” – ста-тия на А. Личева, публ. “Демокрация” в коята анализира промяната в политическия тон на И. Димитров. печ.

16.06.1995

1
2101

“Социалистите да открият на Илчо ново министерство” - статия, публ. “Утро”. печ.

28.06.1995

2
2102

“ДПС иска оставката на И. Димитров” - статия, публ. “Демокрация” печ., фоток.

24.07.1995

1
2103

“Нямат край шантавите идеи на министър И. Димитров” - статия, публ. “Седмичен труд”. печ., фоток.

25.08.1995

1
2104

“Министерството на просветета отрича че въвежда униформи” - статия, публ. “Труд”. печ.

26.08.1995

1
2105

“Проф. И. Димитров: Трябва да се научим да живеем заедно” - статия, публ. “Бюлетин на Отворено общество”. печ.

14.09.1995

1
2106

“И. Димитров ремонтира календара” – ста-тия, публ. “24 часа”. печ.

16.09.1995

1
2107

“Министър Илчо Дрън-дрън” - статия, публ. “168 часа” печ.

18.09.1995

1
2108

“3 млн. лв. дадени за училища, прибрало ДПС” и “ДПС лапнало 3 млн. лв. за училища в Сатовча” - статии, публ. бълг. печат. фоток

23.09.1995

1
2109

“Гръцки студенти плащата по 3000 долара за изпит по анатомия” - статия, публ. “Конти-нент”. печ., фоток.

5.10.1995

1
2110

“”Позитано 20” привика просветния минис-тър заради революцията в образованието” - статия, публ. “Стандарт”. печ., фоток.

6.10.1995

1
2111

“МОНТ предлага децата да тръгват на училище на 7 години” и “Просветното мин-истерство затяга образователния обръч” - статии, публ. в бълг. печат. печ., фоток.

8.11.1995

1
2112

“Огкриването на турски училища е сегре-гация смята И. Димитров” - статия, публ. “Дума”. печ., фоток.

16.01.1996

1
2113

“Фенклуб “Почитатели на И. Димитров” основаха журналистите” - статия, публ. “Дума”. печ.

16.01.1996

1
2114

“Образованието изостава и това е престъп-ление пред бъдещето на България” - статия, публ. “Добруджанска трибуна” за казаното от И. Димитров при посещението му в Добрич. печ.

17.01.1996

1
2115

“Имам повече власт като професор, отколкото като министър” - статия, публ. “Нова добруджанска трибуна”. печ.

17.01.1996

1
2116

“Министър: Ако искат турски школа, да си ходят в Турция” - статия, публ. “24 часа”. печ., фоток.

19.01.1996

1
2117

“Бисерите след една година Жан Виденов” (хронология на правителствените гафове) - статия, публ. “Стандарт”. печ.

20.01.1996

1
2118

“И. Димитров, Кл. Вучев и М. Виткова – най-хвалени от колегите си” - статия, публ. “Труд”. печ., фоток.

26.01.1996

1
2119

“Интервю с министъра на просветата по... водосточната тръба” - статия, публ. “Нощен труд”. печ., фоток.

27.01.1996

1
2120

Класация на в. “Репортер 7” за 30-те най –влиятелни личности в България през м. януари 1996г., между които е и И. Дими-тров. печ.

1.02.1996

1
2122

“Дупничани ще очакват И. Димитров на шосето всеки ден” – статия на Е. Генова, публ. “Демокрация”. печ., фоток.

1.03.1996

1
2123

“Трябват здрави нерви и да си като букет цветя” – очерк на в “24 часа” за секретарките на политици, между които и секретарката на И. Димитров. печ., фоток.

16.03.1996

1
2124

“И. Димитров ще затваря правни факултети и вузове” – статия, публ. “Стандарт”. печ.

.03.1996

1
2125

“Сърби горят български книги, подарени от И. Димитров” – статия, публ. “Стандарт” печ. фоток.

3.05.1996

1
2126

“И. Димитров не може да забранява избори в училищата” – статия, публ. “Демокрация”. печ.


6.05.1996

1
2126А

“Министър Илчо Димитров оскверни Зог-рафския манастир” – статия, публ. “Капи-тал”. печ., фоток.

13.05.1996

1
2127

“Сънародниците ни в Цариброд призовани да учат български” и “Царибродският кмет опитал да осуети среща на И. Димитров” – статии, публ. “Дума”. печ., фоток.

17.05.1996

1
2128

“Акад. Димитров пречи на демокрацията” – статия, публ. “Стандарт” по повод отказа на И. Димитров да предостави класни стаи за предварителни избори на опозицията. печ.

17.05.1996

1
2129

“И. Димитров връща “Клас стани, клас мир-но”” – статия, публ. “Стандарт” в която се представят новите указания на МОНТ за уч. 1996/1997г. печ.

21.05.1996

1
2130

“Идеолог на възродителния процес дръпна грубо националната струна” – статия, публ. “Континент”. печ., фоток.

21.05.1996

1
2131

“Илчо пак на нацели наредбата” – статия, публ. “168 часа” за мерките на МОНТ за възраждане на българското училище. печ.

27.05.1996

1
2132

“Сега е шанс за най-тясно разбирателство и сътрудничество” – статия, публ. “Братство”, издание на българите в Югославия, в която е отразена визитата на И. Димитров в Западните покрайнини. печ.

1.06.1996

1
2133

“И. Димитров е за пълно оневиняване на Сергей Антонов” и “С. Антонов отказва покана на папата” – статии, публ. в бълг. печат. печ., фоток.

4.06.1996

1
2134

“Защо Илчо позволи политизиране на учили-щето?” – статия, публ. “Македония”. печ.

5.06.1996

1
2135

“Хаирсъзина ритна ботуша на Ботев” – статия, публ. “Аз буки” в която се осъжда освиркването на премиера Ж. Виденов и на И. Димитров на празненствата, послучай 120 год. от смъртта на Ботев и поздравления от редакцията към И. Димитров по повод 65 годишнината му. печ.

5.06.1996

1
2136

“Сръбския официоз “Експрес политика” нахока И. Димитров в името на сръбско-българската партийна дружба” – статия, публ. “Македония”. печ.

19.06.1996

1
2137

“И. Димитров бил готов да подаде оставка заради първичния вот” – статия, публ. “Кон-тинент”. печ., фоток.

28.06.1996

1
2138

Статии в пресата за скандала с училището в с. Рибново. печ. 7 док.

10.07.1996

12.12.19967

подробно описание по фишове

2139

“В Света гора обмислят изтрезвител за делегации” – статия, публ. “Нощен труд” по повод посещението на делегация, водена от И. димитров в зографския манастир. печ.

10.07.1996

1
2140

“И. Димитров праща учители на специали-зация в Турция” – статия, публ. “Труд” печ.

15.07.1996

1
2141

“Илчо: Даскалите трябва да ходят на плаж” – статия, публ. “24 часа” за почивните бази на МОНТ. печ., фоток.

29.07.1996

1
2142

“МОНТ открива нови обекти” – статия, публ. “Аз буки” печ.

31.07.1996

2
2143

“Министър И. Димитров даде незаконни турски даскали на главния прокурор” – статия, публ. “Труд”. печ., фоток.

23.10.1996

1
2144

“И. Димитров спортува моабет в сладкар-ница Пролет” – статия, публ. “Нощен труд”. печ., фоток.

26.11.1996

1
2145

“МОНТ възразява срещу силна намеса на ДПС в училищата” – статия, публ. “Дума” печ., фоток.

30.12.1996

1
2146

“Илчо против турските училища” – статия, публ. в бълг. печат., печ., фоток.

30.12.1996

1
2147

“И. Димитров се обяви против турските паралелки” и “ДПС дало рамо на опозицията заради обещани турски училища” – статии, публ. “Континент” и “Труд”. печ., фоток.

30.12.1996

1
2148

“Министърът на образованието отговаря на депутатски въпроси” – статия, публ. “Аз буки”. печ.

1996

1
2149

Отговор на И. Димитров на въпроса ще участва ли в кабинет, оглавен от Н. Добрев. печ., фоток.

5.01.1997

1
2150

“Минало незабравимо” – дописка, публ. “Труд” за дървените ваканции в училищата и реаккцията на И. Димитров в качеството му на бивш министър. печ.

10.11.2000

1
2151

“За всеки втори изборът на И. Димитров е грешка” – статия на В. Сидеров със социоло-гически данни. печ., фоток.

б.д.

1
2152

“11 хиляди деца в Молдова учат български език” – статия, публ. “Дума” за подписва-нето на протокол за сътрудничество с сферата на образованието с Молдова. печ.,

б.д.

1
2153

“Илчо: лесно им е на студентите” – статия, публ. “24 часа” в която се цитира привет-ствието на И. Димитров по случай 8 декем-ври. печ., фоток.

б.д.

1
2154

“Учителите по английски ще се квалифици-рат с помощтта на Британския съвет в България” – статия, публ. “Дума”. печ.

б.д.

1
2155

“Кой каква я свърши в кабинета Виденов за 150 дни” – статия, публ. “Стандарт”. печ.

б.д.

1
2156

Кратки съобщения в пресата за дейността на МОНТ и И. Димитров. печ., фоток., 81 док.

31.01.1995

.01.1997


81

подробно описание по фишове

2157

Изрезки от вестници със снимки на И. димитров. печ., фоток. 10 док.

27.01.1995

7.01.199710

подробно описание по фишове

Сподели с приятели:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница