Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1страница24/25
Дата02.02.2017
Размер4.92 Mb.
Размер4.92 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

3.6. Кореспонденция на И. Димитров

3.6.1. От И. Димитров


2158

Писма от И. Димитров до премиера Жан Ви-денов по въпроси за образованието, честване на официални празници, работата на прави-телството, политическата криза в старата и др. маш., 17 док.

3.02.1995

28.11.199638
2159

Писмо от И. Димитров до министрите на отбраната и културата и директора на Фонд “13 века България” с предложение да се възстановят паметниците край Гургулят и в Сливница. комп.

11.04.1995

2
2160

Писмо от И. Димитров до Ив. Йорданов с което отговаря на исканията на народни представители от ДПС за квалифицирането на учители по турски език в Турция. комп.

14.07.1995

1
2161

Писмо от И. Димитров до проф. Н. Генчев с което отговаря на негови въпроси от сферата на образованието. маш.

25.07.1995

2
2162

Писмо от И. Димитров до редакцията на в. “Дума” в което изразява своята признател-ност за делото на вестника. маш.

3.08.1995

3
2163

Писмо от И. Димитров до директорите на училищата в страната с призив да не се пренасят партийни страсти в училищата по време на общинските избори. маш.

1.09.1995

3
2164

Писмо от И. Димитров до Кр. Премянов в което изказва мнението си за зам. министъра в МОНт Иван Йорданов. комп.

11.08.1995

2
2165

Покана от И. Димитров до ректори за учас-тие във вечеря на ректорите, организирана от МОНТ. печ.

24.11.1995

2
2165А

Писмо от И. Димитров до ректорите на Висши училища с апел да не политизират университетите и с приложен към писмото ЗВО от 27.12.1995г.. комп.

28.01.1996

18
2166

Писмо от И. Димитров до учителите, учени-ците и родителите в Дупница в което обяс-нява, че МОНТ не се стреми да изземва фун-кциите на общините по отношение на обра-зованието и публ. “Аз буки”/1996г. 2 док.

26.02.1996

6
2167

Писмо от И. Димитров до бившия премиер на Италия Силвио Берлускони в което изказва възмущението си от факта, че в италианския политически живот се използва понятието “българско” като символ на изостаналост и недемократизъм. маш.

21.04.1996

6
2168

Писма от И. Димитров до Петър Увалиев и Дора Валие в които ги уведомява за разви-тието на съдебните процедури по възвръща-нето на имотите им, които искат да бъдат използвани в сферата на образованието. маш. 2 док.

18.06.1996

2
2169

Писмо от И. Димитров до кмета на община Цариброд в което излага исканията на бъл-гарското национално малцинство. комп.

11.07.1996

5
2170

Писмо от И. Димитров до кмета на община Съединение в което отклонява поканата за участие в честванията на 111 год. от Съеди-нението. комп.

3.09.1996

1
2171

Писмо от И. Димитров до студентите от ВТУ “Кирил и Методий” за срещата му със стачния комитет.

21.10.19962172

Писмо от И. Димитров до гл. редактор на в. “168 часа” П. Блъсков, в което отговаря на нападки, публикувани във вестника.маш.

11.11.1996

3
2173

Писмо от И. Димитров до посланика на Русия Ал. Авдеев в което изразява своето уважение към него. маш.

19.11.1996

1
2174

Писмо от И. Димитров до министъра на образованието на Сърбия в което призовава да се изпълнят подписаните споразумения за увеличаване изучаването на майчин език сред българското малцинство там. маш.

19.11.1996

3
2175

Писмо от И. Димитров до учениците в с. Рибново в което ги призовава да не се поддават на натиска на ДПС да ходят на училище с етническо облекло. маш. и печ., 2 док.

3.12.1996

3
2176

Писмо от И. Димитров до ИБ на БСП с което ги уведомява, че ще подаде оставката си като министър и излага мотивите си. рък.

16.12.1996

2
2177

Писмо от И. Димитров до премиера и министрите с което ги уведомява, че повече няма да посещава заседанията на кабинета и излага мотивите си. комп.

31.01.1997

13.6.2. До И. Димитров


2178

Писма до И. Димитров от негови приятели, колеги и граждани с които го поздравяват за встъпването му в длъжност министър на образованието. маш., рък., 25 док.

19.01.1995

25.10.199531

подробно описание по фишове

2179

Поздравителни картички до И. Димитров от негови приятели, колеги и граждани с които го поздравяват за встъпването му в длъж-ност министър на образованието. маш., рък., 12 док.

26.01.1995

12.02.199512

подробно описание по фишове

2180

Телеграми до И. Димитров от негови прия-тели, колеги и граждани с които го поздра-вяват за встъпването му в длъжност минис-тър на образованието. маш., 8 док.

1995

8
2181

Писма до И. Димитров от различни лица, които му предлагат сътрудничеството си в МОНТ. 6 док.

31.01.1995

4.01.19969

подробно описание по фишове

2182

Писма до И. Димитров от негови познати и от граждани в които коментират неговата политика като министър, негови статти и изказвания и по лични и обществени въпроси. 28 док.

3.02.1995

11.12.199642

подробно описание по фишове

2183

Писмо до И. Димитров от агенция “Ройтерс” с въпроси кам него по актуални теми. маш.

3.02.1995

2
2183 А

Писма до И. Димитров от ректора на СУ “Св. Кл. Охридски” проф. Ив. Лалов с пока-ни за участие в Съвета на Ректорите, на сре-ща на ректорите на Университета и за учас-тие в тържествата, посветени на 30 год. от създаването на ИЯИЕ “Дубна”. комп. 3 док.

9.02.1995

11.03.19963
2184

Писмо до И. Димитров от радио “Свободна Европа” с което го канят да участва в преда-ването “Студио България”. комп.

13.02.1995

1
2185

Писма до И. Димитров от негови познати с молби за ходатайство. 11 док.

15.02.1995

12.08.199612

подробно описание по фишове

2186

Картички до И. Димитров от негови познати и от граждани с поздравления по празнични поводи. 26 док.

21.02.1995

3.06.199726

подробно описание по фишове

2187

Писма до И. Димитров от проф. Иван Сла-вов по въпроса за сградата на българското училище в Братислава. маш., 2 док.

22.02.1995

1.06.19952
2188

Писмо до И. Димитров от негови колеги от СУ “Св. Кл. Охридски” с което декларират подкрепата си за него като министър. комп.

28.02.1995

1
2189

Поздравителна картичка и бележка до И. Димитров от Сашо (без фамилия) в които се разисква въпросът за дарението “Бешков” и др. рък., 2 док.

.02.1995

2
2190

Писмо до И. Димитров от Дора Валие в кое-то му съобщава, че желае да дари имотите си в България за учредяване на стипендия и отговор на И. Димитров. рък., комп., 2 док.


10.03.1995

30.12.19932
2191

Писма до И. Димитров от премиера Жан Виденов с увод към “Бялата книга” на правителството и с молба да се покрие бюджетния дефицит на БАН. комп. 2 док.

17.03.1995

25.07.199613
2192

Писмо до И. Димитров от президента на Американския университет в Благоевград Джулия Уоткинс с молба за среща. комп.

24.03.1995

1
2193

Писма до И. Димитров от Австрийския ин-ститут за Югоизточна Европа с покана за откриване на Задгранично бюро в София. комп., 2 док.

29.03.1995

30.06.19952
2194

Писмо до И. Димитров от проф. Мария Мол-дованова с изказано мнение за членовете на ВАК и с нейни стихотворения. рък.

29.03.1995

4
2195

Писма до И. Димитров от Койчо Митев от Габрово в които изразява загрижеността си за музея на образованието и го моли за помощ. рък., маш., 3 док.

.03.1995

21.09.19953
2196

Писмо до И. Димитров от проф. Стефка Пет-кова за състоянието и работата на Главно управление на Архивите. рък.

3.04.1995

1
2197

Писма до И. Димитров от проф. Андрей Апостолов във връзка с командировка във Франция и донесена от него литература. маш., рък.

11.04.1995

17.07.19953
2198

Писма до И. Димитров от акад. Евгени Матеев и от писателя Асен Босев в които му благодарят за негови поздравления по случай техни годишнини. комп., маш., 2 док.

.04.1995

27.11.19962
2199

Писмо до И. Димитров от Съюза на физици-те в България с покана за участие в 23-та конференция по въпроси на обучението по физика и програма. комп., 2 док.

17.04.1995

2
2200

Писма до И. Димитров от Светия Синод в които искат вероучението да е задължителен предмет и с молба за финансова подкрепа на Духовната семинария. маш., 2 док.

14.06.1995

7.03.19962
2201

Писма до И. Димитров от Христо Глушков с което го моли да се срещне с проф. Жан Нузий от Франция и да напише статия. рък., маш., 2 док.

19.06.1995

26.10.19952
2202

Писмо до И. Димитров от Антонина Желяз-кова в което изказва разочарованието си от отказа на МОНТ до сътрудничи с Центъра по проблемите на малцинствата и статия на И. Димитров в отговор на нейните обвине-ния. маш., печ., 2 док.

.06.1995

3
2203

Писмо до И. Димитров от Мерсия Макдер-мот с благодарности за топлото посрещане в България. рък.

16.07.1995

1
2204

Писмо до И. Димитров от Николай Хайтов за възмущението му от уволнението на директора на Асеновградската гимназия и бележка с която го уведомява, че е изпратил в МОНТ документи, които да осигурят финансиране на СБП. маш., рък., 2 док.

20.07.1995

17.01.19974
2205

Писма до И. Димитров от проф. Петър-Емил Митев от Центъра за маркетингови и социални проучвания с които му изпраща сводка за митинги на СДС и КТ “Подкрепа”. маш., 6 док.

1.10.1995

6.12.199619
2206

Писмо до И. Димитров от проф. Асен Хад-жиолов с кратка информация за образова-нието във Франция. маш., Франция

25.10.1995

1
2207

Писмо до И. Димитров от председателя на УС на Дружеството за приятелство “Бълга-рия – Израел” Л. Гибински с което го кани на конференцията “Българските евреи в обществения живот наБългария и Израел” и програма на конференцията. комп.

.12.1995

3
2208

Писмо до И. Димитров от Международния университетски семинар за балкански проучвания и специализации към ЮЗУ “Н. Рилски” с предложение той да бъде обявен за почетен член на семинара и отговор на И. Димитров с който съобщава, че не смята за редно да приеме това членство. комп.,2 док.

19.01.1996

23.01.19963
2209

Писмо до И. Димитров от временно управ-ляващия посолството на САЩ в България с приложение фотокопие на интервю с Ричард Холбрук, публ. “Стандарт”/18.02.1996г. комп., 2 док.

23.02.1996

2
2210

Писма до И. Димитров във връзка с провеж-даната в Атина Международна конференция “Европа и демокрацията – минало, нас-тояще, бъдеще”. комп., 5 док.

18.03.1996

23.08.19967
2211

Писмо до И. Димитров от Интерпарла-ментарния съюз против антисемитизма с което го поздравяват като виден член на организацията. комп.

1.04.1996

2
2212

Писмо до И. Димитров от посланика на СР Югославия с което го уведомява, че сръбския министър на образованието ще го приеме на официално посещение в преиода 13-15 май. комп.

.05.1996

1
2213

Писмо до И. Димитров от ректора на Шуменския университет с покана за участие в тържеството по случай 25-год. на уни-верситета. маш.


28.05.1996

1
2214

Писмо до И. Димитров от председателя на Синдиката на българските учители Я. Такева с покана за участие в ІІІ конгрес на синди-ката. маш.

30.05.1996

1
2215

Писмо до И. Димитров от Н. Аврейски в което го уведомява, че са събрани матери-алите от предишно посещение на българска делегация в Западните покрайнини. маш.

9.07.1996

1
2216

Писмо до И. Димитров от гл. редактор на в. “Труд” в което се извинява, че не може да публикува статията му “България и НАТО: За, против или как?”, поради големия и обем. комп.

31.10.1996

1
2217

Писмо до И. Димитров от декана на Богос-ловския факултет във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” в което му благодари за дареният от МОНТ кръст на факултета. В. Търново. комп.

27.11.1996

1
2218

Писма до И. Димитров от стачкуващите сту-денти във Философския факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”. комп., 2 док.

24.01.1997

28.01.19972
2219

Писма до И. Димитров от проф. Матей Ма-теев с покана за участие в сдружение на бившите министри на образованието. комп., 2 док.

23.03.1998

12.04.19982
2220

Писмо до И. Димитров от доц. Ц. Митров от Минно-геоложкия университет с молба за среща с Академичния съвет. маш.

б.д.

2
Сподели с приятели:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница