Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1страница3/25
Дата02.02.2017
Размер4.92 Mb.
Размер4.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

72

Поздравително писмо до И. Димитров от ръководството на ВАК по повод 50-год. му юбилей и награждаването му с орден “На-родна република България – ІІ степен”. маш.

1981

1
73

Поздравителна телеграма до И. Димитров от Йордан Арсов, председател на ОАПС Ми-хайловград, по случай 50-год. му юбилей. маш.

1981

1
74

Поздравителна картичка до И. Димитров от синът му Иван Илчев. рък., Париж

6.11.1982

1
75

Писмо до И. Димитров и съпругата му от синът им Иван Илчев в което споделя пър-вите си впечатления от пребиваването си във Франция. рък., Париж

24.11.1982

1
76

Новогодишна картичка до И. Димитров от Никола Маринев. рък., Аржентина

.12.1983

1
77

Писмо до И. Димитров от Николай по лични въпроси. рък., руски ез.

10.02.1984

1
78

Писмо до И. Димитров от Христо Христов по лични въпроси. маш. Варна

22.11.1984

1
79

Писмо до И. Димитров от Георги Тенев, негов приятел, емитрант в САЩ, в което иска информация за условията за прием на чужди граждани в български университети. рък.

27.04.1984

3
80

Картичка до И. Димитров от художника Борис Димовски от Париж, Франция с кари-катура. ръкоп.

.08.1984

1
81

Писмо до И. Димитров от професорите Рус-ка и Христо Гандеви с пожелания за успеш-на 1986 година и с молба за съдействие за издаване на някой трудове на проф. Хр. Гандев. рък. София

6.01.1986

2
82

Бележка до И. Димитров от проф. Иван Славов с молба да се срещнат на разговор по личен въпрос. маш

22.09.1986

1
83

Новогодишна картичка до И. Димитров от проф. Николай Мигун в която го уведомява, че е командирован в Принстънския универ-ситет в САЩ . ръкоп., руски ез. Принстън

9.12.1986

1
84

Новогодишна картичка до И. Димитров от съветския историк проф. Вадим Вознесен-ский. ръкоп., руски ез.

{.12.1986}

2
85

Писмо до И. Димитров от Иван Пауновски, негов приятел, по лични въпроси. рък.

22.06.1987

1
86

Поздравителна картичка до И. Димитров от неизвестно лице. печ., рък., Атланта

24.09.1987

1
87

Писмо до И. Димитров от проф. Вера Му-тафчиева с покана за приятелска среща. маш

30.09.1987

1
88

Картички до И. Димитров от Иржи Тома-шевски, негов полски колега. печ. Варшава, 2 док., бълг. ез.

29.05.1988

{.12.1988}
2
89

Пощенска картичка до И. Димитров от Иван (фамилията не се чете) с благодарност за мате-риалната подкрепа, оказана от него за лечението на Петър Петров. рък.

22.03.1989

1
90

Писма до И. Димитров от югославския исто-рик Драголюб Петрович по лични и служеб-ни въпроси. маш., с-хърв. ез., Белград, 9 док.

11.09.1989

14.07.19999

подробно описание по фишове

91

Писмо до И. Димитров и съпругата му от си-нът им Иван Илчев, с което им изпраща покана за гостуване в САЩ. маш.

27.02.1990

5
92

Картичка до И. Димитров от проф. Иван Славов с поздрави от Рилския манастир. рък.

15.04.1990

1
93

Писма до И. Димитров и съпругата му от синът им Иван Илчев, изпращани по време на специализацията му в САЩ. рък., комп., 3 док.

18.07.1990

3.11.19908

подробно описание по фишове

94

Писмо до И. Димитров по случай новата 1991г. от неизвестно лице. маш.


26.12.1990

1
95

Картичка до И. Димитров от Станка Рудар-ска по случай 1 май. рък.

{1990–1991}

2
96

Писмо до И. Димитров от проф. Руска Ган-дева с поздрави за новата 1991г. рък.

7.01.1991

2
97

Поздравителна картичка до И. Димитров по повод неговата 60-годишнина от Нели и Страхил (без фамилия). Чехословакия. рък.

27.05.1991

1
98

Поздравително писмо до И. Димитров от Института за гората при БАН по случай неговата 60-годишнина. маш.

3.06.1991

1
99

Поздравителна картичка до И. Димитров от акад. Константин Косев и съпругата му по случай неговата 60-годишнина. рък.

3.06.1991

2
100

Поздравителна картичка до И. Димитров от синът му Иван Илчев по случай неговата 60-годишнина. рък. САЩ

{.06.1991.}

2
101

Поздравление до И. Димитров от проф. Иван Славов по случай неговата 60-годишнина. рък.

7.08.1991

1
102

Писмо до И. Димитров от Т. Пайова в което му споделя за свои проблеми. рък.

1991

3
103

Писмо и поздравителна картичка до И. Ди-митров от Игнат Гогов по случай неговата 60-годишнина. рък. 2 док.

1991

2
104

Поздравителна картичка до И. Димитров от Дора Валие – Тодорова. рък.,. Париж

14.07.1992

1
105

Писмо до И. Димитров от Асен (без фамилия) с което му изпраща статия от в. “Le monde” и го поздравява по случай новата година. рък. Тулуза

29.02.1993

1
106

Пощенска картичка до И. Димитров от Митко (фамилията на се чете). ръкоп. Сидни,

.07.1993

1
107

Поздравителна картичка до И. Димитров от Васил (без фамилия). рък. Лувен

8.10.1993

1
108

Писмо до И. Димитров от Борис Димитров с молба да му даде информация къде в Турция са се заселили българо-мохамеданите от с. Добролък през 1913г. маш., Асеновград

3.05.1994

1
109

Писмо до И. Димитров от Ангелова с молба за парична помощ. рък.

26.05.1994

6
110

Поздравителна бележка до И. Димитров от сем. Панчеви. рък.

3.11.1994

2
111

Поздравителна картичка до И. Димитров от поета Любомир Левчев и съпругата му по случай новата година. рък.

{1994}

1
112

Писмо до И. Димитров от проф. Иван Сла-вов по личен въпрос. маш.

.03.1995

1
113

Писмо до И. Димитров от Асен (без фамилия) в което му изпраща статия за турския геноцид срещу арменците, публ. във в. “Le monde”, с коментар за външната политика на Турция и Франция. маш., Тулуза, Франция

22.04.1995

1
114

Писмо до И. Димитров от Н. Драгова по лични въпроси. маш.

13.08.1995

1
115

Поздравителна картичка до И. Димитров от Христо Христов с благодарност за изпра-тените му книги. рък. Силистра

19.09.1995

2
116

Писмо до И. Димитров от негов приятел с молба за среща за обсъждане на полити-чески въпроси. рък.

30.10.1995

1
117

Писмо до И. Димитров от неизвестен пода-тел с поздрави. рък. Виена

.10.1995

1
118

Писмо до И. Димитров от проф. М. Илиев по личен въпрос. маш.

3.11.1995

1
119

Писмо до И. Димитров от Народната биб-лиотека “Св. св. Кирил и Методий” с благо-дарност за дарената от него книга “Исто-рията през погледа на очевидеца и изслед-вача” печ.

13.11.1995

1
120

Поздравителна картичка до И. Димитров и съпругата му от Д. Станоев. рък. Лима

16.11.1995

1
121

Новогодишна картичка до И. Димитров от неговите учители Дора и Георги Рускини. рък. Дупница

19.12.1995

1
122

Поздравителна картичка до И. Димитров и съпругата му и писма от проф. Христо Панайотов по лични въпроси. рък., Торонто, Кънектикът, 3 док

.12.1995

28.11.19964
123

Новогодишна картичка до И. Димитров от писателя Николай Хайтов. рък.

{1995}

1
124

Писмо до И. Димитров от проф. Иван Сла-вов в което му честити новата година и по семейни въпроси. маш., Братислава

9.01.1996

1
125

Поздравително писмо до И. Димитров от Асен (без фамилия) по случай новата година. рък., Тулуза, Франция

6.02.1996

1
126

Картички до И. Димитров от внуците му Боян и Деян по случай рожденния му ден. рък. 2 док.

3.06.1996

4
127

Поздравителна картичка до И. Димитров от Тодор Стоев. рък., Женева, Швейцария

24.07.1996

2
128

Писмо до И. Димитров от Вахрам Кеворкян в което му споделя своето мнение за управ-лението на цар Борис ІІІ и по лични въпроси. маш., Русе

{.12.1996}

3
129

Поздравителна картичка до И. Димитров от Ст. Рударски. рък., Перник

1996

1
130

Писмо до И. Димитров от Стефан Радев в което се засягат лични и злободневни поли-тически въпроси. рък., Пловдив

16.02.1997

1
131

Писмо до И. Димитров от Антов, адвокат на Сергей Антонов в процеса за опит за покушение срещу папа Йоан Павел ІІ, по политически и лични въпроси. рък., комп.

25.03.1997

4
132

Картичка до И. Димитров по случай 66-я му рожден ден от внуците му Боян и Деян. рък.

3.06.1997

1
133

Писмо до И. Димитров от Главно управле-ние “Държавен финансов контрол” при МФ, с което го уведомяват, че административно наказателното производство срещу него е прекратено. маш.

24.09.1997

1
134

Писмо до И. Димитров от вдовицата на не-гов познат учител – Петка Гъджулова по лични въпроси. рък. Полски Тръмбеш

16.10.1997

2
135

Писмо и поздравителна картичка до И. Димитров от Атанас Семов и Ивано Пеев по лични въпроси. рък., Нанси, Франция, 2 док.

6.11.1997

1997


2
136

Телеграма до И. Димитров от Донка Дими-трова по случай рожденния му ден. меш.

3.06.1998

1
137

Писма до И. Димитров и съпругата му от синът им Иван Илчев, за впечатленията му от Япония и по лични въпроси. рък., Чиба, Япония, 2 док.

16.10.1998

3.11.19982
138

Писмо до И. Димитров от проф. Иван Сла-вов с поздрави за рожденния му ден. маш.

4.06.1999

1
139

Поздравителна картичка до И. Димитров и съпругата му от проф. Васил Мръчков. рък., Хамбурт

10.06.2000

1
140

Поздравително писмо до И. Димитров от инж. Веско Панов, директор на педогаги-ческия колеж – Дупница, по случай 70-год. му юбилей; писмо от същия до гимназия “Хр. Ботев” по повод 120-год. и. маш.

3.06.2001

2
141

Писмо до И. Димитров от Стефан Радев от Пловдив в което го поздравява за 70-годиш-ния му юбилей и по лични въпроси. рък.

20.06.2001

2
142

Поздравителна картичка до И. Димитров по случай 70-год. му юбилей от колегите му от катедрата. маш.

22.06.2001

1
143

Съболезнователни телеграми до семейството на И. Димитров от негови приятели и симпа-тизанти по повод кончината му. печ., 9 док.

11.02.2002

12.02.20029
144

Съболезновтелен адрес до семейството на И. Димитров от президента Г. Първанов по повод кончината му. комп.

12.02.2002

1
145

Съболезнователен адрес до семейството на И. Димитров от министъра на образованието и науката Владимир Атанасов по повод кончината му. комп.


12.02.2002

1
146

Съболезнователен адрес до семейството на И. Димитров от председателя на Народното събрание проф. Огнян Герджиков по повод кончината му. комп.

12.02.2002

1
147

Съболезнователна телеграма до семейството на И. Димитров от председателя на ВС на БСП Сергей Станишев по повод кончината му. печ.

12.02.2002

1
148

Писмо до семейството на И. Димитров от председателя на Федерацията за приятелство и сътрудничество с народите на Русия ОНД З. Захариев с изказани съболезнования по повод кончината му. комп.

12.02.2002

2
149

Писмо до семейството на И. Димитров от роднините на съпругата му в Израел в което изказват съболезнованията си по повод кончината му. рък.

13.02.2002

1
150

Съболезнователна телеграма до Историчес-кия факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” от катедра “История” на ПУ “Паисий Хилен-дарски” по повод кончината на И. Димитров. печ.

13.02.2002

1
151

Факс до семейството на И. Димитров от проф. Иван Славов с който изказва съболез-нованията си по повод кончината на И. Димитров. печ. Сливен

13.02.2002

1
152

Писмо до съпругата на И. Димитров Белла от секретаря на Дупнишкото землячество – Цв. Алексиева с приложено съболезновател-но слово до семейството по повод кончината на И. Димитров. маш., София

14.02.2002

2
153

Писмо до И. Димитров от Илия Кръстев с молба за кратка среща. рък.

б.д.

1
154

Новогодишна картичка до И. Димитров от неизвестно лице. рък.

б.д.

1
155

Писмо да И. Димитров от Хр. Николов, кой-то го кани на гости. рък., Горна Оряховица

б.д.

1
156

Поздравителни телеграми до И. Димитров по различни поводи. маш. 3 док.

б.д.

3
157

Поздравителна картичка до И. Димитров от Станка Русева по случай 24 май. рък.

б.д.

2
158

Поздравителна картичка до И. Димитров от неизвестен подател по случай 24 май. рък.

б.д.

2
159

Поздравителна картичка до И. Димитров от Стефан Гоцев, председател на БТС. маш.

б.д.

2
160

Поздравителна картичка до И. Димитров от В. Аврелин по случай Нова година. рък., руски ез.

б.д.

1
161

Писмо да Белла и Илчо Димитрови от Мила (без фамилия) по лични въпроси. рък.

б.д.

1
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница