Анализатор на годДата18.11.2017
Размер57.03 Kb.
Размер57.03 Kb.Награда

Бизнес анализатор на годината“ 2017


Формуляр за кандидатстване

Последна дата на подаване: 20 август 2017 г.
  1. Въведение


IIBA България организира нова инициатива - наградата „Бизнес анализатор на годината“. Наградата се учредява, за да признае индивидуалните постижения на бизнес анализаторите, които прилагат високи стандарти в своята професия.

Ние в IIBA България се стремим да повишим информираността за нашата професия, за нейната значимост, за незаменимата роля, която тя играе. Един от начините е да дадем признание на водещи бизнес анализатори със съществен принос в проектите си, които с работата си надвишават очакванията на заинтересованите страни.

Наградата „Бизнес анализатор на годината“ има за цел да отдаде заслуженото на на-добрите в професията. Не бъдете скромни, много от бизнес анализаторите имат нужда от позитивен пример в нелекото начинание да позиционират професията в тяхната организация и да получат признанието, което заслужават.

Всяка година IIBA България ще определя по три области, в които кандидатите за наградата ще се състезават. За 2017 година това са:Бизнес стойност:

  • Как чрез работата си като бизнес анализатор реализирахте бизнес стойност за своя клиент/клиенти?

Въвличане на заинтересованите страни:

  • Как въвлякохте всички важни заинтересовани страни в проекта и поддържахте ефективни взаимоотношения с тях?

Визуализация на изискванията:

  • Как успешно приложихте техники или средства за визуализация на изискванията за тяхната яснота, разбиране и по-добра комуникация?

Стремежът към непрекъснато професионално развитие и приносът към развитие на общността на бизнес анализаторите ще бъде постоянен критерий за оценка.

Наградата за 2017 година ще бъде представена на Балканската конференция по бизнес анализ BBA2017, която ще се проведе на 6 и 7 октомври в София. Победителят ще се избере от петима номинирани участници, които ще получат безплатен достъп до конференцията, а техните резюмета ще се публикуват на Интернет страницата на конференцията https://balkanbaconference.org/ и на IIBA Bulgaria https://sofiabg.iiba.org/.
1.Контактни данни


Моля, попълнете данните по-долу, така както искате да се появят в евентуална публикация:


Име:
Фамилия:
Длъжност:
Организация:
Адрес за кореспонденция:
Телефон:
Email адрес:2.Данни за кандидатурата


В своя „Формуляр за кандидатстване“, трябва да опишете своята роля в избран от Вас проект/проекти, за които да илюстрирате своите компетенции и принос по трите теми за 2017 г.: бизнес стойност, въвличане на заинтересованите страни, проследимост на изискванията, както и по постоянните теми: непрекъснато професионално развитие и приносът към развитие на общността на бизнес анализаторите.

Вашите отговори трябва да са не по-дълги от 400 думи за всеки въпрос, като някои теми, например B-2, може да са по-кратки.

2.1.Проект или инициатива


Опишете проекта или инициативата, на която базирате своята кандидатура за награда „Бизнес анализатор на годината“ 20172.2.Роля в проекта


Опишете (накратко) своята роля в проекта

2.3.Бизнес стойност:


Как чрез работата си като бизнес анализатор реализирахте бизнес стойност за своя клиент/клиенти?

2.4.Въвличане на заинтересованите страни:


Как въвлякохте всички важни заинтересовани страни в проекта и поддържахте ефективни взаимоотношения с тях?

2.5.Визуализация на изискванията:


Как успешно приложихте техники или средства за визуализация на изискванията за тяхната яснота, разбиране и по-добра комуникация?

2.6.Непрекъснато професионално развитие


Какви нови умения в областта на бизнес анализа развихте през последните 12 месеца и какви нови техники овладяхте и как? Какво предприехте, за да следите новите концепции и тенденции в бизнес анализа? Какви следващи цели сте поставили пред своето развитие?

2.7.Развитие на общността на бизнес анализаторите


Какви стъпки сте предприели през последните 12 месеца за развитие на общността на бизнес анализаторите (глобално, в България, в своята компания или професионален кръг)?

3.Биография и снимка


Опишете кратка биография (до 80 думи) и предоставете снимка, с която искате да се представите, в случай, че бъдете номинирани за наградата „Бизнес анализатор на годината“ 2017.

4.Препоръки


Кандидатът трябва да предостави две препоръки от клиенти на описания проект или ръководители в организацията, от чието име са работили по проекта, които удостоверяват предоставената информация във „Формуляра за кандидатстване“. Препоръките се дават под формата на декларация на поддръжника в раздел 7.2.

5.Оценка


Формулярът за кандидатстване трябва да бъде попълнен и изпратен на адрес на електронна поща info@sofiabg.iiba.org най-късно до 20 август 2017 г.

Комитет за оценка ще разгледа всички изпратени формуляри и ще избере петима номинирани финалисти. Те ще бъдат обявени на 15 септември 2017 г. на Интернет страницата на IIBA България https://sofiabg.iiba.org/.

Петима номинирани финалисти ще имат възможност да защитят своите кандидатури в 30 минутно интервю, което ще се проведе в София на 5 октомври 2017 г. Наградата ще бъде оповестена на Балканската конференция по бизнес анализ, която ще се проведе на 6 и 7 октомври в София. Петимата номинирани финалисти ще получат безплатен достъп до конференцията.

Кандидатите могат да предоставят допълнителна документация в подкрепа на предоставената във формуляра информация.


6.Условия за участие в наградата „Бизнес анализатор на годината“ 2017


  • Всеки формуляр трябва да бъде предоставен по електронен път на адрес на електронна поща info@sofiabg.iiba.org най-късно до 20 август 2017 г.

  • Решението на Комитета за оценка е окончателно. Комитетът няма да предоставя обратна връзка за кандидатите.

  • IIBA България не поема никакви задължения относно разходите на кандидатите при кандидатстването и в оценителния процес.

  • Наградата ще бъде оповестена на Балканската конференция по бизнес анализ, която ще се проведе на 6 и 7 октомври 2017 г. в София.

  • Петимата номинирани финалисти ще получат безплатен достъп до Балканската конференция по бизнес анализ 2017.

  • Предоставената информация ще се използва с оглед провеждането на Награда „Бизнес анализатор на годината“ 2017. Данните на петимата номинирани финалисти, предоставени в раздел 3 от формуляра ще бъдат публикувани на Интернет страницата на IIBA България и Балканската конференция по бизнес анализ 2017. Всяко друго публикуване на данни за финалистите и определения носител на наградата ще бъде предварително съгласувано с него/нея.

7.Декларации

7.1.Декларация на кандидата


Запознат съм и приемам условията за участие в наградата „Бизнес анализатор на годината“ 2017 г. При запитване от Комитета за оценка, ще предоставя допълнителна информация и доказателства за данните от формуляра. Данните във формуляра отговарят на истината и съм оторизиран да ги предоставя.


Имена и подпис:
Дата:7.2.Декларация на поддръжника


Ние удостоверяваме, че предоставената във формуляра информация е вярна и че кандидатът заслужава да бъде оценен за Награда „Бизнес анализатор на годината“ 2017.

Име и подпис на поддръжника:
Email на поддръжника:
Качество, в което поддържа кандидатаИме и подпис на поддръжника:
Email на поддръжника:
Качество, в което поддържа кандидата

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница