Артистични психо-социални практики директори: д-р Давид Иерохам, хон преп. Цветелина Йосифова Програмен съвеДата01.02.2017
Размер70.27 Kb.
Размер70.27 Kb.

лице за контакти: Цветелина Йосифова

тел. / факс 988 81 88 / 986 44 16, GSM 088 95 25 00

e-mail: tzviossifova@redhouse-sofia.orgАРТИСТИЧНИ ПСИХО-СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ
Директори: д-р Давид Иерохам, хон. преп. Цветелина Йосифова
Програмен съвет: д-р Давид Иерохам, д.п. Диана Циркова, хон. преп. Златко Теохаров, хон. преп. Росен Атанасов, хон. преп. Цветелина Йосифова, доц. Възкресия Вихърова
Департамент, предлагащ програмата:

Театър
Рецензенти на програмата:

проф. д-р Thomas Schwinger – Dr. phil. habil., (Psychologe; Psychodramatherapeut (DFP/DAGG), Supervisor (DGSv), Professor für Sozialtherapie an der Evangelischen Fachhochschule Darmstadt; Privatdozent für Psychologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster/Westfalen)

доц. д-р Ивайло Дичев (преподавател в катедра “Културология” при Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски”)

н.с. ІІ ст. Весела Банова (клиничен психолог, преподавател в програми “Психология” и “Клинична психология (Психоаналитична перспектива)” в НБУ)
Специалност и професионална квалификация:

консултант по изкуствата в социалната работа


Образователна и научна степен:

магистър по Артистични психо-социални практики


Компетенции:

Завършилите програмата са специалисти в областта на артистичните психо-социални практики, които: • познават човека и неговото обкръжение, както и взаимодействията между тях през перспективата на креативността и спонтаността като базисни категории на личностното израстване и автономност;

 • имат познания и притежават умения да работят с хора на базата на различни експресивни психо-социални подходи – психодрама, социометрия, групова динамика, ролеви анализ, ролева игра и др. – за подобряване на социалното функциониране на човека и повишаване на неговота житейска и личностна ефективност;

 • умение да провеждат различни видове консултативни практики с индивиди, групи, общности и институции в сферата на изкуствата, образованието, социалните дейности, здравеопазването;

 • имат познания и притежават умения да работят в интердисциплинарни екипи с артисти, психолози, педагози, социални работници, лекари, мениджъри, обучители и други специалисти при реализирането на артистични и други проекти с хора в неравностойно социално положение; с хора, търсещи подобряване на личностните си и социални умения; психично болни; с жертви на насилие, зависимости, семейни проблеми; с хора със специални нужди;

 • консултират решаването на проблеми в индивидуален, групов и организационен контекст при вземане на решения, оптимизиране на личностните взаимодействия; организационното функциониране, управлението на хора, екипи и др.;

 • имат познания и притежават умения да провеждат научни изследвания в областта на изкуствата и човешките взаимоотношения в различен културен контекст.


Допълнителни изисквания за прием:

В програмата се приемат завършили бакалавърска степен в областта на:
 • различните изкуства (театър, музика, танц, визуални изкуства и др.);

 • психологията, социалната работа, педагогиката, хуманитаристиката, социологията, философията, икономиката;

 • мениджмънта на културни дейности, културната политика и др..

Приемът в програмата се извършва на базата на 1. мотивационно есе и 2. интервю.


Изисквания:

Общ брой кредити – 60 кр. • от тематичен блок “Теоретични психо-социални модели” – 16 кр.

 • от тематичен блок “Действени психо-социални подходи” – 12 кр.

 • от тематичен блок “Културни теории и модели” – 8 кр.

 • от тематичен блок “Самостоятелни работи, изследователски проекти, практикуми, публични презентации и конференции” и от курсове от програмата – 7 кр.

 • езикови умения – 2 кр.

 • магистърска теза – 15 кр.


ТЕМАТИЧНИ БЛОКОВЕ
Тематичен блок “Теоретични психо-социални модели”
APP 103 Драмата на личността в различните психологични теории (Играещият човек)

д-р Давид Иерохам, хон. преп. Златко Теохаров, 90 ч., 2 сем. (45+45), 8 кр. (6 + 2)APP 202 Психологични теории за развитието през призмата на драмата

д.п. Диана Циркова, хон. преп. Росен Атанасов, 45 ч., 1 сем., 4 кр. (3 + 1)APP 106 Изследване и диагностициране на действения контекст (текстове и казуси)

д-р Давид Иерохам, хон. преп. Цветелина Йосифова, 45 ч., 1 сем., 4 кр. (3 + 1)APP 107 Предпоставки за възникването и развитието на психодрамата

д-р Давид Иерохам, хон. преп. Росен Атанасов, 30 ч., 1 сем., 2 кр.APP 108 Тълкуване и психодрама на приказки

д.п. Диана Циркова, 30 ч., 1 сем., 2 кр.APP 204 Роля и идентичност (семинар)

хон. преп. Златко Теохаров, 30 ч., 1 сем., 2 кр.APP 302 Митологичният свят

д.п. Диана Циркова, 30 ч., 1 сем., 2 кр.APP 308 Психоанализа на изкуството

екип, 30 ч., 1 сем., 2 кр.


APP 309 Психодрама и психоанализа

д-р Давид Иерохам, 30 ч., 1 сем., 2 кр.

APP 310 Социоанализа

хон. преп. Златко Теохаров и екип, 30 ч., 1 сем., 2 кр.APP 208 Теоретичен семинар на гост-лектор и екип

гост-лектор и екип, 30 ч., 2 кр.APP 111 Теоретичен курс на гост-лектор и екип

гост-лектор или екип от гост-лектори, 30 ч., 2 кр.


Тематичен блок “Действени психо-социални подходи”
APP 101 Въведение в психодрамата (семинар)

д-р Давид Иерохам, хон. преп. Цветелина Йосифова, 30 ч., 1 сем., 2 кр.APP 102 Въведение в социометрията, социодинамиката и социодрамата (семинар)

хон. преп. Златко Теохаров, хон. преп. Росен Атанасов, 30 ч., 1 сем., 2 кр.


APP 104 Приложение на системния подход в група за работа с артистични метафори (Интеракционно ателие)

д-р Давид Иерохам, 45 часа, 1 сем., 4 кр. (3 + 1)
APP 201 Психодраматичното действие (семинар)

д-р Давид Иерохам, 30 ч., 1 сем., 2 кр.


APP 105 Практически ролеви тренинг

д-р Давид Иерохам, хон. преп. Росен Атанасов, хон. преп. Цветелина Йосифова, 90 часа, 2 сем. (45+45), 6 кр.


APP 207 Психодрама на сънища

екип, 30 ч., 1 сем., 2 кр.


APP 209 Индивидуална психодрама (Монодрама и социален атом)

екип, 30 ч., 1 сем., 2 кр.


APP 303 Арт терапия

екип, 30 ч., 1 сем., 2 кр.


APP 301 Танц терапия

екип, 30 ч., 1 сем., 2 кр.APP 304 Музико терапия

хон. преп. Ирина Бостанджиева и екип, 30 ч., 1 сем., 2 кр.APP 305 Куклотерапия

екип, 30 ч., 1 сем., 2 кр.APP 306 Плейбек театър (семинар)

Marianne Tobler-Schkoeziger, lic. phil. I, Juergen Hermann, 30 ч., 1 сем., 2 кр.APP 307 Загряващи техники

хон. преп. Йовко Иванов и екип, 30 ч., 1 сем., 2 кр.APP 210 Практически семинар на гост-лектор и екип

гост-лектор и екип, 30 ч., 2 кр.APP 211 Практически курс на гост-лектор и екип

гост-лектор или екип от гост-лектори, 30 ч., 2 кр.


Тематичен блок “Културни теории и модели”
ТНЕ 810 Теория на драмата и театъра

проф. д-р Снежина Панова, 30 ч., 1 сем., 2 кр.ТНЕ 820 Алтернативният театър на ХХ век

доц. д-р Камелия Николова, 30 ч., 1 сем., 2 кр.ТНЕ 521 Алтернативният театър на ХХ век (семинар)

доц. Възкресия Вихърова и екип от гост-лектори, 30 ч., 1 сем., 2 кр.THE 831 Ритуал-театър-ритуал (семинар)

доц. д-р Камелия Николова, доц. Възкресия Вихърова, 30 ч., 1 сем., 2 кр.THE336 Философия, естетика и практика на Гротовски, Брук, Барба и Жак льо Кок

доц. Възкресия Вихърова, хон. преп. Елена Панайотова, 60 ч., 1 сем., 4 кр.ТНЕ 905 Театър на абсурда

проф. д-р Васил Стефанов, 30 ч, 1 сем., 2 кр.ТНЕ 822 Комичното в модерната драма

д-р Ромео Попилиев, 30 ч., 1 сем., 2 кр.ТНЕ 823 Философия на комедия дел’арте

проф. д-р Снежина Панова, 30 ч., 1 сем., 2 кр.ТНЕ 805 Магически действия и фолклорна обредност

доц. д-р Георг Краев, 30 ч., 1 сем., 2 кр.ТНЕ 825 Краят на интерпретациите

доц. д-р Камелия Николова, доц. д-р Венета Дойчева, доц. д-р Николай Йорданов, д-р Ромео Попилиев, хон. преп. Аглика Стефанова, 60 ч., 1 сем., 6 кр. (4 + 2)ТНЕ 804 Специален проект за актьори

доц. Възкресия Вихърова, преп. Зарко Узунов и разширен екип в зависимост от темата, 60 ч., 1 сем., 6 кр. (4 + 2)ТНЕ 814 Специален проект за режисьори

доц. Възкресия Вихърова, преп. Зарко Узунов и разширен екип в зависимост от темата, 60 ч., 1 сем., 6 кр. (4 + 2)ТНЕ 908 Специален проект за сценографи

преп. Зарко Узунов, преп. Елена Иванова и разширен екип в зависимост от темата, 60 ч., 1 сем., 6 кр. (4 + 2)ТНЕ 327 Актьорът между знака и жеста

доц. д-р Николай Йорданов, 30 ч., 1 сем., 2 кр.ТНЕ 826 Нови форми и принципи на драматургично писане в края на ХІХ и началото на ХХ век

доц. д-р Венета Дойчева, 30 ч., 1 сем., 2 кр.ТНЕ 828 Управление на проект

хон. преп. Цветелина Йосифова и екип, 30 ч., 1 сем., 3 кр. (2 + 1)ТНЕ 829 Културна политика

хон. преп. Цветелина Йосифова и екип, 30 ч., 1 сем., 3 кр. (2 + 1)САS 518 Нови форми в съвременната артвизия

хон. преп. Ярослава Бубнова, 30 ч., 1 сем., 2 кр.


Тематичен блок “Самостоятелни работи, изследователски проекти, практикуми, публични презентации и конференции”
APP 109 Самостоятелна работа (проучване, анализ, разработване на проект)

2 кр.


APP 110 Участие в изследователски проект под супервизия

2 кр.


APP 203 Практикум (стаж)

2 кр.


APP 205 Публични презентации

2 кр.


APP 206 Участие в конференции, семинари и др. със самостоятелна научна разработка

2 кр.
Езикови умения


APP 311 Специализирано езиково обучение

2 кр.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница