Автобиографична справка име, презиме, фамилияДата09.12.2017
Размер24.8 Kb.
Размер24.8 Kb.


АВТОБИОГРАФИЧНА СПРАВКА


1. Име, презиме, фамилия Лалко Стойчев Дулевски

2. Място и дата на раждане Русе, 2 Юли 1957


3. Чужди езици Английски и руски

4. Семейно положение Женен, с едно дете

5. Образование
1971 – 1975 г. Математическа гимназия – гр. Велико Търново
1977 – 1981 г. Универсистет за национално и световно стопанство

Магистър по икономика


1985 – 1987 г. Университет за национално и световно стопанство

Докторант6. Научни степени и звания
1987 г. Доктор по икономика
1992 г. Доцент

7. Професионален опит
2005 – досега Университет за национално и световно стопанство,

Катедра “Човешки ресурси и социална защита”

Ръководител

2003 – досега Икономически и социален съвет

Председател
1982 – досега Университет за национално и световно стопанство,

Катедра “Човешки ресурси и социална защита”

Асистент и доцент (от 1992 г.)

2002 - 2003 Американска агенция за международно развитие /USAID/

Проект “Пенсионна реформа” и проект “Пазар на труда”

Старши съветник


1999 - 2001 Национална служба по заетостта

Член на Надзорния съвет


2000 – 2001 Национален служба по заетостта

Председател на Надзорния съвет


1999 – 2001 Проект на Световната банка за реформа на социалноосигурителната администрация /SIAP/

Консултант по стратегическо планиране


1998 - 2001 Пенсионноосигурителна компания “Солидарност”

(понастоящем ING Пенсионноосигурително дружество)

Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите


8. Членство в обществени, научни и творчески организации
2007 – досега Висша атестационна комисия,

Специализиран научен съвет по “Национално стопанство”

Член
2003 – досега Университет за национално и световно стопанство,

Факултетен научен съвет на Общоикономически факултет

Член
1999 – досега Университет за национално и световно стопанство,

Факултетен съвет на Общоикономически факултет

Член
2001 - 2004 Съюз на икономистите в България

Председател на Контролния съвет


1999 - 2001 Съюз на икономистите в България

Член на Управителния съвет

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница