Автобиография Лична информацияДата02.02.2017
Размер95.39 Kb.
Размер95.39 Kb.

автобиография

Лична информация
Име
Митко Георгиев Новков

Адрес
ул. «Хемус» №33, София, 1111, България

Телефон
0888-85-31-48

ФаксE-mail
novkov@gmail.com, novkov@abv.bg

българин

25 юли 1961
Стаж на трудов договор:

1. О 1 август досега – редактор в Агенция за преводи „Розета 2009“

2. От 1 юли досега: ОА „Милосърдие”, психолог, Супервайзер и Координатор на Програма „Внучето на баба”:

- Осъществяване подбор на кандидатки за участие в Програмата посредство тест „FPI” и интервю;

- Осъществяване подбор на децата, които ще бъдат включени в програмата чрез „Денвър-тест”, психологическо наблюдение и консилиум с работещите лекари, психолози и педагози в съответния дом;

- Осъществяване на периодично наблюдение (супервайзер) – на всеки три или шест месеца, на психичното развитие на децата чрез „денвър-тест” и психологическо наблюдение и очертаване на по-следващи стъпки за работа с тях;

3. От 7 декември 2007 до 1 юли 2010: Българска национална телевизия, Студия за телевизионни филми „Екран”, ръководител на Отдел „Художествено-творчески”;

- Одобряване и оценка на сценарии за реализиране на телевизионни игрални, документални и анимационни филми;

- Провеждане на кастинги за участие в телевизионни игрални филми и сериали;

- Оценяване на готови телевизионни продукти – предавания, игрални, документални и анимационни филми;

4. февруари 2002 – декември 2007: Сдружение „О.А. „Милосърдие”, психолог, супервайзер и Координатор на Програма „Внучето на баба”;

5. септември 2001 – февруари 2002: вестник „Култура”, редактор на отдел „Общество”;

6. август 1994 – септември 2001: вестник „Черноморски фар” – Бургас, редактор на отдел „Международна информация”;

7. януари 1994 – август 1994: Гимназия за изучаване на чужди езици „Васил Левски” – Бургас, училищен психолог;

8. септември 1990 – януари 1994: ОУ „Любен Каравелов” – Бургас, училищен психолог;

9. септември 1989 – Септември 1990: Център за професионално ориентиране - Бургас, експерт-психолог;

10. септември 1988 – септември 1989: Немска езикова гимназия „Гьоте” – Бургас, училищен психолог.
Стаж на граждански договор:ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ОПИТ:
Учебна година 1997-1998

Бургаски свободен университет

Социални дейности

Обща психология

Учебна година 2003

Нов български университет

Департамент «Нова българистика»

Култура и медии

Софийски университет «Св. Климент Охридски» 2011

Факултативен курс във Факултет по журналистика и масови комуникации

«Всекидневие на митовете в българските медии»

НАТФИЗ «Кръстьо Сарафов» - от 2011 до момента

Редовен лекционен курс «Телевизионна критика»

Експериментален Университетски театър «Алма Алтер» 2011-2013

Лекционен курс «Съвременна българска литература»

Лекционен курс «Хаос и култура»

Лекционен курс «Кодиране и декодиране на текста»

Софийски университет «Св. Климент Охридски»

Факултет класически и нови филологии

Катедра «Арабистика»

Факултативен лекционен курс: «Близкият изток в медиите»


ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ ОПИТ В РАДИОТО
От март 2010 до юли 2011 – автор и водещ на предаване «Какво се случва?», Програма «Христо Ботев» на БНР, всеки вторник с продължителност 60 минути;

От ноември 2012 досега – автор и водещ на предаване «Какво се случва?», Програма «Христо Ботев» на БНР, всеки последен петък на месеца с продължителност 60 минути;

От юли 2012 досега – автор и водещ на предаване «Съботен саботаж» по Интернет радио БиНаР на Българското национално радио с продължителност 120 минути;

Радио адаптация на книгата на Алесандро Барико «Коприна» за излъчване на вълните на Радиотеатър към Програма «Христо Ботев» на БНР;

Одобрена пиеса «Еднорози» за излъчване по Радиотеатър на Програма «Христо Ботев» на БНР;

Гост-водещ на предаване «Артефир» по Програма «Христо Ботев» на БНР, 2007 година;

Носител на Наградата «Златен будилник» на БНР за 2007 година като външен автор;

Член на радио жури на Медийния фестивал в «Албена» (председател проф. Снежана Попова) - 2005 г.


Научни и други публикации
списания: „Демократически преглед”, „Ето”, „Алтера”, „Мост”, „Страница”, „Панорама”, „Сезон”, „Съвременник”, „Кула”, „Брод”, „Море”, „Витамин Б”, „Християнство и култура”, „Факел”, „Обектив“;

вестници: „Култура”, „Литературен вестник”, „Литературен форум”, „Литературен глас”, множество публикации в периодичния печат на социални и културни теми;

сборници: Академични сборници на Студентски дом – София, ИКСИ „Критика и хуманизъм”, „Нова публичност”, Научни сборници на департамент „Нова българистика” на НБУ;

Член на Сдружение на български писатели, на Съюз на българските журналисти, на Съюз на българските филмови дейци: Секция „Критика“;

Член и председател на множество журита за оценка на културни произведения в областта на литературата, фотографията, киното, театъра, журналистиката;

Медиен наблюдател на в. „Култура” от декември 1996 до декември 2007 и от септември 2010 до юни 2013 г.;

Автор на 5 книги: „Изядената ябълка”, изд. ателие „АБ” (1999); „БАРТвежи”, изд. „Литературен вестник” (2001); „Подир сенките на литературата”, изд. „Жанет 45” (2007); „Нервът телевизия”, изд. „Жанет 45” (2009); „От Медуза до Магрит. Есета по картини“ (2012);

Носител на множество литературни и журналистически награди.

Образование и обучение


септември 2008 – Курс по усвояване и приложение на Тест «Бейли»:

- тестът представлява разработка за диагностициране на писихичното развитие на деца от 1 до 7 години с всякакъв социален статус;януари-февруари 2007 – редовна, преминала в задочна докторантура при Факултета по журналистика и масови комуникация на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

септември 1998 – Курс по усвояване и приложение на Денвър-тест

1992 – II-ри клас-квалификация в Институт за усъвършенстване на учителите – София;октомври 1988 и октомври 1989 - Т-група за усвояване на умения за треньор на групи за работа в екип, терапевтични групи и т.н., ръководител Румен Вълчев:

придобиване на треньорска кавлификация, прилагана на практика при различни Т-групи – от автоконтрольори в бургаския градски транспорт до служители в М-Тел – Бургас. По време на активната работа на Сдружение „Равновесие” – Бургас съм участвал в провеждането на приблизително 20 тренинга с най-различни по състав групи;1983 – 1988 – специалност „Психология” в СУ „Св. Климент Охридски”, II-ра специалност „Филсофоия”

1976-1979 – Политехническа гимназия „Д-р Иван Панов” – град Берковица

1968 – 1976 – Основно училище „Георги Сава Раковски” – село Бързия, област Монтана
Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
БългарскиДруги езици

Руски

• Четене
отлично

• Писане
добро

Разговор
отлично

Английски

добро


основно

основно

Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
Отлична работа в екип – дългогодишно обучение и проверка в практиката, включително обучителни практики на представители от различни социални и професионални групи
Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
Добри организационни умения – дългогодишна редакторска и координаторска работа
Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
отлично боравене с компютър – изисквания на дейностите, в които съм компетентен
Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
продължителна и успешна психологическа практика – групова и индивидуална работа;

продължителна и успешна журналистическа практика, носител на множество награди, вкл. Награда „Паница” за публицистичния анализ „Шоуто на Слави” в (други) 3” (2003) и на Натрадата на БНР „Златен будилник“;способност за оформяне на медийни политики и ПиаР-стратегии
Свидетелство за управление на МПС
Не
Допълнителна информация
Работно заглавие на докторат с предстоьяща защита към ФЖМК на СУ: „Концепции за прехода и техните медии” като хипотезата е: 1) България е преминала и преминава от 1989 г. досега не един, а няколко прехода; 2) За всички тези преходи се строи определено идеологико-митологическа конструкция, която определя действията на социалните агенти в общественото поле; 3) За да реализират тези свои конструкции, социалните агенти използват/създават (нови) медийните „играчи“; 4) Именно различните медии са, през които можем да ре-конструираме отделните идеологико-митологико конструкции за прехода; 5) Социалният динамизъм на обществото преминава през медиите и се формира/отразява от тях.
стр.


Автобиография

[ ФАМИЛИЯ, други имена ]


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница