Автобиография собствено име / Фамилия Вера Божидарова ИвановаДата29.11.2017
Размер92.63 Kb.
Размер92.63 Kb.

АВТОБИОГРАФИЯ

Собствено име / Фамилия
Вера Божидарова Иванова


Адрес:

Служебен: гр.София, бул. Св.Георги Софийски № 1


Телефон:

Служебен: +359 29230899 / +359 29230348


Факс:

+359 29230348


E-mail:

vera_b_ivanova@abv.bg, vera.b.ivanova@gmail.com


Професионален опит:


от 2008 г. до момента
Заемана длъжност или позиция
Старши рентгенов лаборант на КОД – въз основа на проведени и спечелени конкурси

Име и адрес на местоработата
УМБАЛ “Александровска”ЕАД,

гр. София, бул. „ Св.Г.Софийски” № 1 Клиника по образна диагностика


2006г. – 2008г.
Заемана длъжност или позиция
Старши рентгенов лаборант на ЦОД и II рентгеново отделение – до провеждане на конкурс

Име и адрес на местоработата
УМБАЛ “Александровска”ЕАД,

гр. София, бул. „ Св.Г.Софийски” № 1

Център по образна диагностика

2003г. – 2006г.
Заемана длъжност или позиция
Старши рентгенов лаборант на II рентгеново отделение и на ЦОД – на функционален принцип

Име и адрес на местоработата
МБАЛ “Александровска” ЕАД

гр. София, бул. „ Св.Г.Софийски” №1 Център по образна диагностика


2001г. – 2003г.
Заемана длъжност или позиция
Старши рентгенов лаборант на

II рентгеново отделение, Център по образна диагностикаИме и адрес на местоработата
МБАЛ “Александровска” ЕАД

гр. София, бул. „ Св.Г.Софийски” № 1 Център по образна диагностика


1993г. – 2001г.
Заемана длъжност или позиция
Рентгенов лаборант

Име и адрес на местоработата
Университетска Александровска Болница

гр. София, бул.„Св.Г.Софийски” № 1

Катедра по Рентгенология


Образование и обучение:2011г.
Образование
Висше

Образователно-квалификационна степен:
Магистър

Наименование на квалификацията
Управление на здравните грижи

Име и вид на обучаващата или образователната организация
Медицински Университет – София

Факултет по Обществено здраве


2007г.
Образование
Висше

Образователно-квалификационна степен:
Магистър

Наименование на квалификацията
Здравен Мениджър

Име и вид на обучаващата или образователната организация
Медицински Университет – София

Факултет по Обществено здраве


1999г.
Образование
Висше

Образователно-квалификационна степен:
Бакалавър

Наименование на квалификацията
Социална педагогика

Име и вид на обучаващата или образователната организация
СУ ”Св.Климент Охридски”

Факултет по Начална и предучилищна педагогика


1993г.
Образование
Полувисше

Образователно-квалификационна степен:Наименование на квалификацията
Рентгенов лаборант

Име и вид на обучаващата или образователната организация
Полувисш медицински интитут – ВМИ гр. София

1990г.
Образование
Средно

Име и вид на обучаващата или образователната организация

3-то ЕСПУ “Марин Дринов” – София

Организационни умения и компетенции:


05-06.11.2010г.

Член на организационния комитет на

XII Френско-Български дни по образна диагностика01.-03.10.2009г.


Член на организационния комитет на XIII конгрес на българската асоциация по радиология – Секция на рентгеновите лаборанти, Гр.Банско

01.-03.10.2009г.


Модератор - Секция на рентгеновите лаборанти, Гр.Банско

20-22.10.2006г.


Член на организационния комитет на XII Конгрес на Българската асоциация по радиология, IV Балкански конгрес по радиология - Секция на рентгеновите лаборанти, Слънчев бряг

2007г. – 2013г.

Ръководител и обучител в курсове продължаващо обучение към МУ – София: - 3

2005г. – 2013г.

Хонорован преподавател в МК „ Йорданка Филаретова” – София

2005г. – 2013г.

Наставник на рентгенови лаборанти МК „ Йорданка Филаретова”

2010г и в момента

Председател на Дружество „Александровска” към БАПЗГ.

2007г. – 2009г.

Заместик председател в Управителния съвет на Дружество „Александровска” към БАПЗГ.

2007г. – 2013г.

Отговаря за поддържането на Регистъра на членовете на Дружество „Александровска” към БАПЗГ, чрез непрекъсната и периодична актуализацията

2006г. – 2013г.

Секретар на Съвета по здравни грижи

2006г. и в момента

Отговаря за цялостната дейност по СДО и продължаващо обучение в

УМБАЛ „Александровска”2007г. – 2013г.

Секретар в Комисия по обработка и анализ на анкетни карти за пациентите на УМБАЛ „ Александровска” ЕАД

2002г. – 2013г.

Материално отговорно лице на II, III рентгенови отделения


Участие в семинари, научни конгреси, симпозиуми, конференции:
Участия в множество курсово или индивидуално обучение
30.04.2011г.

Мултидисциплинарният подход в здравните грижи

12.-13.11.2010г.

Национална среща на лаборантите в образната диагностика и лъчелечението

05.-06.11.2010г.

XII Френско-Български дни по образна диагностика

17.-19.09.2010г.

Иновационни медицински продукти и европейски стандарти при лечение на рани.

11.-13.12.2009г.


Регионална конференция: „Иновации и качество на здравните грижи в съвременното здравеопазване”

Гр.София

Доклад на тема:

Ролята на дружествата на рентгеновите лаборанти по света

01.-03.10.2009г.


XIII конгрес на българската асоциация по радиология

Гр.Банско


Доклад на тема:

Организации на рентгеновите лаборанти в чужбина


16.05.-17.05.2008 г.

„Контрастни материи в образната диагностика и тяхното приложение”

04.-05.02.2009г.


„Оценка на качеството на лъчелечението, рентгеновата диагностика и нуклеарната медицина

Гр. Пловдив28-29.04.2007г.


Национална научно-практична конференция на професионалистите по здравни грижи

Гр. Поморие


Доклад на тема:

„ Какво трябва да знае пациента преди магнитно-резонансно образно изследване”

01-02.12.2006г.


V Национален форум по здравни грижи

Гр. Шумен


Доклад на тема:

„Протоколи за работа на професионалисти по здравни грижи в ангиографски кабинет”

01.12.2006г.

„Съвременни продукти за обслужване на стомата: еднокомпонентна и двекомпонентна система, аксесоари и козметика”

20-22.10.2006г.


XII Конгрес на Българската асоциация по радиология, IV Балкански конгрес по радиология

Слънчев бряг


Доклад на тема:

„Протоколи за осигуряване на качеството в работата на специалистите по здравни грижи в ангиографски кабинет”


Публикации

Списание Здравни грижи, 2 брой 2010г.

Ролята на дружествата на рентгеновите лаборанти в някои страни на европа и азия

Бюлетин Здравни грижи, 9/ 2012г

Представяне на Клиниката по образна диагностика на студенти рентгенови лаборанти


Грамоти и награди
Награда за принос в развитието на професията и подобряване качеството на здравните грижи, 2009г.
Грамота за МИС „Александровска”

2004г.

Първа подгласничка на МИС БАПЗГ 2004г.


Членство в съсловни организации
Член на БАПЗГАбонамент за списание „Здравни грижи”Член на Българската асоциация по радиологияЧлен на Европейска Асоциация по радиология

Други компетенции
Компютърна грамотност WINDOWS, WORD, EXCEL.Чужд език: Англииски


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница