Биография и историята на живота на Пророка Мохамед Аллах хвалене his пророк мохамед the Cure Сахих-Shefa отстраница1/25
Дата10.04.2017
Размер3.54 Mb.
Размер3.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

www.Allah.com

www.Muhammad.com

Биография и историята на живота на Пророка Мохамед

Аллах хвалене HIS ПРОРОК МОХАМЕД

The Cure Сахих-Shefa

от

Съдия Abulfadl Eyad,починал (1123CE - ислямска Година 544H)

Съобщените от Grand Muhaddith Habib Хафиз Абдула Бен Садек

Коригирано от Muhaddith Абдула Talidi

Един адаптация

Слуга на хадисите, Шейх Ахмад Даруиш (арабски)

Khadeijah A. Стивънс (на английски език)

Сити Nadriyah (Индонезийски)

Mardiyah (явански)

Copyright © 1984-2014 Allah.com Muhammad.com. Всички права запазени.

Моля разпредели като подарък, без на всяка цена, дори в нестопанска фирма

Аллах похвали неговият пророк Мохамед

Възхвалата на Аллах за Неговата Пророка Мохамед и възвишено си статус в думите, така и делата:

Имамът, Хафиз, Abulfadl, Аллах да е доволен от него, се отваря голямата си работа на биография на Пророка Мохамед с въведение казвайки:

Хвала на Аллах, който е сам, притежаващ най-прекрасната му име, и е собственик на непобедима сила ...

Всеки, който се е ускорил книга, голям или малък, за пророка Мохамед, не може да не са признали възвишено състояние, в което Аллах го вижда. Нито пък все още може да не успеят да се признае, как Бог да го благослови с множество добродетели, отлични качества и характеристики. За да се опитаме да направим правосъдиетоза огромната си струва да изчерпи език, така и писалка.

Един зърне екзалтираната състоянието, в което Аллах вижда неговият пророк в Свещения Коран, където сме свидетели Неговата възхвала на неговия характер и морал, и чете на инструкцията на Аллах към Неговите поклонници да държи здраво за него и да се подчинява на команди си.

Аллах в Неговата огромното изобилие дарява чест за него, го предпочита, да го хвали и го награждава с най-голямата награда. Аллах е предимно щедър в началото и в живота, за да дойде. Всички хвалят се дължи на Него в този свят и в вечен живот.

Аллах, представен на Пророка за създаването му и го най-съвършеното човешко същество прави и го отличава сред други фини качества, с най-красивите и благородни качества мнения.

Аллах поддържа неговият пророк с чудеса, които провеждат хора в почуда. Той му даде ясни доказателства, и него, всички от които неговите съвременници и сподвижници свидетели и поколението, което идва след него безспорно е знаел чест.

Това благословено знания с неговата светлина се предава в ръцете на доверени и чрез които ние наистина сме благословени със светлината на Пророка. Нека Аллах похвали и почитат нашият Учител Мохамед и го дари съвършен мир в изобилие.

Спътник, Anas разказва историята за това как крилати небесен монтиране от името на Бурак се наежи и оседла за Пророка, за да се вози на чудотворната му Night Journey, стояла настрана от него. Архангел Гавраил попита Бурак защо той се държи по такъв начин, казвайки: "Да правиш това Мохамед? Неоще един почитан от Аллах, отколкото той някога сте яздили. "Като чул тези думи Бурак избухнаха в пот.

На Пророка възвиси Status с Аллах

По-долу съдържа някои от най-ярките Корана стихове, които говорят за Пророка, изобразяваща висока почит и хвала на Аллах за него заедно с върховите постижения на неговите качества.

Praiseworthiness и отлични качества на пророка:

Аллах казва: "Наистина, не е дошъл да си Messenger от собствения си" (9: 128). В този стих Аллах информира вярващите, араби, народа на Мека и народите на света, че са им изпратени от самите себе си пратеник. A Messenger на когото те са сигурни и вече им известна катокакто честен и заслужаващ доверие и защото той е един от тях, че е сигурен, за да им даде добър съвет.

Всяко племе на Арабия е свързано с него или чрез родство или потекло и той е далече от техните най-благородни и отлично роднина. Син Абас ", както и много други, казаха, че това е смисълът на думите на Аллах", освен любовта на близките (Пророка) "(42:23). Той е най-благородната, най-високатаи най-доброто от тях. И това е най-високата от похвала.

В същия стих Аллах приписва на пророка Си различни похвални качества и Той похвали желанието на Пророка да насочва хората към исляма, както и искрената си загриженост за вредите, причинени от тях рефлектира не само в този живот, но също така и в вечен живот. Тя също е прозрение за добротатаи милостта на Пророка показа на онези, които му вярват.

Опитен човек обръща вниманието си към факта, че Аллах го удостоява с двама от Неговите собствени имена - Рауф, Gentle и Рахим, милосърден.

Аллах казва: "Наистина, не е дошъл да си Messenger от вашата собствена, той скърби за вашето страдание, и се грижи за теб, и е нежен, милостив към вярващите." (9: 128). Той също така казва: "Ако не беше за щедростта на Аллах към вас, и Неговата милост, и Аллах е нежна, Милосърдния." (24:20)

В главата на Ал-Имран Аллах казва: "Аллах е сигурно бил милостив към вярващите, когато Той изпрати сред тях Messenger от себе си" (3: 164). Аллах също казва: "Той е, Който е възкресил сред неграмотните (арабите), пратеник от себе си," (62.2). Отново, в един друг айят Аллах казва: "Тъй като ниеизпратих сред вас Messenger (Пророка Мохамед) от себе си "(2: 151)

Имам Али, Аллах да почетат лицето му, обясни, че думите на Аллах "от собствения си" се отнася за родословието на Пророка, по сватовство или спускане и, че от времето на Пророка Адам, мир на праха му, е имало нито прелюбодеец нито един блудник в неговата линия, всички са официално женени.

Изпращането на Пророка като милост за света

Позовавайки се на стиха, "Който се подчинява на Пратеника, той наистина е подчини на Аллах" (4:80). Джафар, син на Мохамед казал: "Аллах е наясно, че създаването му е в състояние да чисти послушание към Него и Той ни информира, в тази последователност - Пратеника, след това Аллах - така че ще бъде реализиран един би никогада бъде в състояние да се стреми към постигането на чист послушание към Него. Затова, между Аллах и човечеството Той постави един от тях, като го украсява със собствените му качества на състрадание и милосърдие.

Той го направи достоверна посланик на цялото творение и постанови, че когато човек се подчинява на Пророка той е в действителност се подчиняват на Аллах, и когато някой е в съответствие с него, те са също така спазването на Аллах. "

Абу Бакр, син Тахир е, обясни стих: "Ние не ви е пратил, освен като милост за световете" (21: 107), в смисъл, Аллах надарени пророка Мохамед с милост, така че си много се е милост и всичките му качества и атрибути са милост за цялото творение. Когато един човек е докоснат от някаква частСвоята милост той се записва в двата свята от всички омразни въпрос и стига всичко, което е обичал. Помислете върху думите на Аллах, който каза: "Ние не сме ви изпратили, освен като милост за световете."

Абу Бакр, син Тахир е обяснено по-нататък, че животът и смъртта на Пророка са милост, защото Пророка каза: "Моят живот е добро за вас и смъртта ми е добро за вас" (съобщавани при Musnad Ахмад и в съответствие с критериите Сахих мюсюлмани в). Пророкът Мохамед също каза: "Когато Аллах постановява милост за една нацияТой води началото си пророк, за да Му пред тях, и го кара да бъде този, който да вървим напред, за да се подготвят за тях начин. "(Отчетени в Сахих Муслим в главата на добродетелта).

As-Samakandi доработен за ", като милост за световете" казва, че се отнася както човечеството и Джин, и че също така е обяснено като за цялото творение. За вярващите, той е наистина милост като той е техен водач. Що се отнася до лицемерите той също е милост към тях, защото той предоставяим сигурност, като не ги убива, а той отлага своето наказание чрез налагане на глоба. Що се отнася до тези, които не вярват, че той е и милостив от отлагане на наказанието.

Син Абас коментира: "Той е милост за вярващите, така и невярващите. В случай на неверниците са били спасени от наказанието, което дойде към други общности, които опровергаваха техния пророк."

Аллах име пророка Мохамед "Светлина" в Корана

Аллах се отнася до неговият пророк в Корана като светлина, "A светлина е дошъл при вас от Аллах и ясна книга" (05:15). Той също така казва: "О, Пророче, Ние те изпратихме като свидетел, носител на блага вест, и да носят предупреждение; абонати към Аллах с Неговото позволение, и като светлина хвърля светлина" (33: 45-46).

Виждането на Светлината на Пророка

по време на неговото раждане от Lady Aminah, Майката на Пророка, от Даруиш:

Sairia, син Al Irbad, каза, че Пратеникът на Аллах каза: "Наистина, аз съм поклонник на Аллах, и печат на пророците от Адам беше създаден в глина ще ви информира за това. Аз съм молението ми баща Авраам, радостната вест за Исус, и видението на майка ми и като такива,майките на пророците виждат. - и знаят, че майката на Пратеника на Аллах видял като тя родила мен, излъчващи светлина от нея, че запали дворците на Сирия, докато тя ги видя "Предаден от Ахмад син на Hanbal, Bazar и Al Byhaqi който го съди за автентични както ибн Hibban, Ал Хакими потвърдено от Хафиз ибн Хаджар. Съобщените от Хафиз Абдула Бин Ал Сидик Ghumari, Аллах да се смили над тях.

(Шейх Даруиш добави: този хадис отрича мнението на онези, които смятат, че Lady Aminah да бъде само между хората в изправено природата преди исляма, и като такива тяхната "благотворителност" се изпраща обратно към тях Това пророческо слово е доказателство, че е тя. на първо място сред най-близките приятели на Аллах (awlia) вИсляма, и че тя е почтен майката на семейството на къщата на Пророка, тъй като е видяла с очите на близките приятели на Аллах (awlia). Такъв висок статус класиране е посочен в Божествения хадисите, "Аз ще бъда очите му, с която той вижда". Това означава, че е видяла дворците не с неяредовен зрение, но с лека сина си. Ето защо, тя го надарен с най-добрата си чест и мляко, и той я запали преди да запали света.

Граматически, Пророкът е посочено себе си като второ лице с майка си и свидетелства, че е видяла цялата светлина, докато други чували само за събитието след това. Пророкът й чест и я нарича "Майката на Пратеника на Аллах". Нейната светлина, чест и щастие е наследенот Lady Хадиджа после дъщеря си Лейди Фатима, Аллах да е доволен от тях.

Хафиз ибн Катир в неговия Сахих (автентичен) Seerah съобщи, че Lady Aminah също видях една и съща светлина, когато тя забременя Пророка. Той също така споменава в същото позоваване благословията на пророка. Преди смъртта си, шейх Ал Bani спазва тази и изоставени сектата Wahabi. Шейх Ал Bani станасилно критичен към изповядвали вярата на основните Wahabi духовници - ибн Баз и Twigry - които поддържат сходство между човека и Бог.

Това е, накратко, благословията на Аллах да ни на разбирането на този хадис. Това е безспорен автентичен позоваването на светлината на пророчеството и никой не трябва да се разгледа фалшива разказ, който казва: "О Джабир, първият създаването от Аллах е светлината на вашия пророк", който си заготовъчентвърди, че се съобщава в Musannaf на Abdul Razzaq. Няма такава поговорка в тази справка или някъде другаде, това е напълно невярно

Що се отнася до гроба на Lady Aminah ви обръщаме внимание на факта, че много години по-късно по време на похода на битката при Ухуд, Hind съпругата на Абу Суфян призова йерархията на Koraysh да опустошават гробницата на Lady Aminah. Въпреки, че омразата на Koraysh за Пророка беше страхотно, тесмята, че подобен акт би бил нещо презряно да се направи и племената на Арабия ще бъдат отблъснати от техните действия, петното от които никога няма да бъде унищожена и това беше една врата, те не искат да се отварят. (През последните години, на сектата Wahabi не съответства на етиката на невярващите на Мека. Те неуважениегробниците на майката на Пророка Lady Aminah, Lady Хадиджа и домакинството на Пророка Мохамед и неговите спътници в Baqia и на други места, и ги изравниха по този начин ги прави неузнаваем. Гробовете сега са неизвестни и маркирано. Все пак, това е ирония на Уахабис са изградени офиси за управление наМека и Медина, които се показват имената и определени заглавия на техните елитни кадри на вратата. Също така, те също са разрушени много важни ислямски квартали като Hudaybiyah и ги заменя с светски имена. В днешно време, много ислямски структури или места са били разрушени и заменениот Ню Йорк стил сгради. Единственото нещо, което остава същото в Мека е Кааба).

Разширяването на гърдите на Пророка

Му дава статута на Прошката

и статута на защитен от Sin

Аллах, Всемогъщия и казва: "Не сме ли се разширява гърдите си за вас" (94: 1) "Expanded" означава да се разшири, огромна, а думата "гърдите" в този стих се отнася до сърцето му.

Син Абас "обясни, че Аллах разшири гръдния кош на Пророка със светлината на исляма, докато Сал At-Tustori каза, че това означава, с оглед на съобщението. Хасан Ал Басри заяви, че Аллах го напълни с разсъждение и знание.

В стиховете, които следват, Аллах казва: "и освободен от бремето, което тежеше на гърба си" (94: 2-8). Както Al Mawardi и Както Sulami са на мнение, че смисълът се отнася до посланието, че претегля надолу по гърба му, преди Пророкът я приема. Тя също така е казано от As-Samakandiозначава Аллах защитени Пророка от греха иначе грехове би обременени гърба му.

Главата продължава: "Имат Ние не вдигна ви напомни? (94: 4). Този стих се обяснява с Яхя, син на Адам като дара на пророчеството на Мохамед.

И това е казано: "Когато I, (Аллах) съм споменахме, се споменава с мен в прокламацията:" Няма друг бог освен Аллах и Мохамед е Пратеника на Аллах. "" Също така се казва, че е по отношение на осведомеността неговото име, както е споменато и повтаря във всяка призовавам да се молите.

Сега е ясно, че тези думи на Аллах потвърждават огромното благоволение Той дарил Пророка Мохамед заедно с екзалтираната ранг Пророка има пред Него заедно с почетен си позиция. Аллах разширява гърдите му към вярата и ръководство, което го прави достатъчно широк, за да съдържат кактознания и мъдрост.

Аллах защитен неговият пророк от тежестта на всичко достойно за презрение в "Ерата на невежеството" (Jahiliyya), като ги направи противно на него, давайки победата на своята религия над всички предишни религии.

В тежка отговорност на съобщението, и пророчеството беше осветен за него от Аллах, така че той е в състояние да представи повереното съобщение, изпратено до него на човечеството. Отново, Аллах подчертава превъзходна позиция на Пророка, огромен ранг и голяма известност чрез повишаване на името му вфирма на свое име. От тази Katada каза: "Аллах възвиси славата му по света, а в вечен живот. Не е свидетел, нито един, който предлага на молитвата, който не казва:" Няма друг бог освен Аллах, Мохамед е Пратеника на Аллах. "

Абу Sayeid Al Khudri разказва, че Пророкът каза: "Габриел дойде при мен и каза:" Моят Господ и вашият Господ казва:?. Знаеш ли как съм се повиши вашето име, когато се споменава името ми, той се споменава с мен "

Аллах казва: "Слушайте Аллах и на Неговия Пратеник" (03:32) и "Вярващите, вярват в Аллах и на Неговия Пратеник" (4: 136). Ето това е очевидно, че подчинението на Аллах е свързана с това, че сме послушни на Неговия пророк и да забележите как се споменава името му, заедно с името на Аллах.

Забележете как Аллах добавя Пророка след Него с думата "и". Очевидно е, и подчертава значението на облагодетелстваните, известен статус на Пророка, че не е дал на всеки от другите пророци и пратеници на Аллах.

Huthaifa ни информира, че Пророкът каза: "Никой не трябва да се каже," Това, което Аллах пожелае и (WA), така-и-така пожелае ", а човек трябва да каже:" Това, което Аллах пожелае ", а след това казват:" След толкова-and така пожелае. "

На среща, в която пророкът е присъствал, някой говори казвайки: "Който се подчинява на Аллах и на Неговия Пратеник е правилно ръководи и whosever двамата се подчинява ..." След което Пророкът го спря и каза: "Какво лошо говорител си, може да получи нагоре ", или в друга мазилка" остави ". Това е така, защотона неговото присъединяване към Аллах и неговият пророк с помощта на двойно местоимение.

Абу Сулайман коментира, че е, защото "Той не харесва двете имена се присъединиха заедно по този начин, защото на влиянието на равенство." Като има предвид и друго мнение, че това, което Пророкът харесваше беше човекът, спиране на "whosever двамата се подчинява." Въпреки това изявление Абу Сулайман есчита за по-правилно, защото това е в съответствие с друг автентичен пророчески поговорка, която гласи: "Който не се подчини ги е допуснал грешка", без пауза след "... всеки, който им се подчинява."

Аллах казва: "Аллах и Неговите ангели похвали и почитат Пророка" (33:56). Някои са коментирали дали или не думата "похвала" се отнася до Аллах и Неговите ангели. Някои твърдят, че допуска да се отнасят и за двете има предвид, че е забранено от други, за сметка на идеята за партньорство. Те смятат, че местоимениетосе отнася само до ангелите и заключи, че стих означава "Аллах похвали и почита Пророка и ангелите му похвала и почитат Пророка".

Пратеника на Аллах

е този, който дойде с истината и да го повярвал

Консенсусът на ислямските учени върху стиха на Аллах, която гласи: "И

Онзи, който идва заедно с истината, и тя потвърждава тези тези, които със сигурност са се бойте от Аллах. Те трябва да имат каквото си искат с техния Господ, това е отплата на благодетелните "(39: 33-34). Се отнася за пророка Мохамед, който донесе истината Друг учен добави:" Това е онзи, който го потвърждава ". арабскидума в стих се чете по два начина. Една от нейните значения е "говори истината" и се отнася до Пророка и друга смисъла "потвърди, че" се отнася за вярващите. Наред с другите коментари, че се казва, че думата "потвърди" се отнася до Абу Бакр и Али.

Муджахид заяви, обяснявайки думите на Аллах ", и чиито сърца намери утеха в споменаването на Аллах" (13:28), са по отношение на Пророка Мохамед и неговите сподвижници.

Пророкът, свидетел През цялото човечество

Аллах казва: "О, Пророче, Ние те изпратихме като свидетел, носител на блага вест, и да носят предупреждение, на повикващия към Аллах с Неговото позволение, и като светлина хвърля светлина" (33: 45-46). Той е научил от тези стихове, че Аллах е благословил Своя Пророк с всеки благороден ранг и похвално качество и че отпредаване на посланието, което го прави свидетел на своя народ, който беше един от специалните му, похвални качества прави. Пророкът е този, който донесе добра новина за всички, които Му се покоряват, и предупреди, че тези, които се противопоставиха на посланието, което доставя. Посланието на Пророка доставя призовани да Единствотона Аллах, и че това е само Аллах, който трябва да бъде почитан. Аллах описан неговият пророк като "светлина проливането на лампата", с която той води към истината.

Ата, син Яшар срещна Абдула, син Амр, който е син на Ал Както и

го помолил да описва Пратеника на Аллах. Той каза: "Наистина, Аллах някои от характеристиките, описани в Корана се намират в Тората, която гласи:" О, Пророче, Ние те изпратихме като свидетел, носител на добри вести и да бъде предупредител и убежище за неграмотните. Вие сте мой поклонники My Messenger, аз ще ви назовем този, върху които хората разчитат. Вие няма да бъде нито зле възпитан нито вулгарни, нито ще ви извикам на пазара или възстанови злото със зло, а по-скоро ще се прости и прости. Аллах не ще го накара да умре, докато криво религия (юдаизъм и християнство) имаса се изправи от него и те декларират "Няма друг бог освен Аллах!" Чрез него, очи, които са слепи, уши, които са глухи и сърца, които са обхванати ще бъдат отворени. "Подобен разказ се съобщава от Абдула, син Шалом и Ka'b Al Ahbar.

В Корана Аллах ни "А на онези, които следват Пратеника казва -. На неграмотен Пророка (Мохамед), които те трябва да намерят написани с тях в Тората и Евангелието, той ще нареди доброта при тях и да им се забрани да вършат зло. Той ще направи добри неща, позволено им и да се забрани всичко, коетое фал. Той ще ги освободи от тегобите си и оковите, които са претеглени върху тях. Онези, които вярват в Него и Го почитаме тези, които му помогне и следвайте светлината изпрати с него непременно ще успее. " Кажи, "О, хора, аз съм Пратеника на Аллах към всички вас. Неговото царство е внебесата и на земята. Няма друг бог освен Той. Той съживява и кара да умре. Затова, вярвайте в Аллах и на Неговия Пратеник, за неграмотен Пророк, който вярва в Аллах и в думите му. Следвайте го, за да ти се ръководят "(7: 157-158).

Аллах също казва: "Това е по милостта на Аллах, че вие ​​(Пророка Мохамед) се справиха толкова снизходително с тях. Ако ви е закоравял, те ще са със сигурност безлюден вас. Затова поиска прошка за тях. Вземете съветва с тях по този въпрос и когато са решени, сложи си доверие в Аллах. Аллах обичатези, които се доверяват "(3: 159)

As-Samakandi коментира този стих казва: "Аллах им напомня, че Той е направил Неговия Пратеник милостив, състрадателен и снизходителен към вярващите. Ако той беше груб, и разговарял с тях строго, те щяха да го изоставил. Но Аллах го прави щедър , толерантен, мил и нежен. "

Абул Хасан Ал Qabisi обясни стих: "И така сме си направили средната нация, така че вие ​​ще бъдете свидетел над хора, и че Пратеникът бъде свидетел над вас" (2: 143) казва: "Аллах прави превъзходството на нашия Пророк много ясно и превъзходството на своя народ. "

"И в този, така че може да бъде Пратеника свидетел за вас, и за да бъдете свидетели срещу човечеството" (22:78) и "Как тогава ще го бъде, когато ние внесе от всеки народ свидетел, и ще ви заведе (Пророка Мохамед), за да станат свидетели срещу тези! " (04:41)

С "средната нация" Аллах означава държава, която е едновременно балансирана и добра. Значението на стихове е, че Аллах е избрал и предпочитан нацията на пророка Мохамед, като ги направи отличен, балансиран нация, така че те могат да бъдат свидетели срещу народите на предишните пророци. И това, Пратеникаще бъде достоверен свидетел над своя народ.

Милост на Аллах и нежност на Пророка

Аллах казва: "Аллах ви е простено. Защо ти дам да ги остави (да остане зад), докато не стана ясно, за вас, коя от тях е вярна и знаеше тези, които излъга?" (09:43).

Абу Мохамед Mekki каза: "Това е встъпително изречение, което означава, Аллах ви прави добро и да ви дава чест."

Осил, син на Абдула насочва вниманието си казва: "В този стих Аллах казва на Пророка за помилване, преди да каже на съвета."

As-Samakandi съобщи, че той е чул стих обяснява като "Аллах те спаси, защо да им даде разрешение?" Ако Аллах се обърнал към него първо с въпроса: "защо да им даде разрешение", това би било много трудно на Пророка и сърцето на Пророка биха били засегнатипо такъв начин, че може почти да се пръсне от тези думи. Но вместо това, Аллах в Неговата Милост за първи път го казах на статута на прощаваща, така че сърцето му остана спокоен, и след това е, че Той му каза: "Защо ти дам да ги остави, докато не стана ясно за вас, коя от тях е достоверна и знаеше,тези, които излъга? "

Това е лесно за всички да разберат и да се признае, че това е още една демонстрация на почетен статут, в който пророкът се държи от Аллах и че той е предмет на милостта на Аллах. Ако дълбочината на тази доброта са да бъдат известни на нас сърцата ни със сигурност щеше да се пръсне.

(От това научаваме) мюсюлманин трябва да се стреми упорито и се опитайте да постигнете етиката и начините, описани в Корана, а не само на думи, но също така в действие, търсене и комуникация. Тези нрави и етика са в основата на истинското знание и пътя на приемливо поведение в двете Религия и в нечииежедневни въпроси.

Когато един supplicates на Господаря на всички господари, Онзи, Който благославя всеки един от нас - и не се нуждае от едно нещо - не трябва да успеят да си спомня извънредно добротата на Аллах.

Предимствата на този стих не трябва да се пренебрегват, те трябва да бъдат добре внимаваше. Забележете как Аллах започва с първата в чест на Пророка след това леко обръща внимание на съветите. Има удоволствие в интимността на помилването пред съвета.

Аллах казва: "И ако не бяхме ви укрепен, щеше да е много леко наклонени към тях" (17:74). Този стих показва възможно най-голяма загриженост Аллах за Неговата Пророка, похвали и мир на праха му. Предишни пророци увещава, докато пророкът Мохамед беше леко препоръчва,като по този начин нежната съвет става по-ефективно и по-голям показател за любовта на Аллах. Това е и демонстрация на най-голяма грижа Аллах за Неговата Пророка.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница