Българо-австрийски проект „Икономика и мениджмънт”, прераснал в проект за развитие на учебно-тренировъчната фирма в Югоизточна Европа eco netДата04.04.2017
Размер44.1 Kb.
Размер44.1 Kb.

  1. Българо-австрийски проект „Икономика и мениджмънт”, прераснал в проект за развитие на учебно-тренировъчната фирма в Югоизточна Европа ECO NET

Проектът ECO NET (2001-2006) представлява инициатива, финансирана от Пакта за стабилност за Югоизточна Европа, за работа в мрежа между съседни страни, която насърчава развитието на учебно-тренировъчната фирма (УТФ).

По програмата се обучават ученици от специалностите „Икономика и мениджмънт” и „Предприемачество и мениджмънт”. За въвеждането на тези специалности се подобри материално-техническата база на пилотните училища, разработиха се нови учебни помагала и се проведоха квалификационни семинари за учители. Устойчивостта на проекта се гарантира чрез обучението на мултипликатори в областите “Учебно-тренировъчната фирма” и “Предприемачество”.

УТФ се помещава в модерен и функционален офис, оборудван по проект "Изграждане на мрежа от учебни фирми в България" на Ротари Интернешънъл, КултурКонтакт - Австрия, Ротари клуб - Китцбюл и Ротари клуб – София (по-подробно с работата на учебно-тренировъчните фирми можете да се запознаете от ОБУЧЕНИЕ – РУП).


  1. Българо-турски проект „Капиталът на добросъседството” по програма ФАР „Трансгранично сътрудничество България – Турция”

Основната цел на проекта е да допринесе за укрепване на икономическата база и социално сближаване в пограничния район Бургас – Одрин чрез провеждане на младежки учебни бизнес – панаири и създаване на виртуален младежки център за предприемачество.

През м. юни 2008 година се проведе Младежки учебен трансграничен панаир “В подкрепа на малките и средните предприятия – Бургас, 2008”. В него участваха 40 ученици (30 уч. от Бургас и 10 уч. от Одрин), поставени в реалните условия на един бизнес панаир. Гости на панаира бяха представители от Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на науката и образованието, предприемачи от региона, местната общественост, местните власти и медиите. Учащите установиха тесни контакти с представители на бизнеса.

Проведе се Младежкия учебен бизнес панаир и на територията на град Одрин с участието на 20 български ученици. Основната цел на мероприятието бе да се запознаят турската общественост и бизнес средите с успешните български малки и средни предприятия от трансграничния регион и да се генерират възможности за бизнес сътрудничество и подобряване на търговския обмен между предприятията от двете страни на границата.

През месец ноември 2008 година се състоя трансгранична младежка бизнес конференция ”Клъстърният модел – основа за конкурентоспособно развитие на сектора на малките и средните предприятия”. В конференцията взеха участие 90 български младежи от Търговска гимназия - Бургас и 10 ученици от Търговска гимназия – Одрин. Присъстваха представители на местните и регионални власти от трансграничния регион и представители на местния бизнес. Учениците изнесоха доклади за въвеждането и прилагането на клъстерния модел и запознаха присъстващите с успешните практики на бизнес коопериране в европейските страни.Те представиха изготвените концептуални модели за развитието на трансграничните клъстери.
  1. Проект „Джуниър ачийвмънт”

Джуниър Ачийвмънт” е най-голямата и най-стара организация в света, изградена на основата на партньорство между бизнеса и образованието. Проектът дава възможност на гимназистите да създават и ръководят свои компании. Предизвикателство за училището по този проект бе създаването на реално действаща фирма със своя собствена бизнес-идея, преминавайки през всички стъпки: регистрация на фирмата, изграждане на организационната й структура, формиране на отделите, изработване на фирмената стратегия, реални практически и управленски дейности, закриване на фирмата с приключване на дейността по установените нормативни изисквания.

В рамките на този проект се осъществяваше програмата „Мениджър за един ден”. При тази инициатива наши ученици заедно с ученици от цялата страна в рамките на един работен ден заемаха важни постове в различни фирми и институции, като се включваха пряко в управленските функции, прилагайки своите знания и умения и черпейки опит и информация от своите работодатели. Това участие изключително много помага на учениците да се ориентират в своята бъдеща професионална реализация, дава им самочувствие и възможност за доказване и изява.  1. Българо-американски проект „Моето място, твоето място, нашето място”

Основна цел: укрепване на връзките между двете страни чрез разширяване на познанията едни за други.

Основна идея: даване на възможност учениците сами да търсят място за проверка на знанията и уменията си, като проучват пазара на труда, създават контакти с потенциални работодатели, мотивират желанието си да работят с тях и влизат в ролята на мениджъри.

Този проект се осъществяваше в сътрудничество между основното, средното и висшето училища и допринесе за имиджа на Търговска гимназия като институция, подготвяща бъдещи стратези на пазарната икономика . В рамките на проекта се осъществи посещение на американски училища в южните щати, където презентирахме нашите идеи и постижения и обменихме ценен опит.
  1. Проект „Училището в моя роден град Бургас– любимо и незабравимо” - Европейски социален фонд 2007-2013 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Цел на проекта: да се създадат условия за развитие на потенциала на всяко дете, за осигуряване на възможности за интелектуално и личностно развитие и пълноценна социална интеграция чрез разнообразяване и разширяване на извънкласните и извънучилищни дейности.

Резултати: Проучена история, традиции, символи и ритуали в училище (училищно знаме, училищен герб, ученическа униформа).Мероприятия:

  • посетени музеи, държавен архив, административната сграда на Община Бургас и други институции;

  • изготвяне на презентация за историята, символите и ритуалите в училище;

  • конкурс за есе и рисунка на тема „Моят роден край”;

  • участие във фестивал „Моят роден край”;

  • изграден кът със снимки на директорите на училището от 1905 година до днес.


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница