Български държавници : 1878-1918. София : Век22, б г.; 32/Б92Дата02.02.2017
Размер65.51 Kb.
Размер65.51 Kb.

Политика.
Ангелов, Веселин Поверително : Комедията с досиетата (1989-2008) / Веселин Ангелов. - София : печ-ца Симолини, 2008; 32/А64

Аспекти на етнокултурната ситуация в България. - прераб. и доп. изд. - София : Асоциация Аксес ; Фондация Фридрих Науман, 1994 ; 323/А92

Белов, Мартин Гражданското участие в политическия процес : Конституционноправни основи / Мартин Белов. - София : Сиби, 2010 ; 32/Б31

Белов, Мартин Политическите партии и демократичната държава в съвременния немски конституционен модел / Мартин Белов. - София : Сиби, 2007 ; 32/Б31

Белов, Мартин Пряка демокрация - национални и сравнителноправни аспекти / Мартин Белов. - София : Сиби, 2009 ; 32/Б31

Бентон, Филип Консерватизмът / Филип Бентон; прев. т фр. Весела Генова. - София : Панорама, 1992 ; 329/Б37

Билдирева, Стефана Атентатът 10 години по-късно : Нови данни на българското разузнаване / Стефана Билдирева. - София : ИК Петекстон, 1996 ; 32/Б44

Блане, Елен Връзката КГБ. Системата Путин / Елен Блан; прев. Валентин Николов. - София : Сиела, 2005. - (Война и власт) ; 32/Б47

България в Съвета за сигурност : 2002. - София : Дружество за Обединените нации в България, 2003 ; 32/Б92

Български държавници : 1878-1918. - София : Век22, б.г. ; 32/Б92

Бърнет, Том и др. Кой управлява света : Войната между глобализацията и демокрацията / Том Бърнет, Алекс Геймс; прев. Надежда Розова. - Пловдив : Хермес, 2007 ; 32/Б93

Вачнадзе, Георгий За кулисами одной диверсии : Кто направлял руну террориста на площади Святого Петра / Георгий Вачнадзе. - Москва : Изд-во полит. лит-ры, 1985 ; 32/В31

Велева, Валерия Мъже на власт : 143 интервюта в Труд със 17 знакови фигури в българската политика / Валерия Велева. - София : ИК Когнито, 2008 ; 32/В38

Восленски, Михаил Номенклатурата : Господстващата класа в СССР / Михаил Восленски. - София : Христо Ботев, 1993 т. 1. - 1993 т.2. - 1993 ; 323/В74

Вутов, Петър По моя дълъг дипломатически път / Петър Вутов. - София : Ера, 2004 ; 32/В89

Въгленов, Станимир Свалят правителството! : 100 истории на един разследващ журналист / Станимир Въгленов. - София : Сиела, 2003. ; 32/В90

Генов, Георги Източният въпрос : Политическа и дипломатическа история. Част първа - / Георги Генов. - София : Художник, 1925. - (Университетска библиотека) част първа. До Кримската война. – 1925 част втора. От Парижкия конгрес (1856) до Ньоийския договор (1919). - 1926 ; 32/Г31

Гражданите и политиката / състав. Георги Карасимеонов. - София : УИ Св.Климент Охридски, 1997 ; 32/Г75

Дайнов, Евгени Политическият дебат и преходът в България / Евгени Дайнов. - София : Фондация Българска наука и култура, 2000 ; 32/Д11

Данаилов, Гено. Психопати във властта / Гено Данаилов. - Русе : Ахат, 2007 ; 32/Д17

Даскалов, Дончо Политически убийства в новата история на България / Дончо Даскалов. - София : ИК Петър Берон, 1999 ; 32/Д24

Дилчев, Константин Загадъчната смърт на Людмила Живкова : Агни йога - тайното учение / Константин Дилчев. - София : Ню медиа груп, 2006 ; 32/Д55

Димов, Ангел. Българските „царски имоти”. С.: Български аграрен съюз, 2010; 32/Д60

Държавна сигурност : Структура и основни документи. Документален сборник. - София : Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, 2010 ; 32/Д96

Желев, Желю Въпреки всичко : Моята политическа биография / Желю Желев. - София : Колибри, 2005 ; 32/Ж; 34

Живков, Тодор Мемоари / Тодор Живков. - 2 доп. изд. - София : ИК Труд и право, 2006 ; 32/Ж49

Заркова, А. От Вапцаров до Живков и останалите. С.: ИК „Труд”, 2012; 32/З-34

Иванов, Димитър Американското понятие за власт / Димитър Иванов. - София : УИ Св. Климент Охридски, 1999 ; 32/И21

Илиева, Ирена Международноправни проблеми на борбата срещу международния тероризъм / Илена Илиева. - София : ИК Кронос, 2005 ; 32/И52

Йотов, Борислав Международноправно сътрудничество в борбата срещу тероризма / Борислав Йотов. - София : Марин Дринов, 1995 ; 32/Й85

Канети, Елиас Маси и власт / Елиас Канети; прев. от нем. Елисавета Кузманова. - София : УИ Св. Кл. Охридски, 1996. - (Библиотека Идеи) ; 32/К25

Карасимеонов, Георги Политика и политически институции / Георги Карасимеонов. - София : УИ Св. Климент Охридски, 1997 ; 32/К36

КГБ и ДС - връзки и зависимости : Документален сборник. 1950-1991. - София : Комисия за разкриване на документи и за обявяване , 2009 ; 32/К11

Кесяков, Б. Принос към дипломатическата история на България / Б. Д. Кисяков. - София : Витоша том тт. Ньоийски договор. – 1926 том ттт. Ньоийски договор с обяснителни бележки. - 1926 ; 32/К53

Кесяков, Б. Принос към дипломатическата история на България : 1878-1925 / Б. Кисяков, предг. Ст. Баламезов. - София : печ. Родопи, 1925 ; 32/К53

Кисинджър, Хенри Години на промяна : Продължение на "Дипломацията" / Хенри Кисинджър. - София : Прозорец, 1999. - (Поредица Хроника) ; 32/К60

Кисинджър, Хенри Дипломацията / Хенри Кисинджър. - София : Труд, 1997 ; 32/К60

Кисяков, Б. Принос към дипломатическата история на България : Приложение. Регистър на договорите, конвенциите, спогодбите, протоколите и други съглашения и дипломатически актове, подписани от България през времето 1926-1935 / Б. Кисяков. - София : печ. La Bulgarie, 1936 ; 32/К53

Кобуров, Тодор Политика и власт / Тодор Кобуров. - София : Военно издателство, 2002. ; 32/К70

Константинов, Димитр Пол Хенци сценарист "Болгарского следа" : Кто есть кто в "Болгарской связи" / Дмитр Константинов. - софия : София Пресс, 1985 ; 32/К81

Кръглата маса : Стенографски протоколи (3 май - 15 май 1990) / състав. Румяна Коларова, Димитър Димитров. - София : Фондация Д-р Желю Желев ; 32/К92

Кудрявцев, В. и др. Политическая юстиция в СССР / В. Кудрявцев, А. Трусов. - Москва : Наука, 2000 ; 32/К93

Лазаров, Георги Азбука на демокрацията / Георги Лазаров. - София : Галик, 1992 ; 32/Л18

Лейк, Антъни Кошмарите на Америка : Действителните заплахи пред американската сигурност / Антъни Лейк. - София : Бард, 2001 ; 32/Л40

Марков, Георги Поуки за държавниците / Георги Марков. - София : Център за изследване на българите Тангра, 2001. - (Българска вечност) ; 32/М; 32

Махалото на Дарендорф : ляво и дясно в българския политически живот. - София : Асоциация Аксес, 1995 ; 329/М41

Моран Линдзи На светло : Моят живот като шпионин на ЦРУ / Линдзи Моран; прев. Стефан Аврамов. - б.м. : ИЩ Персей, 2005 ; 32/М89

Нешев, Кирил Политическа етика / Кирил Нешев. - София : Софи-Р, 1997 ; 32/Н64

Николов, Григор Мистерии за власт и царски имоти или политически страсти по български в продължение на 125 години : Книга за пари, пороци, привилегии, атентати и тъмни дела на известни държавни мъже / Григор Николов. - София : Сиела, 2004 ; 32/Н68

Нинов, Нино. Делото Антонов. С.: София-прес, 1985; 2/Н66.

Олбрайт, Мадлин Госпожа министър / Мадлин Олбрайт. - София : Сиела, 2004 ; 32/Л95

От първо лице : Разговори с Владимир Путин. - София : Българо-руски информационен пул, 2000 ; 32/О-88

Отваряне на архивите на тоталитарните секретни служби в България. - София : Анима, 2006 ; 32/О-88

Петвеков, Б. Историята на Източния въпрос преди Освобождението на България / Б. Петвеков. - София : печ. Тане Пеев, 1908 ; 32/П41

Петров, Владимир Ако Оруел беше жив : Политически есета / Владимир Петров. - София : УИ "Св. Кл. Охридски", 2005 ; 32/П47

Петров, Владимир Умението да се навеждаш : Политически есета / Владимир петров. - София : УИ "Св. Кл. Охридски", 2005. ; 32/П47

Петров-Чомаков, Стоян Духът на дипломацията / Стоян Петров-Чомаков; прев. Гочо Чакалов. - София : Лик, 2002 ; 327/П46

Политически партии, движения и организации в България и техните лидери. - София : София-прес, 1990 ; 32/П69

Политология для юристов : Курс лекций / ред. Н. И. Матузов, А.В.Малько. - Москва : Юрист, 1999 ; 32/П69

Попър, Карл Някои проблеми на новите демокрации / Карл Попър; прев. от англ. Камен Лозев. - София : УИ Св. Климент Охридски, 1993 ; 32/П78

Ралчев, Георги и др. Преходът / Георги Ралчев, Тодор Трифонов, Юрий Търкаланов. - София : Ф-ция Национална сигурност, 2005. - (Библиотека "Сигурност"9) ; 32/Р; 32

Реч на министър-председателя г. А. Малинов по турско-българския договор и пр., произнесена в Народното събрание в заседанието от 14 ноември 1909 г.. - София : Държ. печ-ца, 1909 ; 32/Р12

Романов, Димитър Държавен и дипломатически протокол : зеремониал. Кореспонденция. бизнес етикет / Димитър Романов. - 4 изд. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2009 ; 32/Р83

Рулет, Кристиян Процесът : Йоан-Павел Втори, Агджа, Антонов / Кристиан Рулет. - София : Агенция София-Прес, 1985 ; 32/Р89

Русенският комитет : Документален сборник с материали от Централния държавен архив и архива на Обществения комитет за екологична защита на град Русе / съст. Георги Мишев, Велислава Дърева. - София : Фондация Д-р Желю Желев, 2002. - (Президентска библиотека) ; 32/Р93

Саркози Никола Свидетелства : Моят живот в политиката / Никола Саркози; прев. Станимир Делчев. - София : ИК Прозорец, 2007. - (Поредица Хроника) ; 32/С20

Сийес, Емануил-Жозеф Що е това третото съсловие? / Емануил-Жозеф Сийес. - София : Сиела, 2004. - (Libraria Politica) ; 32/С35

Слатински, Николай На вниманието на господин Президента : 2002-2006 / Николай Слатински. - София : Изток-Запад, 2008 ; 32/С44

Сорос, Джордж Ерата на погрешимостта : Последиците от войната срещу тероризма / Джордж Сорос. - София : Сиела, 2007. - (Поредица Войни и власт) ; 32/С49

Стенографски дневници : Пета сесия. - София : Шесто Народно събрание, 1972 ; 32/С75

Стенографски дневници : Четвърта сесия. - София : Шесто Народно събрание, 1972 ; 32/С75

Стефанов, Георги Външна политика : Дипломация / Георги Стефанов. - 3 прераб. и доп. изд. - София : Сиела, 2000 ; 32/С75

Стефанов, Георги Външна политика. Дипломация : Теория и практика / Георги Стефанов. - София : Сиела, 2006 ; 32/С75

Стефанов, Георги Теория на международните отношения / Георги Стефанов. - 2 изд. - София : Сиела, 1997 ; 32/С95

Стойчев, Стефан Развитие на представителната демокрация / Стефан Стойчев. - София : Наука и изкуство, 1983 ; 32/С78

Стоянов, Желязко Атентати и атентатори на ХХ век / Желязко Стоянов. - София : Парадигма, 2003 ; 32/С77

Стоянова, Пенка и др. Политически опасни лица : Въдворявания, трудова мобилизация, изселвания след 1944 / Пенка Стоянова, Емил Илиев. - София : УИ Св.Климент Охридски, 1991 ; 325.11/С77

Тошев, Тошо Лъжата : книга първа: - / Тошо Тошев. - София : Труд, 2003; книга първа. Жан, Иван и другите. – 2003 книга втора. Жан, Иван и Величеството. - 2004 ; 32/Т77

Трифонов, Тодор Тероризъм : Политически и правни аспекти / Тодор Трифонов. - София : Албатрос, 1998 ; 32/Т84

Угърчинска, Румяна Истината за атентата срещу Йоан-Павел тт : Разследване, продължило 10 години / Румяна Угърчинска. - София : Millenium, 2009 ; 32/У22

Удуърд, Сузан Балканската трагедия : Хаосът и разрухата след края на Студената война / Сузан Удуърд. - София : Сиела, 2002. - (Войни и власт) ; 32/У25

Цачевски, Венелин Зад фасадата на българската дипломация / Венелин Цачевски. - София : Изток-Запад, 2008 ; 32/Ц28

Цураков, Ангел Управляващите политически партии в България 1879-2010 / Ангел Цураков. - София : Изток-Запад, 2010 ; 32/Ц88

Чаушев, Феим и др. Казусът Бенгази : Българската депломация в действие / Феим Чаушев, Петко Дойков. - София : Лик, 2007 ; 32/Ч46

Чивиков, Жерминал Наблюдение и разработка : Художествената проза на Държавна сигурност / Жерминал Чивиков. - София : Фама, 2008 ; 32/Ч79

Шесто управление срещу неформалните организации в България 1988 - 1989 г. : Документален сборник с материали от архивите на МВР и Централния държавен архив / съст. Стефан Дойнов. - София : Фондация Желю Желев, 1999 ; 32/Ш58

Юристы – демократы против произвола в отношении Антонова. С.: София Прес, 1984; 32/Ю29

Balkan Transition : Proceedings of the International Conference December 14-15, 1996, Sofia, Bulgaria. - Sofia : Access/BCN, 1997 ; 323/Б23

Drumev, Krassimir La verita contro la calunnia / Krassimir Drumev = Истината срещу клеветата. - Sofia : Sofia Press, 1984 ; 32/Д13

Gide, Charles Principles d\Economie Politique / Charles Gide. - Paris : Libraire de la Science du Recuelle, 1903 ; 32/Г46

I giuristi democratici contro l'arbitrio nei riguardi di Antonov = Юристи-демократи против произвола над Антонов. - Sofia : Sofia Press, 1984 ; 32/И11

Interethnic Relations in Romania : Basic facts. - Sofia : Access, s.a. ; 323/И72Mirkovitch, Borivoie La Yougoslavie Politique et Economique / Borivoie Mirkovitch. - Paris : Edition et Publications Contemporaines, 1935 ; 32/М68

Repetition Ecrites sur l'Economie Politique. - Paris : б. м., 1939 ; 32/Р53

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница