Брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на територията на община габрово ресурсно обезпечаване на предоставянето на социалните услугистраница1/4
Дата12.12.2017
Размер357.86 Kb.
Размер357.86 Kb.
  1   2   3   4

frame7frame8frame9ПЛАН ЗА РАВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2014 ГОДИНА
РАЗДЕЛ І


  • БРОЙ, ВИД И КАПАЦИТЕТ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, КОИТО ФУНКЦИОНИРАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

  • РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

А. Специализирани институции

1. Дом за възрастни хора с физически увреждания (ДВХФУ)


Целева група

Ползвателите на услугата ДВХФУ са лица, навършили 18 годишна възраст с различни физически увреждания, вродени или придобити, удостоверени с Експертни решения на ТЕЛК.Капацитетът на специализираната институция е 36 места.

Персоналът, работещ в ДВХФУ се състои от 18,5 щатни бройки:

Директор – 1 брой;

Рехабилитатор – 0,5 брой;

Социален работник – 1 брой;

Мед. фелдшер – 1 брой;

Трудотерапевт – 1 брой;

Психолог – 0,5 брой;

Мед. специалисти – 2 броя;

ОБЩИ ДЛЪЖНОСТИ: Домакин-отчетник–1бр.; Работник-кухня–2 бр.; Работник-поддръжка – 1 щ.бр.; Санитари – 7 бр.; счетоводител – 0,5 бр.2. Дом за деца лишени от родителски грижи «Христо Райков» (ДДЛРГ)


Целева група

ДДЛРГ е институция, в която се настаняват от Дирекция „Социално подпомагане”, Отдел „Закрила на детето” деца, които поради различни причини са лишени от родителска грижа. Целевата група на специализираната институция са деца от 7-18 (20) годишна възраст.Капацитетът на социалната услуга e намален на 30 места от 01.01.2013г., със Заповед на Изпълнителния Директор на Агенция за социално подпомагане № РД 01-87/22.01.2013г.

Към настоящия момент персоналът, работещ в ДДЛРГ се състои от 15 щатни бройки.

Разпределението на специалистите, е както следва:

Директор-1 брой

Възпитатели – 6 броя;

Психолог – 1 брой;

Социални работници- 1 брой;

Мед. сестра – 0,5 щ.бр.;

ОБЩИ ДЛЪЖНОСТИ: Счетоводител – 0,5 бр.; Касиер и завеждащ административна - 1 бр.;

Домакин – 1 бр.; Шофьор и работник–поддръжка – 1 бр.; Хигиенисти – 2 бр.3. Дом за медико – социални грижи за деца (ДМСГД)


Целева група

Деца на възраст от 0 до 3 години от област Габрово като по изключение се приемат деца и от други региони на страната, с хронични заболявания и/или медико-социални проблеми. При условие, че е разкрита процедура за осиновяване или детето е със средна или тежка степен на водещи физически увреди, ако родителите не желаят да се извърши преместване, децата се отглеждат в ДМСГД до 7- годишна възраст. Това става възможно чрез решение на съда за продължаване настаняването в институцията.Капацитет на ДМСГД - 74 места.

Персоналът, работещ в ДМСГД се състои от 63 щатни бройки, като от тях са заети 53.

Разпределението на персонала е както следва:

Директор – 1 брой;

Гл. мед. сестра – 1 брой;

Началник МО – 1 брой;

Началник ЖБ – 1 брой;

Лекар-ординатор – 2 броя;

Мед. сестри – 17 броя;

Рехабилитатор – 2 броя;

Педагог – 4 броя;

Психолог – 1 брой;

Логопед – 1 брой;

Социален работник – 1 брой;

Детегледачки – 17 броя;

Инструктор диетично хранене – 1

ОБЩИ ДЛЪЖНОСТИ: Готвачи – 2; Работник кухня – 1; Администрация – 5; Технически служби – 5.* Към настоящият момент се изготвя анализ на нуждата от конкретни социални услуги, които да бъдат разкрити при закриването на специализираната институция.
Б. Социални услуги, предоставяни в общността

4. Дневен център за деца и младежи с увреждания (ДЦДМУ)


Целева група

Деца от 3 до 18 годишна възраст с умствено изоставане, двигателни, интелектуални и множествени увреждания. Децата, които ползват социалната услуга се насочват с направление от Отдел «Закрила на детето», към Дирекция «Социално подпомагане» - Габрово.Капацитет – 20 места;

Щатни бройки – 8

Разпределението на персонала е както следва:

Директор – 1 брой;

Рехабилитатор – 2 брой /1,5 щ. бр./;

Социален работник – 1 броя;

Мед. сестра – 1 броя /0,5 щ.бр./;

Специален педагог – 1 брой;

Психолог – 1 брой;

Логопед – 1 брой /0,25 щ. бр./;

ОБЩИ ДЛЪЖНОСТИ: счетоводител – 0,25 щ.бр.; шофьор – 0,5 щ.бр.; хигиенист – 0,5 щ.бр.; монтажи поддръжка – 0,25 щ.бр. и домакин – 0,25 щ.бр.5. Звено „Майка и бебе” (ЗМБ)


Целева група

В ЗМБ могат да бъдат настанени двойка майка и дете, при която детето е в риск от настаняване в специализирана институция (самотни майки, непълнолетни, майки в затруднено социално положение, двойка майка-дете, подложена на насилие). В социалната услуга могат да се настаняват и бременни жени в последните месеци на бременността, за които има риск от изоставяне на детето след раждането. Често това могат да бъдат и непълнолетни бременни момичета, които не са подготвени за родители, бременни в тежка материална, жилищна, финансова или семейна ситуация. Другата група, която може да бъде ползвател на услугата, са жени с деца, които са в процес на възстановяване на семейните връзки след предприета реинтеграция, в случаи, когато детето е било настанено в специализирана институция и е необходим междинен етап на комплексна помощ и подкрепа за майката, за да може детето отново да се интегрира в семейството;


Капацитетът на ЗМБ е 6 (шест) места – шест двойки майка - дете.

Персоналът на ЗМБ се състои от 5 щатни бройки.

Разпределението на персонала е както следва:

Управител – 1 брой;

Социален работник – 2 броя;

Мед. сестра – 1,5 щ.бр.;

Психолог – 0,5 щ.бр.;

Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница