А. Списък на научните публикации и научноизследователската дейностА. Списък на научните публикации и научноизследователската дейност
V: Урокът за формиране на комуникативно-речевите умения на учениците в І-ІV клас, С.,1999
Автореферат 179.76 Kb. 1
чета
Публикации, неподлежащи на рецензияПубликации, неподлежащи на рецензия
Corine land Cover 1990 –Bulgaria (Координация на информацията за околната среда). Проект на еc
Автореферат 62.89 Kb. 1
чета
Су „Свети Климент Охридски Факултет по класически и нови филологииСу „Свети Климент Охридски Факултет по класически и нови филологии
Xix век. Именно през 30-те години на XIX век, след публикуването на първите преводи на Хофман на френски, понятието
Автореферат 0.65 Mb. 2
чета
Факултет „Класически и нови филологии“ Катедра „Западни езици“ Магдалена Марчева МарковаФакултет „Класически и нови филологии“ Катедра „Западни езици“ Магдалена Марчева Маркова
Автореферат 1.13 Mb. 7
чета
Подход за внедряване на гъвкави методи и практики при разработване на софтуерни системиПодход за внедряване на гъвкави методи и практики при разработване на софтуерни системи
Автореферат 0.66 Mb. 9
чета
Бизнес управление на динамични информационни системиБизнес управление на динамични информационни системи
Автореферат 470.33 Kb. 3
чета
Изменения в кохезията при синхронен преводИзменения в кохезията при синхронен превод
Автореферат 0.72 Mb. 11
чета
На научните публикации Марияна Димитрова НяголоваНа научните публикации Марияна Димитрова Няголова
Автореферат 255.87 Kb. 1
чета
Св. Иван РилскиСв. Иван Рилски
Автореферат 0.58 Mb. 4
чета
Маг инж. Иван Стоянов Митев определяне на изчислителните модели при проектиране на метрополитениМаг инж. Иван Стоянов Митев определяне на изчислителните модели при проектиране на метрополитени
Автореферат 419.25 Kb. 4
чета
Генерал-лейтенант Георги Вазов във военната история на България. Дейност, възгледи и документално наследствоГенерал-лейтенант Георги Вазов във военната история на България. Дейност, възгледи и документално наследство
Автореферат 350.11 Kb. 1
чета
Българска академия на наукитеБългарска академия на науките
Автореферат 0.88 Mb. 6
чета
За присъждане на образователната и научна степен „Доктор” Научен консултант: доц д-р Нина Михайлова КотеваЗа присъждане на образователната и научна степен „Доктор” Научен консултант: доц д-р Нина Михайлова Котева
Автореферат 419.37 Kb. 3
чета
Климент охридски”  Климент охридски”  
I: Теоретико-методологически основи на изследването
Автореферат 0.51 Mb. 3
чета
Военна академия „георги стойков раковски” факултет „национална сигурност и отбрана”Военна академия „георги стойков раковски” факултет „национална сигурност и отбрана”
Автореферат 417.62 Kb. 2
чета

1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница