Доклад на председателя константин пенчев за дейността на върховния административен съд през 2009 годинаДоклад на председателя константин пенчев за дейността на върховния административен съд през 2009 година
Доклад 0.5 Mb. 3
чета
Доклад по мсфо; Участва активно в подготовката на бюджета и прогнозитеДоклад по мсфо; Участва активно в подготовката на бюджета и прогнозите
Доклад 28.52 Kb. 1
чета
Доклад самооценка на националната агенция за оценяване иДоклад самооценка на националната агенция за оценяване и
Доклад 1.47 Mb. 16
чета
Доклад за изпълнение на читалищната дейност през 2016 читалищна дейност: М. ЯнуариДоклад за изпълнение на читалищната дейност през 2016 читалищна дейност: М. Януари
Доклад 67.25 Kb. 1
чета
Доклад самооценка на Физически факултет приДоклад самооценка на Физически факултет при
I“ (редовно и задочно обучение на български език и редовно обучение на английски език)
Доклад 1.19 Mb. 7
чета
Доклад за дейността на софийски градски съд и за дейността на софийски районен съд за 2014 годинаДоклад за дейността на софийски градски съд и за дейността на софийски районен съд за 2014 година
Доклад 1.13 Mb. 6
чета
Докладна записка от Георги Дракалиев общински съветник Относно: Удостояване с отличие на Община Бургас Уважаеми колегиДокладна записка от Георги Дракалиев общински съветник Относно: Удостояване с отличие на Община Бургас Уважаеми колеги
Доклад 13.35 Kb. 1
чета
Доклад за наблюдение на изпълнението на актуализиран документ за изпълнение на регионалния план за развитие на южен централен район (2007-2013 г.) За 2011 гДоклад за наблюдение на изпълнението на актуализиран документ за изпълнение на регионалния план за развитие на южен централен район (2007-2013 г.) За 2011 г
Доклад 1.66 Mb. 11
чета
Доклад №0000000109 1 за извършен одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Министерския съвет за периода от 01. 01. 2008 г до 31. 07. 2009 г месец октомври 2009 гДоклад №0000000109 1 за извършен одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Министерския съвет за периода от 01. 01. 2008 г до 31. 07. 2009 г месец октомври 2009 г
Kpmg и фирма „Джейкъбс енд асоушиътс юръп лимитед Ирландия”, обемът на разходите е голям и времевият ресурс за провеждане на одита е недостатъчен
Доклад 1.72 Mb. 12
чета
Доклад за професионалните и нравствени качества по чл. 162, т. 3 от зсв за кандидатите за младши съдииДоклад за професионалните и нравствени качества по чл. 162, т. 3 от зсв за кандидатите за младши съдии
Доклад 68.42 Kb. 1
чета
Осло. Полетите над Северна Норвегия в сряда вечерта бяха забранени поради опасения, че облаците пепел от възможното изригване на вулкан в Исландия могат да намалят видимостта, предаде афпОсло. Полетите над Северна Норвегия в сряда вечерта бяха забранени поради опасения, че облаците пепел от възможното изригване на вулкан в Исландия могат да намалят видимостта, предаде афп
Black Sea Defense & Aerospace 2010”, в което участват над 200 компании от 17 държави, съобщава в. „Финанчиарул”. Изложението ще продължи до 15 април
Доклад 380.58 Kb. 4
чета
Доклад за дейността на дружеството през 2008 г., на годишния финансов отчет за 2008 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститоритеДоклад за дейността на дружеството през 2008 г., на годишния финансов отчет за 2008 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите
Доклад 30.48 Kb. 1
чета
Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Правец 2014 2020 гДоклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Правец 2014 2020 г
Доклад 461.31 Kb. 3
чета
Доклад за изпълнение на препоръките, формулирани в Решението на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатикаДоклад за изпълнение на препоръките, формулирани в Решението на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика
Доклад 454.8 Kb. 3
чета
Докладна записка от Георги Дракалиев и Антон Вечерников общински съветнициДокладна записка от Георги Дракалиев и Антон Вечерников общински съветници
Доклад 21.88 Kb. 1
чета

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница