Върху околната среда изместване на път ііі-868 Девин – Михалково км 41+400 ÷ 59+408Върху околната среда изместване на път ііі-868 Девин – Михалково км 41+400 ÷ 59+408
V. Описание, анализ и оценка на предполагаемите въздействия върху населението и околната среда в резултат на осъществяване на инвестиционното предложение 33
Доклад 1.86 Mb. 16
чета
Докладна записка от тодор тодоровДокладна записка от тодор тодоров
I. За високи постижения в областта на спорта да бъдe присъдена годишна стипендия съгласно чл. 14 от Общинската наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Димитровград на
Доклад 0.51 Mb. 4
чета
Докладната записка с мотивите се публикува на основаниеДокладната записка с мотивите се публикува на основание
Доклад 36.74 Kb. 1
чета
Доклад за работата в Читалище „Развитие” – ПещераДоклад за работата в Читалище „Развитие” – Пещера
Доклад 161.06 Kb. 1
чета
Докладна записка от димитър николов кмет на община бургасДокладна записка от димитър николов кмет на община бургас
I” гр. Бургас в партньорство с Основно училище в гр. Одрин, Република Турция, подготвя проектно предложение с работно наименование
Доклад 44.09 Kb. 1
чета
Доклад за периода от 1 юни 2015г до 1 септември 2016гДоклад за периода от 1 юни 2015г до 1 септември 2016г
Доклад 70.92 Kb. 1
чета
Доклад по проект мониторинг на стратегически области в работата на висшия съдебен съветДоклад по проект мониторинг на стратегически области в работата на висшия съдебен съвет
Доклад 0.96 Mb. 10
чета
Доклад за дейността на инспектората към висшия съдебен съвет за 2016 годинаДоклад за дейността на инспектората към висшия съдебен съвет за 2016 година
Доклад 1.34 Mb. 8
чета
Доклад № фи 1 Бс-0018/14. 10. 2011г. За извършена финансова инспекция на община поморие град помориеДоклад № фи 1 Бс-0018/14. 10. 2011г. За извършена финансова инспекция на община поморие град поморие
Доклад 1.23 Mb. 6
чета
Доклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионитеДоклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Доклад 378.43 Kb. 3
чета
Доклад за дейността на ус на бсфс през 2011 и 2012 год. Уважаеми дами и господа, Уважаеми колегиДоклад за дейността на ус на бсфс през 2011 и 2012 год. Уважаеми дами и господа, Уважаеми колеги
Доклад 0.55 Mb. 3
чета
Доклад за осв на план/програма: „Изменение на общ устройствен план (иоуп) на Община Царево доклад за оценка степента на въздействие на план/програмаДоклад за осв на план/програма: „Изменение на общ устройствен план (иоуп) на Община Царево доклад за оценка степента на въздействие на план/програма
BG0002040 „Странджа“ по Директива 2009/147/еио за опазване на дивите птиц и
Доклад 4.04 Mb. 33
чета
Доклад по Физика на тема Вселена. Модели на Вселената. Бъдеще на Вселената. Изработила: Цветана Пешова Петрова 12 ж кл. №21 11. 05. 2007 гДоклад по Физика на тема Вселена. Модели на Вселената. Бъдеще на Вселената. Изработила: Цветана Пешова Петрова 12 ж кл. №21 11. 05. 2007 г
Доклад 107.91 Kb. 1
чета

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница