Демографски процесиДемографски процеси
Доклад 3.11 Mb. 16
чета
Доклад анализ за дейността през учебната 2012/2013 годинаДоклад анализ за дейността през учебната 2012/2013 година
Доклад 5.27 Mb. 33
чета
Доклад за дейността на омбудсмана наДоклад за дейността на омбудсмана на
Доклад 2.48 Mb. 11
чета
Доклад аутсорсинг в дейността на общинската администрация на община искър 2014Доклад аутсорсинг в дейността на общинската администрация на община искър 2014
Доклад 97.96 Kb. 1
чета
Доклад за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнението наДоклад за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнението на
Доклад 3.3 Mb. 18
чета
Доклад за дейността на националния център солвит за разрешаване на проблеми в областта на вътрешния пазар на Европейския съюзДоклад за дейността на националния център солвит за разрешаване на проблеми в областта на вътрешния пазар на Европейския съюз
Доклад 193.2 Kb. 1
чета
Доклад за последваща оценка на общински план за развитие на община пазарджик 2007-2013Доклад за последваща оценка на общински план за развитие на община пазарджик 2007-2013
Доклад 4.57 Mb. 22
чета
Доклад за самооценка, 2010 с. Филологически факултет библиографски списък на публикациите във факултета по катедриДоклад за самооценка, 2010 с. Филологически факултет библиографски списък на публикациите във факултета по катедри
Bulgaristica – Studia еt argumenta, Festschrift für Ruselina Nitsolova, Velag Sagner – München, 2008, p. 251-260
Доклад 1.02 Mb. 8
чета
Доклад за дейността 2007-2012Доклад за дейността 2007-2012
Доклад 384.94 Kb. 3
чета
Доклад за постигнатите резултати и за количествените и качествените аспекти на изпълнението на ФондаДоклад за постигнатите резултати и за количествените и качествените аспекти на изпълнението на Фонда
Доклад 0.7 Mb. 8
чета
Доклад-анализ за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен за учебната 2010/2011 годинаДоклад-анализ за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен за учебната 2010/2011 година
Доклад 2.1 Mb. 9
чета
Доклад за дейността на областна администрация плевен за 2012007 гДоклад за дейността на областна администрация плевен за 2012007 г
Доклад 1.18 Mb. 5
чета
Доклад за състоянието на околната среда през 2011 година съдържание страница I. Въведение II. Анализи по компоненти на околната средаДоклад за състоянието на околната среда през 2011 година съдържание страница I. Въведение II. Анализи по компоненти на околната среда
Доклад 1.92 Mb. 11
чета
Доклад до Европейския парламент и Съвета, заедно с всички предложения за ревизия на тази Директива, който се бъдат възприети като уместниДоклад до Европейския парламент и Съвета, заедно с всички предложения за ревизия на тази Директива, който се бъдат възприети като уместни
Доклад 212.96 Kb. 1
чета
Доклад за дейността 01. 07. 2015г. 30. 09. 2015г. Междинен доклад за дейността на „Трейс Груп Холд адДоклад за дейността 01. 07. 2015г. 30. 09. 2015г. Междинен доклад за дейността на „Трейс Груп Холд ад
BG161PO001 01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013”
Доклад 127.81 Kb. 1
чета

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница