Докладна от д-р Теменужка Любенова Председател на Общинския съвет по наркотични вещества ОтносноДокладна от д-р Теменужка Любенова Председател на Общинския съвет по наркотични вещества Относно
Доклад 0.64 Mb. 5
чета
Доклад №0200000411 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на община Белоградчик за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 12. 2010 гДоклад №0200000411 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на община Белоградчик за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 12. 2010 г
Доклад 84.78 Kb. 1
чета
Доклад за екологична оценка на общия устройствен план на община копривщица възложител: община копривщицаДоклад за екологична оценка на общия устройствен план на община копривщица възложител: община копривщица
Доклад 3.8 Mb. 26
чета
Доклад за реализираните дейности през 2008г. Чл. 40, ал. 2 от зюлнц мисия Да допринася за изграждането и развитието на гражданското общество и утвърждаването му като основен фактор за развитието на странатаДоклад за реализираните дейности през 2008г. Чл. 40, ал. 2 от зюлнц мисия Да допринася за изграждането и развитието на гражданското общество и утвърждаването му като основен фактор за развитието на страната
Доклад 193.08 Kb. 1
чета
Доклад за дейността на районен съд несебър 2015 година д о к л а д за прилагането на закона и за дейността на Районен съд Несебър през 2015 годинаДоклад за дейността на районен съд несебър 2015 година д о к л а д за прилагането на закона и за дейността на Районен съд Несебър през 2015 година
Доклад 0.72 Mb. 5
чета
Доклад от \" варненска одиторска компания\" оод гр. Варна за проверката на годишния финансов отчет на \"Доклад от " варненска одиторска компания" оод гр. Варна за проверката на годишния финансов отчет на "
Доклад 20.66 Kb. 1
чета
Доклад от \" варненска одиторска компания\" оод гр. Варна за проверката на годишния финансов отчет на \"Доклад от " варненска одиторска компания" оод гр. Варна за проверката на годишния финансов отчет на "
Доклад 18.56 Kb. 1
чета
Доклад съвременно състояние на защитените зони в Югоизточен регион на БългарияДоклад съвременно състояние на защитените зони в Югоизточен регион на България
Innovations in sustainable management and protection of natural areas – 4GreenInn
Доклад 3.02 Mb. 19
чета
Доклад за дейността на клуб „ От перо до корица 2 Период на провеждане на занятиятаДоклад за дейността на клуб „ От перо до корица 2 Период на провеждане на занятията
Доклад 28.95 Kb. 1
чета
Доклад анализ за резултатите от интегрираното обучение и възпитание през учебната 2011/2012ГДоклад анализ за резултатите от интегрираното обучение и възпитание през учебната 2011/2012Г
Доклад 0.96 Mb. 6
чета
Доклад за състоянието на околната среда през 2011 година съдържание страница I. Въведение II. Анализи по компоненти на околната средаДоклад за състоянието на околната среда през 2011 година съдържание страница I. Въведение II. Анализи по компоненти на околната среда
Доклад 2.16 Mb. 15
чета
Доклад за 2016 г. За изпълнение на план за действиеДоклад за 2016 г. За изпълнение на план за действие
Доклад 397.04 Kb. 3
чета
Доклад №0050405410 за извършен одит на финансовото управление на община Свищов за периода от 01. 01. 2009 г до 30. 09. 2010 гДоклад №0050405410 за извършен одит на финансовото управление на община Свищов за периода от 01. 01. 2009 г до 30. 09. 2010 г
VІ–ти и раздел vіі-ми от Наредбата за условията и реда за съставяне и изпълнение на общинския бюджет, като е създаден чл. 44д и чл. 51а за регламентиране действията на ръководството за управление на свободния финансов ресурс на общинат
Доклад 75.99 Kb. 1
чета
Доклад за дейността на клуб „Народни традиции и празници\" по проект „успех\"Доклад за дейността на клуб „Народни традиции и празници" по проект „успех"
Доклад 22.25 Kb. 1
чета
Доклад за изпълнение на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2008-2009 гДоклад за изпълнение на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2008-2009 г
Доклад 0.6 Mb. 2
чета

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница