Докладна записка от тодор тодоровДокладна записка от тодор тодоров
I. Финансово стимулиране по чл. 13., ал т. 1 и ал т „Димитровградско дарование” от Общинската наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Димитровград
Доклад 0.73 Mb. 6
чета
Доклад за състоянието на околната среда през 2012-та година съдържание страница I. Въведение II. Анализи по компоненти на околната средаДоклад за състоянието на околната среда през 2012-та година съдържание страница I. Въведение II. Анализи по компоненти на околната среда
Доклад 2.02 Mb. 13
чета
Доклад за състоянието на околната среда през 2013-та година съдържание страница I. Въведение II. Анализи по компоненти на околната средаДоклад за състоянието на околната среда през 2013-та година съдържание страница I. Въведение II. Анализи по компоненти на околната среда
Доклад 1.63 Mb. 12
чета
Доклад за изпълнение на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2008-2009 гДоклад за изпълнение на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2008-2009 г
Доклад 0.6 Mb. 2
чета
Доклад №0000000513 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Министерството на вътрешните работи за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 05. 2013 гДоклад №0000000513 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Министерството на вътрешните работи за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 05. 2013 г
Доклад 4.16 Mb. 37
чета
Доклад за дейността на януари декември 2015 г. Одобрявам: (П) веселин василевДоклад за дейността на януари декември 2015 г. Одобрявам: (П) веселин василев
Доклад 292.15 Kb. 1
чета
Доклад за дейността през 2012 година І. Производствен капацитет и степен на натовареностДоклад за дейността през 2012 година І. Производствен капацитет и степен на натовареност
Доклад 323.49 Kb. 1
чета
Доклад за дейността 2 баланс 13 отчет за доходи 14Доклад за дейността 2 баланс 13 отчет за доходи 14
I. Изложение на развитието и резултатите от дейността и състояние на дружеството, както и на бъдещи перспективи
Доклад 487.81 Kb. 2
чета
Доклад за дейността „ХипоКапитал адсиц годишен доклад за дейносттаДоклад за дейността „ХипоКапитал адсиц годишен доклад за дейността
Доклад 381.94 Kb. 2
чета
Доклад за дейността на Комисията и звено „регистър по извършванеДоклад за дейността на Комисията и звено „регистър по извършване
I. Подготовка и организация на работата за изпълнение на процедурата за провеждане на „Годишни проверки”
Доклад 381.19 Kb. 1
чета
Оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложениеОценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение
Доклад 3.23 Mb. 31
чета
Доклад за дейността през 2014 г. Мисията и амбицията на настоятелството при нч\" Сергей Румянцев 1909г\". е да подържа жив огъня на творческия дух в с. Капитан ДимитриевоДоклад за дейността през 2014 г. Мисията и амбицията на настоятелството при нч" Сергей Румянцев 1909г". е да подържа жив огъня на творческия дух в с. Капитан Димитриево
Доклад 74.95 Kb. 1
чета
Доклад на „Икономист\": България на 49-то място в световната демократична класация, но е „дефектна демокрация\"Доклад на „Икономист": България на 49-то място в световната демократична класация, но е „дефектна демокрация"
Доклад 287.04 Kb. 1
чета
Доклад за дейността на саф магелан ад за четвърто тримесечие на 2016 гДоклад за дейността на саф магелан ад за четвърто тримесечие на 2016 г
Доклад 73.55 Kb. 1
чета
Доклад за дейността 01. 07. 2012г. 30. 09. 2012г. Междинен консолидиран доклад за дейността на „Трейс Груп Холд адДоклад за дейността 01. 07. 2012г. 30. 09. 2012г. Междинен консолидиран доклад за дейността на „Трейс Груп Холд ад
Доклад 207.61 Kb. 1
чета

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница