Доклад за дейността на районен съд несебър 201 6 година д о к л а д за прилагането на закона и за дейността на районен съд несебър през 2016 годинаДоклад за дейността на районен съд несебър 201 6 година д о к л а д за прилагането на закона и за дейността на районен съд несебър през 2016 година
Доклад 0.73 Mb. 4
чета
Доклад за 2010 г. Пред комисията по бюджетен контрол на европейския парламентДоклад за 2010 г. Пред комисията по бюджетен контрол на европейския парламент
Доклад 104.31 Kb. 1
чета
Доклад за младежта за 2015 година област габрово годишният доклад за изпълнение на Областен план за младежта на област Габрово за изминалата 2015 г е изготвен на база приоритети и специфични цели в съответствие съсДоклад за младежта за 2015 година област габрово годишният доклад за изпълнение на Областен план за младежта на област Габрово за изминалата 2015 г е изготвен на база приоритети и специфични цели в съответствие със
Доклад 0.52 Mb. 3
чета
Доклад за изпълнение Моля да предоставите следните данни за произхода на този докладДоклад за изпълнение Моля да предоставите следните данни за произхода на този доклад
Iii. Законодателни, регулаторни и други мерки за прилагане на общите разпоредби на член 3, параграфи 2, 3, 4, 7 и 8
Доклад 1.2 Mb. 7
чета
Доклад за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на иинч-бан за 2013 гДоклад за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на иинч-бан за 2013 г
Доклад 385.47 Kb. 3
чета
Доклад за състоянието на националната сигурност на Република България е изготвен в изпълнение на т. 157 от Стратегията за национална сигурност на Република БългарияДоклад за състоянието на националната сигурност на Република България е изготвен в изпълнение на т. 157 от Стратегията за национална сигурност на Република България
Доклад 0.75 Mb. 3
чета
Доклад за дейността на „Трейс Груп Холд ад за периода 01. 10. 2008 гДоклад за дейността на „Трейс Груп Холд ад за периода 01. 10. 2008 г
Доклад 289.4 Kb. 1
чета
Доклад за дейността през 2007 година Обща информация за дружествотоДоклад за дейността през 2007 година Обща информация за дружеството
No 1669/1992 г., партида 113, том 1, стр. 36 и към 31. 12. 2007 г дружеството е със седалище и адрес на управление
Доклад 408.57 Kb. 6
чета
Доклад за дейността на ломско пиво ад за трето тримесечие на 2010 гДоклад за дейността на ломско пиво ад за трето тримесечие на 2010 г
Доклад 381.04 Kb. 3
чета
Оценка за изпълнението на общинския план за развитие наОценка за изпълнението на общинския план за развитие на
Доклад 1.69 Mb. 10
чета
Доклад От Проф. Константин Л. Мутафчиев, дмн, Председател на Временната комисия за създаване на ПрограмаДоклад От Проф. Константин Л. Мутафчиев, дмн, Председател на Временната комисия за създаване на Програма
Доклад 207.16 Kb. 1
чета
Доклад за провеждането на плана за действие за упражняването на правата на националните малцинстваДоклад за провеждането на плана за действие за упражняването на правата на националните малцинства
Viii адекватна застъпеност на националните малцинства в обществения сектор и обществените предприятия 105
Доклад 2.57 Mb. 13
чета
С висока консервационна стойност на територията на дгс омуртагС висока консервационна стойност на територията на дгс омуртаг
Fsc. Инвентаризацията и проучванията са направени съгласно указанията на Националното ръководство за определяне на гори с висока консервационна стойност, изготвено от wwf dcp
Доклад 0.7 Mb. 6
чета
Доклад за наблюдение на изпълнението на регионалния план за развитие на югоизточен район за 2011 годинаДоклад за наблюдение на изпълнението на регионалния план за развитие на югоизточен район за 2011 година
Ii изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на Регионалния план за развитие на Югоизточен район (2007-2013), съгласно становище по ео №6 -3/2005 год на министъра на околната среда и водите
Доклад 2.2 Mb. 14
чета
Доклад за резултатите от осъществения вътрешен контрол и предприетите действия за отстраняване на установените пропуски в дневен център за деца с увреждания \"Милосърдие\"Доклад за резултатите от осъществения вътрешен контрол и предприетите действия за отстраняване на установените пропуски в дневен център за деца с увреждания "Милосърдие"
«Кинезитерапия», «Ерготерапия» и «Здравни грижи». В продължение на 1 година, кинезитерапевт доброволно посещава Центъра и помага на кинезитерапевта в терапията на децата
Доклад 161.71 Kb. 1
чета

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница