Закон за експортното застраховане кодекс за търговското мореплаванеЗакон за експортното застраховане кодекс за търговското мореплаване
Закон 0.53 Mb. 4
чета
Закон за ветеринарномедицинската дейност Обн., Дв, бр. 87 от 11. 2005 г., в сила от 05. 2006 г., изм., бр. 30 от 11. 04. 2006 г., в сила от 12. 07. 2006 г., изм и доп., бЗакон за ветеринарномедицинската дейност Обн., Дв, бр. 87 от 11. 2005 г., в сила от 05. 2006 г., изм., бр. 30 от 11. 04. 2006 г., в сила от 12. 07. 2006 г., изм и доп., б
Закон 2.87 Mb. 28
чета
Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите злпхм закон за лекарствените продукти в хуманната медицинаЗакон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите злпхм закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
Pic/S convention -pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme
Закон 1.15 Mb. 7
чета
Закон за управление на отпадъците 1 Подзаконови нормативни актове по прилагане на зуоЗакон за управление на отпадъците 1 Подзаконови нормативни актове по прилагане на зуо
Закон 3.04 Mb. 18
чета
Закон за висшето образование (зво) 1 е приет през 1995г и е изменян и поправян нееднократно до сега. В него е определена рамкатаЗакон за висшето образование (зво) 1 е приет през 1995г и е изменян и поправян нееднократно до сега. В него е определена рамката
Закон 84.14 Kb. 1
чета
Закон за предучилищното и училищно образование /зпуо/. Държавни образователни стандарти по чл. 22 от зпуоЗакон за предучилищното и училищно образование /зпуо/. Държавни образователни стандарти по чл. 22 от зпуо
Закон 0.68 Mb. 4
чета
Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земиЗакон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
Закон 221.82 Kb. 1
чета
Закон за управление на отпадъците зуо 29 4 Закон за местните данъци и такси змдт 30Закон за управление на отпадъците зуо 29 4 Закон за местните данъци и такси змдт 30
Закон 2.06 Mb. 22
чета
Закон за съдене на людете (зсл) обща х-ка и предметно съдържание на закона. Обосноваване старобългарския произход на зслЗакон за съдене на людете (зсл) обща х-ка и предметно съдържание на закона. Обосноваване старобългарския произход на зсл
Xv-xix в. Органи на национално управление. Административно-териториално деление. Социална структура на обществото
Закон 2.16 Mb. 11
чета
Закон за административните нарушения и наказания зап закон за административното производствоЗакон за административните нарушения и наказания зап закон за административното производство
Закон 0.85 Mb. 6
чета
Закон за предучилищното и училищното образование; Правилник за приложение на Закона за Народната просвета в частите си, които не противоречат на новия законЗакон за предучилищното и училищното образование; Правилник за приложение на Закона за Народната просвета в частите си, които не противоречат на новия закон
Закон 0.61 Mb. 3
чета
Отчет на основните параметри на бюджетаОтчет на основните параметри на бюджета
Закон 4.94 Mb. 26
чета
Решение на събрание на представители на адвокатските колегии от странатаРешение на събрание на представители на адвокатските колегии от страната
Закон 1.13 Mb. 6
чета
Закон за рибарството и аквакултурите Обн., Дв, бр. 41 от 24. 04. 2001 г., изм., бр. 88 от 11. 2005 г., изм и доп., бр. 94 от 25. 11. 2005 г., в сила от 01. 2006 г., изм., бр. 105 от 29. 12. 2005 г., в сила от 01. 2006 г кн. 5/2001 г., стЗакон за рибарството и аквакултурите Обн., Дв, бр. 41 от 24. 04. 2001 г., изм., бр. 88 от 11. 2005 г., изм и доп., бр. 94 от 25. 11. 2005 г., в сила от 01. 2006 г., изм., бр. 105 от 29. 12. 2005 г., в сила от 01. 2006 г кн. 5/2001 г., ст
Закон 0.93 Mb. 6
чета
Закон за биологичното разнообразие (збр, дв, бр. 77/2002 г., изм и доп бр. 66/2013 г.) Приложение №4 на збрЗакон за биологичното разнообразие (збр, дв, бр. 77/2002 г., изм и доп бр. 66/2013 г.) Приложение №4 на збр
Закон 84.29 Kb. 1
чета

1   2   3   4   5   6   7


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница