Закон ни прави крепостни селяни Отнемат ни правата върху дома, алармира омбудсманът Гиньо ГаневЗакон ни прави крепостни селяни Отнемат ни правата върху дома, алармира омбудсманът Гиньо Ганев
Закон 253.13 Kb. 1
чета
Законната миграция\" Цветомира Тодорова Пенкова „Икономика и управлениеЗаконната миграция" Цветомира Тодорова Пенкова „Икономика и управление
Frontex, във връзка с дейността за борбата с незаконната миграция. Основна задача на настоящия доклад е да се формулират целите на България за сътрудничество в областта на предотвратяването и борбата с незаконната миграция
Закон 122.47 Kb. 1
чета
Отчет за изпълнението на програмния бюджет към 30. 06. 2017 г. На министерство на туризмаОтчет за изпълнението на програмния бюджет към 30. 06. 2017 г. На министерство на туризма
Itb – Берлин с цел представяне на съвременните тенденции в българския туризъм бе проведена get-together среща с немски журналисти и представители на медии. Резултатът бе позитивни отзиви от присъствалите немски журналисти 57
Закон 1.42 Mb. 10
чета
Закон за етажната собственост и Коментар на Наредбата-закон за уреждане на жилищния въпрос / Владимир Мануилов. София : Хр. Г. Данов, 1946; 347. 4/(094. 4)Закон за етажната собственост и Коментар на Наредбата-закон за уреждане на жилищния въпрос / Владимир Мануилов. София : Хр. Г. Данов, 1946; 347. 4/(094. 4)
No. 893 от 1882 год). Общи поемни технически условия. Прибавление към общите поемни технически условия. София : Държавна печатница, 1905; 347. 4/(094. 4)
Закон 108.5 Kb. 1
чета
Закон на 16. 03. 1995 г. Дв, бр. 28 от 28. 03. 1995 г., в сила от 12. 06. 1995 г. Издадени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщениятаЗакон на 16. 03. 1995 г. Дв, бр. 28 от 28. 03. 1995 г., в сила от 12. 06. 1995 г. Издадени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Ghs”, заместете „второ“ със „трето“ и "ST/SG/AC. 10/30/Rev. 2" с "ST/SG/AC. 10/30/Rev. 3"
Закон 2.4 Mb. 8
чета
Закон за устройство на територията; Закон за устройството и застрояването на столичната община; Наредба №7/22. 12/2003г за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони; Наредба №Iз-1971Закон за устройство на територията; Закон за устройството и застрояването на столичната община; Наредба №7/22. 12/2003г за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони; Наредба №Iз-1971
Ii-810,1774, кв. 10, м. „Малинова долина – обслужващи обекти на околовръстен път“, р-н „Витоша“, гр. София
Закон 243.7 Kb. 1
чета
Закон за филмовата индустрияЗакон за филмовата индустрия
Закон 448.59 Kb. 3
чета
Закон за администрацията Утвърдена със Заповед №54 от 26. 03. 1996 г на министъра на труда и социалните грижи, необнародванаЗакон за администрацията Утвърдена със Заповед №54 от 26. 03. 1996 г на министъра на труда и социалните грижи, необнародвана
Закон 0.72 Mb. 6
чета
Предложенията на работната група за промени в закона за филмовата индустрия са оцветени в синьо. Първо е даден действащият към момента текст на закона, а предложението за промяната му непосредствено го следваПредложенията на работната група за промени в закона за филмовата индустрия са оцветени в синьо. Първо е даден действащият към момента текст на закона, а предложението за промяната му непосредствено го следва
Закон 0.58 Mb. 4
чета
Закон за обществените поръчки (зоп); Закон за устройство на територията и наредбитe, базирани на негоЗакон за обществените поръчки (зоп); Закон за устройство на територията и наредбитe, базирани на него
Закон 154.05 Kb. 1
чета
Закон за промишления дизайн в сила от 15. 12. 1999 гЗакон за промишления дизайн в сила от 15. 12. 1999 г
Закон 480.11 Kb. 7
чета
Закон за защита от шума в околната среда в сила от 01. 01. 2006 г. Обн. Дв бр. 74 от 13 Септември 2005г., изм. Дв бр. 30 от 11 Април 2006г., изм. Дв бр. 41 от 2 Юни 2009г. Глава първа. Общи положенияЗакон за защита от шума в околната среда в сила от 01. 01. 2006 г. Обн. Дв бр. 74 от 13 Септември 2005г., изм. Дв бр. 30 от 11 Април 2006г., изм. Дв бр. 41 от 2 Юни 2009г. Глава първа. Общи положения
Закон 231.32 Kb. 1
чета
Литература адамов, В., Захариев, А., Финансов анализ, В. Търн., Абагар,1999гЛитература адамов, В., Захариев, А., Финансов анализ, В. Търн., Абагар,1999г
Закон 13.38 Kb. 1
чета
Закон на 16. 03. 1995 г. Дв, бр. 28 от 28. 03. 1995 г., в сила от 12. 06. 1995 г. Издадени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщениятаЗакон на 16. 03. 1995 г. Дв, бр. 28 от 28. 03. 1995 г., в сила от 12. 06. 1995 г. Издадени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
C не превишава 200 kPa (2 bar) и ако газът не е втечнен или преохладен-втечнен газ
Закон 3.47 Mb. 25
чета
Закон за Агенцията за борба с бедността, 1986, който утвърждава четири общи функции: политическо съветване, подкрепа на проекти и иновации, изследвания и обществено образованиеЗакон за Агенцията за борба с бедността, 1986, който утвърждава четири общи функции: политическо съветване, подкрепа на проекти и иновации, изследвания и обществено образование
Eapn ирландия (водещ партньор) е мрежа от групи и индивиди, работещи срещу бедността. Това е ирландската национална мрежа, член на Европейската анти-бедност мрежа (eapn)
Закон 0.91 Mb. 8
чета

1   2   3   4   5   6   7


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница