Закон за защита на класифицираната информацияЗакон за защита на класифицираната информация
Закон 1.71 Mb. 14
чета
Закон за защита на класифицираната информация Обн., Дв, бр. 45 от 30. 04. 2002 г т. 1, р. 6, №809 Глава първа общи положенияЗакон за защита на класифицираната информация Обн., Дв, бр. 45 от 30. 04. 2002 г т. 1, р. 6, №809 Глава първа общи положения
Закон 0.76 Mb. 5
чета
Законът за защита на класифицираната информация влезе в сила. Започна процесът по неговото прилаганеЗаконът за защита на класифицираната информация влезе в сила. Започна процесът по неговото прилагане
Закон 3.45 Mb. 12
чета
Закон за творческите фондове отразена деноминацията от 07. 1999 г. Законът влиза в сила от 05. 1973 г. Обн. Дв бр. 27 от 3 Април 1973г., изм. Дв бр. 20 от 9 Март 1979г., изм. Дв бр. 153 от 23 Декември 1998г. ЧЗакон за творческите фондове отразена деноминацията от 07. 1999 г. Законът влиза в сила от 05. 1973 г. Обн. Дв бр. 27 от 3 Април 1973г., изм. Дв бр. 20 от 9 Март 1979г., изм. Дв бр. 153 от 23 Декември 1998г. Ч
Закон 54.56 Kb. 1
чета
Речник на понятията по наказателно право – обща частРечник на понятията по наказателно право – обща част
Закон 258.88 Kb. 1
чета
Закон на станата. В този смисъл измененията и допълненията на Конституцията от 2003 и 2005Закон на станата. В този смисъл измененията и допълненията на Конституцията от 2003 и 2005
Закон 75.6 Kb. 1
чета
Закон за кредитните институции 2 Закон за бнбЗакон за кредитните институции 2 Закон за бнб
Закон 256.64 Kb. 1
чета
Законотворческият стил на мисленеЗаконотворческият стил на мислене
Закон 119.23 Kb. 1
чета
Закон за съдебната власт, закон за адвокатурата и други. В него не е отразена последната поправка в конституцията от 2007 г по отношение на съдебната власт имунитет на магистрати, правомощия на министъра на правосъдиетоЗакон за съдебната власт, закон за адвокатурата и други. В него не е отразена последната поправка в конституцията от 2007 г по отношение на съдебната власт имунитет на магистрати, правомощия на министъра на правосъдието
Закон 0.59 Mb. 1
чета
Административно право и административен процесАдминистративно право и административен процес
Закон 0.63 Mb. 4
чета
Проект „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ит проекти в съответствие със съвременните методологии“Проект „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ит проекти в съответствие със съвременните методологии“
Закон 1.63 Mb. 15
чета
Закон за защита на държавата и чрез неговите постановки беше унищожен в разцвета на младостта си и на творческите си дарования самият Гео МилевЗакон за защита на държавата и чрез неговите постановки беше унищожен в разцвета на младостта си и на творческите си дарования самият Гео Милев
Закон 30.85 Kb. 1
чета
Закон в Исляма, християнството и юдаизмаЗакон в Исляма, християнството и юдаизма
Закон 2.19 Mb. 10
чета
Закон за адвокатурата Адвокатски преглед статииЗакон за адвокатурата Адвокатски преглед статии
Закон 1.14 Mb. 6
чета
Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност. С този закон се уреждат обществените отношения, свързани със законната трудова миграция и мобилностЗакон за трудовата миграция и трудовата мобилност. С този закон се уреждат обществените отношения, свързани със законната трудова миграция и мобилност
Закон 45.59 Kb. 1
чета

1   2   3   4   5   6   7


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница