Част 1 насоки в контекста на социалната политикастраница1/47
Дата24.04.2017
Размер3.57 Mb.
Размер3.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47НАСОКИ НА ПРОЕКТА PULMAN

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
ВЪВЕДЕНИЕ

ЧАСТ 1 - НАСОКИ В КОНТЕКСТА НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА


СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В НОВИТЕ ФОРМИ НА УПРАВЛЕНИЕ

ДОСТЪП И УСЛУГИ ЗА ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ И ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ

УСЛУГИ НА ПУБЛИЧНИТЕ БИБЛИОТЕКИ ЗА ДЕЦА И УЧИЛИЩА


ПУБЛИЧНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В ПОМОЩ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ЗРЯЛА

ВЪЗРАСТ

УСЛУГИ НА ПУБЛИЧНИТЕ БИБЛИОТЕКИ ЗА БИЗНЕСА И ИКОНОМИКАТА

ДОСТЪП ДО КУЛТУРНОТО МНОГООБРАЗИЕ


ДОСТЪП ДО МУЗИКАЛНИ И НЕПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ
ЧАСТ 2 - НАСОКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО

РАЗВИТИЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА

ФИНАНСИРАНЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕСЪТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЬОРСТВО

ОБЩЕСТВЕНИЯТ ИНТЕРЕС КЪМ ДОСТЪПА ДА МАТЕРИАЛИ, ЗАЩИТЕНИ ОТ АВТОРСКО ПРАВО

НЯКОИ ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ

ЧАСТ 3 - ТЕХНОЛОГИЧНИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАСОКИ

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

РАЗВИТИЕ НА ИНТЕГРИРАНИТЕ БИБЛИОТЕЧНИ СИСТЕМИ

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МУЛТИМЕДИЙНИ ДИГИТАЛНИ РЕСУРСИ

КАНАЛИ ЗА ДОСТАВКА

ОПИСАНИЕ НА РЕСУРСИ, ИЗДИРВАНЕ И АКТУАЛИЗИРАНЕ

ПРОФИЛИРАНЕ НА УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ЗА МНОГОЕЗИЧНИ ОБЩНОСТИ

ВЪВЕДЕНИЕ


Цел на НАСОКИТЕ

Социални и икономически условия

Електронна Европа

Социална изолация

Дигитална грамотност

Непрекъснато образование

Електронно образование

Публичните библиотеки на дигиталния кръстопът

Европейските публични библиотеки са изправени пред кръстопът от възможности, провокирани от социалните предизвикателства, от една страна, и от от Технологиите на информационното общество - ТИО / Information Society Technologies – IST/ от друга страна, които непрекъснато развиват нови и нови услуги. В отговор, публичните библиотеки се променят бързо, но е необходима още по-ускорена промяна. Потребността от някои традиционни библиотечни услуги, като заемането на художествена литература за дома, вече не е толкова актуално в някои страни на Европа.

http://www.audit-commission.gov.uk
Най-вероятно това е следствие от разнообразието от явления, които включват достъпd до информация чрез Интернет, експанзията от множество медиа-форми /дигитална телевизия, компютри/, а също и увеличаващия се брой на хората, които си купуват книги.

Публичните библиотеки играят важна роля в осигуряване на писмена информация за обществото.Тяхна основна цел е поддържането на четенето и осигуряване на печатна литература. За тази цел могат да бъдат използвани и възможностите на ТИО и Световната мрежа.Това е особено важно за децата, пред които има толкова възможности, но все още не цялото многообразие и богатство на печатната информация е достъпно онлайн. В тези страни на Европа, които са в период на икономически преход, четенето в класическата му форма е все още достатъчно жизнено, но то съществува успоредно с необходимостта да се доставят Интернет и онлайн услуги. Публичните библиотеки в тези страни са обърнати с лице към двата проблема едновременно, но често ресурсите им са ограничени.

Изглежда съвсем вероятно ползването на компютърни услуги и Интернет за информационно търсене да доведат до намаляване на броя на физическите посещения в библиотеките. Но съществува също и необходимостта от онлайн услуги, които да посрещат нуждите на ползувателите и които са достъпни за всички. Публичните билиотеки заемат много подходящо място и могат да отговорят на тези потребности. Европейските деца сега растат с добре развито и дори интуитивно познание за Интернет и ТИО. Но има много възрастни и деца, които нямат нито достъп, нито умения да се възползват от тези услуги. Публичните библиотеки могат да се фокусират върху потребностите на тези специфични групи.

Партньорството между публичните библиотеки и другите местни културни институти като музеи и архиви също започва да се изяснява. Съществува необходимост да се разкрият, да се популяризират дигиталните бази, поддържани от тези институции.Те могат да си сътрудничат в поддържането на краеведски дигитални ресурси при нарастващата глобалицазия на света. Достъпът до тази информация може да бъде построен на принципа на вече установената практика в публичните библиотеки – като центрове за образование и информация – и в бъдеще да даде богати плодове. Тогава е възможно комплексно да бъдат задоволени търсенията на гражданите, независимо от каква информация имат нужда – за образование, електронно правителство, за развлечение, за домакинството, исторически справки, за работа. Това е много важно за развитието на здраво и балансирано Европейско общество.

Днешното развитие на обществото неминуемо ще повдигне много въпроси за предстоящото десетилетие, на които не можем да отговорим лесно сега – за същността на публичните библиотеки във физически план, мястото им във виртуалния свят, за познанията и уменията на персонала, необходими за изпълнението на ролята им в обществото. Днес 122 милиона регистрирани читатели в 29 страни в Европа, според LibEcon, са атестат за необходимостта от публичните библиотеки. За да реализират пълния си потенциал в дигиталната ера, публичните библиотеки трябва да се подготвят за иновациите в компютърните услуги, които ще подпомогнат гражданите при постигане на личните им цели в променящия се свят и ще допринесат за единна, основана на знания икономика в Европа.

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница