Дипломната работа тема: Съдържание: Списък на съкращения: Увод Обект и предмет а изследванеДата08.02.2017
Размер17.07 Kb.
Размер17.07 Kb.

ПРИМЕРНА СТРУКТУРА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА
Тема:

Съдържание:

Списък на съкращения:

Увод

Първа глава – Проблемна идентификация.

 1. Характеристика на обекта и предмета на изследване.

 2. Средата и ограничения на изследването.

 3. Проблем, цели и задачи на изследването.

Втора глава – Алтернативни подходи, политики, методи за проблемното решение.

 1. Голям и малък лист на алтернативите.

 2. Характеристика на алтернативите.

 3. Съпоставяне и избор на алтернатива.

Трета глава – Емпирична аргументация на тезата

 1. Емпирични данни и факти.

 2. Анализ на данните и фактите.

 3. Изводи и предложения.

Заключение.

  • Подчертаване на резултатите от изследването;

  • Оценка, доколкото те потвърждават или опровергават тезите на изследването;

  • Предвиждане на свързани проблеми и необходимост от развитието на изследванията.

Библиография

 • Подредена в съответствие с изискванията на БДС и цитирана в съдържанието на работата.

Приложения:


Библиография по дипломно проектиране:


 1. Бижков Г., Методика на дипломната работа, Изд. ИВ, Бургас, 1993

 2. Бижков Г., Теория и методика на дидактическите тестове, Просвета, С., 1996

 3. Бурдин К., П. Веселов, Как оформить научную работу, В. Школа, М., 1973

 4. Гамрак-Курек Л., Економическое обоснование дипломних проектов, В. Школа, М., 1979

 5. Еко У., Как се пише дипломна работа, ЮУ, Благоевград, 1998

 6. Матеева П., Да се учим да пием есе, Анубис, С., 2000

 7. Янакиев М., как да редактираме свой или несвой текст, РЕГАЛИЯ 6, С., 1994


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница