Директор Годишен календар на извънучилищните дейности за учебната 2014 – 2015 годинаДата01.02.2017
Размер132.04 Kb.
Размер132.04 Kb.

УТВЪРЖДАВАМ:_______________

 

Т. РусиноваДиректор

 

Годишен календарна извънучилищните дейности за учебната

2014 – 2015  година

 

Целта на провеждане на посочените мероприятия е развитие на творчеството и инициативността на учениците, както и предлагане на възможности за изява и разнообразяване на училищния живот. Участието в тях е препоръчително и е на доброволни начала.Предложеният годишен календар на извънучилищните дейности за учебната 2014 – 2015 год. има отворен и динамичен характер в съответствие с нови предложения от ученици, учители и родители за изява и има вероятност ОУ „Светлина” да го променя при реализирането на заплануваните мероприятия.

 

І. Духовна изява

Изява

Време и място на провеждане

Отговорници

/ изпълнение /  1. 1.

Занимания в училищните клубове по интереси 

 


Ежемесечно,

по график,

в училището


Съответните учители

  1. 2.

 

Посещения на театрални постановки, оперета, опера, концерт, художествени

изложби


Ежемесечно, съобразно желанията и предпочитанията на учениците и плана на класа

кл.ръководители

Възпитатели,1. 3.

Посещения на музеите в град Айтос

Ежемесечно, съобразно желанията и предпочитанията на учениците и плана на класа

кл.ръководители, учителите по история,

Възпитатели,1. 4.

Издаване на училищeн вестник

Специални издания за:

-      училищния празник;

-      1 ноември;

-      Коледа;

-      3 март;

-      8 март;

-      Великден

-      24 май.Редакционна колегия, учителите по ИИ,

Клуб „Млад журналист”1. 5.

Провеждане на:

–   зимен Ден на таланта;

–  пролетен Ден на таланта


 

22.12.2014г.

20.04.2015г.


Т.Стойкова

В.Пейчева

Д.Костова


1. 6.

Литературни вечери и състезания:

-

- Вечер, посветена на фолклора и хумора; 

 

30.11.2014г.31.01.2015г.

К.Георгиева

Ж.Желязков1. 7.

Занимания в клубове по интереси:

-         Клуб „Млад журналист”;

-         Клуб „Приложно изкуство”;

-         Клуб „Информационни технологии”;

-         Школа по шах;

-         Клуб „Краезнание”Формиране до 10.10.2014 г. провеждане ежеседмично,

по график, в училищетокласни ръководители, външни ръководители

  1. 8.

Занимания в клуб: „Фолклорно студио”

Ежемесечно, по график,

в училищетоРъководител на ДФГ „Искрици” и

ДФГ „Звездици”1. 9.

Музикален поздрав по случай 8 март

07.03.2015г.

Класни ръководители

К.Георгиева1. 10

Училищен конкурс за най-добро есе по история с ученици от VІІІ клас

31.03.2015г.

М.Иляз

  1. 11.

Традиционна коледна изложба по изобразително изкуство: Коледа в живота на българите – обичаи и традиции”

22.12.2014 г.

Класни ръководители

Учители по предмети от худ. ест. цикълІІ. Физическо развитие – спортИзява

Време и място на провеждане

Отговорници

/изпълнение/1.

Спортни празници и игри на футбол, волейбол, баскетбол, тенис на маса, народна топка, лека атлетика

По спортния календар в спортната база на училището

Т.Златева

М.Иляз
2.

Провеждане на есенен спортен празник организиране на състезателни щафетни игри,награждаване на отбора-победител

31.10.2014 г.,

9.00ч.,


спортна база на училището

М.Иляз

Т.Златева

М.Атанасова

 


3.

Провеждане “Поход на здравето” в чест на юбилея на училището

26.10.2014 г.

Съвместна инициатива на учителите с УН

4.

Провеждане на тренировъчни мачове на училищни отбори по футбол, волейбол, баскетбол

По уточнен график, в спортната база на училището

М.Иляз 

5.

Провеждане на спортни занимания и турнири

м.11-12,2014г.

М.Атанасова

6.

Провеждане на пролетен спортен празник организиране на състезателни щафетни игри, лека атлетика. Организиране на туристически поход с учениците и учителите

08.05.2015 г.,

9.00ч., спортна база на училищетоТ.Златева

М.Иляз


М.Атанасова 


ІІІ. Образователна информация
Изява

Време и място на провеждане

Отговорници

/изпълнение /

Срещи на ученици и родители от VІІ и VІІІ клас с ръководството на училището

април 2015г.

Класен ръководителУчастие в проекти предоставени от различни институции

Целогодишно, съобразно графиците на съответните проекти

Атанасова и комисияПосещения на предприятия, изложения, панаири и др.

Целогодишно, по договореност и съобразно графиците на съответните изяви

Кл.ръководители , възпитатели

 
Участие в олимпиади по различните учебни предмети

 

 По график от Регионален инспекторат по образованието

класни ръководители и учителите по съответните предметиРекламна дейност:

-     Рекламен плакат;

-     Издаване на календар на училището;

-     Филм за училището;

-     Талисман;

-     Избор на име за талисмана;

-     Конкурс за изработване на рекламни материали на ОУ „Светлина”


По график

начални учители, учители по предмети,

ученици
Поддържане на училищния сървър с образователни бази от данни и образователни ресурси за бързо и актуално събиране и концентриране на образователна информация от България и света

30.11.2014 г.

Р.Тодорова

Т.Стойкова,

М.Иляз


7.

Изготвяне на табла за информация на родителите

20.10.2014 г.

Д.Костова

Кл.ръководители
ІV. ЕкскурзииИзява

Време и място на провеждане

Отговорници

/изпълнение /1.

Провеждане на екскурзии с учебна цел по повод Денят на народните будители

31.10.2014 г

класни ръководители

2.

Екскурзии по повод Денят на славянската писменост и култура

20- 21 май 2015г.

кл.ръководители

3.

Провеждане на екскурзии с учебна цел

15.04.2015г.

класни ръководители

V. Празници на ОУ „Светлина” 

 
Изява

Време и място на провеждане

Отговорници

/ изпълнение /1.

Тържество по случай откриване на учебната 2014–2015 година.

15.09.2015г.

Георгиева

Стойкова


2.

Празник на училището

Тържество на 7 ноември, 2014г. “130 ГОДИНИ СВЕТЛИНА И ДУХ”

По отделен план

3.

Коледна дискотека

-организиране на състезание по брейк-танци; раздаване на номинации на “изявени” ученици теглене на Новогодишна томбола с награди; раздаване на подаръци от дядо Коледа и Снежанка, весела поща и др.забавления;

- Коледен концерт


23.12.2014 г.

ученически съвет, Георгиева, класни ръководители,

учителите по музика, ръководители на състави

 


4.

Пролетна дискотека

21.03.2015 г.

ученически съвет, Георгиева, класни ръководители

5.  

Празник на цифрите – І клас

20.12.2014 г.

М.Атанасова

6.

Празник на буквите – І клас

31.03.2015 г.

Д.Костова

7.

Тържествен Великденски концерт

20.04.2015г.

ученически съвет, Георгиева, класни ръководители,

учителите по музика, ръководители на състави

 


8.

Участие на ученици и учители в предвидените мероприятия по повод 24 май

24.05.2015 г.

Комисия по провеждане

9.

Тържество за изпращане на завършващите от випуск 2015

15 юни 2015г.

Двора на училищетоСтойкова, ученическият съвет,

10

Абитуриентски бал

15 юни 2015г.

Ресторант:

 


Учениците и Класният ръководител на VІІІ клас

11.

Ден на детето.

Годишни утра с връчване ученическите книжки на учениците от ІІ, ІІІ и Удостоверенията за завършен начален етап на основната образователна степен на учениците от ІV клас01.06.2015 г.

Класни ръководители ІІ – ІV клас

VІ. Образователна информация и работа с родителитеИзява

Време и място на провеждане

Отговорници

/ изпълнение /1.

Родителски срещи за първокласниците

07.09.2014г.

В.Ингилизова

2.

Запознаване на родителите с учебния план на паралелката, правилника за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд, оценяване на учениците

 


03.10.2014г.

Класните ръководители

3.

Информационни срещи с родители на учениците

по график, 5 пъти годишно, и при необходимост

Директор

4.

Работа с ученическия съвет

Ежемесечно, по график

М.Атанасова


VІІ. Внедряване на информационните технологии

 
Изява

Време и място на провеждане

Отговорници

/ изпълнение /4.

Ден на Информационните Технологии

31.03.2015г.

Т.Стойкова

5.

Създаване на мултимедийни продукти

31.03.2015г.

Т.Стойкова, учители по предмети

7.

Състезание по ИТ за учениците от V до VІІІ клас

30.11.2015 г.

Т.Стойкова

8.

“Ние и училището през годините” — ИТ произведения на учениците от VІІІклас

30.04.2015 г.

Т.Стойкова


VІІІ. Опазване живота и здравето на учениците
Изява

Време и място на провеждане

Отговорници

/ изпълнение /1.

Съвместно с кметското ръководство обезопасяване района на училището

15.09.2014г.

Директор

2.

Проиграване планът за евакуация

14.11.2014г.

Кл.ръководители

3.

Проиграване планът за евакуация

13.03.2015г.

Кл.ръководители


ІХ. Екологични изяви на учениците
Изява

Време и място на провеждане

Отговорници

/ изпълнение /1.

Хигиенизиране на училищното пространство под мотото “Аз съм стопанинът и се грижа за моя дом”

30.11.2014г.

30.04.2015г.Училищното ръководство и класните ръководители

2.

Училищен Екообектив Грижа за дърветата, храстите и тревните площи в двора на училището

30.03.2015г.

Училищното ръководство и класните ръководители

3.

Продължава инициативата за обособяване “Алея на осмокласника” и “Алея на първокласника”. Всеки ученик от VІІІ клас и І клас ще засади по едно дърво.

30.04.2015г.

класните ръководители на І клас и VІІІ клас, родители

4.

Конкурс за рисунка на тема “Чистотата в нас и около нас”

30.04.2015г.

Георгиева,Костова, начални учители


Годишният календар отразява  интересите на учениците и традициите на училището за извънкласни и извънучилищни дейности.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница