European unionДата23.02.2017
Размер35.84 Kb.
Размер35.84 Kb.

Programme funded by thelogo zmn cut

EUROPEAN UNION
Обява за свободни ръководни и експертни длъжности в Съвместния технически секретариат по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“

Съвместният Технически Секретариат (СТС) e структура по Програмата, подпомагаща Управляващия орган и Съвместния комитет за наблюдение, като отговаря за изпълнението на следните основни дейности: съдействие на потенциалните бенефициенти при разработването на проектните идеи; оценка и подбор на постъпили проектни предложения; техническо, икономическо и финансово наблюдение на проекти; съблюдаване на процесите по информация и публичност и др. Местоположението на секретариата се намира в град Констанца, Румъния.

Управляващият орган по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“ – Министерството на регионалното развитие и публична администрация на Румъния, заедно с Югоизточна агенция за регионално развитие, Румъния обявяват процедура за набиране на кандидати за следните свободни длъжности в СТС:

Ръководител на Съвместен технически секретариат/Head of Joint Technical Secretariat (1 свободно място)

Основните изисквания към длъжността са наличие на Висше образование в една от следните професионални области : „Европеистика, икономика, публична и/или бизнес администрация, технически науки, право и др.“, както и минимум 5 години доказан ръководен опит,и опит свързан с изпълнение и/или наблюдение на Европейски проекти/програми.

Експерт проекти/Project Officer (5 свободни позиции)

Основните изисквания към кандидатите са придобито Висше образование в една от следните професионални области: „Европеистика, икономика, технически науки, право, политология, публична и/или бизнес администрация и други, както и наличието на минимум 3 години доказан опит в изпълнението и/или наблюдението на технически и финансови дейности при изпълнение на европейски проекти/програми.

Финансов експерт/Financial Officer (2 свободни позиции)

Основните изисквания към длъжността са наличие на Висше образование в областта на финансите, както и минимум 3 години доказан опит в бюджетно планиране, управление и докладване на проекти и дейности, финансирани по програми на ЕС.

Комуникационен експерт/Communication Officer (1 свободно място)

Предпочитана сфера на образование е в направленията „комуникация, маркетинг, връзки с обществеността, журналистика“. Изисква се минимум 3 години доказан опит в дейности по комуникация и разпространение на информация, свързани с международни и/или европейски проекти/програми, както и опит в организирането на събития, конференции и обучения.

Задължително изискване към всички кандидати е владеене на английски език (писмено и говоримо), както и един от езиците на страните-партньори в програмата.

Заинтересованите участници в конкурса могат да кандидатстват само за една от изброените позиции, като следва да изпратят автобиография (използвайки формата Europass), мотивационно писмо и документи представящи информация за образователна степен, професионален опит и езикови познания (дипломи, препоръчителни писма и т.н.)

Заявленията се подават до 29 април, 2016 г., 24.00 ч. на e-mail адреси: adrse@adrse.ro и blacksea-cbc@mdrap.ro , като е задължително документите да бъдат изпратени и на двата e-mail адреса.

Информация във връзка с резултатите от подбора ще бъде изпратена по e-mail в периода 9 – 13 май 2016 г. Одобрените кандидати от административната проверка ще бъдат поканени, в периода 16 - 20 май 2016 г., да се явят на интервю и писмен тест на английски език в град Букурещ, Румъния, сградата на Министерство на регионалното развитие и публичната администрация, като разходите за транспорт и настаняване са за сметка на участниците. Резултатите от интервюто и писмения тест ще бъдат изпратени по e-mail в периода 23 - 27 май 2016 г.


Допълнителна информация, свързана с изискванията към обявените позиции, критериите за подбор, както и процедурата за кандидатстване, и наемане на работа можете да намерите на http://blacksea-cbc.net/news/archive-news/vacancies-announcement/vacancy-announcement-black-sea-basin-joint-technical-secretariat-2/

В случай на въпроси, можете да ги отправите директно към следните e-mail адреси: adrse@adrse.ro и blacksea-cbc@mdrap.ro .Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница