Европейски формат на автобиографияДата02.02.2017
Размер62.46 Kb.
Размер62.46 Kb.
Европейски формат на автобиография
Лична информация
Име
Янчо Маринов бакалов

Адрес
Ул. Мадара, бл. 6, ап. 55, 9010, варна, България

Телефон
052383568

ФаксE-mail
jmbac@abv.bg
Националност
БългаринДата на раждане
10. 07. 1955 г.
Трудов стаж• Дати (от-до)
2004 – 2011 - доцент в ТУ-Варна


2000 – 2003 - ръководител на катедра във ВА Г. С. Раковски


1991 – 2000 – преподавател във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров - Варна


1979 – 1991 – офицер от военноморските сили
• Име и адрес на работодателя
Технически университет – Варна, ул. Студентска № 1
• Вид на дейността или сферата на работа
Преподавател
• Заемана длъжност
Доцент в катедра „Социални и правни науки”
• Основни дейности и отговорности
Обучение, ръководство на дипломанти, квалификационна дейност


Образование и обучение
• 1994-1997
Докторантура по психология

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Военна академия Г. С. Раковски

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Социална, организационна, военна, педагогическа психология

• Наименование на придобитата квалификация
Доктор по психология


• 1991-1994
Висш курс по сециалност „Корабоводене”

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров - Варна

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Математика, физика, механика, автоматизация на корабоводенето, астронавигация, корабни машини и механизми, маневриране на кораба, педагогика,

• Наименование на придобитата квалификация
Инженер-корабоводител, със специализация по ремонт и експлоатация на корабна техника

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Корабоводител


• 1987-1990
Магистратура по психология

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Хуманитарен университет на РФ - Москва

• Наименование на придобитата квалификация
Магистър по психология


• 1975-1979
Висш курс по педагогика

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров - Варна

• Наименование на придобитата квалификация
ПедагогЛични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
българскиДруги езици

английски

• Четене Разговор
добро

• Писане
основно

Разговор
доброруски

Четене
отлично

Писане
отлично

Разговор
отлично
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.

Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.

Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
пълен профил компютърна грамотност за практикуваната професия
Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.
Издадени четири книги с разкази и есета, изд. «Стено», Варна
Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
Лицензиран преподавател на българската морска администрация по модел-курсове «Лична безопасност и социални отговорности» и «Екипна работа на мостика»
Свидетелство за управление на МПС
Категория С
Допълнителна информация
Приложения


стр.


Автобиография

[ ФАМИЛИЯ, други имена ]
За повече информация:

www.cedefop.eu.int/transparency/

europa.eu.int/comm/education/index_en.html

eurescv-search.com/


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница