Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница34/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   102

ОБЩИНА ОРЯХОВО


През 2015 г. Община Оряхово изпълнява няколко проекта по национални програми, които са от съществена важност за повишаване на заетостта сред българските граждани от ромски произход .

По ОПРЧР, Проект „Нови възможности за грижа” са наети 81 лични асистенти, предоставящи услуги на 107 потребители. Услугата е насочена към подобряване качеството на живот на възрастни хора с увреждания и невъзможност за самообслужване. Програмата стартира от 1 май 2015 г.

По Регионална програма за заетост са наети 15 лица за дейности по облагородяване и поддръжка на общински обекти.

По НП „Клио”- 2-ма за опазване, поддържане и реставрация на културни обекти.Дирекция „Бюро по труда” гр. Оряхово също продължава дейността си по активизиране на икономически неактивните лица, подобряване достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване делът на заетите сред тях. По техни данни към 31.12.2015 г. регистрираните безработни са 1132. От тях 209 се самоопределят като роми / 103 жени и 106 мъже /.
ОБЩИНА РОМАН
По данни от ДБТ-гр.Мездра – филиал Роман, към 31.12.2015г. състоянието на безработицата е:

безработни

брой

%

общо

700

29,91

мъже

350

50

жени

350

50

до 24 год.

57

8,2

от 25 до 29 год.

64

9,1

от 30 до 34 год.

62

8,9

от 35 до 39 год.

69

9,9

от 40 до 44 год.

82

11,7

от 45 до 49 год.

88

12,6

над 50 години

278

39,7

по образование

брой

%

Висше образование

22

3,14

Средно образование

282

40,29

Основно образование

142

20,29

Начално и по-ниско

254

39,7

Голяма част от ромското население не търси активно работа, нямат завършено образование и придобита квалификация, което затруднява намирането и съответно наемането им на работа и включването им в обществения живот.

Основните проблеми се свеждат до:  • Липса на свободни средства за стартиране на малък или среден бизнес

  • Липса на възможности/желание за квалификация и преквалификация на роми

  • Адекватни, финансово – обезпечени програми за социална интеграция на ромите

  • Висок процент на роми, неотговарящи на условията за включване в социалните програми

ОБЩИНА ХАЙРЕДИНЦели

Задачи

Дейности

Отговорна институция

ФинансиранеСредства

Източник

Индикатори

1. Осигурява се достъп на ромите до пазара на труда и до различни инструменти и инициативи за самостоятелна заетост.

1. 1.Повишаване на пригодността за заетост и квалификацията на безработни роми

1.1.1.Разработване на проекти включени в програми за квалификация и трудова заетост по програми, сезонна заетост и др.


МТСП,АЗ,

МОН в сътрудничество с общината


Републикански бюджет, ОП РЧР,

други донорски програми и проекти и общински бюджетБрой разработени проекти1.1.2.Обучаване на младежи в професионални умения чрез стажуване;Републикански бюджет, ОП РЧР,

други донорски програми и проектиБрой обучени младежи1.1.3.Включване на местното население при реализацията на инфраструктурни  проекти, благоустрояване, озеленяване и детски площадки;

МТСП,АЗ,

МОН в сътрудничество с общината, частни инвеститориНе са необходими
Брой включени лица и наети лица1.1.4.Стимулиране на икономическата инициатива сред хората от малцинствата за развиване на бизнес и производство;


МТСП,АЗ,

МОН в сътрудничество с общината, частни компании


Републикански бюджет, ОП РЧР,

други донорски програми и проектиБрой включени лица и самонаети лица1.1.5.Разработване на схеми за микрокредитиране на малък бизнес

Община Хайредин, НПО, Финансови и бизнес компании

Не са необходими
Брой включени лица и отпуснати микрокредити


Сподели с приятели:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница