Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница35/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   102

Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Монтана

Активната политика на пазара на труда е инструмент за балансиране на процесите и оказване на подкрепа на неравно-поставените групи на трудовия пазар. През 2015 г. активните програми и мерки на пазара на труда, провеждани от Агенцията по заетостта са насочени приоритетно към младите хора до 29г.. Агенцията по заетостта системно работи с безработни лица, които се включват в обучение за придобиване на определена професия и търсене на подходяща работа.

Общият брой на регистрираните безработни лица, самоопределили се като представители на ромския етнос в петте бюра по труда в Област Враца към края на 2015 г. е 2 662 лица, което е 18.0% от общо регистрираните лица в областта.

С най-висок относителен дял на територията на област Враца са регистрираните самоопределили се роми в ДБТ Бяла Слатина (общини Бяла Слатина и Борован) – 1 043 души (26.2%), и с най-нисък – в ДБТ Мездра ( общини Мездра и Роман) - 204 души (11.0 %). Следва да се отбележи, че процентът на безработица в община Борован и община Хайредин, където има висок относителен дял на регистрираните безработни, самоопределили се като роми, към края на 2015 г. е сред най-високите (съответно 66.7 % и 69,9 %) в сравнение с останалите общини от Северозападна България (областите Видин, Враца и Монтана).

От общо регистрираните, самоопределили се като роми, 540 са младежи до 29г. възраст (22.2% от общо регистрираните младежи), а 720 души са над 50 г. възраст (12.9% от общо регистрираните лица над 50 г.).

В групата на самоопределилите се като роми и регистрирани в ДБТ лица, 1436 са жени (53.9% от общия брой на регистрираните лица, самоопределили се като роми).

Въпреки че ромската етническа общност не е обособена в самостоятелна целева група при наблюдението на пазара на труда и в административната статистика на Агенцията по заетостта, нейните представители са участници в програмите и мерките за заетост, което се дължи на целенасочената политика за осигуряване на квалификация, трудов опит и доходи от труд на лицата, които срещат най-големи трудности за намиране и започване на работа. От 2008 г. в бюрата по труда в страната действа Национална програма ”Активиране на неактивни лица”, която има за цел активиране и включване на пазара на труда на неактивни и обезкуражени лица, повечето от които са от ромската общност.

В ДБТ от област Враца към края на 2015г. работят общо 6 трудови посредници - ромски медиатори по Програмата – по 2 лица в ДБТ Враца и Бяла Слатина и по 1 лице в ДБТ Козлодуй и Оряхово. Основната им дейност е да мотивират неактивните и обезкуражени лица за регистрация в бюрата по труда и ползване на посредническите им услуги за заетост и обучение. В тази връзка в бюрата по труда от област Враца са преминали през мотивация за търсене на работа 183 лица от ромски произход, а 516 лица, самоопределили се като роми са преминали през професионална ориентация, което предполага повишаване на тяхната конкурентоспособност на пазара на труда. Своята професионална квалификация са повишили 6 лица от ромски произход.

С посредничеството на бюрата по труда през годината 331 лица, самоопределили се като роми, са включени в програми, вкл. по ОПРЧР и мерки за заетост.

На първичния пазар на труда са започнали работа 292 лица от ромски произход, в сравнение с 2014 г. те са с 52 повече.

Данните от административната статистика сочат, че в област Враца 80.8% от регистрираните лица от ромски произход са с основно и по-ниско образование, 84.2% - са без квалификация и 62.6% - са сред продължително безработните лица.

Във връзка с насърчаване на социалния и граждански диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите на територията на област Враца през 2015 г. са проведени 7 мероприятия, вкл. срещи, кръгли маси, семинари, дискусии и кампании с ромски организации, като и седемте мероприятия са организирани от ДБТ Бяла Слатина.

Хората без образование и квалификация трудно се устройват на работа на първичния пазар на труда, тъй като работодателите търсят работници с професия и квалификация. Липсата на трудови навици и професионални умения ги оформя като рискова група на пазара на труда, което има сериозно негативно социално и икономическо значение.Предотвратяването и намаляването на това явление може да стане преди всичко чрез осигуряване на необходимите общообразователни и професионални знания и умения за постигане на равен достъп до пазара на труда и реална заетост.

Справка за регистрираните безработни лица в област Враца, самоопределили се като роми, по групи през 2015 г. :


Област, ДБТ

Към 31.12.2015г.

 

Безработни лица

в т.ч.роми

Област Враца

14780

2662

ДБТ Враца

4382

524

ДБТ Бяла Слатина

3985

1043

ДБТ Козлодуй

2584

573

ДБТ Мездра

1851

204

ДБТ Оряхово

1978

318Област, ДБТ

Към 31.12.2015г.

 

Безработни жени

в т.ч.роми

Област Враца

7466

1436

ДБТ Враца

2338

300

ДБТ Бяла Слатина

1883

543

ДБТ Козлодуй

1319

317

ДБТ Мездра

921

116

ДБТ Оряхово

1005

160Област, ДБТ

Към 31.12.2015г.

 

Безработни младежи до 29г.

в т.ч.роми

Област Враца

2429

540

ДБТ Враца

697

104

ДБТ Бяла Слатина

598

197

ДБТ Козлодуй

575

130

ДБТ Мездра

261

56

ДБТ Оряхово

298

53 

 

Област, ДБТ

Към 31.12.2015г.

 

Безработни над 50г

в т.ч.роми

Област Враца

5586

720

ДБТ Враца

1708

149

ДБТ Бяла Слатина

1523

300

ДБТ Козлодуй

783

136

ДБТ Мездра

812

38

ДБТ Оряхово

760

97Област, ДБТ

Към 31.12.2015г.

 

Безработни с основно и по-ниско образование

в т.ч.роми

Област Враца

7094

2150

ДБТ Враца

1580

280

ДБТ Бяла Слатина

2406

899

ДБТ Козлодуй

1410

508

ДБТ Мездра

730

183

ДБТ Оряхово

968

280Област, ДБТ

Към 31.12.2015г.

 

Безработни без квалификация.

в т.ч.роми

Област Враца

8079

2241

ДБТ Враца

1884

364

ДБТ Бяла Слатина

2619

945

ДБТ Козлодуй

1640

485

ДБТ Мездра

917

178

ДБТ Оряхово

1019

269Област, ДБТ

Към 31.12.2015г.

 

Безработни, с регистрация в ДБТ над 1 год

в т.ч.роми

Област Враца

7690

1666

ДБТ Враца

1863

355

ДБТ Бяла Слатина

2324

674

ДБТ Козлодуй

1508

335

ДБТ Мездра

917

129

ДБТ Оряхово

1078

173


 

През 2015г.

Област, ДБТ

Включени в програми и мерки

в т.ч.роми

 

 

 

Област Враца

3228

331

ДБТ Враца

879

57

ДБТ Бяла Слатина

702

88

ДБТ Козлодуй

899

83

ДБТ Мездра

361

33

ДБТ Оряхово

387

70


Област, ДБТ

През 2015г.

 

Включени в заетост на ППТ

в т.ч.роми

Област Враца

5126

292

ДБТ Враца

2230

44

ДБТ Бяла Слатина

982

173

ДБТ Козлодуй

651

40

ДБТ Мездра

812

11

ДБТ Оряхово

451

24


Сподели с приятели:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница