Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница97/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   94   95   96   97   98   99   100   101   102

Приоритет 6 „КУЛТУРА И МЕДИИ“:

Община Хасково

През 2015 година в град Хасково бе открито едно ново читалище – „Аспарух Лешников“. С това читалищата става 30 броя – 15 в град Хасково и 15 в селата в общината. През изминалата година по традиция бяха организирани множество чествания на различни празници и мероприятия, свързани с исторически годишнини, християнския календар и определени събития с местно значение. В организираните мероприятия от Културните институти на територията на общината и в дейности на общинско ниво активно се включиха всички граждани, независимо от етническата им принадлежност или културни различия. Специализирани мероприятия за ромите се осъществяват в няколко читалища в селата и в квартали в Хасково, с преобладаващо ромско население. И през 2015 г. отново в читалищата „Кадрие Лятифова” – Хасково и „Пробуда” – с. Криво поле се отбеляза международния ден на ромите – 8 април с концерти и възстановка на ромски обичаи. В селата Узунджово и Динево се отпразнуваха Банго Василий- ромската Нова година и Едерлезе- най-големият за ромите празник.

В читалищните самодейни танцови и певчески групи масово и активно участие взеха деца от ромски произход. В НЧ „Република” – Хасково е сформирана брейк формация, с участието изцяло на деца от този етнос. През годината формацията участва в много мероприятия, организирани от читалищата и от Община Хасково.

Община Симеоновград

За популяризиране на културната идентичност на ромската общност в СОУ „Св. Климент Охридски” и ОУ „Иван Вазов” е създаден СИП „Фолклор на етносите”.

Участието в СИП „Фолклор на етносите” е доброволно. В пряката работа се търсят интерактивни методи, които се реализират при събирането на материали по дадена тема и пресъздаването им в празник. Това е достатъчен мотив за провокиране на желанието за посещение и занимания в училище, за постепенна и трайна промяна на отношението на ученици и родители към училището, като институция. Въвеждането на часовете по СИП „Фолклор на етносите” е средство за запазване и обновяване на културната единтичност на ромската общност, както и за взаимно опознаване и формиране на толерантност между децата от различните етноси.

СИП помага за формиране на толерантност сред всички деца и родители. Голямо предизвикателство за учениците бе включването им в националния клип „Хепи.

Празниците носят духа на народа, те изразяват народната душевност и добродетелност. Свързани са с ежедневието на човека, с начина му на живот, с неговите стремежи и мечти. Чрез празниците се съхраняват традицията и културата на даден народ, които се предават от поколение на поколение. На Банго Васил бе отделено специално внимание. Учениците от групата по СИП „Фолклор на етносите”  разказаха и драматизираха легенди, свързани с празника Василица. Представиха възстановка на празника на ромския обичай Банго Васил с характерната за празника трапеза, прекадиха трапезата, поискаха прошка от възрастните. Изтеглиха късметчета от баницата. Сурвакаха за здраве и берекет. Пяха песни, танцуваха ромски танци, играха български хора.

Ученици от СИП „Фолклор на етносите от СОУ “ Св. Климент Охридски “ Симеоновград се включиха в кампанията „Да възстановим мостовете между нас организирана за поредна година от Център „Амалипе”. Децата облечени в народни носии и с традиционни сурвакници,сурвакаха заместник министъра на здравеопазването Адам Персенски, главния държавен здравен инспектор доктор Ангел Кунчев и Фондация „Америка за България”. Така децата отбелязаха Ромската Нова година- Банго Васил. В благодарност на това децата бяха наградени с подаръци и лакомства.

Кампания „Засади дърво” бе възприета от младото поколение като отговорност към природата, да добият чувстово, че са допринесли с нещо хубаво за своя роден край. Ромите обичат природата и полагат усилия да я съхранят и да я опазят чиста за поколенията.И така по повод настъпващата пролет и седмицата на гората учениците от СИП избраха терен и засадиха дръвче. Тази инициатива имаше за цел да покажем и позитивната страна на ромската общност.

Община Тополовград

Дейностите в областта на културата се осъществяват основно от читалищата на територията на общината с подкрепата на Община Тополовград.

Читалищата в община Тополовград са общо 10 и броят на обхванатите роми по творчески групи е както следва:

1. Читалище „Св. Св. Кирил и Методий - 1894”- гр.Тополовград

- Детски хор „ Медени звънчета” – от общо 25 участника – 4 са роми

- Мажоретен състав „ Сияйни звезди” – от общо 25 участника – 9 са роми

2. Читалище „Екзарх Антим І - 1936”- с.Орешник

- „Група за автентичен фолклор” - от общо 9 участника - 9 са роми

3. Читалище „ Васил Левски- 1931” - с.Синапово

-„Женска певческа група” - от общо 11 участника - 1 е ром

-„Детска певческа група” - от общо 5 участника - 4 са роми

-„Коледарска група” - от общо 12 участника - 11 са роми

4. Читалище „ Сакар- 1938” - с.Хлябово

-„Младежка коледарска група” - от общо 6 участника - 2 са роми

-„Група за пролетни песни и игри” - от общо 10 участника - 9 са роми

5. Читалище „ Паисий Хилендарски-1927” - с.Орлов дол

- „Младежка коледарска група” от общо 10 участника - 10 са роми

-„Детска лазарска група” от общо 10 участника - 10 са роми

-„Женска фолклорна група” - от общо 12 участника – 12 са роми

6. Читалище „ Развитие-1932” - с.Княжево

-„Детска група за български фолклор и танци” - от общо 12 участника 11 са роми

-„Кукерска група” - от общо 25 участника - 22 са роми

-„Младежка коледарска група” - от общо 8 участника – 7 са роми

-„Младежка лазарска група” - от общо 12 участника - 10 са роми

7. Читалище „Васил Левски-1934” - с. Радовец

-Детска формация „Ние пеем, играем, танцуваме и четем” - от общо 10 участника - 8 са роми.


Община Минерални бани

Организирани и проведени са три броя мероприятия - концерти, творчески срещи и прояви с изтъкнати творци от етносите, съвместно с Община Минерални бани МОМН, СОУ ”Проф. Д-р А.Златаров”– с.Минерални бани, СОУ „Христо Ботев” – с. Караманци НПО Читалища. В същите са взели участие 32 представитея на ромския етнос.

Организирани са и празници извън рамките на кварталите с етническо население, в които участие са взели 45 роми.

Община Димитровград

Организиране на културни прояви и форуми за културно наследство и традиции, включващи ромската култура. Дейности планирани и организирани от Народно читалище „Рома-2004”. Активно участие на представители от ромската общност в инициативи, организирани от Общината и читалищата - Панаир на занаятите, Фестивал „Формула Марица Арт Еко", Коледна трапеза, Цветница, 1-ви юни, празник на града, спортни турнири, регионални и национални фолклорни празници.


Община Свиленград

На територията на община Свиленград функционират 14 народни читалища. Във всички читалища членуват и се изявяват самодейци от ромски произход, като общият им брой е около 60 души.

Основната дейност в областта на културата в община Свиленград се осъществява от НЧ „Просвета 1870”. Към него са изградени различни школи, в които участват и деца от ромски произход. Децата търсят изява на заложбите си и са активни участници в спортния и културния живот на общината.

И през 2015 год. ОбССЕИВ усилено работи за съхраняване, развитие и популяризиране на специфичната етнокултура на ромите като част от българската национална култура и създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения и културен живот. В НЧ ”Васил Левски - 1933” в кв. “Капитан Петко войвода” с голям концерт беше отбелязан празника “Банго Василий”, както и Международния ден на ромите.

Всяко събитие е широко отразено от медиите на територията на Община Свиленград. Ромската общност е по-добре представена в регионални печатни и електронни медии основно със своите лица - позитивни примери.

Изграденото ефективно сътрудничество и партньорство между местните институции, малцинствената общност, нестопанските организации и лидери са гаранция за решаването на конкретни проблеми на населението. При реализация на Общинския план за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2015-2017) през 2015 год. постигнахме:  • Увеличен обхват на ромските деца в детските заведения и предотвратяване образуването на групи само от ромски деца;

  • По-добро качество на образование;

  • Подобрено състоянието на техническата инфраструктура в кварталите;

  • Повишена здравна и екологична култура в кварталите;

  • Съхранена културна идентичност на малцинствените общности;

  • Увеличено присъствие на хора от малцинствата в местните медии;


ОБЛАСТ ШУМЕН

Областната стратегия за интегриране на ромите в Област Шумен (2012-2020) е документ, задаващ насоките за изпълнение на политиката за социална интеграция на ромите на областно ниво и е приета в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020.)ВИЗИЯ

Социалната интеграция е предпоставка за успешно и устойчиво развитие на българското общество.

Интеграцията на ромите и на българските граждани в уязвимо положение, принадлежащи към други етнически групи е активен двустранен процес на социално включване, насочен към преодоляване на съществуващите за тях негативни социално - икономически характеристики и последващ просперитет в обществото.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Създаване на условия за равноправно интегриране на ромите и на българските граждани в уязвимо положение от други етнически групи в обществения и икономическия живот чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до права, блага, стоки и услуги, участие във всички обществени сфери и подобряване на качеството на живот при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.ОСНОВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА СТРАТЕГИЯТА СА ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ЗАЕТОСТ, ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ, ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ И КУЛТУРА И МЕДИИ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Оперативна цел: Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда

За постигане на оперативната цел общините, училищата и неправителствените организации, работещи на територията на Област Шумен са работили по национални програми, реализирали са редица проекти и дейности. Организирани и проведени са срещи и беседи с представители на ромската общност, на които са разяснени ползите и перспективите от образованието. Предприети са действия за стимулиране записването и редовното посещение на ЦДГ и училище. За гарантиране на равен старт на децата „билингви“ и превенция на отпадането им от образователната система са направени усилия за подпомагането им. Педагогическият персонал е преминал през курсове на обучение за работа в мултикултурна среда.

Общият брой отпаднали деца и ученици от образователната система за област Шумен за 2015 г. е 41, като най-голям е делът на тези, които са заминали в чужбина. Реинтегрирани в училище са 9 ученици.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Оперативна цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми.

Голяма роля за постигането на тази цел имат общините, неправителствените организации, Регионалната здравна инспекция, Дирекция „Социално подпомагане“, трите Семейно-консултативни центрове, които функционират на територията на областта, Общинският здравен център – Шумен, личните лекари и здравните медиатори, които са назначени във всички общини. Финансирането на дейностите е основно по линия на УНИЦЕФ за България. Стъпките и мерките, които са предприети за постигане на оперативната цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми са следните: проведени са безплатни прегледи и изследвания, редица консултации и имунизации. Създадени са регистри на бременните майки, а на многодетните са поставени безплатни спирали. С цел разясняване ползите от здравното осигуряване са организирани и проведени многобройни беседи и разяснителни кампании в общността

Процентът на здравно неосигурените лица в област Шумен за 2015 г. е 20.73%. Във възрастовата граница от 18 до 60 годишна възраст е 32%. Голям е делът на здравно неосигурените лица от ромски произход.ЗАЕТОСТ

Оперативна цел: Подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях.

Основна роля за реализацията на дейностите за постигане на целта имат общинските администрации и четирите Дирекции „Бюро по труда“, чрез мерки и програми за заетост. Финансирането е осигурено от ОП „РЧР“, общинските бюджети и различните национални програми за заетост. За съжаление това е временна заетост, която има сезонен характер и не е устойчива във времето. Ползите от нея са, че мотивират неактивните лица за регистрация в Дирекция „БТ“, като по този начин могат да се включат и в разнообразни курсове за квалификация и придобиване на умения.

Общият брой на безработните за област Шумен към 31.12.2015 г. е 12605 души (16.6% безработица). Общините с най-висок процент на безработица са: Никола Козлево - 61.3%, Венец - 61.1% и Каолиново - 59.4%.ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура.

За подобряване на жилищната среда и условията на живот в населените места основна роля имат общинските администрации. Реализирани са инфраструктурни проекти в сферата на екологията – изграждане на канализации и подмяна на водопроводи. В сфера „Градска инфраструктура“ са обновени паркове и зелени площи, алеи и детски площадки, асфалтирани са улици. В сферата на „Образователната инфраструктура“ са ремонтирани и санирани детски градини и училища.

ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

Оперативна цел: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на „език на омразата”.

С активното съдействие на МВР и неправителствените организации, общините са организирали и провели редица разяснителни мероприятия с цел превантивни дейности за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни представители от общността. Реализирани са проекти и дейности с участието на деца и младежи с цел борба с дискриминацията и предразсъдъците към ромската общност.

КУЛТУРА И МЕДИИ

Оперативна цел: Създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения културен живот и съхранение и развитие на ромската традиционна култура и творчество.

За преодоляване на културните бариери в общуването и дискриминацията на местно ниво се организират културни мероприятия, които се отбелязват от всички етноси. Активно в тази посока работят всички общини с помощта на НПО и Местните структури. Участие имат ЖРС-ХАЯЧИ гр.Нови Пазар, РФ-ИСКРА гр.Шумен и УНИЦЕФ за България. Читалищата на територията на област Шумен изпълняват своята мисия за съхраняване и развитие на българските традиции и обичаи, включително и на етническите общности. Допринасят за обогатяване на културния живот и осигуряване на достъп до информация на гражданите. Традиционно се отбелязват селищни, национални и религиозни празници.

ОБЩИНА ШУМЕН

Приоритет „Образование“

През 2015 г. са реализирани дейности, съгласно нормативните изисквания, с цел максимален обхват на деца на 5, 6 и 7 годишна възраст в подготвителни групи и в първи клас. Реализирани са посещения по домовете на всички деца на 5 и 6 годишна възраст, които предстои да постъпят в подготвителна група, изпратени са уведомителни писма до родителите. В резултат на реализираните дейности от отдел „Образование, наука и младежки дейности” към Община Шумен съвместно с представители на МАГ, сравнително малък е процента на необхванатите деца на 5 г. -около 5% и на 6 г. около 3 %, като в значителна степен това са деца от ромски произход, а причините са от социален и битов характер. Основната причина, поради която ученици на 7 г. възраст не са постъпили в първи клас е пътуване на техните семейства до чужбина или трайно пребиваване там. Броят на учениците, отпаднали от образователната система за община Шумен към януари 2016 г. е шест ученици (от тях трима без потвърждение за преместване, един с голям брой неизвинени отсъствия и двама по семейни и социални причини). Броят на учениците над 16 г. възраст, записани в началото на учебната година за обучение в самостоятелна, вечерна и задочна форма на обучение е 703.

За гарантиране на достъп до качествено образование в мултикултурна /интеркултурна среда Семейно-консултативен център – Шумен е провел занимания с 5 деца по програма "Вече съм готов за първи клас", тренинги с 55 деца във връзка със задържане на ромските деца и ученици в  образователната система, занимания по програма "Творческа работилница" с 380 деца в община Шумен и община Венец.

С цел превенция на преждевременно напускане на училище се провеждат индивидуални консултации с родители на учениците в риск. Изготвен е регистър на учениците в риск от отпадане от училище, в т. ч. и роми и успешно се реализират дейности от сформирания междуинституционален екип по превенция на отпадането от училище, в който са включени представители от различни институции – Община Шумен, РИО – Шумен, Отдел за закрила на детето, КСУДС, ДПС към РПУ-Шумен, МКБППМН, директори на училища. През 2015 г. е работено по шестнадесет случая с ученици от ромски произход, трайно непосещаващи учебни занятия като е постигнат положителен резултат за около 60% от случаите. Полезно е и взаимодействието с представители на МАГ, които оказват положително въздействие на терен на родителите на деца в риск от отпадане от училище. Проведена е кръгла маса на тема „Съвместни действия за решаването на проблемите в образованието сред ромската общност от община Шумен”, организирана от „Асоциация Интегро” – гр. Разград, която работи в партньорство с МАГ – Шумен по проект „Нашият живот – в нашите ръце”, финансиран по Програма на НПО в България. Осигурени са условия за увеличаване обхвата, за равен достъп до образование и повишаване на образователните резултати на децата в някои детски градини при облекчени условия за заплащане на такси и на учениците от етническите малцинства в целодневна организация на учебния процес в училище.

ЦДГ „Звънче“ – гр. Шумен реализира дейности като „Стена на различията“, „Седмица на различията“ и „Правила за добро поведение“.

В ПГМЕТ „Христо Ботев“ – гр. Шумен е въведена система за стимулиране чрез предоставяне на месечни и еднократни стипендии за ученици за подпомагане на достъпа до образование, за отговорно отношение към учебните задължения и/или добро представяне при участие в конкурси и състезания. СОУ „Трайко Симеонов“ и IX ОУ „Панайот Волов“ участват в проект „Интерактивно образование – път към бъдещето“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. СОУ „Трайко Симеонов“ работи също и по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“.

На територията на община Шумен, за втора поредна година РФ „Искра“, съвместно с ТСА, продължава да осъществява проект „Готови за училище“. Освен безплатно образование, разходи за учебници и учебни помагала, проектът покрива и разходи за медицински изследвания. На 29.06.2015 г. РФ „Искра“ организира регионален конкурс за детска рисунка, като етап от национален конкурс.

Във връзка с изпълнение на заложените в приоритет „Образование” дейности, насочени към организиране на благотворителни кампании, с цел подпомагане на деца и ученици от социално слаби семейства с дрехи, учебни помагала, бе направено дарение на стойност 250 лв. от Общинско училищно настоятелство за 3 ученици от СОУ „Трайко Симеонов” и 2 ученици от VІ ОУ „Еньо Марковски”.

През м. април 2015 г. експерти от дирекция КПО вземат участие в образователни форуми с коментар на възможностите за реинтегриране на младежи, ранно отпаднали от образователната система чрез включване в различни форми на обучение в средните и висшите училища.
Приоритет „Здравеопазване“

И през изтеклата 2015 година Семейно–консултативен център и здравните медиатори продължават да работят по програмите заложени в дейността им, като целевите групи са деца и лица от ромски произход или в риск:

– Осигуряване на достъп до здравни услуги чрез програма "Здраво дете" на СКЦ - прегледани 123 жени - 63 бременни и на 60 са поставени вътрематочни песари (проведено предварително лечение на 25 жени);

– оказана подкрепа на 6 семейства със средства за медицински изследвания, семейства при постъпване за лечение в специализирано медицинско заведение извън Община Шумен, 5 семейства със средства за закупуване на лекарства, 35 съдействия при явяване на ТЕЛК.

Във всички национални програми, инициативи и кампании, по които работи Общински здравен център е включена и работа с младежи от ромски произход:

– Национална програма „Работа на полицията в училищата” в партньорство с Детска педагогическа стая и Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни- обхванати 305 деца от 7 до 11 клас.

– Здравнообразователна програма за селективна превенция на деца, живущи в рискова социална среда – деца, с които работи Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – 15 на брой от 12 до 18 години; деца от ДДЛРГ „Детелина” – 60 на възраст от 12 до 18 години; деца, посещавали Комплекс за социални услуги за деца и семейства – 15 на възраст от 10 до 16 години; деца от Център за настаняване от семеен тип №3 – 8 на възраст 12 до 18 години.

– „Селективна превантивна програма с млади хора от ромски произход в и извън училищна среда”, съвместно със здравните медиатори работа по превенция на ХИВ/СПИН – 1 група от 15 младежи и работа по превенция на зависимости от наркотични вещества 1 група от 16 младежи на възраст от 14 до 18 години.

– развитие на инициатива „Училище за родители” - Обучени са общо 95 родители от приемна грижа.

Приоритет „Заетост“

Съгласно предоставени данни от Дирекция „Бюро по труда“ гр. Шумен, общият брой на регистрираните към 31.12.2015 г. безработни в община Шумен e 2 394, което формира 5,3 % ръст на безработицата. Средното равнище на безработицата в община Шумен за 2015г. е 5,48 %. В сравнение с предходната 2014 г. броят на регистрираните безработни лица е намалял с 319 лица.

Община Шумен се включва и работи активно за намаляване ръста на безработица като изпълнява съвместно с ДБТ НПДЗ 2015 г. различни проекти, схеми и мерки чрез: устройване на работа на първичен трудов пазар; устройване на безработни лица чрез включване в проекти по ОП „РЧР“; устройване на безработни лица по Закона за насърчаване на заетостта; създаване на устойчива заетост на лица от уязвимите групи на пазара на труда и повишаване на професионалната квалификация и ключовите компетенции и умения чрез включване в обучения и заетост по проекти на социалните партньори на Агенция по заетостта.

Община Шумен активно участва и във всички инициативи на Дирекция „Бюро по труда“ във връзка с осигуряване на равен достъп на ромите за заемане на работни места, както и насърчаването им сами да си търсят работа. Организирани и проведени са трудови борси с фокус към ромите.

През 2015 г. са работили трима здравни медиатори с уязвимите малцинствени групи и общности, със здравните и социални служби. Финансирането на работните места се осъществява чрез делегиран държавен бюджет.

Реализираната от Община Шумен проектна дейност е представена в Таблица – Приложение 1.


Приоритет „Жилищни условия“

Дейностите по този приоритет са свързани с решаване на текущи проблеми по прилежаща инфраструктура, осветление и сметосъбиране. В община Шумен няма обособени социални жилища, в които биха могли да се настаняват лица от ромското население.


Приоритет „Върховенство на закона и недискриминация“

Работи се по утвърждаване на толерантни междуетнически взаимоотношения чрез различни форми на образователна, културна и просветна дейност. Чрез информационни кампании и работни срещи с участието на представителни организации, местни НПО и медиатори, представители на общността са запознати с правата и отговорностите на гражданите и институциите, както и с начините за реагиране при дискриминация.


Приоритет „Култура и медии“


Сподели с приятели:
1   ...   94   95   96   97   98   99   100   101   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница