Име оценка специалностДата24.12.2017
Размер73.74 Kb.
Размер73.74 Kb.

име

оценка

специалност

особености

1. Надие Фейзула

Яворов „Сенки”6

БФ

Има музикален фон; има замисъл; въздействаща; черно-бяла визия; провокативна.

2. Мартина Стоянова Вълева

Яворов ‘Градушка”4
Липсва background, на един слайд има по 3-4 снимки, които не са обвързани помежду си; бърза смяна на текста и нечетивност.

3. Мария Христова Тенева

Яворов „Две хубави очи”2

СФ

Има само три слайда; липсва замисъл.

4. Наталия Евелинова Кехайова

Дебелянов „Аз искам да те помня все така”5

БФ

Нарушена е структурата на стихотворението. Има някои слайдове, които не са в синхрон с цялостното звучене на работата.

5. Петя Христова Стоименова

Яворов „Обичам те”5
Нарушена е структурата на стихотворението, но има добър замисъл; музикален фон;

6. Олга Стефанова Стефанова

Яворов „На Лора”6
Презентацията е добра, но трябва да се излезе от буквалното прочитане на някои моменти от текста; помисли повече върху асоциативно-провокативната част.

7. Татяна Вълчанова

Кирил Христов „Лятна нощ”6
Оригинална визия; провокативна; но липсва текстът по слайдовете, което в известна степен затруднява и разчитането на презентацията.

8. Теодора Иванова

Яворов „Аз страдам”6
Оригинална визия; провокативна; но липсва текстът по слайдовете, което в известна степен затруднява и разчитането на презентацията.

9. Юлиян Любомиров Априлов

Яворов „Две хубави очи”3

БФ

Твърде елементарно и буквално звучене.

10. Теодора Петрова

Яворов „Проклятие”6

БФ

Има музикален фон; провокативна визия на работата; има оригинален замисъл; въздействаща.

11. Ана Астаджова

Яворов „Арменци”4

СФ-полски

Буквално прочитане на текста в картини; липсва замисъл, идея и въздействаща визия.

12. Бояна Димова

Дебелянов „Да се завърнеш...”4

БФ

Текстът е положен само върху снимки от дома на Дебелянов в Копривщица; липсва замисъл и оригинална визия.

13. Васка Филипова Санчева

Яворов „Две хубави очи”4

РФ

Липсва задълбоченост на презентацията; Има някои слайдове, които не са в синхрон с цялостното звучене на работата;

14. Величка Петкова Течева

Вазов „Моите песни”3
Липсва background. Текстът на стихотворението е даден паралелно със снимки на Вазов. Липсва замисъл и идея.

15. Весела Николаева Кръстева

Яворов „Две души”2

БФ

Не е изпълнена задачата – започва с биографията на Яворов; следва кратък литературнокритически текст за творбата.

16. Димитрина Стефанова

Лилиев „Моите спомени”6
Има музикален фон; провокативна визия на работата

17. Йорданка Стоянова

Вапцаров „Прощално”6

РФ

Кратка е, но въздейства; има замисъл и общо звучене

18. Марина Костова

Дебелянов „Светъл спомен”4

Балканистика

Елементарно звучене; някои слайдове не са точно подбрани с оглед звученето на стихотворението;

19. Мария Апостолова

Дебелянов „Светъл спомен”6

БФ

Провокативна визия; има оригинален замисъл


име

оценка

специалност

особености

20. Мария Тодорова

Яворов „Две души”5
Стихотворението присъства с избрани моменти от него, а това разпокъсва смисъла и цялостното възприемане на творбата; провокативна визия.

21. Надежда Георгиева

Яворов „Ще бъдеш в бяло”4

БФ

Нарушена е структурата на стихотворението. Има замисъл, но реализацията не е оригинална; backgroundа не се променя.

22. Наталия Славова Загорчева

Яворов „Две души”4

БФ

Стихотворението присъства с избрани моменти от него, а това разпокъсва смисъла и цялостното възприемане на творбата;

23. Николина Хаджиколева

Вапцаров „Прощално”4

РФ

Липсва замисъл и идея; образите повтарят текста, а това води до едноплановост на презентацията.

24. Нина Тодорова

Дебелянов „Да се завърнеш...”4

БФ

Нарушена е структурата на стихотворението. Образният план е документално-биографичен; липсва замисъл и идея.

25. Паола Петрова

Яворов „Обичам те”4

БФ

Нарушена е структурата на стихотворението. Твърде елементарно е подходено към това стихотворение; липсва оригинална идея и замисъл – дори има неправилно цитирани моменти от текста.

26. Пенчо Иванов Ралчев

Яворов „Две души”6

БФ

Провокативна визия, но трябва малко да се помисли върху самото протичане на слайдовете – твърде е бързо и без акценти.

27. Петя Павлова

Яворов „Две хубави очи”5

РФ

Неправилно е подбрана визията на жената като изкусителка.

28. Росица Гочева

не се отворя

РФ
29. Светлана Добрева

Вазов „Де е България”5

БФ

Буквално прочитане на текста в картини.

30. София Славова

Дебелянов „Пловдив”5

РФ

Трябва да се засили асоциативният план; буквалният и точен прочит пречат на провокативното въздействие.

31. Станислав Господинов

Вазов „На България”2
Това е чудесна презентация по отношение на това, какво е България, но тя по никаъв начин не интерпретира стихотворението.

32. Христо Димитров

Лилиев „Съмна в сънните градини”2
Липсва текст, а от презентацията дори не става ясно за кое стихотворение се говори. Тя може със същата сила да бъде причислена към всяко стихотворение. Липсва замисъл и идея.

33. Светлана Ненкова

не се отваря34. Мартина Чилингирян

не се отваря

СФ
35. Нина Тошкова

Яворов „Нирвана”6

БФ

Оригинална визия; провокативна; но липсва текстът по слайдовете, което в известна степен затруднява и разчитането на презентацията.

36. Теодора Каймаканова

4
Липсва замисъл и идея; образите повтарят текста; трябва да се поработи върху цялостната визия на презентацията.
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница