Инициатива ‘партньорство за умения и заетост’ партньорство с потребители на кадри наДата05.03.2017
Размер113 Kb.
Размер113 Kb.

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ДИРЕКЦИЯ КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ИНИЦИАТИВА ‘ПАРТНЬОРСТВО ЗА УМЕНИЯ И ЗАЕТОСТ’

(ПАРТНЬОРСТВО С ПОТРЕБИТЕЛИ НА КАДРИ НА

РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ` 2013 )


Дата

Час, място

Събитие

Провеждане на срещи с работодатели от факултети/филиали

(по представена програма)

Аграрно индустриален факултет

16.05

15:00

Преглед и обсъждане на дейностите по време на Месеца на работодателите от Съвета по качество на образованието

17.05

13:30

Среща на студентите от Аграрно-индустриалния с работодатели

14:30

Работна среща на преподаватели и работодатели за обсъждане на:

- учебни планове, практическите упражнения, студентските практики;

- възможностите за организиране на професионални ателиета за студентите обучавани в ОКС “магистър” и докторанти;

- професионалното ориентиране на студентите, реализация на завършилите студенти;

- възможности за сътрудничество на университета с бизнеса, подписване на договори за съвместна дейност.


Машинно-технологичен факултет

01.04–31.05*

Посещения на студенти във фирми, запознаване с фирмите, възможностите за провеждане на стажове и започване на работа: “ВАПТЕХ” Плевен; “SL Industries” Русе; “Спарки – АД” Русе и др.

Установяване на нови връзки с други работодатели.15.05-31.05

*

Провеждане на Студентска научна сесия във факултет “Машинно-технологичен” с представители на работодатели.

Провеждане на конкурси:

- “Конкурс за най-добър студентски проект, разработен с CAD-системи”;

- “Студентски конкурс за сръчност и бързина при работа с CAD-системи”.

Провеждане на Вечер на специалността.

01.04–31.05*

Срещи на студентите от Машинно-технологичния факултет с работодатели. Презентации на директори и управители на фирми.

Работни срещи на преподаватели от Машинно-технологичния факултет и работодатели за обсъждане на:

- Учебна документация;

- Провеждане на практически упражнения и стажове;

- Провеждане на Студентски практики по програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Компонент 2 – BG051PO001-3.3.07-0002 ,,Студентски практики”.

- професионално ориентиране на студентите, реализация на завършилите студенти;

- възможности за сътрудничество на Университета и Факултета с бизнеса, подписване на договори за съвместна дейност.


Факултет “Електротехника, електроника и автоматика”Посещение на студентите от IV курс от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика в АЕЦ “Козлодуй”.Срещи с представители на фирми от областите на:

 • Телекомуникациите;

 • Електрониката;

 • Компютърните системи и технологии;

 • Автоматиката и управляващата техника и технологии.

 • Възобновяеми източници.Посещение на студентите от III курс, специалност Електроника, в отделение Образна диагностика към МБАЛ Русе.Вечер на специалностите във Факултета. Награждаване на отличилите се студенти в различни прояви.Срещи на студенти с представители на потребители на кадри и браншови организации.Работни срещи с работодатели за обсъждане на учебни програми планове, провеждане на съвместни практически упражнения, производствени практики и др.Участие на Деканското ръководство и ръководителите н катедри в организираните от университета с работодатели кръгли маси, работни срещи, семинари и др.

Транспортен факултет

17.05.2013 г.

16:00 ч., РУ

Среща с работодатели.

17.05.2013 г.

17:00 ч., РУ

Заседание на съвета на работодателите и обсъждане на

учебна документация. Обсъждане на възможности за сътрудничество на университета с организации и фирми, подписване на договори за съвместна дейност.16÷20.05.2013

РУ

Изложение “Автомобилна и земеделска техника” – среща с работодатели от сервизи и фирми, дистрибутори на автомобилна техника.

16÷23.05.2013

РУ

Студентска научна сесия с участие на работодатели.

Факултет Бизнес и мениджмънт

08-19.04.
Дни на кариерата 2013

• Представяне на специалностите на Факултет „Бизнес и мениджмънт”

• Представяне на Алманах на завършващите студенти

• Презентация на присъстващите работодатели

• Дискусия на тема: „Възможности за реализация на студентите”

• Представяне на възможности за стаж, осигурени от Факултет „Бизнес и мениджмънт”

• Представяне на резултати от проекти на ФБМ

• Представяне на студенти с летящ старт в кариерата

• Работни срещи между студенти и работодатели
Ориентиране в тъмното” - Тренинг за професионална ориентация

Панел 1


• Нека поискат точно мен! (Как да впечатля потенциалния работодател с автобиография)

Панел 2


• Мотивирай ме да наема теб! (Как се изготвя мотивационно писмо)

Панел 3


• „Неудобните въпроси” (Поведение пред работодателя по време на интервю)
Дни на алумни “Европеистика”
Работни срещи и дискусии с работодатели и членове на съвета на настоятелите на ФБМ за осигуряване на места за провеждане на студентски практики и анализ на резултатите


Факултет Природни науки и образование

19.12.2012

07.02.2012

Педагогически специалности

 • Среща с директори, инспектори от РИО, Община Русе и учители от началния курс и детски градини, представители на социални заведения

 • Среща с базови учители и директориАприл


18.05.

регулярно


12.04.

11.05Специалности ПНУП, СП, НУПЧЕ и БЕИ

 • Кръгла маса, посветена на писателя Змей Горянин.

 • Вечер на специалността (отделни за различните направления), с участието на студенти, директори на училища и детски градини, представители на инспектората и учители.

 • Съвместни инициативи с Регионална библиотека «Любен Каравелов»

 • Научноприложен семинар за студенти „Методология на литературната анкета” за студенти от ІІІ и ІV курс от специалност Български език и история с участие на учители от град Русе и региона.

 • МАЛКОТО ГОЛЯМО ЧЕТЕНЕ с програма осъществявана от студенти (специалности ПНУП, НУПЧЕ и БЕИ) и деца от ЦДГ «Чучулига».

14.05


16.05

21.05.


регулярно

(от 28.11.2012)

регулярно
януари,

февруари
регулярно


28.06
Специалност МИ и магистърски курсове ИОТ и ИТОМИ

 • Вечер на специалността, с участието на студенти преподаватели, представители на инспектората, директори на училища и учители

 • Студентска научна сесия и с участието на чуждестранни студенти от университети, с които има сключени проекти и договори по програми Еразъм и ЦЕПУС.

Специалности КН и ИИТБ

 • Вечер на специалността, с участието на студенти, преподаватели от катедрата и гости от фирми и занимаващи се с производство на софтуер.

 • Срещи с представители на софтуерни фирми за представяне на дейността им пред студентите

 • Участие в Академичната инициатива на IBM-България.

 • Срещи за обсъждане на възможности за приемане на студенти на стаж в софтуерни фирми

 • Участие на служители на софтуерни фирми в учебния процес

 • Дипломна защита на студентите от магистратура Софтуерно инженерство, на която традиционно участват и представители на софтуерни фирми.

Юридически факултет

12.04.2013
Организиране на научна конференция с преподаватели, студенти и магистрати по случай Деня на юриста – 16 април

18.04.2013
Посещение на студенти в Общинска администрация, РОС, РРС, Административен съд и Окръжна прокуратура

10.05.2013
Среща на студентите с работодатели и обсъждане на възможността за реализация на завършилите специалност “Право”

Факултет Обществено здраве и здравни грижи

11-15.06
Среща с ръководството на МБАЛ и началници на отделения относно промените при специалност Кинезитерапия.

10-31.05
Кръгла маса по проблеми за развитието на Социални дейности в Област Русе.

10-30.04
Съвместен семинар за учебните практики и стажове по Ерготерапия.

Филиал Силистра

м. февруари-март

Гимназии, СОУ, професио-нални гимназии

Провеждане на анкета с работодатели и кандидат-студенти във връзка с установяване на потребността от определени специалности във Филиал-Силистра.

м. март-април

Филиал -Силистра

Провеждане на среща между бивши студенти, намерили добра реализация в различни професионални области, с работодатели, абсолвенти и преподаватели от Филиал-Силистра.

м. март-април

РИО на МОМН

Срещи в РИО на МОМН с потребителите на педагогически кадри (училища, библиотеки, медии и др.) и с ръководствата на базовите училища в град Силистра за обсъждане на въпроси от взаимен интерес.

Участници: Ръководство на Филиала, ръководители катедри, директори на училища от област Силистрам. април

Община Силистра

Провеждане на тристранна среща между представители на Община Силистра, работодатели и преподаватели от Филиал-Силистра.

Участници: Представители на Общината, Ръководство на Филиала, ръководители катедри, директори на училища от област Силистра и представители на културни и обществени институции (медии, музеи, библиотеки, Община, Областна управа).април

Филиал -Силистра

Демонстративен тренинг “Как да си намеря работа”

Участват абсолвенти и работодатели.В дните на Майските празници

м. май


Филиал -Силистра

Провеждане на традиционния Ден на отворените врати.

Отчитане на резултатите от проведените конкурси за есе, превод и мултимедийна презентация.

Присъстват: студенти, преподаватели, базови учители и ученици от училища в Силистра.


м. май

гр.Силистра

Посещение на студенти в частни автосервизи и срещи с работодатели

м. май

Фирмени офиси в гр. Силистра

Провеждане на срещи с работодатели от следните предприятия:

1. ЕМИ - АД

2. Хром АД

3. Фазерлест АД

4. Лесилмаш 98 АД

Участници: студенти, ръководството на Филиала и преподаватели от катедра ТПМНВ дните на Майските празници

Филиал -Силистра

Вечер на специалността ФИ

Провеждане на състезание „Минута стига” със студенти от специалност „Педагогика на обучението по физика и информатика”

Присъстват: студенти, преподаватели, базови учители и ученици от училища в Силистра.


В дните на Майските празници

Филиал -Силистра

Мултимедийни презентации на тема, свързана със спецификата на специалността ТТТ.

Представяне: студенти от специалност ТТТ.

Присъстват: студенти, преподаватели от катедрата, ученици от професионалните гимназии.


В дните на Майските празници

Филиал -Силистра

Провеждане на викторина със студенти от специалност Електроинженерство.

Присъстват студенти, преподаватели от катедрата, ученици от професионалните гимназии.Филиал Разград

06.05-20.06
Работни срещи на Ръководството с Управители на фирми от региона. Установяване на нови контакти.
Посещения на студентите във фирми свързани с професионалните направления във Филиала.


Филиал-Разград

Семинар-обучение на завършващи студенти: „Поведение и изисквания при кандидатстване за работа”

22.05.

10.00ч.

Филиал-РазградДен на Филиал-Разград:

 • Среща на успешно реализирани и настоящи студенти;

 • Работна среща на Консултативния съвет към Филиал-Разград;

 • Представяне на студентски разработки пред представителите от бизнеса;

Заключителна университетска проява

ОКТОМВРИ 2013
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕД МЕДИИТЕ

ОКТОМВРИ 2013
УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТИТЕ И ДИСКУСИЯ


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница