Конкурс „Рицарска постъпка, организиран от ордена на рицарите-тамплиери на йерусалим, велик приорат -българияДата02.02.2017
Размер55.8 Kb.
Размер55.8 Kb.

Първо издание на Националния ученически литературен конкурс „Рицарска постъпка", организиран от ОРДЕНА НА РИЦАРИТЕ-ТАМПЛИЕРИ на ЙЕРУСАЛИМ, ВЕЛИК ПРИОРАТ –БЪЛГАРИЯ

Идеята на конкурса е да провокира учениците от IX до XII клас /включително/ да научат повече за рицарството като философия, постижения на културата и на духа, както и да достигнат до нови знания за историята на Европа и Близкия Изток, свързана с епохата на рицарите и техните славни и изпълнени с чест и достойнство времена, нрави и подвизи.Конкурсът „Рицарска постъпка" е специфична форма за насочване и насърчаване на творческото развитие на учениците и провокиране у тях на интерес към вечни нравствени ценности, като човечност, чувство за справедливост и равноправие, честност, вяра в доброто, толерантност и солидарност, взаимопомощ, екипност. Конкурсът създава обществено¬полезна насоченост у младите хора и формира у тях умения за самостоятелна творческа работа. Подкрепя изграждането на възможности за многостранно развитие на личността.

Приложение - регламент на конкурса:

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „РИЦАРСКА ПОСТЪПКА"

Темите могат да се избират сред: историята, културата, образованието; герои и творци на литературата и изкуствата, свързани с темата за рицарството, като е желателно да личи лично отношение на авторите.Примерни теми: Възможно ли е рицарството днес?

Какво означава изразът „да постъпиш като рицар"?

Присъствали сте, извършили сте или сте чули за рицарска постъпка - разкажете!

Кои са рицарските добродетели?

Рицарството и рицарските идеали - реалност или илюзия са днес?

Необходими ли са рицарите днес?

Истината и справедливостта като мотив за рицарско поведение. Любовта като рицарски идеал.

Епохата на рицарите и техните дела - славни и изпълнени с чест и достойнство.Регламент: В конкурса, който ще се проведе на два етапа (училищен и национален) могат да участват ученици на възраст до 19 години, живеещи в България или извън територията на страната ни. Творбите ще се конкурират в две възрастови групи:

• IX - X клас

XI - XII клас

Учениците могат да участват с писмени творби:

- проза (есе, разказ, съчинение)

- поезия (стихове)

Изисквания:

Всяка работа да бъде в обем до 5 стандартни страници и да е придружена с кратко представяне на автора, мотивите за участие в конкурса и евентуално - негово послание към съвременниците.

Стимулира се участието с няколко творби, но всяка ще се състезава в съответната категория. По-голямата бройка представени работи няма да дава предимство на участника при журирането.

Творбите трябва да бъдат напечатани и по възможност представени в електронен формат.

Участието в конкурса е индивидуално.

Материалите ще бъдат журирани като водещи при оценяването ще са достоверността на пресъздадената информация, творческият подход и идея, грамотността при написването и стилът. Оформлението и езиковата култура също ще се отчитат в хода на оценителната процедура.Общи условия: В първия етап на конкурса писмените работи трябва да минат на вътрешен подбор сред колегите специалисти по училища. Всяко училище има право да излъчи три творби, които да продължат участие във втория етап на национално ниво.

Преподавателите по български език и литература в училищата трябва да изпратят на посочения по-долу електронен адрес класираните за националния етап творби до 24:00 на 15 март 2016 г. заедно с електронно копие на формуляр за участие и съответната декларация, според приложения образец.Творби, получени след този срок няма да бъдат допуснати до участие в националния етап.

Участниците да бъдат предупредени, че материалите не се връщат. Съорганизаторите си запазват правото най-добрите творби да бъдат публикувани в печатни издания, при възможност да се издаде сборник.Творбите задължително да бъдат придружени с попълнен формуляр за участие и съответната декларация, съдържащи следната информация:

Трите имена на участника, възраст, клас, училище или извънучилищно звено с пощенски адрес, електронен адрес и телефон, име на учителя и негов телефон.

Жури - Национален етап

Конкурсните произведения се журират от утвърдени национални литературни творци и критици, и представители на ОРДЕНА НА РИЦАРИТЕ-ТАМПЛИЕРИ на ЙЕРУСАЛИМ, ВЕЛИК ПРИОРАТ -БЪЛГАРИЯ.

Участниците ще бъдат уведомени за резултатите от конкурса, чрез преподавателите по български език и литература от съответното училище, на посочения във формуляра за участие електронен адрес.

Награди:

Всички участници в националния етап получават грамоти за отличие. Победителите във всяка възрастова група ще получат едногодишна стипендия за усъвършенстване.Срок и адрес за изпращане на конкурсните работи:

До 24:00 на 15 март 2016г.

на е-mail: ritsarska.postapka@gmail.com

Приложения към регламента:

1.Формуляр за участие

2.Декларация на родител (попълва се, ако участникът е непълнолетен)

3.Декларация на участник (попълва се от пълнолетните участници)

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

РИЦАРСКА ПОСТЪПКА“2015 – 2016 г.

Приложение № 1

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

ИМЕ:..........................................................................................................................................(собствено, бащино и фамилно име на участника)

УЧИЛИЩЕ: ..................................................................................................КЛАС:.............

ПРЕПОДАВАТЕЛ: ..................................................................................................................

( имена на преподавателя по български език и литература)

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: .........................................................................................................(телефон на преподавателя по български език и литература)

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: ..................................................................................................................................(посочва се задължително)

ЗАБЕЛЕЖКИ: ............................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

РИЦАРСКА ПОСТЪПКА“2015 – 2016 г.

Приложение № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РОДИТЕЛ

(попълва се, ако участникът е непълнолетен)

Аз, долуподписаният/-ата ..........................................................................................................(трите имена на родителя)

родител на ...................................................................................................................................(трите имена на детето)

заявявам своето съгласие, че:  • с участието в Конкурса, авторските права върху текста на моето дете се предоставят на организаторите.

  • с явяването за получаване на награда участниците и техните родители се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство без каквото и да е допълнително възнаграждение от страна на Организатора.

  • предаденият текст или части от него могат да бъдат сканирани, публикувани и използвани в печатни издания, интернет страници, плакати и други некомерсиални материали за целите на конкурса.

Дата:.................... Подпис:..........................

Населено място:....................................

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

РИЦАРСКА ПОСТЪПКА“2015 – 2016 г.

Приложение № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РОДИТЕЛ

(попълва се пълнолетни участници)

Аз, долуподписаният/-ата ................................................................................................(трите имена на участника)

заявявам своето съгласие, че:  • с участието в Конкурса, авторските права върху моя текст се предоставят на организаторите.

  • с явяването за получаване на награда участниците се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство без каквото и да е допълнително възнаграждение от страна на Организатора.

  • предаденият текст или части от него могат да бъдат сканирани, публикувани и използвани в печатни издания, интернет страници, плакати и други некомерсиални материали за целите на конкурса.

Дата: ..................... Подпис:......................Населено място:

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница