Конкурс за есе, посветено на предприемачеството 7 Конкурс за социални иновации „Предизвикателства на Dell 7страница1/6
Дата20.03.2017
Размер264.77 Kb.
Размер264.77 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Октомври, 2012

НИС ПРИ СУ “СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”

МЕСЕЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

СЪДЪРЖАНИЕ

Стипендия за "Еразмус мундус" магистратура по мениджмънт 3

Грантове от Jobs Knowledge Platform, World Bank  3

Стипендии на Американския научен център в София 4

Europaeum Internships 4

Стаж в Европейския институт за изследване на сигурността 5

Стаж в Комитета на регионите 5

Стажантска програма „Млад банкер” на Прокредит Банк 6

Конкурс за есе, посветено на предприемачеството 7

Конкурс за социални иновации „Предизвикателства” на Dell 7

Покана за участие по Тематичен фонд “ПАРТНЬОРСТВО” 9

Програма за международно сътрудничество в областта на археологията и биоархеологията 10

Покани за грантове на Европейския съвет за научни изследвания по работна програма „ИДЕИ” на седма рамкова програма за научни изследвания и технологии 10

Покана за подкрепа на онлайн и офлайн интерактивни творби 11

Покани за представяне на предложения по Седма рамкова програма, работна програма „ХОРА” 12

Покани по програма "Сътрудничество" на Седма рамкова програма „Информационни и комуникационни технологии” 12

Покана за подкрепа за европейски сдружения по програма "Жан Моне" 13

Vernon Bogdanor Lecture Pamphlet 22

Research EU 22

Higher Education Policy 23

International Handbook of Universities 23

New in HEDBIB 24

European University Association publication 24

CERN Courier 24

Internationl Research Journal of Geology and Mining 24

Journal of Medicine and Medical Sciences 25

International Research Journal of Microbiology 26

Educational Research 27

Internationl Research Journal of Pharmacy and Pharmacology 27

Journal of research in international business and management 28

International Research Journal of Engineering Science, Technology and Innovation 28

МАГИСТРАТУРИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ

Стипендия за "Еразмус мундус" магистратура по мениджмънт


По програма "Еразмус мундус" се отпускат стипендии за магистратурата по стратегически мениджмънт.

В продължение на 16 месеца студентите ще имат възможността да учат в три международно признати университета в три различни страни - Heriot Watt University във Великобритания, Politecnico di Milano в Италия и Umeå University в Швеция.

Стипендиите, които се отпускат от Европейската комисия, са два вида. Едните са за кандидатите от страни извън ЕС или Исландия, Норвегия и Лихтенщайн, а другият - за граждани на държава членка или на една от трите страни. От програмата се покриват пътните разходи и тези за живот. Подробности можете да научите на официалната й страница.

Могат да кандидатстват хора със степен бакалавър с минимум три години обучение и 180 покрити кредита в сходна специалност. За кандидатите, чиито майчини език не е английският, е задължително да са положили успешно изпит IELTS с минимален резултат 6.5, TOEFL или друг.

Желаещите трябва да изпратят попълнен формуляр за кандидатстване, мотивационно писмо, автобиография, копие от дипломата, сертификат за положен изпит по английски език и две препоръки.

Подробности можете да научите на официалната страница на програмата.Краен срок: 6 януари 2013 г.

Грантове от Jobs Knowledge Platform, World Bank 


Платформата „Работни места на знанието” се управлява от Световната банка в сътрудничество с партньорски организации, специализирани в икономически изследвания и международното развитие.

Платформата има за цел да се споделят идеи и да се изгради взаимодействие между различните подходи, сектори и дисциплини и да се създаде една общност на предизвикателства и решения на обмен. Друга цел на JPK е да информира за важни политически дебати.Платформата кани неправителствени организации, международни организации, тинк-танкове, тръстове, академичните среди, гражданското общество, както и други ключови заинтересовани страни да кандидатстват за следните награди:

1. Most Promising Approach Award

2. Most Recommended Award (based on the number and ranking of online user reviews)

3. Best in Addressing Political Economy and Implementation Challenges Award

Всяка категория ще има един победител, за да получи награда от 5 000 щ.д.

Още информация :https://www.jobsknowledge.org/ExperiencesFromTheField/Pages/EFFHome.aspx

Краен срок:15 декември 2012 г.

Стипендии на Американския научен център в София


Американският научен център в София (АНЦС), България, с подкрепата на Фондация „Америка за България”, обявява конкурс за подпомагане на транспортните разноски на български учени, които ще представят собствено изследване в конференции на международно ниво.

Кандидатите могат да подадат молба за отпускане на средства в размер до $1000, с които ще подпомогнат участието си в конференции с международно значение.

Имат право да кандидатстват български граждани с местожителство в България. Учените трябва да имат докторска степен, а участие могат да вземат и изявени докторанти в своята програма. Кандидатите трябва да представят доклад на конференция с международна важност в областта на археологията или историята или свързани с тях дисциплини в хуманитарните и социалните науки. В случаи, когато докладът е с повече от един автор, само един от тях може да кандидатства за подпомагане от АНЦС и същият кандидат трябва да бъде главният презентатор на конференцията. Всеки желаещ да участва има правото на една стипендия за календарна година.

Необходимите документи за участие са:

1.Кратко CV (до една страница);

2.Резюме на доклада, който кандидатът ще представи на конгреса, заедно с потвърждение, че докладът е вече одобрен за представяне;

3.Кратко изложение (до една страница) на международната значимост на конференцията в областта на научното изследване на кандидата;

4.Подробен бюджет. Допустимите разходи включват: транспортни разноски; такса за регистрация за участие в конференцията; настаняване; такса за изваждане на виза (при необходимост);

5.За докторанти: писмо от научния ръководител на дисертацията им, което да удостоверява добрата позиция на кандидата в научната програма и което да посочи ползите от участието му в конференцията. Кандидатите могат да бъдат извикани на интервю.

АНЦС ще уведоми кандидатите за решението на Комитета за присъждане на стипендии 3-4 седмици след крайния срок. Кандидатстването не трябва да се извърши по-рано от шест месеца преди началото на конференцията, която учените искат да посетят. Документите за кандидатстване трябва да бъдат на английски език. Материалите трябва да бъдат изпратени по електронен път на директора на АНЦС (sofiadirector@arcsofia.org). Няма да бъдат приемани молби на хартиен носител.Краен срок: 31 декември


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница